Tiskové konference

11. 5. 2022 19:32

Tisková konference po jednání vlády, 11. května 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dobrý večer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dámy a pánové, dobrý večer. Naše vláda se prakticky od svého nástupu musí potýkat s inflací a samozřejmě s drahotou, na které má bohužel nesmazatelný podíl i nehospodárná politika a chování přecházející vlády. Situace se samozřejmě zhoršuje a zhoršila i vlivem mezinárodních okolností. Tím hlavním důvodem je ničím nevyprovokovaná agrese Ruska vůči Ukrajině.

Drahota samozřejmě dopadá na každodenní život našich občanů. Na některé velmi tvrdě, a proto naše vláda přijímá řadu opatření, která zmírňují dopady rostoucích cen potravin, rostoucích cen energií a všechny ty důsledky, které to pro lidi má.

Opatření děláme systematicky. Děláme je cíleně. Děláme je tak, abychom pomohli těm, kteří si s tou situací sami pomoci nemohou. Pomáháme seniorům. Pomáháme těm, kteří se dostávají do existenčních problémů, a snažíme se také pomoci střední třídě, pomoci rodinám s dětmi, samoživitelům a samoživitelkám.

Na tuto pomoc v různých formách uvolňujeme z rozpočtu v letošním roce téměř sto miliard korun. Ze všech těchto důvodů jsme také rozhodli o mimořádném příspěvku 5 000 korun pro rodiny a opatření, která povedou k lepší možnosti sladit rodinný život s tím pracovním. Pomohli jsme seniorům zvýšením důchodů, rozšířením příspěvku na bydlení. Zvýšili jsme životní existenční minimum o deset procent a rozšířili jsme okruh příjemců sociálních dávek.

Naše konkrétní opatření vedou, vedla a ještě povedou ke snižování cen pohonných hmot a tak bych mohl pokračovat. Je toho zkrátka spousta. Je řada věcí, které jsme udělali, a jsme samozřejmě připraveni a budeme přijímat další konkrétní a cílené kroky, které lidem pomohou.

Je nám samozřejmě jasné, že těch opatření je opravdu celá řada a nemusí být pro všechny úplně přehledná v každou chvíli. Nemusí všichni vědět, na jakou pomoc má kdo nárok, a proto jsme se rozhodli spustit informační web Deštník proti drahotě, destnikprotidrahote.cz, kde každý občan získá přehled o tom, jaká pomoc je právě pro něj určena a jak, kde získá další informace o tom, jak má postupovat, aby ten svůj nárok mohl uplatnit.

Deštník jsme rozdělili podle cílových skupin tak, aby pro občany bylo jednoduché se v těch jednotlivých formách pomoci a podpory zorientovat. A každý z těchto oddílů, jak jsem říkal, pak obsahuje odkazy na konkrétní informace nebo formuláře, nebo přímo na formuláře nebo postupy, aby si každý občan mohl zjistit všechny potřebné informace a mohl získat veškerou podporu, na kterou má nárok.

Tedy Deštní proti drahotě. Tady najdou občané informace, jak vláda pomáhá proti zdražování jednotlivým skupinám občanů.

K dnešní vládě z mé strany jediná informace: Vláda se rozhodla jmenovat k dnešnímu dni paní Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou vládní zmocněnkyní pro lidská práva. Paní Šimáčková Laurenčíková má velké zkušenosti z této oblasti a věřím, že je dokáže naplno využít a bude důstojnou a úspěšnou zmocněnkyní pro lidská práva.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji panu premiérovi, poprosím místopředsedu vlády Mariana Jurečku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Děkuji, dobrý večer. Já doplním ty informace, protože je velmi důležité, aby lidé měli přehled o tom, kde kterou konkrétní pomoc mohou využít, tak proto jsme se rozhodli tyto informace zkoncentrovat tak, že jsou jasně viditelná ta konkrétní opatření, která cílí na různé skupiny obyvatel, na zranitelné skupiny obyvatel, ale nejenom na domácnosti, ale třeba i právě na podnikatele, fyzické osoby, malé živnostníky, střední firmy atd.

