Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

11. 11. 2019 19:34

Tisková konference po jednání vlád České a Slovenské republiky, 11. listopadu 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Vážení páni premiéři, paní ministryně, páni ministři, vítejte na tiskové konferenci po společném zasedání vlád České a Slovenské republiky zde ve Valticích. O úvodní shrnutí bych ráda požádala pana premiéra Andreje Babiše, předsedu vlády České republiky.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky: Vážený pane premiére, dámy a pánové, bylo to naše sedmé setkání slovenské a české vlády a bylo krátké. My bychom určitě, a někteří toho i litujeme, že nemáme více času, mohli spolu být i vícero dní a mluvit spolu o vzájemných problémech, problematikách a strategiích, které víceméně, i když jsme už 26 let samostatné státy, jsou společné.

Já myslím, kde máme úplně jasno, je naše aktivní účast v Evropské unii. Jasně deklarujeme, že Evropská unie je úspěšný projekt, jsme jasně proevropští, jsme aktivní v rámci Evropy, v rámci Evropské rady a jednotní, V4.

Máme jasné představy, jak by měla nová Evropská komise, nová Evropská rada, a já jsem včera měl večeři s belgickým premiérem Charlesem Michelem, který navštěvuje jednotlivé státy, dnes je v Maďarsku, včera večer by v Praze a měli jsme asi dvouhodinovou večeři. A také jsem mu sdělil naše názory, jak by měla Evropská rada fungovat, tam, kde jsou prezidenti a premiéři – jako koaliční vláda Evropy. Že bychom se měli setkávat častěji, že bychom měli mluvit o všem, nejen o tom, co nám úředníci vlastně naplánují. Že v prosinci má být zase víceletý finanční rámec, brexitu snad už tento rok nebude, ten bude až příští rok, climat change a další věci.

Myslím, že problémů, které máme – nejasné obchodní vztahy se Spojenými státy, migraci, teď vztahy s Tureckem, situaci v NATO a další věci, že bychom to skutečně měli řešit častěji. A hlavně, aby Evropská rada probíhala jako debata, ne jako nějaká série projevů, ale abychom si vyměnili názory. A V4 má absolutně jasné názory a V4 je připravena řešit aktivně problémy Evropy a pomáhat nové Evropské komisi. Myslím si, že problém je, že nemáme dostatek informací z toho, jak Evropská komise řeší, hlavně v zahraniční politice a hlavně v politice obchodní. Takže v tomto směru máme jasno.

Samozřejmě velké téma je klima, změna klimatu. Gratuluji Slovenské republice, že vlastně bude druhý stát v Evropě, který bude mít největší podíl jádra. Já jsem teď viděl interaktivní mapu, na které je možné vidět, jakým způsobem ta země vlastně vyrábí energii, z jakých zdrojů. A na prvním místě je Francie. Francie má dnes 75 procent jádra. Na druhém místě je Švédsko, které má jádro a vodu. A Slováci, jak jsem se dnes dozvěděl, dokončí Mochovce a budou mít 65 procent jádra.

To je také strategie České republiky a my jsme bohužel zaspali dobu. Už dávno jsme mohli stavět Temelín, ale to tady nechci vůbec řešit.

Takže víceletý finanční rámec. Budeme trvat na kohezi. Není možné akceptovat snížení koheze. Koheze, to je soudržnost. To je, aby se ty chudší regiony vyrovnaly těm bohatým. Jsou to investice a to snížení 37 miliard eur pro všechny státy, které jsme minulý týden svolali do Prahy, tzv. Přátelé koheze, sedmnáct států, tak pro nás je nepřijatelné a budeme za to bojovat. Budeme za to bojovat.

Takže to je velice důležité, aby ta nová Komise, nová Evropská rada nastavily nová pravidla komunikace s cílem řešit společně problémy Evropy.

