Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 12. 2021 16:43

Tisková konference po jednání vlády, 29. prosince 2021

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Pěkné dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Fialu, místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a ministra financí Zbyňka Stanjuru. Poprosím pana premiéra o úvodní slovo.

Petr Fiala, předseda vlády: Dámy a pánové, dobrý den, já myslím, že dnes vláda po delším jednání přijala několik věcí, které znamenají pro občany dobré zprávy.

Vláda dnes schválila především plán na pomoc lidem a firmám, kteří jsou postiženi zvýšenými cenami energií. My, jak už jsme dopředu oznámili, tak místo nějaké plošné pomoci, která by nebyla zdaleka tak efektivní, tak chceme pomáhat adresně, chceme pomáhat konkrétně a chceme se zaměřit přesně na ty lidi, kteří jsou postiženi energetickou chudobou. Jsme přesvědčeni, že právě ta konkrétní opatření mají mnohem lepší efekt a samozřejmě mají také pozitivnější vliv na státní rozpočet, protože nesou nižší náklady.

Ta naše pomoc je následující. Zaprvé domácnostem, které postihlo zvýšení cen energií, pomůže příspěvek na bydlení. Ten příspěvek na bydlení rozšíříme a navýšíme tak, aby pomáhal lidem se skokovým nárůstem cen energií. Vláda to rozšíření schválí první týden v lednu a dávku budou moci lidé čerpat až tři měsíce dozadu, takže budou mít pokrytý ten nárůst, kterým už teď procházejí.

Zadruhé pro lidi, kteří museli přejít k dodavateli poslední instance, potýkají se s nedoplatkem, je připravena dávka mimořádná okamžitá pomoc, která jim pomůže uhradit nedoplatky, umožní jim vyhnout se hmotné nouzi. Dávka mimořádná, okamžitá nově zohlední například leasing, hypotéky a další věci.

A pak zatřetí je tu pomoc pro firmy, které mohou využívat produkt Vynucená změna dodavatele energie v rámci programu, už existujícího programu, Záruka 2015–2023, který jim poskytne záruku až do 80 procent do výše jistiny úvěru. O konkrétních podmínkách potom bude mluvit pan místopředseda vlády Marian Jurečka.

Vláda se také dnes dohodla na zvýšení platů ve státní sféře, na takovém zvýšení, které ale zohledňuje stav rozpočtu a to, co nás čeká v těch příštích měsících. My jsme už dopředu avizovali, že chceme především, místo nějakého úplně plošného navyšování že chceme platy zvyšovat lidem, kteří v první linii bojují s covidem-19, a to chceme udělat následujícím způsobem.

Policie, vojáci, hasiči dostanou navíc měsíčně 700 korun do tarifu, zaměstnanci v sociálních službách budou mít navýšenou tarifní část mzdy o 700 korun a zdravotníci získají navíc šest procent. A pak, jak už jsme také dopředu oznámili, chceme navýšit platy pedagogickým pracovníkům v regionálním školství, což odpovídá i našim předvolebním slibům. Toto navýšení se bude pohybovat ve výši dvou procent.

Současně jsme také rozhodli o tom, že na dobu jednoho roku navrhneme zmrazení platů všem ústavním činitelům. Ministerstvo práce a sociálních věcí už připravuje příslušnou novelu zákona.

Hovořili jsme také o vývoji pandemie covid-19. O detailech naší debaty a závěrech vás bude informovat místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a nyní poprosím místopředsedu vlády Mariana Jurečku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a pověřený ministr zemědělství: Děkuji, dobré odpoledne ještě jednou. Já doplním pana premiéra, pokud jde o tu adresnou pomoc lidem, kteří se dnes potýkají s dopady nárůstu cen energií, elektřiny a plynu, tak tady opravdu začínáme konkrétně realizovat ty kroky, které jsme slíbili. To znamená, že ta pomoc bude adresná, cílená a že nikoho nenecháme ve štychu.