Je důležité, že my ty kroky jasně říkáme – ty, které už jsme udělali, které už jsou rozhodnuté a budou realizovány, a zároveň také jasně jako vláda říkáme, že sledujeme vývoj té situace a jsme připraveni reagovat na to, abychom těm lidem dokázali tu pomocnou ruku podávat i nadále.

Proto jasně také zaznělo, že děláme kroky, které povedou k tomu, abychom představili zhruba do konce května i ten balíček opatření pro osoby se zdravotním postižením. Děláme kroky tak, abychom k 1. 7. udělali taky úpravu a zvýšení životního a existenčního minima, a zároveň sledujeme ten vývoj na trhu s energiemi tak, že připravujeme i aktualizaci nařízení vlády, které by zvýšilo ty normativy pro domácnosti, na základě kterých vyplácíme tu výši příspěvku na bydlení. Tady vidíme, zjevně u plynu, že ta situace vůbec není jednoduchá, takže opravdu tady počítáme s tím, že vláda je připravena tu pomocnou ruku lidem podat.

A co je důležité, že ta opatření se nezaměřují jenom na řešení jenom těch, řekněme, důsledků. Že to není ta pomoc teď pro tu současnou situaci, ale jdeme i cestou řešení příčin těch problémů. To je například to opatření, které teď je realizováno díky změně parametrů kotlíkových dotací, kde je to možnost, aby opravdu domácnosti, i ty nízkopříjmové, využily tuto formu dotační podpory, aby změnily ten zdroj vytápění. Aby si mohly opravdu pořídit vytápění, které přinese dlouhodobé úspory pro tu domácnost. A je tam změna toho kofinancování, že i ten občan, ta domácnost z té nízkopříjmové skupiny obyvatel má tu šanci získat až 95procentní kofinancování.

To je výrazná změna oproti minulosti, kdy jsme o tom mohli, jako stát, těm lidem jenom říkat, ale pro tuto skupiny to bylo prakticky nedostupné, protože neměli těch 50 procent na kofinancování. Takže to jsou konkrétní kroky, které realizujeme. Měníme ty systémy, tak aby byly opravdu vstřícné a dostupné pro občany v České republice.

Co chci ještě tady jednoznačně zmínit: Vláda také schválila na svém jednání bod, který tady byl dnes předložen Ministerstvem životního prostřední, ale paní ministryně je v karanténě, tak si ho dovolím jenom stručně okomentovat. Je to aktualizace plánu odpadového hospodářství v České republice na výhled až do roku 2035, kdy se aktualizují některé věci. Zvyšují se ty ambice v tom, abychom dokázali ještě lépe, efektivněji nakládat s odpady v České republice, abychom tady také reagovali na například snižování množství rizikových látek v kalech, které jsou odpadními produkty z čističek odpadních vod. To znamená, není to jenom o klasickém třídění a recyklaci, ale zaměřuje se ta strategie i na další výzvy, které Českou republiku trápí.

Ale proč to zmiňuju? Protože schválení této strategie, té aktualizace strategie bylo podmínkou pro to, aby se mohly čerpat finanční prostředky z operačního programu OPŽ, který spravuje Ministerstvo životního prostřední. Takže tady má naše vláda opět jednu klíčovou věc splněnou pro to, aby se mohly čerpat finanční prostředky pro domácnosti, pro firmy v České republice.

Děkuji za pozornost.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, otevírám prostor pro dotazy. Česká televize.

