Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

10. 3. 2020 13:23

Tisková konference po jednání s řediteli krajských hygienických stanic, 10. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání s řediteli krajských hygienických stanic. O slovo bych chtěla požádat nejprve pana premiéra.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den ještě jednou. My jsme měli velice důležité jednání s řediteli krajských hygienických stanic. Já jim opakovaně děkuji za jejich práci, protože skutečně právě na ně je obrovský nápor ze strany našich občanů a institucí, nemocnic a tak dále.

Já jsem je i pozval tady na tiskovou konferenci, takže vlastně všichni jsou přítomni. Tady s námi jsou zástupci – Liberec, Praha, střední Čechy a pan Březovský, ředitel Státního zdravotního ústavu, který od samého začátku analyzuje ty vzorky.

My jsme taky samozřejmě teď pozvali pana ministra školství vzhledem k těm rozhodnutím. Takže mezičasem došlo strašně moc různých dotazů na různé situace, tak ten cíl tiskové konference je hlavně podat další informace o vývoji situace u nás. My dnes v 18:30 jsme pozvali nemocnice ze čtrnácti krajů v kombinaci fakultky a krajské nemocnice, které přicházejí do styku s krajskými hygienickými stanicemi. Já si myslím, že to je velice důležité a jak už bylo řečeno, kontakt s hejtmany je prostřednictvím pana náměstka Prymuly.

Já jsem také pozval na 13:30 zástupce opozice ve Sněmovně, abychom je společně s panem ministrem zdravotnictví a s panem náměstkem Prymulou informovali o situaci, protože si myslím, že je to důležité, abychom teď všichni byli společně na jedné lodi a bojovali proti tomu viru a v podstatě se starali o zdraví našich občanů, protože právě o to teď jde.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Za mě už nemám moc, co dodat. Pro nás krajské hygienické stanice jsou naprosto klíčové. Oni provádějí to trasování, provádějí monitoring těch kontaktů nakažených pacientů. Dneska největší výzva v Praze je ten případ taxikáře, který bohužel nemá tu cestovatelskou anamnézu, takže také za mě děkuji všem. Bude to teď velmi složité období, složitých následujících minimálně čtrnáct dnů, pokud to skutečně chceme zvládnout, tak teď to bude kritické období. Musíme se spolehnout na kolegy a doufám, že to společně zvládneme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr školství pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, my jsme s ministrem zdravotnictví a s panem premiérem diskutovali. A to mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, s tím, že to zasahuje regionální školství, že to zasahuje i školy vysoké a týká se to žáků a studentů. To znamená, co se týká zaměstnanců a pracovníků, tak tam se ten režim nemění. Respektive v případě pedagogických zaměstnanců je to o rozhodnutí ředitele. Pokud je schopen zadat úkoly tomu zaměstnanci, a tak mu je zadá. Může to být i samostudium. Nemusí to být dokonce ani na pracovišti, může to být samozřejmě i doma.  V případě, že tyto úkoly nejsou možné, tak nastupují překážky k práci na straně zaměstnavatele.

Totéž se týká nepedagogických zaměstnanců s tím, že pokud ta práce v tom zařízení je, tak dále pracují. Pokud ta práce v tu chvíli není, tak opět nastupuje ten institut překážek na straně zaměstnavatele a ti lidé jsou po nezbytně dlouhou dobu doma.

Co se týká vysokých škol, tam samozřejmě složka vysokých škol obsahuje i vědu a výzkum, takže tyto záležitosti běží dál s těmi omezeními, které tady jsou pro ty, kteří se samozřejmě vrací tedy případně z Itálie, případně mají zdravotní potíže.

Mimořádné opatření neuvádělo explicitně základní umělecké školy, takže doporučením mě jako ministra školství a tělovýchovy je, aby podléhaly základní umělecké školy stejnému režimu jako ostatní školy.

Totéž se týká i škol mateřských, kde ponecháváme na zřizovateli, jakým způsobem případně zakročí, respektive omezí nebo zastaví provoz mateřských škol. Tím mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejsou mateřské školy v tuto chvíli dotčeny. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pan náměstek Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý den. My jsme zejména diskutovali otázky koordinovaného přístupu naší kritické infrastruktury. V tuto chvíli to jsou krajské hygienické stanice. Řešili jsme praktické otázky, které nás pálí. To znamená, jaká je kapacita toho systému, jestli máme posilovat ještě kapacitu linek, kam mají volat odborníci nejenom laici v případě, že potřebují nějakou informaci, jakým způsobem jsou provázané krajské hygienické stanice s infekčními odděleními jednotlivých nemocnic pro ta opatření, která aplikujeme na hranicích a celou řadu dalších.