Opravdu nenecháme lidi, domácnosti v České republice ve štychu. Počítáme s tím, že výrazným způsobem navýšíme normativy u příspěvku na bydlení. Tyto zvýšené normativy by měly pokrýt opravdu ty nárůsty nákladů u naprosté většiny domácností. Tam, kde by tyto mantinely nestačily, tak počítáme s tím, že využijeme tu mimořádnou okamžitou pomoc.

Prosím pěkně kohokoliv z lidí, z občanů České republiky, kteří mají problém dnes se zaplacením faktury a záloh, aby se nebáli obracet se na úřady práce. Budeme v tomto maximálně vstřícní, komunikativní. Budeme i v průběhu ledna a dalších měsíců aktivně oslovovat i prostřednictví České správy sociálního zabezpečení i ty, kteří jsou příjemci různých typů nejenom starobních důchodů, aby dostali informace, kde, jakou formou mohou řešit právě ty zvýšené ceny elektřiny a plynu. Budeme to chtít komunikovat i masivně díky komunikaci přes dodavatele energií a případně také přes jednotlivé komunální politiky.

Tyto věci potom představíme detailně v průběhu ledna s tím, že už dnes v systému vlády byla dodána novela zákona o státní sociální podpoře, kdy právě řešíme ty navýšené normativy, a pro to, abychom byli schopni v průběhu roku 2022 pružně reagovat na případný vývoj ještě na těch energetických trzích, tak si tam dáváme zmocnění, že výjimečně v průběhu roku 2022 může ty normativy upravovat vláda, abychom už nemuseli případně ten zákon v reakci na další případné zvyšování cen energií ještě novelizovat. Takže budeme mít operativní nástroj, jakým způsobem tuto situaci řešit.

Tak jenom doplním stručně i modelové příklady. Jsme připraveni třeba u domácnosti, která dnes má dvě děti, kde je elektrické vytápění například přes přímotopy, čerpadla, kde očekáváme nárůst té roční faktury vyšší třeba o 48 procent, tak i tady tuto modelovou situaci ty zvýšené normativy příspěvku na bydlení by měly pokrýt. To znamená, to navýšení třeba bude v tom roce 2022 o více než 25 000 korun, tady tyto situace by právě ten zvýšený normativ příspěvku na bydlení měl umět pokrýt.

Doplním stručnou informaci k otázce změny ve výši a zvyšování platů ve veřejné sféře. Už tady také říkal pan premiér. My jsme v situaci, kdy opravdu rozpočet, a o tom bude mluvit pan ministr financí, není v dobré kondici. Víte, že jsme o tom hodně dlouho včera jednali na koaličním půdorysu, a prostě ten výsledek je, že zmrazujeme platy státním úředníkům. Těm, kteří pracují ať už pod státní službou, nebo jako úředníci potom v jednotlivých úřadech vůbec státu.

Ale zmrazujeme platy i sami sobě. Uděláme pro rok 2022 zmrazení platů ústavních činitelů. Tato novela bude předložena taktéž na vládu 5. ledna, bude projednána v režimu legislativní nouze. Prostě tady musí být solidarita i z naší strany, pokud jsme v této situaci, ve které jsme.

Přesto se podařil kompromis, aby těm klíčovým, vybraným profesím v první linii, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, pedagogům, lidem, kteří pracují v armádě, abychom určité navýšení mohli zachovat. Ten rozdíl je v přímých dopadech na státní rozpočet, že jsme to snížili o 4,7 miliardy, a v celkovém dopadu na veřejné rozpočty jsme to snížili o 7,5 miliardy oproti tomu původnímu návrhu předchozí vlády.