Petr Kozlíček, Česká televize: Dobrý den, pane premiére, asi dotaz přímo na vás. Když jste na začátku hovořil o inflaci, jaké je to vládní stanovisko nebo vůbec ten pohled po té dnešní diskuzi, předpokládám, že byla, o změně v čele České národní banky? A potom druhý dotaz, prosím, konvergenční program. Dnes měl být na programu vlády. Chci se zeptat, jestli tam došlo tedy k nějakým, nebo respektive jak Česká republika je daleko v tomto směru a zda máme očekávat, že by se třeba změnilo to stanovisko pětikoalice a došlo by k tomu přechodu na euro, které vy jste předtím vlastně spíš odmítali? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Tak pokud jde o tu druhou otázku, kterou začnu. Ono je to jednoduché. Naše vláda ví, že v průběhu volebního období, které teď je před námi, tak debata o přijetí eura není na stole, protože Česká republika prostě nebude splňovat ty podmínky. Tudíž my jsme už od začátku, protože jsme znali ty parametry a měli jsme určité cíle v rozpočtové politice, ale to jsme ještě nevěděli, co se všechno odehraje a že budeme čelit v Evropě válečnému konfliktu, ale i kdybychom naplňovali ty cíle co nejlépe, tak vzhledem k tomu, co se tady odehrávalo před tím, by Česká republika stejně všech těch parametrů nedosáhla. Čili my jsme tuto diskuzi záměrně nevedli.

Na druhé straně, a to je důležité, v našem programovém prohlášení, a to chceme naplnit, je, že chceme umožnit firmám, které se pohybují v tom mezinárodním prostředí a bylo by pro ně euro výhodné, tak jim umožnit, aby mohly účtovat v eurech. A to je věc, kterou podnikatelské prostředí oceňuje, tento úmysl oceňuje a na tom naše vláda pracuje. Takže euro v tuhle chvíli na stole není a nebude po celé volební období.

První otázka se týkala… Ano, tomu jsme se na vládě nevěnovali. Samozřejmě jmenování nového guvernéra Aleše Michla vyvolalo celou řadu otázek a spekulací i kvůli postojům, disentním v rámci České bankovní rady, nového guvernéra. Zatím vzhledem k těm poměrům uvnitř rady to neznamená, na to upozorňuje i řada analytiků, že to neznamená rychlou změnu politiky České národní banky. Tak uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál.

Samozřejmě v zájmu vlády, a k tomu směřovaly i moje první reakce po oznámení tohoto jména, v zájmu vlády je, aby Česká národní banka plnila své úkoly. Aby si vzala opravdu za své to, co je její primární úkol, nebo jeden z primárních úkolů, a to je bojovat proti inflaci, a dělala kroky, které budou protiinflační. Na tom nám záleží, ale k tomu současně musím poznamenat, že Česká národní banka je nezávislá, a tak to prostě je a tak to má být.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, další dotaz Prima CNN.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Hezký den. Já se předem omlouvám, ale mám dotazů více. Tak nejprve prosím, bylo avizováno třeba od pana ministra Beka, že budete dnes řešit priority směrem k evropskému předsednictví. Tak jestli jste se o tom už bavili? Chápu, že je nemůžete představit, ale jestli trošku můžete nastínit? A pak budu pokračovat, děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Ano, my jsme se zabývali prioritami směrem k evropskému předsednictví. Skutečně nemůžeme zveřejnit ty konkrétní priority, a to ne proto, že bychom chtěli něco tajit, ale protože taková jsou pravidla, zvyklosti v rámci Evropské unie, že priority předsednictví se zveřejňují až těsně před předsednictvím.

To má několik důvodů a ty důvody jsou i velmi praktické, aby se nenarušovalo to předcházející předsednictví, a současně mělo by to fungovat tak, že ty priority i reagují na to, co se tomu předcházejícímu předsednictví, v tomto případě francouzskému, povedlo, kde třeba zůstaly ještě nějaké věci nedořešeny, a podle toho se ty priority upravují.

Tak já nechci jít do nějakých detailů, ale prostě je jasné, že priority českého předsednictví ovlivňuje to, o čem jsme tady už mluvili, a to je ruská agrese na Ukrajinu a všechny ty důsledky, které to má pro Evropu. Tak určitě neprozradím nic překvapivého, ale mezi naše priority musí patřit energetická bezpečnost. Tedy naše priority, priority českého předsednictví. A musí mezi ně patřit určitě také přímé důsledky války na Ukrajině, jako je zvládnutí uprchlické krize.