Ta schůzka byla velmi plodná. Myslím, že jsme se skutečně dohodli na dalším postupu a zejména provázanosti všech aktivit od pana premiéra dolů, aby ten systém byl centrálně řízen. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ještě pan ministr Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji za slovo. Jeden z častých dotazů je, rád bych ho tady zmínil, jak je to s účastí na lyžařských kurzech, případně na školách v přírodě. Doporučení ministerstva školství je takové, aby samozřejmě ty lyžařské kurzy, které probíhají v tomto týdnu, byly dokončeny. Byť mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nic neříká o tom, že by měly být omezeny. To znamená, to doporučení ze strany ministerstva školství je takové, že v případě, že by hrozily storno poplatky a že to má vyhodnotit ředitel školy, podle toho, jestli v tuto chvíli už je to konání tak zvaně na spadnutí nebo ne. Já bych byl samozřejmě rád, pokud se bavíme o nějaké vzdálenější budoucnosti, kde to ještě realizovat bez těch storno poplatků jde, raději bych vyzval k opatrnosti a k tomu, aby lyžařské kurzy a školy v přírodě nebyly realizovány. Ale v tuto chvíli ředitelům škol to mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví nezakazuje, aby v dalších týdnech probíhaly lyžařské kurzy a školy v přírodě.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych ještě poprosil, kdyby zástupci Liberce mohli vyjádřit, protože my samozřejmě jsme jim nabídli pomoc, přímé propojení, protože na nich je teďka ta největší zátěž.

Vladimír Valenta, ředitel Krajské hygienické stanice Libereckého kraje: Dobrý den. Já, prosím vás, v prvé řadě chci poděkovat za razantní přístup, protože ten problém, který je před námi, tak je samozřejmě velký. Děkuju vládě za razantní přístup a opatření, která byla učiněna. Myslím si přiměřeně v době, která to vyžaduje. To je jedna věc. Druhá věc, kterou chci říct a říkám to prosím se vší pokorou. Ten problém tady je, nicméně je to naše práce a my jsme pro to vyškoleni. Máme zkušenosti a budeme se s tím muset vyrovnat a vyrovnáme jak na úrovni regionů, tak v rámci republiky. Nebude to určitě jednoduché a ještě jednou říkám, je to naše práce a jsme připraveni konat. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji řediteli Krajské hygienické stanice panu Valentovi. Prosím ještě i ostatní, paní Jágrovou.

Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy: Já bych jenom využila této příležitosti, abych zdůraznila, že jsou to preventivní opatření, která mají zastavit to šíření. To je to nejdůležitější. Není třeba propadat žádné panice. Není třeba dělat nějaká další dramatická opatření. My se opravdu všichni snažíme, abychom informovali naše obyvatele. Je to velice složité, protože dvacet čtyři tisíc lidí, kteří byli minulý týden na lyžích prostě neobsloužíte za jeden den. Nedokáže to žádný operátor, takže máme problém s těmi linkami.

Snažíme se odpovídat na všechny dotazy a znovu tedy zdůrazňuji, že jsou to preventivní opatření, že všechno pokračuje tak, jak má, jak se dalo předpokládat. A právě proto, aby ten nárůst těch onemocnění nebyl tak vysoký, tak byla stanovena tato preventivní opatření. Děkuju.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji ředitelce Hygienické stanice hlavního města Prahy, paní Jágrové. A paní Rážová, ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje.

Jarmila Rážová, ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje: Já se přidám k svým předřečníkům, protože ve Středočeském kraji se v minulém týdnu o víkendu vrátili nejsilnější obyvatelstvem osídlené okresy – Praha-východ, Praha-západ. My se pohybujeme ve velmi podobné situaci, přibližujeme se Praze. Máme tedy naštěstí pouze dva pozitivní případy zatím, ale chci také říct, že bereme to jako náš úkol. Velmi tady odtud bych chtěla poděkovat všem svým kolegům na Krajské hygienické stanici a na dalších krajských hygienických stanicích, kteří tu situaci zvládají na úkor svého volného času a ve velmi extrémních podmínkách.

