Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

22. 12. 2021 14:59

Tisková konference po jednání vlády, 22. prosince 2021

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, pěkný dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po prvním řádném jednání vlády České republiky. Vítám zde předsedu vlády Petra Fialu, vicepremiéra a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, také prvního místopředsedu vlády a ministra vnitra Víta Rakušana a ministra financí Zbyňka Stanujuru. Poprosím pana předsedu vlády o úvodní slovo.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, tak naše vláda je ve funkci pět dnů, my ale se nemůžeme těšit z takového toho obvyklého nástupu do funkcí a organizace úřadu a věnovat se těm věcem, které jsou také nezbytné, a souběžně musíme řešit řadu problémů, kterým čelí naši občané. A tím jsme se také zabývali na dnešním jednání vlády. To, co chci zmínit tady na začátek, je nepochybně to, co zajímá všechny občany, co zajímá podnikatele a všechny. To je tedy, jaká budou opatření, která nám umožní omezovat šíření nemoci covid-19.

My jsme se dnes na vládě podrobně zabývali dalším postupem. Chci říct jasně na začátek, že vláda nemění svoji strategii, kterou jsme představili v minulém týdnu. To znamená, že důvěřujeme občanům, budeme na ně opakovaně apelovat, aby se chovali zodpovědně. Vyzýváme všechny naše spoluobčany k tomu, aby se nechali naočkovat, a ti, kteří mají nárok na třetí dávku, aby se nechali naočkovat třetí dávkou.

Prosím znovu všechny a využívám této příležitosti, aby o vánočních svátcích, které nás čekají, se chovali maximálně odpovědně a rozumně. Všichni se chceme setkat s příbuznými, všichni se chceme setkat s přáteli, ale tam, kde je to možné, nechte se otestovat, vyvarujte se rizika šíření nákazy. Prostě chovejme se odpovědně.

Nicméně vláda samozřejmě sleduje situaci nejenom v České republice, ale i v zahraničí, a na základě toho jsme připravili sérii opatření, jak, v jakém režimu budeme tady existovat v těch následujících dnech, v těch jednotlivých dnech mezi vánočními svátky a potom také v těch dnech kolem silvestra. S těmi podrobnými opatřeními vás za chvíli seznámí místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ale já tady zmíním ještě některé věci, které jsou také důležité.

Zaprvé od pondělí 27. prosince bude možné, aby na třetí dávku vakcíny šel každý občan České republiky, komu uplynulo pět měsíců od druhé dávky a je starší třiceti let. Tedy od pondělí 27. prosince. A to, co je taky důležité z hlediska prevence a záchytu rozšiřování varianty omikron, je to, že vláda rozhodla, že v prvních čtrnácti dnech v lednu budou testováni žáci, studenti a zaměstnanci ve školách dvakrát týdně. Právě toto testování nám umožní zachytit nástup té varianty.

Chtěl bych také říct, že ve všech opatřeních budeme postupovat podle pandemického zákona a na základě pandemického zákona jsme připravili řadu změn a opatření, která mají základní cíl, a to je snížit šíření infekce. O těch konkrétních opatřeních vás nyní, s těmi konkrétními opatřeními vás nyní seznámí místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Kterého právě prosím o slovo.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ještě jednou krásný den, dámy a pánové. Já si dovolím den po dni. Čtyřiadvacátého, na Štědrý den, otevřené obchody do 12 hodin a jsou to obchody, které mají více než 200 metrů čtverečních. A jsou to ta opatření, která jsou nová. Pětadvacátého zavřené obchody, sedmadvacátého všechna očkovací centra očkují všechny třetí dávkou, kteří mají od prodělání pět měsíců, jsou starší třiceti let. Týká se to, znovu opakuji, všech očkovacích center a týká se to i těch, kteří nejsou objednaní a přijdou tzv. statimově.

Tato opatření budou pokračovat dál s tím, že nastává omezení pro akce na maximum tisíc lidí. Současně jediný způsob, jak bude možné verifikovat, ověřit, že ten účastník splňuje podmínky, bude QR kód Čtečky a ten QR kód bude muset být ověřen pomocí čtečky QR kódu v mobilní aplikaci. Organizátoři to takhle budou ověřovat.