A poslední věta. Ta se týká dalšího materiálu, a to je pozastavení Antiviru B. Dnes vláda rozhodla na můj návrh, že od 1. ledna pozastavujeme Antivirus B, protože vyhodnocujeme, jestli v této situaci ten Antivirus B je opravdu ten efektivní, smysluplný nástroj. Pokud by bylo nutné, s ohledem třeba na omikron, tento program Antivirus B spustit, tak se k té debatě můžeme vrátit. Doadministrujeme žádosti, které se týkaly měsíce listopadu a prosince, ale od 1. ledna dál už nebudeme tento dotační program v tento okamžik dál realizovat.

Samozřejmě budeme dělat maximální kroky k tomu, abychom co nejdříve měli notifikovaný kurzarbeit, abychom mohli cílenou podporu pro firmy realizovat díky kurzarbeitu. Nenecháváme nikoho na holičkách, pamatujeme na pomoc firmám, ale ta pomoc musí být zase efektivní, smysluplná a cílená.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím ministra financí.

Zbyněk Stanjura, ministr financí: Hezké odpoledne, tak já nejdřív popíšu výchozí stav. Státní rozpočet je v katastrofálním stavu. Všichni znáte výsledek k 30. listopadu, kdy schodek byl 401 miliard. Příští středu budu informovat vládu o předběžném výsledku hospodaření státu za rok 2021 a příští čtvrtek pak bude tisková konference na Ministerstvu financí, kde podrobněji představíme výsledky hospodaření.

Takže situace je pro vládu mimořádně složitá kvůli tak špatnému hospodaření minulých vlád. Přesto, a to bych chtěl zdůraznit, jsme našli zdroje proto, abychom ocenili ty, kteří jsou v první linii v boji s covidem. Jsou to zdravotníci, tam je to formou úhradové vyhlášky, to už bylo rozhodnuto dříve, a potom, jak už říkal pan vicepremiér, jsou to ozbrojené složky. A mimo těch, kteří jsou v té první linii v boji s covidem, jsme přidali také pedagogickým pracovníkům, protože vzdělávání bude prioritou této vlády.

Já chci říct, že taky reagujeme na jednu nezdravou věc. Za mnou vidíte graf, který porovnává průměrnou hrubou mzdu v soukromém a veřejném sektoru. A důležité, kromě toho nárůstu, je podívat se na ty rozdíly. Ještě v roce 2013/2014 byly platy ve veřejném sektoru zhruba o 2 až 2,5 procenta vyšší než v soukromém sektoru. V letech 2020 a 2021 je to už 15 procent.

Myslím, že to je nezdravé. Myslím, že daňoví poplatníci, kteří pracují v soukromém sektoru, tomu úplně nerozumí a tento náš krok taky směřuje k tomu, aby se začaly zase ty platy přibližovat. A v neposlední řadě chci říct, že to rozhodnutí vlády ohledně navýšení platů má taky, v tom omezeném prostoru, který má vláda, můžeme chápat jako protiinflační krok.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a na závěr poprosím pana vicepremiéra a ministra zdravotnictví Válka.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Hezký den ještě jednou, dámy a pánové. Tak i když se zdánlivě zdá, že se situace s covidem zlepšuje, protože čísla klesají, tak je to klid před bouří, protože omikron se šíří Evropou-. Omikron je v České republice, omikron v některých krajích již je v komunitním šíření a my se na to pečlivě připravujeme.

Ten první krok, který jsme již na minulé vládě zavedli, bylo jednak rozšíření možností třetí dávkou pro občany starší 30 let plus testování ve školách v režimu pondělí, čtvrtek antigenním testem, a to pro všechny. Teď jsme toto opatření rozšířili od 4. ledna o to, že očkovací centra budou otevřena pro všechny starší 18 let, takže všichni starší 18 let, kteří splňují ten interval pěti měsíců od druhé dávky, budou moci jít na třetí dávku.