Také bych ráda požádala obyvatele přesně o to, co říkala kolegyně doktorka Jágrová, že i naše linky jsou přetížené. Prosím, vytrvat, psát na maily, které máme uvedené na našich webových stránkách i na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje, se kterým se velmi dobře koordinujeme a se kterým spolupracujeme. A aby měli chvíli setrvání. Dostane se na každého, odpovíme každému. Ráda bych tady řekla, že opravdu jsou to preventivní opatření, které vláda dnes přijala. Velmi je vítám a chci zdůraznit, že vlastně to, abychom to zvládli my, kteří jsme na to vyškolení na to dohledávání a hledání kontaktů a určování protiepidemických opatření, tak ještě jsme tu všichni my, kteří jsme občané této republiky. A vlastně na chování každého z nás záleží, zda tu situaci zvládneme. To znamená, je to každého z nás osobní zodpovědnost respektovat ta mimořádná opatření. Chránit sebe, chránit své nejbližší okolí a chránit i své další spoluobčany. Za to všem děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a pan Březovský ze Státního zdravotního ústavu.

Pavel Březovský, ředitel Státního zdravotního ústavu: Dobrý den, dámy a pánové. Za Státní zdravotní ústav bych rád zdůraznil, že všechna vyšetření, která dostaneme z celé České republiky, i konfirmace z ostatních laboratoří jsou pravidelně vyšetřovány a v zásadě jich v současné době máme přes 1 100. Tyto vyšetření jsou okamžitě telefonovány jednotlivým krajským hygienickým stanicím, aby se dostaly k těm lékařům, kteří rozhodli o tom odběru. Aby byly přijímány co možná nejčastější zásahy lokální a mohlo probíhat trasování apod.

Druhou poznámku, kterou bych tady rád měl, je k informačním linkám. Státní zdravotní ústav provozuje dvě tyto informační linky a stává se velmi často, že musíme odpovídat opakovaně na agresivní otázky a na otázky, které zcela zbytečně vyhrocují situaci.

A hlavně se ukazuje, že mnoho našich občanů se vlastně vůbec nepodívá na žádné doporučované webové stránky nebo informace, které jsou běžně uváděny v tisku. Chce si ověřovat tyto informace a ověřování informací potom významně komplikuje dostupnost těchto informačních linek. Přitom sám, když jsem tuto informační linku sloužil přes pátek, sobotu, neděli, tak na tom začátku jsem se domluvil s tím pánem, který byl z Udine a byl vlastně jeden z prvních případů, čili na toto je ta informační linka, ne prosím na opatření, která jsou publikována běžně na Ministerstvu zdravotnictví, jednotlivých hygienických stanicích, krajských hygienických stanicích, kde jsou všechny tyto informace sdíleny dohromady a podstatné informace jsou také na webu Státního zdravotního ústavu.

Není problém si tyto informace obstarat, ale bohužel na stejné otázky odpovídáme infolinkou a ta infolinka potom z toho hlediska je zbytečně přetížená a neslouží k tomu, co by měla. To znamená pro ty pacienty, kteří opravdu potřebují zdravotnickou pomoc. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Pokud máte dotazy k tomuto tématu, můžete se ptát. Prosím.

Renáta Bohuslavová, Novinky: Dobrý den, možná na pana ministra. Pane ministře, vy jste tady dopoledne tedy měl tu tiskovou konferenci, kde jste mluvil ohledně těch jednorázových opatření, jednorázových akcí, nicméně je to trošku nekoncepční, zdá se. Vypadly z toho sport centra, bazény a takovéto věci. Sice to není jednorázová akce, ale také se na tom místě v té konkrétní chvíli koncentruje více než sto lidí. Je tady nějaká možnost, že by to bylo časem rozšířeno na tato místa nebo o tom zatím vůbec nepřemýšlíte? Děkuju moc.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Toto je první opatření takového druhu, které přijímáme v současné situaci. Nechceme v této situaci zastavit život v České republice. Já si myslím, že není ještě na místě. To opatření se vztahuje na jednorázové akce, kde se koncentruje větší počet lidí nad 100 osob – sportovní akce, divadelní atd., jak je to v tom popsáno. Ale pokud se bavíme skutečně o nějakých obchodních centrech, bazénech, wellness centrech, tak to není zkrátka na místě v tuto chvíli. To nejsou, řekněme, místa, kde ti lidé jsou někde na jednom místě koncentrováni jako třeba na nějakém koncertě nebo podobně. Ti lidé v těchto místech chodí, procházejí se, není tam ten celou dobu přímý kontakt, ten blízký kontakt do těch dvou metrů, takže já si myslím, že v tomto směru to není ještě skutečně tak vyhrocené, abychom tady zastavovali v zásadě veškerý život. Myslím si, že to opatření už tak je poměrně zásadní a bude mít dopady, doufám, že pozitivní a budeme ho vyhodnocovat. A samozřejmě pokud ta situace se nebude zlepšovat a ta epidemie bude narůstat, tak můžeme přikročit k dalším zásadnějším opatřením. A já si myslím, že v tuto chvíli je to dostatečné.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Další dotaz Česká televize.