Pro akce, kde jsou účastníci nesedící u stolů, kde tedy se pohybují náhodně, tak to omezení je do sto lidí, do sto lidí. Pokud sedí u stolu, to omezení bude do šest lidí od stolu. Od 29. zpřísňujeme, snižujeme počet lidí u stolu na čtyři, tedy od 29. do začátku příštího roku, do 2. ledna, počet účastníků u stolu v restauracích maximálně čtyři. Neplatí to samozřejmě na rodiny, tedy na ty, co bydlí ve společné domácnosti. A snižujeme počet účastníků jakýchkoli plánovaných akcí, večírků, silvestrovských oslav na padesát. Tedy 50 účastníků. Všechna ostatní omezení pro ně platí, tedy očkování po druhé dávce a samozřejmě verifikace pomocí Tečky, QR kódu a čtečky v mobilu.

Na to budou navazovat opatření po Novém roce, kdy začínáme testovat ve školách dvakrát týdně v režimu pondělí, čtvrtek tak, jak doporučují odborníci antigenním testem. Máme k tomu tři důvody. Ten první důvod je zachytit šíření omikronu. Druhý důvod je minimalizovat riziko, pokud to jen trochu bude možné, jakékoli karantény pro ty děti. Třetí důvod je, abychom jasně zjistili situaci ve školách.

Toto opatření se bude týkat všech dětí a zaměstnanců škol bez ohledu na to, jestli jsou očkovaní, jestli mají po první dávce, po druhé dávce, prodělali onemocnění nebo neprodělali. Protože bych chtěl opakovat a budu to říkat na každé tiskové konferenci, jedna opatření jsou na zjištění toho, jestli ten člověk je nakažený, nebo není nakažený. My chceme každého, kdo má covid, včas zachytit, nabídnout mu a umožnit mu včas efektivní léčbu. Druhé opatření, a to je pouze a jenom očkování a třetí dávka, slouží pro to, aby neměl ten člověk vážný průběh nemoci.

My si plně uvědomujeme, že i očkovaný může být nakažený a může šířit nemoc, proto toto opatření ve školách od prvního, tedy od začátku školního roku po čtrnáct dní. Jsme si plně vědomi, že testy musí být kvalitní, proto jsme zajistili, jako vláda, nákup kvalitních antigenních testů, které splňují přísné německé normy a které vycházejí z doporučení odborníků české odborné společnosti, příslušné společnosti Jana Evangelisty Purkyně. To jsou opatření, která nás čekají v následujících, řekněme, čtyřech týdnech.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana prvního místopředsedu vlády Víta Rakušana, ministra vnitra.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já jsem rád, že vláda dnes schválila na svém zasedání návrh nového statutu Ústředního krizového štábu. Byl to návrh, který vycházel z pondělní porady tzv. covidových ministrů a poté z jednání Ústředního krizového štábu.

My jsme od začátku slibovali jednu věc: Že v rámci řízení těch protipandemických opatření vytvoříme takovou strukturu, která bude zaprvé přehledná, za druhé funkční, budou z ní vycházet taková opatření, která budou jednoduše zdůvodnitelná, a za další ta struktura, a to především, bude odpovídat krizovému řízení, jak je legislativně v českých zákonech zakotveno. Tomu jsme vlastně udělali poprvé od té doby, co tady pandemii máme, za dost.

My jsme zrušili dnešním usnesením Radu vlády pro zdravotní rizika. To je orgán, který nikdy před tím neexistoval, najednou se v tom systému objevil a jakoby vytvářel konkurenci právě vůči rozhodování Ústředního krizového štábu. Ty výstupy vycházely ze dvou orgánů, ty potom přicházely do vlády a vlastně mnohokrát vedly k něčemu, čemu já říkám zmatení jazyků. Ti lidé si nerozuměli a nevěděli vlastně, která opatření mají v tu chvíli nějakou prioritu, která jsou projednána skutečnými odborníky.

Zároveň jsem na své kolegy z vlády apeloval v jedné věci: Aby do Ústředního krizového štábu skutečně chodili nominanti ministerstev, kteří mají rozhodovací pravomoci. Aby to nebyl orgán, kam se posílají úředníci pro to, aby byla odškrtnuta fajfka, že se účastnili, ale aby to byli lidé, kteří skutečně rozhodovat budou.

Zároveň ovšem si vážíme těch odborných týmů, jako je třeba Centrální řídicí tým Ministerstva zdravotnictví, plný odborníků, kteří udělali obrovský kus dobré práce v tom, kdy jsme se bránili pandemii v České republice, a z tohoto týmu jsme udělali odbornou pracovní skupinu Ústředního krizového štábu.

