Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

22. 3. 2021 17:52

Tisková konference po jednání vlády, 22. března 2021

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den dámy a pánové. Nejprve bych chtěla požádat o slovo prvního místopředsedu Jana Hamáčka.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji, dámy a pánové dobrý den. Dovolte nám, abychom vás seznámili se závěry z jednání vlády. A nejprve mi dovolte, abych opět poděkoval občanům České republiky za to, jak dodržují ta vládní opatření, a tentokrát jim děkuji i za to, že díky jejich disciplíně ta čísla za poslední dny vypadají lépe než v minulosti. A myslím si, že můžeme říci, že pomalu se ta křivka epidemie otáčí a počet nově nakažených klesá.

Co neklesá, jsou počty hospitalizovaných v nemocnicích, nebo ty změny tam jsou minimální. Nicméně obrat toho trendu je podle mě dobrá zpráva a je jasné, že bez našich občanů a bez toho, jak ta opatření přijali a jak je respektovali v minulých třech týdnech, by to prostě nešlo. Takže já jim za to chci poděkovat a současně je chci požádat o to, aby společně s námi ten boj dotáhli do konce, abychom, když teď ta čísla klesají, tak abychom společně tu křivku stlačili a tlačili dolů. Abychom velmi rychle dosáhli čísel, která nám umožní realizovat některá z těch opatření, na která všichni čekáme, to znamená například návrat dětí do škol či nějaké postupné uvolňování.

To bohužel zatím není na pořadu dne, jakkoliv se ta situace zlepšuje, a i proto vláda požádala Poslaneckou sněmovnu, aby ještě prodloužila nouzový stav, a to o třicet dnů.

My budeme vést jednání v rámci Poslanecké sněmovny, budeme pečlivě a trpělivě vysvětlovat, proč ještě je potřeba nouzový stav. On je potřeba proto, že ten komplex opatření, tak jak je nastaven, tak funguje a ta opatření jsou vzájemně provázána a není možné akceptovat to, že když z toho systému opatření jedno vyndáme, tak že to vlastně bude fungovat stejně. A jedno z těch opatření, ke kterému potřebujeme nouzový stav, je stále ještě omezování pohybu.

Já nemohu akceptovat argumenty, které zaznívají, že ta okresní uzávěra je zbytečná, a pan ministr zdravotnictví je schopen to dokumentovat i na konkrétních příkladech a konkrétních číslech. Je evidentní, že nejvíce se ta situace zlepšila v okresech, které byly ty první, kde jsme uplatnili okresní uzávěru, to znamená Trutnov a dva okresy v Karlovarském kraji. Tam se ta situace změnila nejradikálněji a to je jeden důkaz.

Druhý důkaz je ten, že i přesto, že čelíme nakažlivější formě viru, i přesto, že jak jsme viděli tu statistiku, tak ta vlna postupovala od západu na východ, tak poté co nastala ta okresní uzávěra, tak ta vlna do těch moravských krajů nedorazila s takovou intenzitou, s jakou řádila a řádí v krajích českých.

To jsou dva důkazy toho, že okresní uzávěra pomohla, a jakkoliv je to pro lidi komplikace, tak to přináší výsledky. Já bych opravdu stál o to, aby ten vývoj v České republice kopíroval vývoj Portugalska, které během dvou měsíců opravdu z té nejhorší pozice v Evropě se dostalo na pozici premianta, a chtěl bych jasně říci, že to, že se ta situace u nás zlepšuje, není nic v Evropě samozřejmého.

Podívejme se na aktuální situaci v Německu, podívejme se na aktuální situaci v Polsku. Mimochodem situaci v Polsku bych vypíchl, protože bylo to právě Polsko, které relativně nedávno uvolnilo ta opatření. Všichni si možná pamatujeme na záběry z polských horských středisek, jak tam polští občané slavili rozvolnění bez roušek. Dnes je Polsko na velmi prudce stoupající křivce a rozhodně to je situace, která je v Polsku složitá.

Neříkám, že to, co se děje v České republice, je automatické a je to výsledek vládních opatření a toho, že to naši občané dodržují. Takže jim ještě jednou patří dík a prosba, abychom ten příběh a ten boj dotáhli do konce.

Co se týká testování, tak já jsem rád, že testování běží, že zase se nenaplnily některé ty černé scénáře, které říkaly, že to fungovat nebude, že to bude k ničemu. Díky testování ve firmách a díky urychlenému nástupu toho plošného testování se podařilo zachytit několik tisíc, spíš možná přes deset tisíc případů, které bychom normálně neviděli a které by dál tu nemoc šířily. Takže testování funguje a pan ministr a vicepremiér Havlíček vám sdělí o tom, jak budeme postupovat.

Chtěl bych také využít situace a poděkovat za tu nebývalou vlnu solidarity, která se na Českou republiku snesla ze zahraničí v těch minulých týdnech. My jsme dostávali nabídky ze sousedních zemí, ze Švýcarska také a z dalších o případné, s případnými nabídkami o transport našich občanů.

Aktuálně Ministerstvo zdravotnictví tyto žádosti nebo tuto žádost z těch systémů stáhlo, protože jsme přesvědčeni, že se ta situace posunula, a jsme schopni tu situaci zvládat vlastními prostředky. Nicméně všem těm, kteří nám pomoc nabídli, patří obrovský dík.

Tudíž ta situace je lepší, než byla v minulých týdnech, nicméně není to žádný důvod k oslavám a není to žádný důvod k masivnímu rozvolňování, ale ukazuje se, že se ta situace zvládnout dá, a že pokud ta opatření ještě chvilku budeme všichni dodržovat, tak se i Česká republika může posunout ze země, která je hodnocena nejhůře v Evropě, na čelní příčky a mezi premianty. Ale je to jenom na nás na všech.

Takže já děkuji za pozornost.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr zdravotnictví, pan Jan Blatný.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Dámy a pánové, já navážu na to, co řekl pan vicepremiér a co se týká těch opatření a současného stavu. Je potřeba si uvědomit, že zhruba od poloviny ledna tady máme v podstatě novou, nebo chcete-li, jinou epidemii. Virus se změnil. Ten, který je v současné době, právě zhruba od konce ledna, tím, který převážil v naší zemi, se chová jinak, je významně agresivnější, je schopný snáze překonávat naše opatření a daleko rychleji se šířit. Koneckonců to dříve nebo později poznají zřejmě všechny země v okolí.

Je to i vysvětlení toho, proč jsou v současné době opravdu platná ta nejpřísnější opatření za celý rok s koronavirem.

Opakoval bych to, co říkal už pan vicepremiér, že je nesmírně dobře, že většina z vás dodržuje ta opatření, a díky tomu se opravdu situace začíná postupně lepšit. Není to důvod usnout na vavřínech, je to důvod vydržet, a když půjde ta situace dále tak, jak předpokládáme, potom z modelů, které používáme a které se trefují velmi přesně, se dá odhadovat, že na konci dubna bychom se mohli dostat na čísla kolem 3 000 lidí v nemocnicích, kolem 500 lidí na jednotkách intenzivní péče a kolem 4 000 nových diagnóz denně.