A já se nijak netajím tím, že bychom si moc přáli, kdyby Česká republika měla možnost uspořádat summit, konferenci, která by se týkala poválečné obnovy Ukrajiny. Ale toto přání, aby mohlo být naplněno, to nezávisí na nás. To závisí na tom, že musí být splněny ty podmínky pro to a ty podmínky jsou, že na Ukrajině bude mír. Tak moc bychom si přáli, aby v průběhu našeho předsednictví už něco takového mohly evropské státy uskutečnit.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Děkuju, další dotaz tedy prosím. Pan ministr Nekula avizoval, že bude chtít navýšit o 50 milionů prostředky pro Správu státních hmotných rezerv, aby se nakoupily potraviny a zemědělské komodity. Tak jestli v tomto jste se někam posunuli? 

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: My jsme se dnes na vládě tím bodem zabývali. Pan ministr Nekula ho na vládu přinesl, otevřel a dohodli jsme se, že ho přerušíme na týden, kdy příští týden bychom chtěli projednat celkovou situaci Správy státních hmotných rezerv. Jaké položky tam jsou i za ostatní rezorty, abychom si řekli celkový stav a aby všichni členové vlády u té debaty byli. Řekli jsme si, jaké by případně mohly být nějaké další priority, které by mohly zaznít od nové vlády vůči Správě státních hmotných rezerv. Takže jsme se dohodli, že ten bod přerušíme a k němu se vrátíme až po této diskusi. Jenom opravuji, nebylo to 50 milionů, ale 500 milionů.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Omlouvám se, asi jsem to špatně přečetla. Potom prosím ještě, pan předseda Bartoš říkal, že budete řešit, jak přistupovat k zastavenému majetku ruských oligarchů, protože z Evropy zaznívá, že by tam mělo dojít až ke konfiskaci toho majetku. Tak jestli to jste řešili?

Petr Fiala, předseda vlády: Ne, k tomu jsme se dnes na vládě nedostali, ale ono to má několik rovin. Tak Česká republika důsledně uplatňuje sankce, ty sankce, které byly přijaty v Evropské unii, a uplatňujeme je i vůči majetku ruských oligarchů na našem území. To znamená, že jsme zmrazili majetek už ve výši několika set miliard korun.

Ale samozřejmě ono to má… Nebo toto se dá udělat, ale ty další kroky narážejí na určité legislativní limity, se kterými se snažíme nějak pracovat. Ale ani to není úplně jednoduché, protože to jsou velmi citlivé záležitosti. Takže hledáme to legislativní řešení, jak v této věci postoupit ještě dál. Ale co je potřeba vědět, Česká republika a česká vláda v rámci svých legislativních možností postupuje tak, abychom všechny sankce co nejdůsledněji uplatnili.   

Sabina Dračková, CNN Prima News: Děkuju, teď mám, prosím, dotaz na pana ministra Síkelu. Mě by zajímalo k vypnutí ruského plynu. Pan podnikatel Pavel Tykač totiž se vyjádřil v tom smyslu, že bez ruského plynu se česká společnost prakticky úplně zhroutí. Varoval před nepokoji. Tak by mě zajímalo, jestli to vnímáte stejně, že by mohl být velký problém s tím, jak to máte zajištěno, jak to vidíte s těmi dodávkami, jak jsou zajištěné? Děkuju.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu: Ano, já jsem zaznamenal, že pan podnikatel Tykač je ve svých vyjádřeních někdy velmi dramatický. Minulá vláda energetickou bezpečnost této země trestuhodně zanedbala. My jsme začínali v podstatě z nuly a já jsem velmi rád, že se nám úspěšně daří plnit zásobníky.

Vy jste zaznamenali, že dnes došlo k přerušení dodávek na tom ukrajinském spoji, ale to se netýká České republiky, protože my jsme z tohoto směru odebírali minimální množství plynu. Plyn z 99 procent k nám proudí z Německa. V tuto chvíli máme zásobníky plné na 40 procent, téměř. K dnešnímu ránu tam byla jedna miliarda 260 milionů kubíků. To znamená, já předpokládám teď večer už tam bude možná 270 milionů kubíků. My ty zásobníky plníme i na základě toho krizového opatření, které jsem jako ministr vydal, zhruba 25 miliony kubíků denně, což znamená, že za den tam natlakujeme zhruba dvoudenní spotřebu v letních měsících.