Poslední změna, kterou bych avizoval, ale ta se bude týkat té příští vlády. Pan premiér Fiala přijde s návrhem, že právě ta skupina těch covidových ministrů se organicky začlení jako orgán Bezpečnostní rady státu. Troufám si říct, že tento model se osvědčí a vykáže v poměrně brzké době jasnou změnu v tom, jakým způsobem je pandemie tady v České republice řízena. Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, a ještě než požádám ministra financí, tak si doplnění přál pan ministr zdravotnictví.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Těch opatření je samozřejmě celá řada, ale jsou pak velmi odborná, jako přesné diskriminační PCR testování a další věci, které slouží k naprosto cíleným protiepidemickým krokům. Ale chtěl bych zdůraznit jednu věc: Máme Vánoce a na Vánoce dostávají dárky děti a já si troufnu říct, za sebe a za vládu, že jsme schválili dárek pro naše děti, a to ve smyslu tom, že mohou jet bez jakýchkoli omezení třídy na hory s tím, že před odjezdem budou muset mít negativní PCR test a pak mohou být na horách po celou dobu bez dalšího PCR testování, mohou ty třídy lyžovat. Není žádný rozdíl mezi těmi, co budou mít očkování, co prodělali nemoc nebo očkovaní nejsou.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a nyní poprosím ministra financí Zbyňka Stanjuru.

Zbyněk Stanjura, ministr financí: Našim prvním úkolem bylo zajištění fungování státu v rozpočtovém provizoriu. Ministerstvo financí a vláda jako celek je připraveno na hospodaření v rozpočtovém provizoriu. Mohu vám sdělit, že Ministerstvo financí ve spolupráci se všemi ostatními správci rozpočtových kapitol se shodlo na maximálních výdajích v měsíci lednu. Včera večer jsem to podepsal, dnes to všichni správcové kapitol obdrží. Takže chod státu bude hladký, žádný problém nevznikl a všechny instituce státu a správci rozpočtových kapitol ví, jak mají hospodařit.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, nyní otevírám prostor pro dotazy. Poprosím Českou televizi jako první.

Klára Bazalová, Česká televize: Dobrý den, prosím, několik upřesnění: Za bezinfekčního bude teda považovaný někdo, kdo má po dvou dávkách očkování, po prodělání nemoci a vrací se PCR testy do hry tak, jak jste o tom mluvili už dříve, nebo kdo tedy bude považovaný za bezinfekčního? Co se týká té třetí dávky, říkali jste, že od 27. prosince pro lidi nad třicet let. Jak to bude v případě lidí nad 18 let, tam platí ten termín 19. ledna?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Bezinfekční je pouze ten, který nemá infekci. To znamená pouze ten, který nemá infekci, je bezinfekční. Ale ten, který má malé riziko vážného průběhu onemocnění, a to je to, co je zásadní, ten, který má malé riziko vážného průběhu nemoci, je ten, který má po třech dávkách vakcíny.

Proto chceme co nejrychleji všem umožnit boostovací dávku. Prioritně rizikovým skupinám, a proto otvíráme od 27. 12. očkování pro 30 plus s tím, že samozřejmě ty prioritní rizikové skupiny v této skupině, v tomto klastru jsou.

Vstup na akce do 3. 2. bude umožněn těm, kteří mají, do 3. 1., bude umožněn, příštího roku, bude umožněn těm, kteří mají po druhé dávce očkování nebo prodělali onemocnění a toto prokážou Tečkou. Toto opatření zůstává v platnosti tak, jak platilo dosud.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji.

Klára Bazalová, Česká televize: Ještě ta třetí dávka pro lidi nad 18 let?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: U lidí nad 18 let probíhá teď intenzivní diskuze. My monitorujeme nové vakcíny, které se dostanou na trh. Já intenzivně komunikuji s kolegy z Německa z Ministerstva zdravotnictví o tom, jaké oni si objednali vakcíny, a budeme toto vyhodnocovat do poloviny ledna. Pokud dojde k nějaké změně, dojde k té změně ve druhé polovině ledna a bude vycházet ze tří faktorů.

Ten první faktor je, jak dopadne tady to testování, testování antigenní dětí ve školách. Druhý faktor je, jak dopadne schvalování nových vakcín a budou-li na trhu. Třetí faktor je, jak se bude vyvíjet infekce omikron v Anglii a Dánsku.