Cílem je a já i touto cestou vyzývám všechny občany, aby se každý, kdo má druhou dávku a splňuje podmínky pro třetí dávku, nechal co nejrychleji třetí dávkou očkovat. Z dat, na která jsme čekali a která mám potvrzena z několika zdravotnických zařízení z Anglie a z Dánska z 27. a 28., včera večer tedy, nebo tedy předvčera večer, tak je zřejmé, že třetí dávka chrání dostatečně všechny proti závažnému průběhu onemocnění. Je to silný nástroj, který chrání proti závažnému průběhu onemocnění i v případě mutace omikron. Očkování funguje u omikronu a třetí dávka je silná ochrana. Proto jsme otevřeli očkovací centra pro starší 18 let od 4. ledna a všechny zveme, nechte se naočkovat třetí dávkou.

Poslední věc, kterou jsme zavedli, když pominu ta opatření, která redukují provoz přes ty dny silvestr, Nový rok, tedy od 30. do 2., kdy snižujeme počet lidí u stolu, snižujeme počet účastníků na těch akcích, tak ta opatření, která po Novém roce chceme zavést od 17. je stejný režim testování, jako je ve školách i ve firmách.

O tom ještě budeme diskutovat v rámci tripartity a na základě finální dohody pak to opatření zavedeme. Ale již teď mohu říct, že od 17. bude fungovat testování pomocí antigenních testů ve firmách pro všechny, včetně těch, co mají třetí dávku, a to v režimu s tří až pětidenním intervalem. Detaily domluvíme s tripartitou tak, aby to bylo co nejpohodlnější pro zaměstnance, zaměstnavatele a nejlépe to chránilo občany České republiky.

Tato opatření, se domnívám, by měla vést k tomu, že budeme připraveni na tu vlnu omikronu, která udělá vysoký peak, bude pravděpodobně pozitivních testovaných hodně, ale chceme chránit naše pacienty před závažným průběhem, před hospitalizací a i to je ten důvod, proč jsme nachystali metodické pokyny, jak včas indikovat léčbu, zajistili jsme léky a připravili jsme jasné postupy pro praktické lékaře včetně kontraindikací očkování.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, nyní otevírám prostor pro dotazy. Česká televize.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Já se nejdřív zeptám na to zmrazení platů ústavních činitelů. Původní návrh předchozí vlády neprošel Senátem, kde mají vaše strany většinu. Znamená to tedy, že tento váš návrh, se kterým teď přicházíte, projde. Chápu správně, že to zmrazení by se tedy mělo týkat jednoho roku už pro rok 2022, tak jestli byste to mohli okomentovat? A druhá věc, ta se týká zvýšení platů učitelů. Od ministra školství ještě před dnešním jednáním vlády zaznívalo, že se jim zvýší platy tak, jak navrhl předchozí kabinet, to znamená o více než tři procenta. Ten výsledek je tedy nakonec zvýšení platů o dvě procenta. Mohli byste, prosím, vysvětlit proč? A pak mám ještě jeden dotaz, děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Proč se zvyšují platy učitelů o dvě procenta, to zaznělo vlastně, to vysvětlení, v tom výkladu, ať už mém úvodním nebo pana místopředsedy vlády Jurečky nebo pana ministra financí. Prostě situace v naší zemi s hospodařením státu není dobrá a my se musíme snažit najít rozumné řešení mezi těmi požadavky, jak udržet pod kontrolou státní rozpočet a nezvyšovat neustále tu spirálu inflace, která nakonec všem, kterým zvýšíme platy, je znehodnotí, pokud bude příliš vysoká. Na druhé straně, jak naplit sliby a vyrovnat taky určité nespravedlnosti z minulosti, které tu v té mzdové oblasti existují.

Proto jsme se rozhodli, že učitelé přidáno dostanou. Dostanou přidáno dvě procenta a budeme se tím snažit i dodržovat ten náš závazek, že nechceme, aby platy učitelů klesly pod 130 procent průměrné mzdy. Takže proto dvě procenta.