Pořád je to hodně. Když bych vám tato čísla říkal třeba v září nebo v říjnu, považovali bychom je za hrozivá. Ale oproti tomu, co bylo nedávno a co v podstatě ještě v našich nemocnicích vidíme teď, by to jednoznačně bylo zlepšení. Je to tedy nyní na nás všech.

Kromě nouzového stavu, o který budeme žádat, jak říkal pan vicepremiér, byla na jednání vlády z pohledu zdravotnictví ještě dvě důležitá sdělení. Jedno se týká novelizace nebo změny zákona 592 o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a některých dalších zákonů, kde v rámci té novely upravujeme vytváření a plnění fondů prevence zdravotních pojišťoven tak, aby v něm byl dostatek financí na financování testování, samotestování ve firmách i ve státní správě.

Druhou věcí, která je v té novele, je posunutí lhůty pro podání přehledu o zdravotním pojištění. Týká se OSVČ a je posunuto až na 2. srpna letošního roku. To znamená, je to součást toho, jakým způsobem se posunují daňová přiznání, teď zdravotní pojištění a bude na to navazovat i pojištění sociální.

A skončím další dobrou zprávou, a to že vláda odsouhlasila finance na odměny zaměstnanců hygien a zdravotních ústavů včetně Státního zdravotního ústavu, kde se jedná o částku 30 000 korun hrubého, a také tedy refundaci zvýšených nákladů na platy zaměstnanců v souvislosti s proplácením přesčasů a podobně, protože víme všichni, že jsou to právě zaměstnanci hygienické služby a ti, se kterými spolupracují, kteří zajišťují trasování a pomáhají koordinovat celé řízení té epidemie. Bez nich by ta situace v podstatě vůbec řiditelná nebyla.

Celková částka, která jde ze státního rozpočtu, je přes 180 milionů korun a zhruba 25 miliony korun potom přispívá do této částky, která je celkem vyšší než 200 milionů, Ministerstvo zdravotnictví.

To je za mě všechno, děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, pan vicepremiér Karel Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Dobrý den, dovolte, abych krátce ještě zmínil některá data v rámci testování. Je třeba říct, že k té situaci, která se objektivně lepší, pomohla jak poměrně vysoká disciplína obyvatel v posledních dnech, tak rychlejší očkování, tak rovněž testování.

Jsme v situaci, že současné době testujeme 2,8 milionu obyvatel, a to prostřednictvím testování ve firmách – velkých, malých – a rovněž prostřednictvím testování na úřadech, státních nebo veřejných. V dané chvíli můžeme říct, protože ne všichni jsou testováni, protože někteří jsou na home office, ti, kteří pracují z domova, tak nemusí být testování, tak v dané chvíli testujeme 300 až 400 tisíc lidí denně.

Dneškem jsme udělali další významný krok ve smyslu ještě zvýšené nebo vyšší intenzity testování, a to tak, že jsme k těmto skupinám rozhodli přiřadit následující další segmenty trhu a to firmy od jednoho do devíti zaměstnanců, v zásadě tedy máme v tom všechny typy podniků, malé, střední, velké i korporace. Dále neziskové organizace a jejich zaměstnance a dále osoby samostatně výdělečně činné.

Celkem se jedná o 1,1 milionu dalších pracovníků nebo zaměstnanců nebo podnikatelů s tím, že opět to pro všechny platí tak, že je to povinné. Je to povinné na týdenní bázi a je třeba ještě k tomu dodat to, že se opět i na tyto segmenty nevztahuje to, že, nebo vztahuje to, že nemusí být testováni, pakliže jsou doma na home office. Zejména to platí pro živnostníky.

Tady si dovolím úplně přesně odcitovat to, pro které živnostníky to bude platit. Čili jsou to OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.

Fakticky tím říkáme, že živnostník, který pracuje v jakékoliv provozovně, tak se musí testovat. Stejně tak živnostník, který přichází do styku s jakýmkoliv svým zákazníkem nebo nějakým dalším pracovníkem například v rámci sdílených kanceláří. Když má třeba živnostník někde pronajatou kancelář a má třeba v kanceláři více pracovníků, což je třeba typické u projekční činnosti.

Pokud pracuje z domova, tak se nemusí testovat, pakliže se ale potkává pouze se svými rodinnými příslušníky v rámci této domácí pracovny. Pakliže by za ním chodili zákazníci, například by pracoval jako účetní a chodili by za ním klienti, poté už se testovat musí.

Co tím fakticky říkáme: V dané chvíli v systému povinného testování máme čtyři miliony pracovníků nebo podnikatelů, a protože musíme odečíst ty, kteří jsou na home office, nebo třeba ty, kteří už prošli v posledních devadesáti dnech covidem, anebo případně ty, kteří jsou v režimu takovém, že nemusí být testováni, to znamená… Teď jsem zapomněl, jaká je ta třetí skupina, ale vzpomenu si za chvíli na to. Tak všichni tihle ti tvoří řadově čtyři miliony bez tedy těch nezbytně nutných. Fakticky to znamená, že jsme nad pět set tisíc lidí denně. To je ve srovnání s tím, co dnes se realizuje v jiných zemích Evropy absolutní rekord.

Samozřejmě diskutovali jsme o tom, jestli nezavedeme častější frekvenci testování, o čemž diskuze byla. Ta častější frekvence by byla za předpokladu, že se nám potvrdí v těch následujících dnech pozitivita u tzv. prvního kola, druhého kola a třetího kola ve smyslu toho, jak bude ta pozitivita klesat.

Takže v tuto chvíli počkejme ještě několik dní. Je to poměrně náročný logistický proces, a kdybychom v tuto chvíli do toho měli dát dejme tomu 700, 800 nebo 900 tisíc lidí denně, záleží na tom, jestli bychom šli na dvojnásobnou kapacitu testování, nebo třeba na 1,5násobek testování nebo třeba jednou za pět dní. Záleží na tom, kolik dní bychom zvolili, tak v tuto chvíli by to bylo nesmírně logisticky náročné pro jednotlivé firmy. Bylo by to samozřejmě ekonomicky velmi náročné.

Nicméně jsme připraveni k tomu přistoupit za předpokladu, že si potvrdíme následující čísla. Jak vypadají ta čísla? Po prvním kole byla pozitivita přibližně jedno procento, což bylo v průměru. Větší firmy měly méně, pohybovaly se mezi 0,5 až jedním procentem. Menší firmy naopak měly více, pohybovaly se mezi jedním až dvěma procenty.

Zatím podle předběžných výsledků kola číslo dvě se to snižuje přibližně na polovinu. Uvidíme, jak dopadne kolo číslo dvě, a poté se ještě podíváme na to další testování a poté rozhodneme, jakým způsobem budeme postupovat dále. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, první dotaz Česká televize.