Dovolím si zopakovat: 27. nebo 28. budou teprve k dispozici data, desetidenní data z těchto zemí a budeme vědět i informaci, zda ti, kteří onemocní mutací nebo variantou omikron, mají závažný průběh onemocnění, mají riziko hospitalizace a riziko tedy hospitalizace i na jednotkách intenzivní péče.

Zatím stoprocentně víme, že u mutace omikron je kratší doba, kdy se projeví příznaky, dramaticky rychlejší šíření nákazy, tedy násobně větší riziko, že se jeden od druhého může nakazit, a víme, že symptomy se projevují za daleko kratší dobu. Toto jsou věci, které jsme reflektovali, které jsme zohlednili a na základě těchto faktorů jsme změnili ta opatření, abychom rychleji mohli dělat diskriminační PCR, přesněji a cíleněji, abychom systematicky testovali a abychom v případě, že to je mutace omikron, dostali ty léky k pacientům rychle.

Klára Bazalová, Česká televize: Ještě prosím poslední dotaz, jestli už jste se dohodli na nějakém konkrétním plánu řešení energetické krize? A prosím ještě reakci na to, že bývalý ministr financí pan Kalousek upozorňuje na to, že v rozpočtovém provizoriu ta masivní pomoc, tak jak o ní mluvil pan Jurečka, není možná.

Petr Fiala, předseda vlády: Pokud jde o pomoc těm, kteří jsou postiženi růstem cen energií, celkovou situací na energetickém trhu, tam jsme oznámili, že s těmi opatřeními vystoupíme po jednání vlády 29. prosince a toto datum platí. Naši ministři intenzivně pracují na těch opatřeních. Směr těch opatření půjde, nebo my se chceme zaměřit na to, aby ta pomoc byla opravdu cílená, týkala se těch, kteří jsou postiženi energetickou chudobou, nechceme jít směrem k plošným opatřením. Konkrétní kroky oznámíme 29. prosince.

Klára Bazalová, Česká televize: A bude tedy masivní pomoc možná i v rozpočtovém provizoriu?

Zbyněk Stanjura, ministr financí: Až oznámíme řešení, které zvolí vláda, taky oznámíme, jakým způsobem bude zajištěno financování této pomoci, takže tu podrobnější informaci dostanete souhrnně po jednání vlády příští středu.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, CNN.

Josef Mádle, CNN Prima News: Dobrý den, já mám těch dotazů více, s dovolením tedy asi postupně. Chci se zeptat na, a poprosit o dovysvětlení, jak je to tedy s restauracemi. Jestli tam bude nějakým způsobem omezena otevírací doba. Jak je to s trhy, s vánočními trhy? A zda tedy do restaurace je možné jít pouze s očkováním nebo poté, co jsme prodělali. Není tam ve hře ten PCR test, je to tak?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ano, u restaurací není ve hře PCR test do 3. ledna. Důvodem je opravdu mutace omikron, to je ten hlavní důvod a to si každý musíme uvědomit. My pracujeme na tom, aby se PCR test zpátky dostal do hry v nějakém režimu, v nějakém systému, ale já se velmi omlouvám všem, teď musím všechny kapacity PCR testů blokovat pro ty, co jsou symptomatičtí, co mají eventuálně pozitivní antigenní test tak, abych mohl včas zjistit, jestli mají mutaci omikron. Proto jsme museli také změnit strategii diskriminačního testování tak, abychom za každou cenu zachytili komunitní šíření mutace omikron. To je priorita, a bohužel proto musíme obětovat PCR testy pro návštěvu restaurací.

Co se týče omezení pro restaurace, neplatí omezení časem, platí omezení maximálně čtyři u stolu, a to od 29. 12., a platí omezení, pokud je to jakákoliv silvestrovská akce, jakákoliv akce na oslavu Nového roku, jakákoliv plánovaná akce v tomto termínu od 29. do 2. ledna, tak počet účastníků může být maximálně padesát.

Josef Mádle, CNN Prima News: Ohledně testování žáků těmi antigenními testy, je zajištěna dodávka? Je dostatečná zásoba těchto testů? Případně, jak to chcete řešit, pokud není možné urychlené objednání bez nouzového stavu?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ano, je zajištěna. Já si dovolím odpovědět. Byl to bod, který jsme řešili již na prvním jednání vlády, které nebylo ještě tento typ jednání vlády, a byla to naprostá priorita. Já jsem tu informaci, že máme nedostatek antigenních testů, zjistil v den, kdy jsem byl uveden do funkce, takže jsme to okamžitě s ministrem školství a s dalšími ministry řešili. Pan premiér vydal opatření a rozhodli jsme o nákupu testů. Prioritní bylo, protože jsme na to byli připraveni, aby to nebyly jakékoliv testy, ale testy kvalitní, a to jsme zrealizovali.