V praxi to znamená, že k dnešnímu dni bychom uměli bez jakýchkoliv omezení spotřebovávat plyn ve stejné míře někdy do konce srpna. Pokud bychom zavedli nějaké regulační stupně, tak mnohem déle. My samozřejmě děláme všechno pro to, abychom na situaci případného omezení nebo přerušení dodávek byli co nejlépe připraveni.

Ale tou jedinou cestou, která by pro nás byla méně dramatická, je to, co zmiňuji od začátku, a to znamená solidární nákupy prostřednictvím mechanismů v rámci celé Evropské unie a spravedlivá solidární distribuce. A to jsou opatření, na kterých intenzivně pracujeme jak v krátkodobém horizontu, tak i v tom střednědobém, abychom doplnili v co nejkratší době, i když samozřejmě ono to nějakou chvíli potrvá, tu omezenou konektivitu, kterou máme.

Jednáme s celou řadou vlád o kapacitách, zásobnících na LNG a samozřejmě jednáme i o dodávkách zkapalněného plynu pro potřeby České republiky, které by se případně, tyto kapacity, daly pak použít v rámci společného mechanismu celé Evropské unie.

Sabina Dračková, CNN Prima News: Děkuju a už jenom jednu věc, pak dám prostor i kolegům. Pane ministře Jurečko, vy jste, jsem postřehla, trošku naznačil, že paní ministryně Hubáčková má covid. Tak se chci zeptat, jak jsou na tom ostatní ministři? Děkuju.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Přiznám se, já jsem dnes většinu ministrů potkal na vládě a jediná ona je, která hlásila v pondělí, že musí do karantény. To je celé.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu: Já jsem byl testován včera. Jsem tady, takže dobrý.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Rozhlas.

Andrea Kubová, Český rozhlas: Dobrý den, já mám dotaz na pana ministra Jurečku, jak to aktuálně vypadá s přípravou návrhu zákona na ten pětitisícový příspěvek na dítě? Jestli už víte, jak budou rodiny prokazovat své příjmy, aby na ten příspěvek dosáhly, a případně kdy to budete projednávat na vládě? Děkuji.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Děkuji, já mám ambici, abychom příští týden dokázali mít paragrafové znění, které bychom poslali do krátkého mezirezortního připomínkového řízení tak, abychom následně ten další týden byli schopni ten materiál předložit na vládu, abychom stihli ten legislativní proces tak, že bychom ho mohli mít hotový v průběhu června tak, abychom ty případné první platby mohli spouštět už v první polovině července.

Pokud jde o všechny ty podmínky, a já dostávám spoustu dotazů nejenom od vás, ale i od veřejnosti, tady opravdu chci poprosit o trpělivost. My je oznámíme v okamžiku, kdy budeme mít hotové to paragrafové znění. Budeme schopni zodpovědět všechny věci, které se budou týkat například těch záležitostí, na které se také mnoho lidí ptá, jestli se to bude propisovat do příjmu, který bude rozhodný pro jiné typy dávek, tak my říkáme, že určitě ne, a podobně. Takže to, prosím pěkně, vydržte, všechny ty věci potom zodpovíme, včetně toho procesu, jakým způsobem to bude distribuováno.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Novinky.

Klára Beranová, Novinky.cz: Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, pan ministr Rakušan už naznačil, že ve hře je prodloužení nouzového stavu, tak by mě zajímalo, jestli jste otevřeli na vládě tu diskusi a případně jestli je na tom shoda? Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Tu diskusi o prodloužení nouzového stavu samozřejmě vedeme a uzavřeme ji do příštího týdne.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Další dotazy nevidím, tiskovou konferenci končím. Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný večer. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X