A pokud jde o tu první věc: No pokládáme za přirozené, že ve chvíli, kdy nerostou ve státní sféře platy, s výjimkou tedy těch, co bojují proti covidu, tak že neprostou ani platy politiků, respektive ústavních činitelů, ústavních činitelů. A proto tento návrh, který navrhuje roční zmrazení, což zabrání potom nějakým skokovým růstům v rámci toho automatu, a budeme o tom přesvědčovat naše senátory, že to je návrh správný.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Další dotaz.

Izabela Niepřejová, Česká televize: Děkuji. A ještě se prosím doptám pana ministra financí: Schodek státního rozpočtu letos dosáhne určitě více než 400 miliard korun. Co je podle vás hlavní příčinou tohoto výsledku? A ještě prosím, už za pár dní bude Česká republika vládnout s rozpočtovým provizoriem. Co to bude znamenat? Znamená to například, že bude se nadále vyplácet nebo budou se vyplácet kompenzace podnikatelům a tak podobě? Děkuju.

Zbyněk Stanjura, ministr financí: My jsme to už oznámili minulý týden. Já už jsem minulý týden po dohodě se všemi rezorty, se všemi správci rozpočtových kapitol, všichni dostali čísla, výdaje na měsíc leden. Žádný problém nebude. Poběží všechny programy tak, jak mají, takže žádný problém v rozpočtovém provizoriu nebude.

Ty hlavní příčiny toho hospodaření představím na té tiskové konferenci příští týden, ale je to prostě nekontrolovaný růst výdajů. Není to jenom názor náš. Připomínám zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu, který říkal, že i v roce 2020, kdy byl schodek podobně vysoký, byl tedy o něco nižší, tak že víc než polovina toho schodku nešla za covidem.

Vláda se podle mě snažila kupovat některé voličské skupiny. Prostě rezignovala na rozumné hospodaření a ten stav je prostě neudržitelný. O to to máme těžší, protože každá vláda by raději přidávala zaměstnancům, ale i to přidání, které jsme tady představili, je vlastně na dluh. To je třeba si uvědomit. A když jste se ptala na ta dvě procenta tak chci jenom připomenout, že pedagogové jsou jediní, kteří dostanou přidáno, kteří nejsou v té první linii v boji s covidem, a to je ocenění této profesní skupiny,a to je ten důraz jako priority vlády.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Další…

Zbyněk Stanjura, ministr financí: A jinak ještě… Jako když se podíváte v letošním roce, tak to jsou zbytečně vysoké provozní výdaje, nesmyslně vysoké dotace zejména z národních zdrojů a to jsou všechno oblasti, ve kterých budeme společně hledat rezervy tak, abychom mohli představit návrh rozpočtu, kde ten schodek bude nižší než 300 miliard.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz, CNN.

Šimon Pilek, CNN Prima NEWS: My jsme se tady nezkoordinovali. Já mám těch dotazů více, každopádně míří to tak nějak rozprostřeně na vás. První dotaz tedy asi na pana vicepremiéra Jurečku ještě k tomu, co zaznělo, k té pomoci lidem a firmám postiženým vyššími cenami energií. Podle čeho chcete určovat, kdo má na tu pomoc nárok, a kdo už ne. Čili jinými slovy, kdo je v uvozovkách dostatečně postižený a má ještě nárok na nějakou pomoc? Pana premiéra bych se zeptal i vzhledem k absenci paní ministryně Černochové k neočkovaným vojákům. Jestli se dnes řešili na vládě, protože by jich mělo být řádově asi tři tisícovky. Tak mě zajímá, jak se k nim postavíte? Budou postaveni mimo službu, přijdou o výsluhy, případně má armáda vůbec kapacity na to, jak tyto lidi nějakým způsobem nahradit? A poslední dva dotazy míří na pana ministra zdravotnictví, na pana Válka. To se týká ještě toho testování ve firmách. Jestli počítáte s tím, že ty testy budou firmám propláceny? Protože firmy ještě zatím nedostaly proplacené, pokud tuším, ani tu poslední sérii testů z podzimu. A poslední věc na pana ministra zdravotnictví: Iniciativa sester a lékařů žádá v dopise vám adresovaném zrušení té vyhlášky k povinnému očkování. Senátoři navíc dnes řekli, že budou podávat kvůli té vyhlášce ústavní stížnost. Tak budete na to nějakým způsobem reagovat? A platí také to, že ta novelizace vyhlášky bude do poloviny února? Děkuji moc.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a pověřený ministr zemědělství: Tak já si dovolím zareagovat na úvod. Ten příspěvek na bydlení je koncipován tak, aby té domácnosti a tomu člověku zůstalo po uhrazení nákladů na bydlení minimálně 70 procent jejich příjmů, pokud jde o oblasti mimo Prahu. V Praze je to 65 procent příjmů. Protože se nám zvyšují ty ceny energií, proto upravujeme ten normativ tak, abychom dokázali těm lidem zvýšené náklady na ty energie pokrýt.