Josef Mádle, CNN Prima News: Tak za mě poslední dotaz na pana premiéra: Chtěl jsem se zeptat na váš záměr zřídit údajně 74 nových služebních a pracovních míst tady na Úřadu vlády. Tak jak to jde ruku v ruce s vaším původním prohlášením, že nebudou vznikat nová místa, nebudou vznikat náklady spojené s pro ministry bez portfeje atd.? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Platí náš úmysl, který jsme oznámili už před volbami, všechny strany, a který máme i v koaliční smlouvě, že chceme snižovat počet úřednických míst, a také tak budeme postupovat. Ale v tuto chvíli bylo potřeba zajistit fungování nových ministrů na Úřadu vlády, právě proto, abychom mohli koordinovat ty činnosti, které pokládáme za důležité, ať už jsou to evropské věci, příprava evropské předsednictví nebo koordinaci vědy a výzkumu a lepší a kvalitnější práci, pokud jde o legislativu, která je tady připravována. Proto jsme zřídili tři ministry a proto také jsme pro ně vytvořili tou první systemizací, tou první rychlou systemizací potřebná místa.

My jsme tu systemizaci museli udělat vzhledem k tomu, kdy vláda nastoupila, v opravdu rekordně krátkém čase. Proto jsme museli postupovat, tak jak postupujeme. Ale ministři v naší vládě mají za úkol postupně, až se seznámí se situací na svých rezortech, tak navrhnout úspory, navrhnout omezení počtu úředníků na jednotlivých rezortech. Tak bude naše vláda postupovat.

Takže ve výsledku budeme na provozu státu šetřit. Ale teď, protože jsme pět dní ve funkci a je potřeba do konce roku zajistit to, aby ministři mohli plnit svoje úkoly a mohli třeba i díky tomu sami navrhnout, kde se dají snižovat počty úředníků, kteří se o určité oblasti starají, tak jsme provedli tuto systemizaci.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mi dovolí pan premiér, já bych ho tady krátce doplnil, protože ten návrh…

Petr Fiala, předseda vlády: To je na místě, protože pan ministr to má v gesci.

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Ano, ten návrh připravovalo Ministerstvo vnitra, já tedy klobouk dolů před úřednicemi a úředníky, kteří to museli připravit během nějakých krátkých pěti šesti dnů, ale ten odsudek tohohle je v tuto chvíli opravdu nespravedlivý a chtěl bych pana premiéra v tomto velmi podpořit. Protože když se podíváte na to, kde se systemizovalo, tak je to především Úřad vlády. To znamená nějaká místa, které zajištují agendu především těm novým ministrům, kteří ve vládě jsou. Na mnoha ministerstvech, včetně toho, které řídím, jako je Ministerstvo vnitra, k žádné systemizaci doposavad nedošlo a určitě bude druhé kolo systemizace a po tom druhém kole systemizace my vám jednoznačně ukážeme, že to myslíme s tím, abychom zeštíhlovali státní správu, opravdu vážně.

Ten proces, který ještě přijde, by měl samozřejmě jít k tomu, aby například ta neobsazená tabulková místa reálně mizela a už se s nimi nehrálo, nenárokovaly se žádné finanční prostředky. Ale my chceme opravdu i sdružovat agendy, zeštíhlovat úřad a reálně ukázat, že ta státní správa může fungovat jednodušeji i levněji. Ale tohle se nepovede za pět dnů. Ta první systemizace znamenala jenom komfort pro to, abychom vůbec mohli tak, jak jsme stanovili vládu, začít pracovat.

A ještě, pardon, jeden dodatek k panu ministru Válkovi: Ústřední krizový štáb řešil nákup testů, je to skutečně v běhu, a stejně tak se preventivně připravujeme na to, aby Správa státních hmotných rezerv kontinuálně pokračovala v nákupech i v měsíci lednu, byť nejsme v nouzovém stavu. Vždyť je to mnohdy lepší! Tak nebudeme nakupovat bez výběrového řízení, ale s výběrovým řízením. Pokud se na to řádně připravíme, tak tak můžeme i ušetřit finanční prostředky.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Chce doplnit pan ministr financí ještě.