Mariana Novotná, Česká televize: Jestli mám teda postupně raději, tak bych se nejdřív zeptala vás všech k tomu prodloužení nouzové stavu. Jak chápat to, že chcete prodloužení o 30 dní, když je to podle vás důležité k omezení pohybu mezi okresy, a tam byl alespoň ještě minulý týden záměr, jak jste říkal pane ministře zdravotnictví, udržet ho do Velikonoc včetně.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jestli je to dotaz na mě, tak to pořád trvá, minimálně do Velikonoc je potřeba tady toto udržet. Rád bych upozornil na to, že nouzový stav  sám o sobě není spojen s nějakým jenom úplně konkrétním opatřením. Nouzový stav je stav, který má svá pravidla. I v rámci nouzového stavu, kdyby trval, tak ta pravidla a ta opatření mohou být měněna podle toho, jakým způsobem se bude ta situace vyvíjet.

Já zopakuji to, co jsem řekl, že minimálně do Velikonoc včetně je z našeho pohledu nutné udržet to omezení pohybu, včetně meziokresních uzávěr.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě pan Havlíček.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já už jsem si vzpomněl na tu třetí skupinu, která nemusí být testována. Tak ještě jednou zopakuji: Je to home office, jsou to ti, kteří prodělali covid, a ti, kteří byli očkováni. Ale vzhledem k tomu, že z těch pracovníků jich je relativně malé množství, tak je to hlavně ti, kteří jsou na home office nebo kteří prodělali v posledních 90 dnech covid.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Jestli mohu doplnit, ptala jste se všech, tak je slušnost odpovědět. Nouzový stav nesouvisí pouze s omezením pohybu, ale je to, jak říkáme celou dobu, právní rámec pro působení vlády, kdy je jasné, že ta epidemie není zvladatelná standardními prostředky. A shodneme se na tom, že i když se to pomalinku zlepšuje, tak stále nejsme v situaci, kdy by ta epidemie byla zvladatelná standartními prostředky, a tudíž žádáme o 30 dní.

Pokud by se stal zázrak a ukázalo se, že se po Velikonocích ta situace natolik zlepšila, že nouzový stav není potřeba, není nic jednoduššího, než ho zrušit. To samozřejmě možné je.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Jenom krátce doplním, že i potom, a to je potřeba říct dopředu a jasně, budeme, i když bude ukončen nouzový stav, tak budeme dále postupovat podle takzvaného pandemického zákona a o tom, že bude něco, a nebude to něco málo, ale pořád ještě něco významného potřeba omezovat dále, tak to počítejme ještě s několika dalšími měsíci. A platí pořád to, že ta nejvyšší priorita, která je, je návrat dětí do škol. To platí.

Mariana Novotná, Česká televize: Děkuju. Potom ještě k těm důkazům, prosím, o kterých jste mluvili, že omezení pohybu funguje. Tak jakým způsobem máte doloženu tu příčinnou souvislost mezi omezením pohybu a zlepšením situace? Protože to je něco, co po vás chtěla i opozice, která už údajně dostala ten váš materiál. A spojím to ještě s posledním dotazem. Pane ministře Havlíčku, vy jste říkal, že se situace lepší i díky rychlejšímu očkování, nicméně ono teď zpomaluje. Třeba teď ten poslední víkend to bylo 23 600 dávek, ten minulý skoro 31 000. I to mezitýdenní srovnání dokazuje právě to zpomalování. Tak co za tím je, prosím? Děkuju.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ty důkazy, jak jste říkala, je to soubor nějakých prezentací a informací, které jsem dnes předkládal vládě. Jednou z těch věcí, která je poměrně jasná, on ji tady už zmínil i pan vicepremiér, je to, že jednak ty okresy, ve kterých došlo k uzávěře první, se velice rychle a nejefektivněji začaly lepšit.

Potom je vidět, že my máme podle jednotlivých regionů rozpracováno, jakým způsobem dochází ke změně těch množství infikovaných lidí. A je vidět, že právě díky tomu, co se stalo, tak v těch nových regionech dochází k daleko menšímu a plynulejšímu nárůstu těch nových případů, než je úbytek těch případů v těch starých regionech. A ty nové části, ty nové okresy a kraje nedosahují na ta maxima, která byla předtím.

Je to tedy jinými slovy dáno tím, že ano, protože nemáme zemi uzavřenou hermeticky mezi jednotlivými oblastmi, tak dochází k postupnému přelévání, ale to přelévání je daleko pomalejší a ta vlna, která se takto přelévá, se postupně snižuje. A je to právě díky těmto změnám. Ono by se to lépe ukazovalo na obrázcích, které vám tady předvést nemohu, ale ty důkazy opravdu existují.

Pokud se týká očkování, ještě předtím, než se k tomu, jak jste vyzvala, vyjádří případně pan ministr Havlíček, tak já si myslím, že v současné době jsme, a teď mě neberte úplně za slovo, protože se to může měnit, ale v nedávném reportu jsme snad dokonce 12. v rámci Evropské unie v počtu dávek podaných občanům na 100 tisíc obyvatel.

To očkování se výrazně zrychluje a zrychlilo se, jsme na tom opravdu velmi dobře. Nedochází k žádnému uskladňování vakcín a něčemu podobnému. Jedinou limitací je opravdu množství těch vakcín tak, aby se očkovalo průměrně. V tom, co říkáte, se promítne i to, že například došlo k určitému výpadku dodávek u AstraZenecy, a ono se to pak projeví poměrně rychle.

Tak, jak jsme říkali ještě minulý týden, že bychom chtěli očkovat co nejdříve 100 tisíc denně, tak v současné době při těch dodávkách, které jsou teď garantované, se dostáváme na nějakých 60 70 tisíc denně. A ne proto, že bychom nechtěli nebo nemohli více, ale proto, že ty dodávky se takto mění. Na druhou stranu víme, že se mění tak rychle, že třeba za týden vám zase řeknu nějakou lepší zprávu.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já už bych k tomu, vy jste se ptala mě, neřekl nic dalšího. Ta odpověď je jasná a jednoduchá. V době, kdy se testovalo 20 30 tisíc denně, tak se to muselo projevit i na počtu infikovaných. Samozřejmě s nějakým odstupem.

V tuto chvíli se daří až k 50 tisícům, někde mezi 40 a 50 už se zvládalo už v tom minulém týdnu a jediná bariéra, která je, je množství vakcín, které přijdou. Teď jsme to sledovali, zase v úterý, kdy přijde další dávka, se to zase zhoupne a bude se v tu chvíli testovat více. Ale ty indikace toho, kolik toho přijde v dubnu a potom v květnu, v červnu, v dané chvíli nejsou špatné. To znamená je zde určitý předpoklad toho, že by se to teď mohlo zásadním způsobem zrychlit. V každém případě jsme připraveni na to to množství odočkovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Nova.

Háta Sassmanová, TV Nova: Dobrý den, já bych se chtěla nejprve zeptat na častější frekvenci testování ve firmách. O tom se dnes mělo na vládě mluvit. Zajímalo by mě, jestli jste o tom mluvili a potažmo, jak to dopadlo? A pak na pana ministra Havlíčka: Zajímalo by mě, vy jste dnes na twitter psal o prodeji velikonočního zboží, jak to s ním bude, tak jenom, jestli byste mohl to své prohlášení zopakovat a vysvětlit, jestli si tedy budeme moci koupit vajíčka a pomlázky? Děkuji. 