Petra Tuháčková, ČT: Pane ministře Plago, prosím, ta opatření se zatím tedy netýkají ani domů mládeže a dětí, to je jenom doporučení, pokud to správně chápu. Ani se to nevztahuje na spolky jako je skaut atd. A na pana náměstka Prymulu, prosím, k tomu taxikáři. Šlo o registrovaného taxikáře nebo jezdil pro nějakou přepravní službu, protože tam je velký rozdíl v tom trasování, tak mě zajímá, na kolik se vlastně daří dohledat ty klienty, kteří s nimi přišli do styku. Děkuju.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Tak pokud mohu reagovat, tak je to přesně, jak jste se ptala. To znamená, to mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví striktně říká, na koho to dopadá přímo a má to účinnost od zítra a v těch ostatních případech jedeme formou doporučení a jakoby té měkké žádosti a případnému zpřísnění, jak tady říkal pan ministr, v tuto chvíli nevidí Bezpečnostní rada státu důvod.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Co se týká toho taxikáře, tak jezdil pro Uber a tam jsme schopni z těch systémů elektronicky zmapovat snad naprostou většinu kontaktů, které on vezl.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě paní Jágrová.

Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy: Já bych jenom doplnila pana náměstka. My už máme kontaktní telefony a maily na všechny ty lidi, které on vezl, takže postupně je vyřizujeme.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Ještě doplňující dotaz od Novinek.

Novinky: Ano, možná bych se k tomu tedy doptala. Můžete nám říct, kolika těch lidí se to tedy týká? Kolik těch lidí je potřeba kontaktovat kvůli tomu jednomu taxikáři?

Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy: V současné době je ten počet rozšířen na 90 osob, které on vezl. Jinak rodinné kontakty a blízké kontakty, tam je to asi 6 osob.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Pan Mádle.

Josef Mádle, TV Prima: Já bych vás rád poprosil o upřesnění. Ještě včera tedy vláda přistupovala k tomu, že nyní není potřeba rušit hromadné akce a plošně zakazovat výuku škol. Nyní ráno je tedy všechno jinak. Je tedy tím zlomem opravdu ten jeden případ toho taxikáře? A je možné, že pokud zjistíte, kde se taxikář nakazil, že vlastně tato opatření tedy zrušíte? A další otázka se tedy týká toho, zda byl tento taxikář nebo zdali se jedná o taxikáře, který byl už začátkem března v karanténě, nebo se jedná o jinou osobu? Děkuji.

Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy: Jedná se o úplně jinou osobu. Je to taxikář, který nebyl v karanténě, neměl obtíže. My se samozřejmě snažíme dopátrat zdroj jeho onemocnění. Máme podezření na osobu německé národnosti, které on ubytovával. A v současné době Ministerstvo zdravotnictví řeší jejich dohledání a vyšetření, protože už jsou dávno zpátky v Německu.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Samozřejmě první případ mezilidského přenosu, který nemá žádnou cestovatelskou anamnézu. To znamená, že skutečně v tuto chvíli nevíme, kde se nakazil. Není to člověk, který by byl v rizikové oblasti, který by vědomě byl v kontaktu s lidmi, kteří z této rizikové oblasti přijeli. Tak je do jisté míry skutečně přelom, beze sporu. A na druhou stranu ale samozřejmě my sledujeme a seděli jsme na tom včera skutečně do noci i s panem profesorem Prymulou. Sledujeme tu situaci v těch jiných státech a díváme se na nějaké modely, díváme se na nějaké predikce, díváme se na růsty v ostatních státech i kolem nás, nejen Itálie, ale i Německo, Francie, Španělsko. A pokud nechceme zkrátka dojít až do této fáze a chceme to maximálně zpomalit ten nárůst epidemie, tak zkrátka tyto opatření po skutečně hluboké úvaze jsou zcela na místě a jsou zcela adekvátní. Takže ano, případ toho pána je zlomový, ale není to jediný důvod, proč jsme k tomuto přistoupili. Na základě nějakých analýz a diskuzí, které jsme vedli v kontextu epidemiologické situace v jiných evropských zemích.