Zbyněk Stanjura, ministr financí: Tak určitě jste si všimli v tom materiálu, že roční náklady jsou zhruba 43 milionů korun. Když se podíváme na poslední číslo plnění státního rozpočtu k 30. listopadu, tak schodek byl 401 miliarda. To znamená za hodinu, za každou hodinu od 1. ledna do 30. listopadu byl schodek vyšší než to roční navýšení potřebných 74 úředníků, kteří určitě přispějí k tomu, že ušetříme desítky miliard. To znamená, méně než jedna hodina, kterákoliv hodina od 1. ledna vyprodukuje větší deficit než roční navýšení platů na tyto důležité zaměstnance na Úřadu vlády.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, další dotaz Seznam, potom iDNES.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Dobrý den, já budu mít, s dovolením, dva dotazy. Ten první na pana ministra zdravotnictví Válka. Chci se zeptat na ty QR kódy. Určitě jsou takoví provozovatelé restaurací, kteří prostě nemají ten chytrý telefon, takže oni nebudou moct uspořádat silvestrovskou akci, nebo budou mít nějakou výjimku? A budou nějaké zvýšené kontroly? A druhý dotaz mám na pana ministra financí: Nyní se objevila zpráva, že bankovní rada České národní banky zvýšila opět základní úrokovou sazbu o jeden procentní bod, což je opět nadstandartní. Tak vás poprosím o komentář, děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Je jedno, jakou čtečku QR kódů použijí, nemusí to být chytrý telefon, mohou použít jakoukoliv čtečku QR kódu, která to umí. Pokud bude v chytrém telefonu, je to o to jednodušší. Domnívám se, že každý provozovatel, řekněme, restaurace nebo jakéhokoliv baru, má alespoň jeden mobilní telefon. Nicméně my jsme toto diskutovali s Hospodářkou komorou a ta s tímto návrhem souhlasila.

My neděláme nic, co by byl nějaký zásadně průkopnický čin. My srovnáváme Českou republiku na kvalitní standardy Evropské unie. My chceme, aby čeští občané měli stejné možnosti, jako mají občané Francie, Itálie, Německa, Rakouska. My se nechceme těmto zemím vzdalovat, my se jim chceme přibližovat.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana ministra.

Zbyněk Stanjura, ministr financí: Já jsem neměl čas tu zprávu zaznamenat, takže ani nevím třeba, jakým poměrem hlasovala bankovní rada, zda to bylo již zveřejněno nebo zda byly již zveřejněny důvody. Ale obecně platí, že Česká národní banka je ta instituce, která má v první řadě bojovat s inflací. Máme rekordní čísla, já se obávám, že to číslo, které bylo zveřejněno, není nejvyšší, takže můžeme očekávat nejvyšší inflaci od roku 2008.

To znamená, pokud Česká národní banka volí tyto nástroje, nám nezbývá, než to respektovat, já myslím, že je to správně, je to nezávislá instituce. Podle mnoha ekonomů v České republice ale zhruba polovina té inflace, mimo ty zahraniční vlivy, které ovlivňují inflaci v České republice, je způsobena domácími vlivy. A k tomu přistupuje náš úkol, abychom v rámci možností, které má vláda, přistoupili k tomu, že budeme mít nižší schodky veřejných rozpočtů, a je to vlastně druhý velký úkol v téhle té oblasti, čeká i celou vládu, to znamená připravit návrh rozpočtu.

Zhruba jsme řekli, že budeme potřebovat zhruba šest týdnů po svém jmenování, takže to je někdy kolem přelomu ledna a února, a úkol od pana premiéra je úplně jasný. Schodek rozpočtu na příští rok musí být nižší než 300 miliard. Ale to samozřejmě není nic skvělého, ale my jsme schopni v tuto chvíli dělat pouze exekutivní kroky. Pokud budeme k lepšímu spoření státu potřebovat i změnu některých zákonů, tak to samozřejmě nelze stihnout v letošním, respektive v příštím rozpočtu, ale když to půjde docela rychle, tak až v rozpočtu pro rok 2023.

Takže každý z nás má nějakou část odpovědnosti za vývoj inflace. My se budeme snažit lépe hospodařit a Česká národní banka volí ty nástroje, které ona považuje za nejlepší a je to její zodpovědnost. A my respektujeme nezávislost centrální banky.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, teď iDNES.