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Určitě je to možné. Ono už to bylo možné vlastně teď, ale my jsme k tomu dali ještě přesnější výklad. To znamená, nedělali jsme to žádným zvláštním usnesením vlády, a v prodejnách, jako jsou květinářství, jako jsou běžné potraviny nebo drogerie, je možné bez problémů doplnit tento sortiment. Samozřejmě potravinářský už byl umožněn, ale je možné i ten nepotravinářský, takže třeba pomlázky atd. je možné kupovat.

Ano, testování jsme řešili s tím, že, jak už jsem zde říkal, nepadlo v tuto chvíli žádné definitivní rozhodnutí. Jenom opakuji, že v danou chvíli jsme tím rozhodnutím, které padlo dnes, dostali do hry přes 500 000 testů nebo testovaných denně, což samo o sobě je extrémně logisticky náročné, a v danou chvíli čekáme na výsledky prvního, druhého a třetího kola, protože některé firmy už končí druhé kolo. To jsou ty, které začaly jako první, ty větší firmy. A v momentě, kdy budeme mít přesněji, to znamená, uvidíme pozitivitu prvního kola, druhého a následně toho dalšího kola, tak rozhodneme, jestli tu frekvenci zvýšíme.

Je pravda, že epidemiologové se kloní  k tomu, abychom zvýšili tu frekvenci. Na druhou stranu jsou zde zejména větší a střední firmy, které mají vážný problém s tím, aby to logisticky a organizačně zvládly, protože ony dnes netestují tak, že testují jednou týdně, ony testují některé každý den, protože se to musí rozložit.

Kdybychom jim to dnes třeba zdvojnásobili, je to pro ně poměrně zásadní problém. Ale my netvrdíme, že to tak nenastane, jenom si to potřebujeme vyhodnotit a během několika dnů definitivně rozhodneme.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jenom poznámku, že já na to mám trochu jiný názor. Nicméně aktuálně ve vládě není většina na to, aby se to testování zrychlilo, takže o tom budeme dále diskutovat.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Český rozhlas.  

Jana Čermáková, Český rozhlas: Dobrý den, já mám asi dotaz na pana vicepremiéra Havlíčka. Jak jste mluvil o tom povinném testování v těch určitých případech pro OSVČ, tak jestli se mohu zeptat, jak jim to bude vláda případně hradit nebo kompenzovat, ty testy? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Ano, děkuji. Uvědomil jsem si, že jsem vlastně neřekl i datum, do kdy, za to děkuju, do 6. 4. by měly být všechny ty tři nové skupiny otestovány – čili ještě jednou firmy do deseti zaměstnanců, neziskovky a OSVČ.

Hrazeno bude stále na úrovni 60 korun za test. Dělali jsme si dnešní přehled dostupných testů, stále je testů dostatek, nad pět milionů průběžně na skladech distributorů nebo dovozců. Ceny se pohybují, pokud se to kupuje velkoobchodně, mezi 69 korunami až přibližně 100 korunami ty základní testy.

Pokud by někdo skutečně měl nějaký problém a chtěl si to koupit narychlo, tak si to může koupit de facto dnes už i v supermarketech anebo v těch větších velkoobchodech Cash & Carry, kde se ta cena pohybuje mezi 100 až 110, 115 korunami. Takže hradíme stále 60 korun za jeden test.

A ještě kontrola, možná bych řekl, protože to byl taky rovněž častý dotaz některých živnostníků. Tak jako dnes kontroluje řádově 400 pracovníků hygieny podniky, korporace, menší firmy, střední firmy, případně státní úřady, tak se bude samozřejmě namátkově kontrolovat i ten systém živnostenský nebo ten segment živnostenský, a bude postačovat pro to, aby zdokladoval to, že byl testován, to, že ukáže buď fakturu, že tedy nakoupil za ten měsíc alespoň čtyři testy. Pochopitelně předpokládám, že si to vykáže vůči své zdravotní pojišťovně, nebo minimálně bude mít tu možnost si to vykázat, aby se to zkompenzovalo. A poté bude muset pouze prokázat to, že případně nepracoval v žádném provozu, kde se s kýmkoliv setkal, jinými slovy že byl na home office. A to je pro ty, kteří by byli zkontrolováni a nekoupili by si ty testy, to znamená, netestovali se. Čili jednoduše jenom prokázat, že nepřichází do styku se svými zákazníky.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Ještě jenom doplním, když jsme se bavili o těch kontrolách, to je také podstatná věc. Dohoda padla skrze Ústřední krizový štáb, že policie bude sdílet s krajskými hygienami seznamy lidí, kteří jsou na karanténě a na izolaci, a budou společně kontrolovat. Ta většina, která to dodržuje, tak tam si myslím, že je všechno v pořádku, a ta menšina, která by to nedodržovala, tak musí si být vědoma toho, že budou zkontrolováni.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já to jenom doplním. Ano, chci potvrdit tu dohodu. My jsme takovouto dohodu měli na jaře, nicméně tam vznikl problém s Úřadem na ochranu osobních údajů. Podle aktuálních informací to bylo vyřešeno, takže policie bude pravidelně dostávat seznamy těch, kteří jsou na karanténě, od jednotlivých KHS a bude vykonávat velmi intenzivní kontroly. Já samozřejmě věřím, že drtivá většina našich obyvatel to bude respektovat, respektuje karanténu. Jenom upozorňuji, že šíření nakažlivé nemoci je trestný čin.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: A já to ještě jednou doplním a řeknu, že právě toto, právě to dodržování těch naprosto základních pravidel, to znamená, to jsou ona pověstná tři R, a také to, aby člověk, který má být v karanténě nebo v izolaci, v ní opravdu byl, je něčím, co významně pomůže ideálně v brzkém omezení těch plošných opatření. Čím více jsou respektována ta opatření na úrovní jednotlivce, tím méně je potřeba přikračovat k těm opatřením plošným.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: ČTK, prosím.

Radek Jozífek, ČTK: Dobrý den. Já bych měl dva dotazy na pana ministra Blatného. První, co znamená pro využívání přípravku ivermectin v Česku dnešní oznámení EMA, která ho nedoporučila používat při léčbě a prevenci covid-19? A druhý: Jak je na tom Ministerstvo zdravotnictví případně hlavní hygienička s přípravou aktualizace tabulky PES, kterou má vypracovat podle zadání Ústředního krizového štábu. A pana vicepremiéra Hamáčka bych se chtěl zeptat, zda už jste dostal doporučení a rozhodl o tom návrhu, aby se pro účely těch opatření považovaly Praha, Praha-východ a Praha-západ za jeden okres. Děkuji.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Pokud se týká ivermectinu, tak já jenom rád řeknu, že to v podstatě potvrzuje to, co já jsem říkal od začátku. To znamená, jedná se o lék, který je na experimentální léčbu a jako takový je v České republice povolen za určitých, poměrně přesně daných opatření a doporučení. Není to lék, který by si měli lidé sami kupovat. Není to lék, který by byl pro všechny. Není to lék, který všechno vyřeší. Takže stejně tak jako EMA potvrdila moje stanovisko stran vakcíny AstraZeneca, tak jsem rád, že jsme zajedno s EMA i tady v tomto.

