Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

15. 10. 2019 10:20

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Kambodžského království Hun Senem, 14. října 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci u příležitosti setkání předsedy vlády České republiky pana Andreje Babiše a předsedy vlády Kambodžského království Samdecha Techo Hun Sena. Jako prvního bych poprosila o vyjádření pana premiéra Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády České republiky: Vážený pane premiére, rád jsem vás přivítal v České republice. Je to první návštěva na úrovni předsedů vlády, která se mezi Českou republikou a Kambodžským královstvím uskutečnila od vzniku samostatné České republiky.

Česko-kambodžská všestranná spolupráce má dlouhou tradici a pojí nás i mnoho společných příběhů. Především v tehdejším Československu studovaly stovky kambodžských studentů, mezi které patří i kambodžský král Norodom Silhamoni. A samozřejmě pan král mluví velice dobře česky, takže toto pouto mezi námi má tradici.

Naše země ale také spojuje dlouhodobá aktivní zahraniční rozvojová spolupráce. Kambodža patří mezi šest našich prioritních zemí. Zaměřujeme se zde na oblast zdravotnictví a vzdělávání nebo na udržitelné nakládání s přírodními zdroji.

Říkal jsem i panu premiérovi Hun Senovi, že si vážíme, že Česká rozvojová agentura obdržela v roce 2017 kambodžský Královský řád za svou činnost. Velkým přínosem pro rozvojovou spolupráci i pro česko-kambodžské vztahy obecně bylo úspěšné vypořádání dluhu Kambodže vůči České republice v roce 2017, jehož část byla alokována právě na rozvojové projekty.

S panem premiérem jsme mluvili o tom, že by bylo pro obě strany prospěšné rozvinout některé oblasti pokryté rozvojovou spoluprací do byznysové roviny a realizovat komerční projekty v dalších sektorech. Konsorcia českých firem mají špičkové know-how ve stavbě nemocnic. Takové projekty zrealizovaly například v sousedním Laosu a vnímám jako dobrý signál, že dnes podepsala česká firma Vamed memorandum s kambodžskou vládou o výstavbě nemocnice v Kambodži.

Potenciál vidím také ve vodohospodářství. Dobrým případem je realizace čističky odpadních vod českými firmami ve městě Siem Reap. Těchto užitečných projektů s kvalitními českými technologiemi by mohlo vzniknout mnohem více.

Tlumočil jsem panu premiérovi, že naše firmy s kvalitními výrobky a prvotřídním know-how mají zájem zapojit se do projektů, které kambodžská strana poptává, a to v oblastech geologie a těžby, civilního letectví, energetiky nebo gumárenství. Příležitostí pro naše firmy je hodně.

O tom, že mají české a kambodžské firmy zájem spolupracovat svědčí dnešní podnikatelské fórum, které proběhlo na Ministerstvu zahraničních věcí a kterého se zúčastnila řada firem.

S panem premiérem jsme dále hovořili o spolupráci v obranném průmyslu. Kambodža má například české letouny L-39, což vidím jako dobrý styčný bod pro další spolupráci v této oblasti, protože jsem informoval pana premiéra, že s Thajskem mluvíme o dodávce hi-tech letounů L-39 NG a také v obrané spolupráci nabízíme konkrétní spolupráci. Také je potěšitelné, že naše zbrojovka ČZ prodala kambodžské policii 300 pistolí a 500 pušek.

Jednali jsme také o důležité otázce dodržování lidských práv. Jejich ochrana a podpora demokracie a vlády práva patří mezi jednu z priorit naší zahraniční politiky. Ujistil jsem pana premiéra, že Česká republika si cení toho, že Kambodža spolupracuje se zvláštní zpravodajkou OSN pro lidská práva. Důležitá ovšem bude také implementace závěrů zprávy zvláštní zpravodajky například v oblasti politických práv či svobody médií.

Pokud jde o proces odebrání celních preferencí EBA Kambodži Evropskou komisí, Česká republika považuje nástroj celních preferencí za velmi účinnou pomoc rozvojovým zemím a doufáme, že k tomuto kroku ze strany Evropské komise nedojde a že Kambodža prokáže pozitivní vývoj v oblasti ochrany lidských práv. A je tam v této oblasti samozřejmě více zemí, kterých se to týká. My jsme to dlouho probírali a určitě v rámci nové Komise v tomto směru se zeptáme nových komisařů a budeme se na to pravděpodobně ptát i na Evropské radě, protože by bylo dobré ten obchod rozvíjet.

Takže já bych závěrem rád ocenil upřímný a podnětný dialog, který jsme s panem premiérem Hun Senem vedli. Jeho návštěva je důležitým impulzem, abychom posunuli dopředu konkrétní projekty naší spolupráce.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a teď bych chtěla požádat o vyjádření předsedu vlády Kambodžského království Samdecha Techo Hun Sena.

Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, předseda vlády Kambodžského království:  Děkuji mnohokrát vládě České republiky a jeho excelenci panu premiérovi za velkou pohostinnost a přivítání mé osoby a celé delegace během našeho pobytu v tomto krásném městě.