Jenom dovysvětlím ještě: My když to upravíme legislativně v průběhu ledna, tak ty upravené normativy budou platit od 1. ledna a ti lidé si mohou žádat o tři měsíce zpětně. To znamená, pokryjeme i ty domácnosti, všechny ty lidi, kteří v tom problému jsou od října roku 2021. A jsme připraveni, jak jsem zmiňoval, v tom zmocnění, které bude moci, když se ta situace bude případně ještě zhoršovat, upravit normativy už nařízením vlády a operativně v průběhu roku reagovat na to, že ta pomoc může být ještě zesílena.

Pokud se někdo individuálně nevejde do těchto parametrů těch zvýšených normativů, tak tam je potom připravená ta pomoc v rámci té mimořádné okamžité pomoci, kde budeme ještě upravovat i ty metodické pokyny pro to, aby tato pomoc opravdu pokryla ty zbývající extrémní příklady, případy, které se budou potýkat s tím navýšením cen.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Pokud jde o neočkované vojáky, tak to jsme neřešili na vládě, ani jsem to neřešil s paní ministryní obrany, tak je potřeba směřovat ten dotaz na ni.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Co se týče toho testování ve firmách od 17., protože v jednoduchosti je síla, tak představa naše je, že se budou testovat zaměstnanci ve firmách všichni, všichni s výjimkou zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, protože ti se testují v jiném režimu. A budou se testovat všichni tím systémem test, tři až pět dnů, test.

Ty testy samozřejmě musí být hrazené, hrazení je ze zdravotního pojištění, ale je to komplikované, protože to musí schválit správní rada pojišťovny. Ta se teď teprve nově volí. Tak, jak to zákon ukládá, to znamená ve chvíli, kdy bude správní rada, já jsem jednal s řediteli pojišťoven, ti s tímto souhlasili.

Ten návrh Ministerstva zdravotnictví, to doporučení je, když jsme si propočítávali ten potřebný počet testů, protože varianta je den, tři dny, test, den, tři dny atd., tak je to osm testů v lednu a šest tesů v únoru, protože předpokládáme, že vlna omikronu bude vrcholit poslední týden v lednu, první týden v únoru bychom ji chtěli roztáhnout. Z toho důvodu jsme boostovací dávkou, třetí dávkou, naočkovali co nejvíc našich občanů, a tím pádem jich co nejvíc chránili před vážným průběhem.

Samozřejmě každý, kdo se nechá očkovat jako nově, bude mít dvě dávky, je také chráněn. Proto všem doporučuji: Nechte se očkovat. Předsevzetí do nového roku, to nejlepší, které mohli kdy občané České republiky udělat – půjdu se nechat naočkovat. To je nejlepší předsevzetí do nového roku, které v historii snad českého státu kdy bylo.