Josef Kopecký, iDNES: Dobrý den, já bych měl otázku na pana ministra zdravotnictví k jedné věci, která zatím, ne tady, ale obecně, když chcete vracet do hry PCR testy, nejasně zazněla. Až budou PCR testy možné pro vstup na kulturní, společenské, sportovní akce, do fitness, až to umožníte, ty testy si budou lidé hradit sami, anebo budou hrazeny ze zdravotního pojištění? Zatím to veřejně nezaznělo, děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: O tomto probíhá diskuse, ale mám velmi dobrou zprávu. Našel jsem částku, která je z dotačních titulů Evropské unie a je vyčerpána pouze z osmi procent, která umožňuje až do výše 100 milionů vypsat zakázky v rámci projektů na nákup analyzátorů PCR testů. Bohužel vše bylo nastaveno tak, že se to týkalo pouze nemocnic s urgentním příjmem. Proto je vyčerpána jenom z osmi procent.

Včera někdy ve dvě ráno jsem zadal příslušným pracovníkům Ministerstva zdravotnictví úkol, aby co nejrychleji zpracovali návrh změny, která umožní jakémukoliv z těch, kteří provádí PCR testy, na tyto peníze sáhnout a nakoupit si ty přístroje z těchto dotačních titulů a začít testovat pomocí PCR.

Ve chvíli, kdy se mi zvýší dostupnost PCR testů, což sníží jejich cenu, začneme s pojišťovnou diskutovat o úhradě PCR testů. Bezesporu bych chtěl, aby alespoň pro část populace byly PCR testy hrazené. Ale v žádném případě nejsou PCR testy alternativou očkování. Existuje jenom jedna možnost: první dávka, druhá dávka, boostovací dávka. A pak nastupují PCR testy jako způsob, jak mít jistotu, že nenakazím ostatní.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz.

Markéta Imlaufová, Rádio Impuls: Dobrý den, dotaz na pana Válka. Chci se zeptat, odkazujete se na odborníky. Mě by zajímalo, o které odborníky konkrétně jde, protože co se týče nouzového stavu, tak tam víme, že velká část odborníků byla pro prodloužení nouzového stavu. Například učená společnost, MeSES nebo i, podle našich informací, většina NIZP. Tak se chci zeptat, o jaké odborníky se opíráte v otázce nouzového stavu, ale také teď v těch aktuálních opatřeních, že máte jistotu, že budou účinná? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Odborníci nejsou ti, kteří vystupují v médiích, ale jsou to reprezentanti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. To jsou odborníci ve zdravotnictví. Proto tato slovutná existence v České republice je, tato organizace slovutná v České republice je, proto má své odborné společnosti, proto má své výbory, proto je to orgán, který je nepominutelný v připomínkových řízeních legislativy Ministerstva zdravotnictví.

Považuji za velké selhání, že poslední rok jejich hlas nebyl slyšet a že Česká lékařská společnost nebyl ten český Kochův institut, nebyl ten český orgán, který by říkal ta odborná doporučení.

My jsme to změnili. Já jsem požádal vedení České lékařské společnosti o nominaci členů, tak vznikl Národní institut pro boj s covidem. Já doufám, že buď ještě do konce nového roku, nebo v prvních dnech po Novém roce budu moct představit zástupce jednotlivých sekcí tohoto orgánu. Že se této tiskové konference zúčastní předseda nebo prezident České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a jsem velmi rád, že mohu říci, že pan Marek Orko Vácha, můj kolega, kamarád, etik, biolog a spoluzakladatel Asociace akademických senátů lékařských fakult souhlasil s tím, že bude poradcem Ministerstva zdravotnictví pro otázky etiky, a doufám, že s tímto také velmi pomůže. Toto je tým odborníků. Je to dnes více než 60 lidí.

Petr Fiala, předseda vlády: Já bych k tomu dodal, a to je také důležité: My konzultujeme s odborníky, je to pro nás přirozené, pro nás z akademického prostředí s panem ministrem Válkem je to něco zcela běžného. Ale my se neschováváme za odborníky. To rozhodnutí, které děláme, dělá vláda a je to rozhodnutí politické a tak to musí být.