Je to poprvé, co jsem na návštěvě v České republice, od roku 1979 až do roku 1994 a poté jsem se stal premiérem v roce 1995. Toto je skutečně významná návštěva a já chci využít této příležitosti a říci, že Kambodža si velice cení veškeré podpory, která byla poskytnuta kambodžskému lidu ještě v dobách bývalého Československa, a to i v dobách velice těžkých poté, co došlo k osvobození od režimu Rudých Khmerů.

Chci poděkovat české vládě za odepsání dluhu, který vznikl v 80. letech, a že část tohoto dluhu byla převedena na rozvojovou pomoc, která napomáhá budování rozvojových projektů v Kambodži. Chci poděkovat České republice za příspěvek, který nám poskytuje už dlouhou dobu a který slouží právě na podporu rozvojových projektů v Kambodži v rámci bilaterální spolupráce.

Rád bych také vyjádřil upřímné poděkování vládě České republiky za to, že si vybrala Kambodžu za jednu z prioritních zemí pro rozvojovou spolupráci na období 2018 až 2023. Chci poděkovat české vládě za poskytování stipendií kambodžským studentům. Od roku 1981 až do roku 2019 bylo 362 studentů z Kambodži, kteří mohli využít možnosti vzdělávat se v České republice, a někteří z nich v současné době vykonávají významné funkce v kambodžské vládě.

Blahopřeji České republice k tomu, že se stala jednou ze zemí, kde dochází k jednomu z nejrychlejších ekonomických růstů, a je zemí, kde je nejnižší nezaměstnanost, a patří v tomto směru skutečně ke špičce ve světě.

Hlavním cílem mé dnešní návštěvy je připomenout naše dlouholeté přátelství a důvěru mezi našimi dvěma zeměmi. Podařilo se nám skutečně dosáhnout vysoké úrovně našich vzájemných vztahů a kontaktů.

Jeho královská výsost Norodom Sihamoni strávil v České republice dlouhou dobu a to určitě přispělo k tomu, že mezi našimi zeměmi panuje dlouhé a silné přátelství. K tomu bych chtěl ještě dodat, že poskytování stipendií Českou republikou Kambodži není nic nového a jeho královská výsost skutečně studovala v Československu v šedesátých letech, což je důkazem toho, že poskytování stipendií je skutečně už záležitostí dlouhé tradice.

V současné době pan premiér Andrej Babiš a já jsme vedli rozhovory ve velice srdečné atmosféře a obě strany se vyjádřily k bilaterální a multilaterální spolupráci, která je prospěšná našim oběma zemím. Obě strany vyjádřily uspokojení s rychlým vývojem obou zemí a s tím, že jsme si vyměnili návštěvy na vysoké úrovni, že naše vzájemné výměny rychle rostou a že jsme podepsali řadu dohod a memorand o porozumění.

Dnes ráno obě strany podepsaly tři další dohody, konkrétně memorandum o porozumění o spolupráci mezi vojenskými složkami mezi Kambodžou a společností Vamed, dále memorandum o porozumění mezi Obchodní komorou Kambodže a českou obchodní komorou a dále dohodu o spolupráci mezi výzkumnými institucemi pro výzkum mezinárodních vztahů Kambodže a Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí České republiky, abychom podpořili vzájemnou spolupráci v oblasti zdravotnictví, investic a diplomacie.

Obě strany se rovněž dohodly, že zorganizují některé další akce, abychom si připomněli 58. výročí nastolení diplomatických vztahů mezi našimi oběma zeměmi a abychom připomněli, že mezi našimi zeměmi dochází ke zvýšené obchodní výměně.

Jeho excelence pan premiér Andrej Babiš a já jsme zdůraznili význam rostoucího bilaterálního obchodu a uvědomujeme si potenciál obou zemí. Obě země také hovořily o několika nových projektech, které se týkají především zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí, také civilního letectví a dalších.

Já bych rád při této příležitosti zdůraznil, že dnes ráno jsem v diskusi zmínil možnost, že Kambodža nakoupí nové české letouny nového typu. Hovořili jsme o dvou až třech jednotkách a mohlo by se jednat o nákup těchto letounů v rámci projektu posílení bezpečnosti naší země.

Dále co se týče kontaktů mezi Kambodžou a Evropskou unií, jsem přesvědčen, že Česká republika zůstane naším spojencem a že bude podporovat naše úsilí vybudovat stabilitu a mír v naší zemi a že se nám podaří odstranit všechny překážky.

Děkuji České republice za znovu potvrzení její pozice, co se týče Kambodži v rámci jednání v Evropské unii. Doufám, že evropské země budou s Kambodžou zacházet spravedlivě, tak jak to pan premiér zmínil. A velice se těším, že budu moci přivítat pana premiéra Andreje Babiše na jeho oficiální návštěvě v Kambodžském království a jsem si jist, že to bude další příležitost k výměně dalších názorů a posílení našich vzájemných vztahů a dalšího posílení bilaterálních vztahů mezi naší zemí a Českou republikou.

Doufám, pane premiére, že se budete moci setkat i s jeho královskou výsostí a že jeho královská výsost i vy se budete účastnit mnoha oficiálních akcí, protože náš král se může vyjadřovat také plynule česky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Kambodžského království Hun Senem (česky)

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Kambodžského království Hun Senem (originál)

Související zprávy