Andrej Babiš, předseda vlády: Já bych chtěl říct, že ta situace má dynamiku. Teď Rakousko, vidím, zakázalo všechny vnitřní akce s účastí nad 100 a venkovní nad 500 osob. A zároveň Rakousko – a já jsem se ptal i na vnitru – zakázalo vstup do Rakouska občanům Itálie, co my samozřejmě – já jsem vyzýval pana premiéra, aby vlastně Italům řekl, ať zůstanou doma. V rámci Schengenu to není možné, tak jsem se informoval, proč to tak je. No protože Rakousko sousedí se zemí, která je v karanténě, ale analyzujeme to. Takže ta situace se vyvíjí a my podle toho reagujeme, ale ten hlavní impuls samozřejmě toho opatření přišel tady od pana náměstka.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: No tak samozřejmě takovéto velmi restriktivní opatření nemůže být založeno jenom na tom, že tady je nějaký taxikář, nebo není. My víme, že to je signál toho, že v populaci je x lidí, už určité procento, které může být nakaženo. Není to zkušenost, že bychom věštili z nějaké křišťálové koule. My se díváme na okolní země. My jsme naštěstí v nějakém fázovém posunu, dejme tomu, dva až tři týdny, takže jsme schopni na tomto predikovat, co se bude dít. Je jasné, že žádná ta opatření se nebudou změkčovat po dobu minimálně několika týdnů. Všechny ty země jdou perspektivně kupředu, protože zatím ten vývoj je takový, jaký je. Vidíte na počtu případů, který narůstá v okolních zemích, že opravdu je na místě, abychom postupovali kupředu. A my jsme ještě ráno diskutovali, jestli to číslo je dobře a Rakousko zvolilo naprosto identický postup. Řada zemí nás následuje a myslím si, že to snad v tuto chvíli to ještě neděláme špatně.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Tak jsou další dotazy? Ano, pan Mádle.

Josef Mádle, TV Prima: Já bych se rád zeptal pana ministra školství, pana ministra zdravotnictví. Množí se dotazy rodičů, na jak dlouho mají očekávat, že si mají přibližně sehnat hlídání pro své děti? Jestli nám můžete říci alespoň podle vás minimální dobu, po kterou budou ty školy zavřené? A pak ještě jsem se chtěl zeptat pana náměstka Prymuly, proč se nákaza v Itálii šíří tak rychle? Čím to podle vás může být? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Pokud jde o tu dobu, jak dlouho ta opatření – jak pro školy, tak pro ty hromadné akce budou platit – těžko nyní říct. Já si myslím, že se bavíme minimálně o následujících dvou týdnech. Myslím si, že to půjde i jiným státům tak, jak tyto opatření vyhlašují, takže beze sporu z mého pohledu do konce března můžeme počítat, že tato opatření budou platná a na druhou stranu budeme je vyhodnocovat, pravidelně. Pokud už nebude na místě, aby tato platnost pokračovala, tak ji ukončíme, ale v tuto chvíli si myslím, že nás čeká v následujících 14 dnech to nejkritičtější období – nárůst epidemie v Evropě a v tomto kontextu a beze sporu je to minimální doba, po kterou ta opatření budou platit.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Co se týká té Itálie, tak tady je třeba si říci, že tam došlo možná ke smolné kombinaci různých faktorů, kdy to onemocnění bylo zavlečeno do Itálie na několik míst. Podílela se na tom zřejmě i ta Číňanka, která zanesla to onemocnění do Německa a poměrně rychle začalo lavinovité šíření i díky tomu, že tam došlo k nákaze v několika nemocnicích a i k nákaze několika zdravotníků, asi 60 zdravotníků v Itálii bylo v té první etapě nakaženo. To znamená, ta epidemie odstartovala na několika místech, začala se poměrně lavinovitě šířit. Na druhou stranu když se podíváme na ty počty italské a odečteme od toho dva týdny a podíváme se na německá data nebo data španělská, případně francouzská, tak se to zas tolik neliší. To znamená, můžeme očekávat opravdu, že ty epidemie tady budou cirkulovat. Zatím žádná evropská země ji nedokázala efektivním způsobem zpomalit tak, jak se to povedlo třeba v Koreji nebo v Číně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s řediteli krajských hygienických stanic, 10. března 2020

Související zprávy