My musíme přihlížet ke všem aspektům, které boj s covidem má. A to jsou aspekty nejenom zdravotní, samozřejmě ty jsou extrémně důležité, ale jsou to i aspekty sociální, ekonomické, psychologické a další. Je odpovědností vlády, aby toto všechno zvážila, aby vyslechla názory všech odborníků, specialistů na různé oblasti, těch, kteří jsou v té odborné komunitě relevantní, ale pak rozhodla politicky. A to děláme.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz poprosím CNN Prima News a ten bude asi z časových důvodů předposlední.

Barbora Zykmundová, CNN Prima News: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat: Vy jste pořád mluvili o tom, že za vaší vlády tady bude všechno jasné, přehledné, ale pokud to dobře chápu, tak 26., 27., 28. bude moci u stolu sedět šest lidí, 29. prosince čtyři lidi a 2. ledna se pravidla tedy opět změní. Možná, kdybyste poradili lidem, že mají hledat informace, jak se v tom orientovat. A prosím ještě, když to vezmu třeba v praxi, když přes silvestra v nějakém hotelu bude 200 lidí a ty akce se mohou konat jenom pro padesát lidí, tak možná, co mají majitelé těch resortů dělat? Jestli mají padesát lidí vybrat, kteří potom budou moci jít třeba na večeři? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Já začnu s tou přehledností. Tak zaprvé asi, a doufám, že to je vidět, z naší vlády nezaznívají různé hlasy a různé názory. My jsme předstoupili před veřejnost ve chvíli, kdy jsme rozhodli z řady variant, z řady možností, rozhodli jsme a veřejnosti přesně říkáme, co bude. Jsme pět dnů ve funkci, dnes je 22. prosince a my přesně říkáme lidem, co se bude dít a jaká pravidla budou platit do 29. prosince, jaká pravidla v období silvestra, v těch dnech kolem, a co bude platit potom. Říkáme lidem jasně, co se stane ve školách v prvních týdnech v lednu. Děláme prostě opatření, která chystáme dopředu, a komunikujeme je tak, aby je každý mohl pochopit a zařídit se podle nich.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz a poslední.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Pokud mají rezorty 200 hostů a ti hosté se chtějí navečeřet, naobědvat, eventuálně jít ke snídani, případně si dát nějaké jiné jídlo během dne, mohou. Musí sedět u stolu čtyři, pokud jsou to příslušníci jedné rodiny, pak jich u stolu může být i více, pokud bydlí ve společné domácnosti.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, dotaz.

Kristýna Jelínková, TV Seznam: Já mám dotaz, poslední, na pana ministra Válka, ale zároveň asi i na pana předsedu Fialu, protože původně vy jste avizoval, že počkáte do 28. prosince, až budete mít ta data. Tak chci se zeptat: Ta opatření, která jste představili dnes, jestli můžete opravdu lidem zaručit, že je to definitivní, nemůže se nic případně změnit? Protože přece jenom ty hospody a restaurace to opravdu potřebují vědět, že nebude ta zavírací doba po té desáté hodině a tak dále. Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: On to pan premiér říkal. Důvodů pro to, abychom se správně rozhodli, je vždycky celá řada a odborníci v nich mají velmi silný hlas. My jsme si byli plně vědomi toho, že nemůžeme ta opatření vyhlásit den před tím, než začnou platit. Proto jsme intenzivně, a věřte tomu, že jsem kvůli tomu čtyři dny nespal, diskutovali s různými týmy odborníků, jak ta opatření nastavit, aby byla dostatečně bezpečná, dostatečně chránila naše občany, a přitom nezlikvidovala tento sektor, který už je tak dost postižen koronakrizí.

Proto jsme nezavedli pouze to opatření, že bychom snižovali počet lidí, což by bylo možné, ale zavedli jsme řadu dalších opatření, jako například to, že otvíráme očkovací centra bez rozdílu pro všechny od 30 let od 27. v pondělí. Například to, že jsme nastavili systém testování ve školách od ledna. A například to, že jsme jasně definovali, jak budou využívány ty poměrně omezené kapacity PCR testů, aby to využití bylo efektivní, včas jsme mohli léčit a zachytili jsme omikron.

Pokud toto všechno bude platit a ono už to platí, protože to vláda schválila, pokud toto všechno budeme realizovat a my to realizovat budeme a pokud to budeme kontrolovat a hlídat a my to kontrolovat a hlídat budeme, pak není nejmenší důvod k obavám, že by se přijala jakékoliv zpřísňující opatření na konec tohoto roku.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. V tuto chvíli tiskovou konferenci končím. Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X