A co se týče proplácení, já bych velmi chtěl, aby to proplácení mělo zdržení vždycky zhruba o měsíc a půl. Kratší zdržení být nemůže, protože je potřeba, aby to schválila správní rada, pak se musí nahlásit ty testy. My jsme už připravili i metodiku vykazování těch, kteří se testovat budou, která by měla být výrazně jednodušší. V současné době museli podnikatelé vykazovat jiným způsobem pojišťovně, jiným hygienám. My jsme to sjednotili s tím, že vykazování pojišťovně je elektronicky a měl by se minimalizovat počet kolonek, které se… Měl by se – bude se minimalizovat počet kolonek, které se budou vyplňovat, plus většinou tam bude jen křížek – testován, netestován, pozitivní, negativní.

Co se týče vyhlášky, platí to, co jsem řekl: Do půlky února předložím vládě návrh na novelu této vyhlášky. Dovolím si zopakovat ty důvody. Čekáme na to, jak se v prvním měsíci bude chovat omikron, jak bude vypadat jeho šíření, jaká budou data z Evropy stran protilátek u omikronu, stran účinnosti jednotlivých léků, stran velkých souborů hospitalizovaných na jipkách atd. A pak na základě toho v první polovině února předložíme novelizaci této vyhlášky.

Petr Fiala, předseda vlády: Já bych k tomu ještě dodal, aby byla jasná, nebo bych chtěl zdůraznit tu koncepci, se kterou tady přichází v boji s nemocí covid-19 naše vláda. Tak jak jste si asi všimli, my jsme přesvědčeni o tom, že musíme reagovat na variantu omikron a že ta správná reakce, i na základě toho poučení z minulosti, je právě testování. To nám dá ty informace a to nám umožní popřípadě přijímat nějaká další opatření, bude-li to potřeba.

A to testování děláme v jakýchsi cyklech a připravujeme se na ně. Nejprve jsme hned po nástupu vlády zajistili to, že bude dostatek testů, což dřív nebyla samozřejmost. A že bude dostatek kvalitních testů. Pak jsme zavedli očkování na školách, které bude probíhat v prvních čtrnácti dnech nového roku. Promiňte, testování na školách.

A teď připravujeme testování pro všechny zaměstnance, ale oznamujeme tento politický úmysl s předstihem, na tom jsme domluveni, od 17. ledna a ty konkrétní parametry připravíme po dohodě se sociálními partnery příští týden. To je podle nás postup, který je srozumitelný, veřejnosti dává jasné informace, dostatek času na to, aby se na to všichni připravili, a umožňuje to zaměstnavatelům a zaměstnancům, aby vnesli do toho procesu přípravy své připomínky.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím o dotaz iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já bych měl taky několik otázek. Nejdřív bych se zeptal, jestli neuvažujete o tom, že se zkrátí doba izolace pro lidi bez příznaků třeba na pět dnů, jako to udělali ve Spojených státech v souvislosti právě s tím, že inkubační doba toho omikronu je kratší? Určitě jsou tady spousty lidí, kteří jsou v izolaci čtrnáct dní a jsou bez příznaků. Druhá věc se týká, když se objeví nakažený žák ve škole, jestli do karantény půjde jenom on, nebo ti, kteří jsou v jeho bezprostředním okolí, nebo jestli půjde celá třída do karantény? Třetí věc: Říká se, že omikron se vyhýbá dosavadním očkováním, že dvě očkování na něj nestačí, ani monoklonální protilátky. Jsou lidé, kteří prodělali v nedávné době covid, nemohou se očkovat. Když dáváte lidem, že si mají dát předsevzetí, aby se očkovali, jak to mají udělat tito lidé? Děkuji.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Já děkuji za ty dotazy, zkusím je postupně zodpovědět. Obecně prodělané onemocnění není kontraindikací k očkování. Nikdy to kontraindikací k očkování nebylo a my sjednocujeme metodický pokyn, který bych v příštím roce chtěl co nejrychleji zveřejnit. Kontraindikace jsme již zveřejnili formou zaklikávacího dokumentu, takže jsme sjednotili pravidla, která jsou mezi praktickými lékaři k postoji ke kontraindikacím, a i specialisty. To jsme vydiskutovali v týmu profesora Chlíbka a podle toho ministerstvo nastavilo ten jaksi zaklikávací protokol kontraindikací. Ty kontraindikace jsou jasně definované a je na nich shoda.