Pokud se týká hlavní hygieničky a toho protiepidemického systému, tak ať už se jmenuje PES, nebo nějak jinak, tak je prostě potřeba si uvědomit, že musíme a budeme mít pro to rozvolňování nějakou tabulku, která bude říkat, co se za jakých okolností do budoucna stane.

Určitě tam budou zohledněny, protože se opravdu, berme to tak, jedná se opravdu o nový virus. Oni sice se jmenuje pořád stejně, ale nově se chová. Takže ta hodnocení budou upravena, budeme tam pravděpodobně zohledňovat jiné parametry, než jsme zohledňovali v té původní tabulce, ale nějaký takovýto dokument má každá země a musíme ho mít i my a budeme ho mít.

Jan Hamáček, první místopředseda vlády a ministr vnitra: Já velmi stručně, zatím nikoliv. To rozhodnutí padne do zítra.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Televize Prima.

Šimon Pilek, CNN Prima News: Já bych se doptal pana vicepremiéra Havlíčka ještě na to odložení rozhodnutí o tom častějším testování ve firmách. Vy říkáte, že to, jestli se zavede častější testování, nebo ne, bude záležet na tom, jak dopadnou ty výsledky nebo jaké budou statistiky testování toho třetího kola. V jakém případě se tedy zavede to častější testování? Bude to v případě, pokud by opět stouplo to procento té pozitivity těch testů, pokud by tedy nadále klesalo, jako klesá doteď, z jednoho na půl procenta procenta, tak už by se častější testy nezaváděly? Jaký je ten klíč pro to rozhodnutí? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Musíme se přesvědčit o tom, že to skutečně prokazatelně klesá, a to zásadním způsobem. Protože je asi nepochybné, že když bychom zavedli častější testování, že bychom měli ještě hustší síť a možná bychom odchytili ještě další, je ale otázka, jestli ty obrovské náklady, které to bude stát, protože pochopitelně budeme muset platit v tomto případě všem subjektům. Protože když říkáme častější, tak se jedná, jak říkám, dejme tomu těch 500 tisíc bychom i zdvojnásobili nebo dostali bychom se na 800 tisíc denně a za to musíme platit dnes 60 korun. To znamená, že bychom to museli platit i nadále.

Za další bychom to pochopitelně zásadním způsobem zdražili těm firmám. Protože nejde jenom o to, že by si něco případně doplatily za ten test, kdyby stál třeba 80 korun, ale jde i o to, že ta firma pochopitelně vytváří na to nějaký prostor, vytváří tam nějaký proces, ale hlavně některé firmy mají problém to vůbec ukonat.

Takže my se chceme přesvědčit, jak to to bude klesat. Když by to opravdu zásadně klesalo, potom zvažme i to, jestli půjdeme na to častější testování. Nemohu dnes říct ta čísla, ale to nám potvrdí druhé nebo spíš třetí test, třetí kolo.

Do té doby my se chceme s firmami domluvit i na tom případném ekonomickém řešení, které by vlastně znamenalo, že jim budeme i nadále proplácet. Možná dokonce, že bychom museli proplácet ještě více než těch 60 korun, protože musíme vidět, zejména u těch menších firem, ten problém toho charakteru, že by se skutečně dostávaly nákladově prostě někam jinam.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a teď další dotazy prostřednictvím videokonference. Nejprve paní Janáková, Deník N.

Barbora Janáková, Deník N: Dobré odpoledne. Doufám, že se slyšíme. Mám dvě otázky na pana ministra Blatného. Mě by zajímalo, vy jste dosud nevysvětlil, proč jste odvolal hlavní hygieničku paní Rážovou. A minulý týden se kvůli tomu na vás obrátili šéfové krajských hygien. Mě by zajímalo, jestli nechcete tento zásadní krok vysvětlit. Děkuji. To je první dotaz.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si nemyslím, že jsem to nevysvětlil. Já jsem řekl, že paní doktorka byla celý rok maximálně zapřažena do práce v nejzapojenějším rezortu. Že je to situace, která je extrémně namáhavá a že jsem to vyhodnotil tak, že v současné době tam bude někdo jiný.

Paní doktorka Rážová, teda paní doktorka Svrčinová zase naopak má zkušenosti s Evropské komise, má za sebou několik velice úspěšných rozhodnutí, ve své době i nepopulárních, které si byla schopna prosadit.

Takže došlo tady k té výměně a znovu jsem řekl, že to není žádný signál o tom, že bych si nevážil práce paní doktorky Rážové. Více se k tomu vyjadřovat nechci.

Barbora Janáková, Deník N: A tedy ještě druhý dotaz. Premiér Andrej Babiš vám poslal vytýkací dopis týkající se nákupu testů do škol, respektive toho tendru, což není úplně běžné. Premiér také oslovuje kandidáty na vaší pozici, například pana Smejkala. Mě by zajímalo, jestli cítíte ještě důvěru předsedy vlády?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Mně se líbí, že všichni ostatní ví, jaké dopisy já dostávám. Tak já jsem dostal dopis od pana premiéra. My si občas píšeme. Já mu na jeho dopis odpovím. Nevnímám ho jako vytýkací. Můžeme mít na některé věci stejný názor, na některé jiný, takže protože je potřeba k tomu mít i formální komunikaci, tak ta proběhla.

Takže to jako z mé strany, víc se k tomu vyjadřovat nebudu. A stejně tak asi mně připadá, že už bych se asi opakoval, protože takovéto, ten různý folklor o tom, komu všemu je nabídnuto místo ministra zdravotnictví, mně už připadá úsměvný. Takže já si nemyslím, že bych se tomu musel vyjadřovat. Děkuji.

Barbora Janáková, Deník N: Já jsem se ptala, jestli cítíte důvěru předsedy vlády?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: A já jsem vám odpověděl.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme. Další dotaz, pan Ťopek Hospodářské noviny.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Dobrý den. Já bych měl dotaz ke spolehlivosti antigenního testování, protože například už jenom ty výsledky toho záchytu vyvolávají třeba určité pochybnosti o efektivnosti celého očkování. Někteří vědci, námi oslovení, i říkají, že by bylo vhodné k nim připojit i PCR testy, PCR testování. Uvažuje vláda, že by PCR metoda byla jednou z částečně hrazených variant při hromadném testování v podnicích?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já si dovolím odpovědět. V současné době jsou používané jak antigenní testy, tak PCR testy. Každý ten test má trošičku jiný princip, jinak funguje, jinak se používá. Antigenní testy jsou používané jako screeningové při opakovaném testování s tím, že se ví o jejich omezeních, jsou takto koncipované. PCR testy jsou používané především jako konfirmační.