My jsme samozřejmě probírali ta témata, která jsou kvazi vnitřní. To znamená, že i na Slovensku je problém s výstavbou bytů, i na Slovensku samozřejmě řeší školství i zdravotnictví. Mě zaujal projekt, kde Slovenská dává stipendia sestřičkám, aby se následně zavázaly pracovat v rámci Slovenské republiky. Je tady vícero vlastně témat, které nás zajímají, které bychom mohli vzájemně okopírovat a zavést tady u nás. V tomto směru říkám, že bylo málo času, takže jsme i vyzvali naše ministry, aby se zkrátka věnovali těm tématům na bilaterální úrovni.

Důležitá je samozřejmě spolupráce v obranné problematice. My jsme se to snažili nějakým způsobem řešit v rámci V4, ale myslím, že bude nejlepší začít mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, abychom vyhodnotili vzájemné nákupy, vzájemné investice, synergie v nákupech atd. Takže v tomto směru to bylo velice konkrétní a bylo to velice přátelské, příjemné a já chci znovu poděkovat panu premiérovi, že přišel ve velice silné sestavě nás navštívit.

Samozřejmě, my se znovu uvidíme v neděli na oslavách 17. listopadu, třiceti let svobody a demokracie, v Praze a odpoledne zase v Bratislavě a znovu se uvidíme v prosinci na Evropské radě v Bruselu. Takže ty kontakty jsou velice intenzivní a také i zůstanou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Předseda vlády Slovenské republiky pan Peter Pellegrini.

Peter Pellegrini, předseda vlády Slovenské republiky: Velice děkuji. Vážený pane premiére, milý Andreji, na úvod chce jménem celé vlády Slovenské republiky velmi poděkovat za zorganizování tohoto, už sedmého společného jednání vlád České a Slovenské republiky tady, v nádherném městečku či obci Valtice, tady v nádherných prostorách, které daly našemu jednání nejen pracovní, ale i slavnostní charakter, zvlášť když se koná v týdnu, kdy si připomínáme třicet let od událostí sametové revoluce, a tento milník byl samozřejmě zásadní pro rozvoj našich obou zemí a dovedl nás až k dnešnímu úspěšnému příběhu, který žije Česká republika i Slovenská republika jako svobodné, demokratické a dobře se rozvíjející země.

Jsem rád, že jeden každý z ministrů konstatoval nedostatek času, jak jsi řekl. To znamená, že je o čem diskutovat. Jsem velmi rád, že jsme po mnoha letech dnes mohli z úst ministrů zahraničních věcí slyšet, že se úspěšně završil proces zřízení Českého domu v Bratislavě, který tuto sobotu 16. prosince při příležitosti výročí sametové revoluce slavnostně otevře pan prezident Miloš Zeman.

Poskytnutím finanční podpory Českému domu vláda Slovenské republiky vlastně naplnila svůj dlouhodobý závazek recipročně přispět ke zřízení Českého dobu tak, jako kdysi dávno česká vláda přispěla Slovenské republice na vznik Slovenského domu v Praze. Jsem velmi rád a přesvědčen, že tento nový stánek ještě pozdvihne spolupráci nejen v oblasti ekonomické, ale hlavně v kulturní.

Musím konstatovat, že se nadále dobře rozvíjí naše spolupráce i v ekonomické oblasti. V uplynulém roce jsme opět zaznamenali růst naší obchodní i turistické výměny ve výši až devět procent. Česká republika je pro nás dlouhodobě druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem a třetím největším investorem. A zároveň je Česko i stále druhou nejpopulárnější turistickou destinací pro slovenské turisty.

Oblastí, o kterých jsme hovořili a kde máme průnik, je hodně. Jsem velmi rád, že pan premiér začal zahraniční politikou, protože i to je důkaz toho, o čem jsme mluvili během našich úvodních řečí během jednání našich vlád – že se už nezaobíráme jen sami sebou a nepůsobíme jen globálně, ale máme ambici i mluvit do toho, jak má vypadat náš region, jak má vypadat Evropská unie.

Jsem velmi rád, že pan premiér Babiš jako pokračující předseda V4 bude tyto otázky otevírat, a jsem velmi rád a velice podporuji jeho iniciativu připravit za země V4 takový skutečný pohled a náměty k diskusi, se kterými my chceme přijít do diskuse o budoucnosti Evropské unie tak, aby fungovala efektivněji, aby byla akceschopnější, aby skutečně dokázala plnit úlohu globálního lídra, kterou bohužel dnes v mnohých oblastech neplní. A v tom bude mít pan premiér mou plnou podporu i mých kolegů, kteří budou spolupracovat na přípravě toho dokumentu, který potom představíme našim kolegům z Evropské unie.