Co se týče kontraindikace očkování po prodělané nemoci, tak kontraindikace není a přístup jednotlivých zemí se poněkud liší v tom, kdy umožňuje očkování po prodělané nemoci. A tady bychom chtěli toto také sjednotit. Já bych rád připravil metodický pokyn, nebo připravil – připravím metodický pokyn. Jednání o tom bude s týmem profesora Chlíbka, dnes je středa, ve čtvrtek večer, to znamená zítra večer, a na základě toho pak budeme diskutovat ten postup na ministerstvu s tím, že v prvním týdnu v lednu bych chtěl dospět k nějakému závěru.

To se týká i zkrácení karantény a zkrácení, což s tím souvisí, izolace, protože víme ze současných dat, ale ta data jsou opravdu předběžná a jsou, bohužel, rozdílná z Jihoafrické republiky, z Holandska, z Anglie, z Dánska a i ze Spojených států. Víme, že omikron má pravděpodobně kratší dobu do projevení příznaků, že má rychlejší nástup příznaků, a tím pádem by se mohla dát zkrátit karanténa.

Pracovní tým profesora Chlíbka dostal úkol na tomto pracovat. Má několik variant. Pokud si dobře vzpomínám, jsou to čtyři varianty modelu zkrácení a podmínek zkrácení karantény a zkrácení izolace. Ve čtvrtek proběhne finální diskuze, pak to probereme na vládě a na základě toho, tedy na vládě – na Ministerstvu zdravotnictví a na základě toho rozhodneme o zkrácení karantény poté, co to bude prodiskutováno na vládě, protože takhle zní dohoda, byť se jedná o opatření ministerstva.

A je potřeba si říct, a to bych si dovolil zdůraznit, já jsem měl, středa, to znamená předevčírem, poměrně dlouhou online diskuzi s kolegy ze Spojených států a je potřeba si říct, že ta data, která publikují, je nutné prodiskutovat v podmínkách České republiky. Jsou to předběžná data té jejich validace, je, to jejich ověření kvality těch dat, je relativně limitováno.

Domnívám se, jsem o tom přesvědčen jako ministr zdravotnictví, že ta data jsou dostatečně silná na to, abychom zkrátili karanténu, abychom zkrátili dobu izolace, ale je potřeba jasně definovat, jak to udělat, aby to bylo bezpečné pro občany České republiky.

A ten třetí dotaz se velmi omlouvám…

Josef Kopecký, iDNES.cz: Co se týká, jestli se nepletu, jsem se ptal i na ty školáky, když se při testování ve školách zjistí, že je nakažený žák, jestli půjde vlastně domů do izolace jenom on, ti, kteří jsou v nějakém jeho okruhu kolem něj, anebo celá třída? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Bude to v tom režimu, který jsme schválili. To znamená, na minulé vládě jsme schválili režim, který má parametry režimu test to stay. Je trošku jiný postup v pondělí a je trošku jiný postup ve čtvrtek. Logicky ta změna je kvůli tomu, že v pondělí ty děti přichází do školy po dvou dnech volna a nemísí se. Obecně cílem je, aby nešla do karantény celá třída.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, bohužel už nemáme prostor na další dotazy, já tímto tiskovou konferenci končím. Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne. Na shledanou.

Petr Fiala, předseda vlády: Děkujeme, na shledanou a hezký zbytek tohoto roku a vše dobré do nového.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X