V současné době, kdy jsou potřeba stovky tisíc testů denně, nelze ani kapacitně ani finančně ani asi logisticky uvažovat o tom, že by byly používány jako screeningové. Ale cílem laboratorní skupiny, a je to i zadání, které dostala, je připravit situaci tak, aby až dojde k poklesu nálože v populaci, až se ta situace začne lepšit, tak budeme uvažovat o tom, že by se potom PCR testování provádělo v delších časových intervalech s pomocí takzvaného poolování. To znamená, dáte dohromady několik vzorků a otestujete je, a když jsou všechny negativní, tak vlastně díky jednomu testu víte, že třeba dvacet osob je negativních.

Při současném množství viru v populaci to ještě možné není, ale když budeme společně dodržovat ta opatření, tak to během nějaké doby v řádu měsíců bude. Takže PCR testy rozhodně nejsou zatracované, jenom musíme vědět, že každý ten test v té testovací strategii má svojí míru, má svoje místo, promiňte, a PCR testy jsou v současné době hrazené ze zdravotního pojištění tam, kde jsou indikované, a na tom se nic nezmění.

Martin Ťopek, Hospodářské noviny: Děkuji. Můj druhý dotaz souvisí s výzvou Svazu průmyslu a dopravy, který minulý týden požadoval, aby nějaká nezávislá státní autorita prověřila, zda všechny testy, které firmy nakupují, jsou skutečně kvalitní. Hovořilo se o tom i v souvislosti s nákupem testovacích sad pro školy. Takže můj dotaz zní, zda-li vláda hodlá, nebo přímo Ministerstvo zdravotnictví hodlá pověřit nezávislou autoritu úkolem, aby provedla zkoušku testovacích sad, na které uděluje Ministerstvo zdravotnictví výjimku?

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: V současné době ty výjimky, tak jak jsou nastaveny, a je potřeba to říct zcela otevřeně, s cílem, aby se do České republiky dostal dostatek testů, jsou nastaveny na jakousi minimální základní hodnotu a předpokládají určité parametry. Tyto parametry, kam patří přesně definovaná specifita, senzitivita, možnost provedení samoodběru, nutnost toho, aby ten test měl návod, který umožní ten samosběr, a podobně, vychází z informací, které poskytuje výrobce.

Ministerstvo zdravotnictví, a to říkám opakovaně, v současné době nemá možnost toto prověřit, takže vycházíme z toho, co dodá dodavatel toho testu na trh. Na základě tohoto jsou udělovány ty výjimky. To samo o sobě už vyřadí obrovské množství testů, které nemají ani to. Toto bylo původní zadání, které Ministerstvo zdravotnictví dostalo a které splnilo.

My samozřejmě postupně provádíme i další a budeme dále provádět i další zpřísňování těch kritérií. Ty výjimky jsou uvedeny vždycky jenom na určitou dobu, která je několik měsíců. Postupně se budeme snažit, aby ta vyšetření, aby ty testy, jsme z nich byli schopni vybírat ty, které jsou, které jsou z těch, co mají tu výjimku, postupně nejlepší, nejkvalitnější.

Toto ale je otázka týdnů, než se ta vyšetření a ta testování provádí. Některé ty testy už byly provedeny, ale když si uvědomíte, že je asi 500 žadatelů a několik set těch dodavatelů, kteří výjimky dostali, tak je jasné, že je to potřeba dělat postupně.

To znamená, ten systém je nastaven na určité úrovni a my budeme nadále tu úroveň zpřísňovat. A postupujeme přesně podle zadání, která máme podle usnesení vlády.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Vy jste zmínil testy, které byly nakoupeny do škol. Tak já chci upozornit na to, že Ústav organické chemie a biochemie provedl test několika antigenních testů a ty testy, které nakoupilo Ministerstvo vnitra pro použití ve školách, vyšly z toho testu velmi dobře.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme, další dotaz. Pan Bartoníček, Aktuálně.cz.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Dobrý den. Já bych se zeptal pana ministra vnitra. Pane ministře, vrátím se ještě ke zprávě NKÚ, která je určitě závažná, kolem ochranných pomůcek. Slyšel jsem dnešní vaše vyjádření, zeptám se proto na něco trošku jiného. Nestala se chyba, když se rozhodovalo o tom, kde se budou kupovat ochranné pomůcky? Protože se rozhodlo, myslím, že pan premiér, že to bude Ministerstvo zdravotnictví. Pak se přidalo vaše Ministerstvo vnitra. Ale nemělo to být jinak a nemělo to být z jednoho místa, ten nákup? A druhý dotaz vás, prosím: Je možné, že byste slíbili opozici v tomto týdnu, že ta uzávěra mezi okresy by se zrušila v případě dobrých výsledků, nějak konkretizovaných, po Velikonocích? Protože opozice, pokud vím, zatím tedy je proti dalšímu prodloužení nouzového stavu, a zejména proti tedy okresům, aby ten zákaz trval dále. A poslední dotaz, pane ministře zdravotnictví, jenom velmi stručně. Musíte vnímat to, co říká premiér Babiš kolem vás: Ještě týden neodvolám ho… Jak se vám v téhle atmosféře pracuje? Děkuju.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak jestli se stala chyba, či nestala v tom, kdo nakupoval ochranné pomůcky, tak to je samozřejmě k diskusi. Nicméně jediné, co mě napadá, je, že kdyby v té době byl dříve aktivován Ústřední krizový štáb, tak by to pravděpodobně mohl koordinovat. Takto to bylo svěřeno Ministerstvu zdravotnictví.

Pak se ukázalo, že to není kapacitně možné, aby rezort zdravotnictví zajišťoval ochranné prostředky pro celou Českou republiku, a vstoupilo do toho Ministerstvo vnitra, které ovšem mělo jasné pověření, a to, že máme nakupovat zejména z Čínské lidové republiky, což bylo logické, protože jinde ty prostředky v té době nebyly.

Takže vy jste se ptal, jestli jsem tomu rozuměl, jestli nešly nakupovat odněkud odjinud. No nešly, protože drtivá většina té výroby je v Číně. Samozřejmě, kdyby hypoteticky ty ochranné prostředky šly dovézt z Uruguaye, tak máme polovičku té politické kontroverze, ale realita je taková, že jediná kapacita, která byla, tak byla v Číně.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Pane ministře, pardon, já jsem se tam ptal, jestli neměl být nákup z jednoho místa. I teď jsem si našel řadu článků, kdy hejtmani a další poukazovali na to, že tím, že ten nákup byl zdravotnictví, vnitro atd., se to komplikovalo a pak docházelo i k dalším problémům. Jenom ve stručnosti, děkuju.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Tak určitě pro pro futuro je to něco, z čeho se dá poučit. Ideální samozřejmě by bylo, kdyby stát měl adekvátní rezervy ve státních hmotných rezervách a potom pouze vydával a dokupoval. Ale popravdě řečeno, a sáhněme si všichni do svědomí, kdyby kdokoliv z nás přišel v listopadu roku 2019 s tím, že máme koupit za čtyři miliardy respirátory, tak nás všichni z té Sněmovny vyhodí, protože prostě nikdo nedohlédl té intenzity té pandemie.