Chci poděkovat i za spolupráci v daňové oblasti našich ministerstev financí, protože navzájem jsme si inspirací. A připomenu jeden fakt, který byl publikovaný nedávno, kdy Slovenská a Česká republika velmi dobře obstály v hodnocení daňových systémů v rámci zemí OECD. A jsem velmi rád, že Česká republika je v žebříčku konkurenceschopnosti daňových systémů v rámci OECD na desátém místě a Slovenská republika je těsně v patách na jedenáctém místě a chci to zdůraznit, protože o těchto pozitivních hodnoceních se málo mluví. Ale svědčí to o tom, že s daňovými systémy v našich zemích to asi nebude až tak zlé, jako to často komentují ti, kteří ty daně v našich zemích platit musí.

Podporuji společné projekty a společné zakázky v oblasti rezortu obrany. Nejen společné nákupy, ale možná i společná výroba zbrojních zařízení, protože Česká republika i Slovensko jsou průmyslově orientované země, kde průmysl má hlubokou tradici. Je na co navazovat, máme špičkové odborníky, kteří dokáží nabídnout zajímavé i zbrojní zařízení, které potom následně můžeme prodávat nejen ostatním kolegům z V4, ale můžeme být opět i výrazněji přítomní na světových trzích, jako tomu bylo kdysi za éry Československa.

 Konstatovali jsme, když se blíží zima a opravdu nejistý vývoj situace ohledně dodávek plynu přes Ukrajinu, že Česká republika i Slovenská republika disponují zásobami a jsou připraveny na zimní sezonu tak, že nebude žádný problém zásobovat naše podnikatele, ale hlavně domácnosti plynem během následující topné zimní sezony a to je dobrá zpráva pro občany, že navzdory tomu, jak se mohou vyvinout diskuse mezi Ruskem a Ukrajinou, energetická bezpečnost je zajištěna v obou zemích.

Blížíme se k finalizování dohody o poskytování lékařské péče na našem pohraničí, aby pacienti vzhledem na potřebu nějakého výraznějšího lékařského zákroku odbornějšího mohli být přijati do nemocnice i na území druhého státu bez toho, aby to nějak komplikovalo jejich život a měli obavu o své zdraví.

Celkově je těch témat velké množství. Hovořili jsme o problematice nedostatku nájemních bytů stejně v České republice, jakož i ve Slovenské republice, nedostatek lékařského personálu. Jednoduše ty problémy jsou velmi podobné a zopakuji ještě jednou na závěr: Můžeme se shodnout na tom, že obě země si plní své povinnosti. Máme zdravé veřejné finance, máme výkonné ekonomiky, máme, a Česku samozřejmě gratuluji, nejnižší nezaměstnanost v Evropě. My máme nejnižší nezaměstnanost od vzniku nebo za existence Slovenské republiky a jsme pod průměrem Evropské unie.

Jednoduše neděláme problémy. Neděláme problémy, kvůli kterým by se museli kolegové z Bruselu chytat za hlavu, a proto máme plné právo a budeme to dělat, abychom otevírali otázky o dalším fungování Evropské unie. Protože naší jedinou povinností je, abychom pro občany, kteří žijí v našich dvou zemích, ale i celém regionu, zajistili kvalitní, slušný, ale hlavně, jako je to dosud, bezpečný život.

A ještě jednou velice děkuji za pohostinnost, pane premiére, a za celkovou atmosféru, která vládla na jednání, protože to opět potvrzuje, že jsme se tu sešli nejen jako sousedé, ale jako velmi dobří přátelé.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkujeme. A teď bych ráda požádala oba pány premiéry o podpis společného prohlášení, které se týká právě dnešního zasedání obou vlád.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlád České a Slovenské republiky, 11. listopadu 2019

Související zprávy