Takže ta reakce samozřejmě byla rychlá, byla do jisté míry i ze dne na den a udělaly se chyby. Ale já, jak jsem to řekl teď v nějakém rozhovoru, já bych nepřál kolegům z opozice, kteří nás teď přibíjejí na kříž, aby museli být v takové situaci, v jaké jsme byli my.

A pardon, ta druhá otázka k těm okresům. Já nevím o žádném dealu nebo handlu s opozicí, že my něco zrušíme za to, že něco podpoří. Pokud část opozice je proti okresním uzávěrám, tak konstatuji, že jsou proti opatření, které je efektivní a funguje, a měli by to vysvětlit.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já krátce doplním jenom, to že já bych vůbec nepředjímal nějaké výsledky toho, co opozice udělá. Já mohu jenom za sebe mluvit a za svůj tým, že jsme měli velmi korektní jednání se zástupci opozice, které bylo vedeno jenom odborně, což je to, co mě zajímá.

Já jsem nijakým způsobem nezohledňoval politické záležitosti, kolegové v tu dobu také ne, a myslím si, že dostali a dostanou ještě zbývající informace, které jsme jim slíbili, a rozhodnou se a já věřím, že dobře. Je legitimní, že tato data chtějí.

Já věřím, že se rozhodnou tak, jako jsme se rozhodli my, protože si myslím, že jiná cesta není, takže já bych nepředjímal. O žádném obchodu nebo handlu, jak tady bylo řečeno, opravdu nešla řeč.

A potom, jak se mi pracuje… Já, věřte mi, nebo nevěřte, já jsem rád, že vás slyším zase, pane Bartoníčku, takže děkuji za otázku. Já si myslím, že já se prostě těmi věcmi nezabývám. Věřte mně, nebo ne, já prostě pracuju, a to je tak asi všechno. Děkuji.

Radek Bartoníček, Aktuálně.cz: Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme. Další dotaz, paní Rambousková, Seznam Zprávy.

Michaela Rambousková, Seznam Zprávy: Hezký podvečer, já mám dotaz na pana vicepremiéra Havlíčka. Pane vicepremiére, vy jste tady přesně před týdnem hovořil o tom, že v malých firmách do deseti zaměstnanců nebudete testovat, protože, vy jste to odůvodnil tím, že by to byly desetitisíce subjektů, které by se složitě kontrolovaly, a také že v těch malých týmech nedochází k tak častému shlukování lidí. Jaký je důvod toho, že jste změnili názor? Děkuju.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Jednoduše. My jsme to testování postupně vyhodnocovali a musím konstatovat, že to patří skutečně mezi možná nejlepší projekty celé pandemie. Je to v dané chvíli nástroj, díky kterému odhalujeme možná dva, možná tři, možná dokonce přes tři tisíce pozitivních pracovníků nebo podnikatelů denně, což rozhodně není málo. Vezměme si, že jsme měli třeba za pátek 10,5 tisíce infikovaných, a v nich nepochybně bylo řádově dva až tři tisíce těch, které jsme díky těmto rychlotestům nebo samotestům dokázali dobře indikovat.

To znamená, my jsme došli k závěru, že v dané chvíli všichni aktivní občané České republiky, to znamená, ať už to jsou zaměstnanci státní sféry, veřejné sféry, podniku nebo podnikatelé, znovu říkám aktivní, nikoliv ti, co pracují na home office, tak že by měli být testováni, protože tato skupina, o které hovoříte, čítá řádově 600 až 700 000 pracovníků.

Domníváme se, že by bylo možná škoda, kdybychom i tuto skupinu průběžně netestovali. Je pravda, že na tom pracovišti jich třeba bude sedm osm, na druhou stranu oni chodí do prodejen, oni se pohybují po městě, jezdí dopravou, to znamená, určitě tím nic nezkazíme. Nemluvě o tom, že jim jsme samozřejmě připraveni rovněž kompenzovat čtyřikrát 60 korun. Navíc je třeba říct, že celá řada z nich už to tak jako tak dělala přirozenou formou.   

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme. Další dotaz pan Veinlich, Blesk Zprávy… Pan Veinlich… Pokud se neslyšíme, tak ještě pan Kopecký iDNES.

Jakub Veinlich, Blesk: Slyšíme se, dobrý den?

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Slyšíme se. Dobrý den.

Jakub Veinlich, Blesk: Moc se omlouvám. Já mám několik dotazů. Pane ministře Hamáčku, prosím, jestli byste mohl vysvětlit: Vy jste mluvil o těch kontrolách, zmiňoval to i pan ministr Blatný ohledně policejních kontrol lidí, kteří jsou v karanténě nebo v izolaci. Pak bych se vás rád zeptal: Když někdo bude chtít odjet na chalupu na Vánoce, je to tedy zakázané? Nebo za předpokladu, že by se tam mohl nějakým způsobem nesetkávat s nikým dalším, tak i toto je zakázané? Protože vím, že se to řešilo i v loňském roce. A poslední věc, jestli můžu pana vicepremiéra Havlíčka. Asi se to týká i více obcí. Je přípustné, aby například ČEZ v době, kdy zatím ještě nevíme, kdy začnou chodit děti do školy, kdy jsou rodiče s dětmi doma na home officec, tak aby docházelo k přerušování elektřiny v několika dnech po sobě jdoucích? Děkuji.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Ono to spojení nebylo ideální, takže já jsem rozuměl té druhé otázce, zda je možné odjet na chalupu. Možné to je za předpokladu, že ta chalupa je v rámci okresu. Cesta mimo okres za účelem rekreace možná není. A ta první otázka se týkala policejních kontrol. Já to zkusím odhadnout, na co jste se mě ptal. Ano, policie bude dostávat seznamy těch, kteří jsou v izolaci nebo v karanténě, a bude kontrolovat, zda se ti lidé sdružují na tom místě, které uvedli jako místo izolace nebo karantény.

Jakub Veinlich, Blesk: Jakým způsobem bude k vyhodnocování docházet?

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: K vyhodnocování bude docházet tak, že pokud někdo nebude doma, tak bude předán do správního řízení, a pokud bude chycen venku, tak to je trestný čin, protože to je samozřejmě podezření ze šíření nakažlivé choroby.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme. A ještě…

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Vy jste se mě ještě ptal, pane Veinlichu, na tu elektřinu. Tak já teď neumím přesně zareagovat, o jakou se jednalo obec, ale můžete mi to potom klidně poslat a já zjistím, co zatím je. Pravděpodobně se jedná o tak zvaný rovný přístup k jednotlivým obcím, což elektrárenské společnosti mohou dělat. Ale já si musím zjistit detaily, teď opravdu nevím, o co se přesně jedná.

Jakub Veinlich, Blesk: Já se ptám v podstatě obecně, pane ministře, zda je vhodné, aby k takovýmto výpadkům vůbec společnost přistupovala i přesto, když se dejme tomu obce ozývají právě i s ohledem na to, že jsou rodiny s dětmi doma atd.. Tak jestli by nemělo platit, jako to platilo v dřívějších dobách, když byl nouzový stav, že firmy od těchto odstávek odstupovaly a nechávaly je až na dobu, kdy to bude možné, a možná i v lepším čase.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: No určitě, určitě by nemělo přicházet k přerušování těch dodávek zejména v této době, ale prověřím to.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkuji a ještě pan Kopecký, iDNES.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý den, já mám dvě otázky. První souvisí s tím, co říkal na tiskové konferenci pan ministr zdravotnictví Blatný, že bychom se na 3 000 hospitalizovaných mohli dostat koncem dubna, jestli si to dobře pamatuju. Mě to datum, to číslo zaujalo, protože vy jste už dříve mluvil o tom, že číslo 3 000 je důležité pro, řekněme, nějaké rozvolňování. Dnes o stejném čísle hovořil pan ministr vnitra Hamáček. Ono se to zhruba kryje s vaší žádostí o prodloužení nouzového stavu do 27. dubna, ten konec dubna, řekněme plus minus. Jestliže zaznívá, že první by se měly do škol vrátit děti, až budete rozvolňovat, dá se tedy říct, že jestli se naplní ta předpověď, že na 3 000 hospitalizovaných se dostaneme na konci dubna, že v květnu by se mohly vrátit děti do škol? A případně jaké ještě další opatření by mohlo, pokud těch 3 000 hospitalizovaných na konci dubna bude platit, co by mohlo být ještě v květnu rozvolněno? To je první otázka. Druhá souvisí s testováním osob samostatně výdělečně činných. Pane ministře Blatný, já jsem se vás na poslední tiskové konferenci ptal, k čemu mi bude, když si jako fyzická osoba koupím třeba někde v nějakém hypermarketu samotest za 150 korun a udělám si ho. Vy jste odpověděl doslova: Koupíte si ho pouze proto, že chcete mít tu informaci, kterou vám ten test může poskytnout. Nedostanete samozřejmě žádný certifikát. Nepředpokládám tedy, že by osoby samostatně výdělečně činné sháněly ty testy jinak. Kdo zkontroluje, jak ten test opravdu provedli a s jakým výsledkem? Budou muset ten výsledek nosit s sebou? Nebo jak vyplývá z vyjádření pana Havlíčka na tiskové konferenci, vy jste řekl, že pro živnostníky bude stačit, když při namátkové kontrole vykážou, že za měsíc nakoupili alespoň čtyři testy. Jde tedy o to, aby si ty testy koupili, anebo aby se opravdu otestovali a s nějakým výsledkem? A kdo ten výsledek bude kontrolovat a jak? Děkuji.

Karel Havlíček, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy: Já klidně začnu odpovídat. Zaprvé není pravda, že by si živnostníci kupovali pouze samotesty. Živnostníci jakožto řemeslníci, kteří pracují pro jakékoliv podniky, tak se musí prokázat už jenom vstupem k těm podnikům klasickým antigenním testem. To znamená, půjde do testovacího centra a tam se nechá otestovat, což mimo jiné dnes dělá celá řada živnostníků. A nedělá to jen proto, že by musela, ale proto, že chce svým zákazníkům, ale i třeba v domácnosti, ukázat, že je ten člověk negativní.

Ano, jsou živnostníci, kteří se nemusí nikde prokazovat, anebo to po nich nikdo nevyžaduje anebo to neberou jako součást, prostě řekněme, určité serióznosti, a ti si budou tedy kupovat pravděpodobně samotesty. A ano, nezkontrolujeme stoprocentně někoho, že u něj bude někdo stát. My jenom férově říkáme: My vám zaplatíme ty čtyři samotesty.

A já nepředpokládám, že si živnostník koupí čtyři samotesty a nechá je doma v šuplíku. To už jen ze zvědavosti se snad ten dotyčný člověk otestuje. Navíc přece tato nařízení nejsou proto, abychom jenom něco vykazovali, ale my tím chceme do značné míry vyjít vstříc všem těm, kteří váhají možná, jestli si koupit, nebo nekoupit. Tak teď jim říkáme: Musíte si to koupit, přispějeme vám na to. A tím přece chrání samo sebe, chrání svoje okolí. A drtivá většina to dnes dělá, aniž bychom jim k tomu cokoliv říkali. Stát je přece k tomu nemusí ponoukat.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Já jestli můžu doplnit. Mě to přijde taky logické, že pokud si objednám služby nějakého řemeslníka, tak nechci, aby mi domů nebo do firmy zavlekl tu epidemii. Tak prostě první, co budu chtít, ještě než ho pustím do té firmy nebo domů, tak budu chtít vidět, že je otestovaný. A pokud mi ten test nepředloží, tak ho prostě domů nepustím a zavolám si někoho, kdo se mi prokáže platným nebo negativním testem.

To znamená, tam si myslím, že ta kontrola je automatická, protože je v zájmu každého občana, aby si domů nepustil nikoho, kdo není testovaný, když ta povinnost a možnost tady je.

Jan Blatný, ministr zdravotnictví: Já to ještě doplním. Myslím si, že jedna z těch věcí, kdyby někdo takhle opravdu chtěl, a je to ta možnost. Ten člověk může mít klidně ten test u sebe a ve chvíli, kdy by se dostal třeba k zákazníkovi, který bude chtít, aby prokazatelně ten člověk byl takto ošetřen, tak má možnost si na nakonec vlastně sám si to vyšetření před nimi udělat a doložit.

Já bych také to viděl tak, a my jsme se o tom i bavili, pane Kopecký, spolu, že vy to v podstatě všechno berete takhle zodpovědně, a já věřím, že to tak berou zodpovědně všichni lidé, že je nemusíme jakoby informovat o tom, že se něco může obejít. Já věřím, že většina lidí to opravdu bere seriózně.

A je to prostě snaha o rovný přístup ke všem. Protože jedině tak, když si nebudeme lhát do kapsy, tak společně se dostaneme k tomu normálnímu životu dřív.

A potom k tomu číslu 3 000. Já jenom zopakuji, to je zejména číslo, kolem těch dvou tří tisíc, bude možno, a to je pro mě jako ministra zdravotnictví nejdůležitější, začít obnovovat běžnou péči v nemocnicích. To je taková jakási mantra, o které víme, že ve chvíli, kdy bude ten počet lidí v nemocnicích mezi dvěma a třemi tisíci, potom můžeme téměř naplno uvolnit i všechnu ostatní péči a začít se konečně starat i o ostatní nemocné, nejenom o pacienty s covidem.

A já teď určitě nebudu říkat, protože by to nebylo korektní, kdy se co stane. Jenom můžu říct, že bude platit, že prvním, co se změní, budou děti do škol, a že budu chtít, aby toto bylo určitě dříve, než to budou obchody a služby.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak děkujeme a z dnešní tiskové konference je to vše. Hezký večer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X