Tiskové konference

4. 5. 2023 14:15

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Arménské republiky Nikolou Pašinjanem, 4. května 2023

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, pěkné odpoledne, vítám vás na tiskové konferenci u příležitosti oficiální návštěvy předsedy vlády Arménské republiky tady v Praze. Jako první bod programu tiskové konference je podpis společného prohlášení o bilaterálních vztazích mezi oběma zeměmi. Já poprosím pány premiéry, jestli by se mohli přesunout ke stolu po jejich levici, kde dojde k tomu slavnostnímu podpisu.

Prohlášení zmiňuje například třicet let našich společných diplomatických vztahů a jejich další rozšiřování. Ctíme i naše historické a kulturní dědictví a demokratické principy, právní stát a lidská práva.

Děkuji oběma pánům premiérům. Poprosím je o přesun k řečnickým pultíkům a o úvodní slovo poprosím předsedu vlády České republiky pana Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, dobrý den. Já jsem moc rád, že jsem měl možnost pana premiéra Pašinjana opět přivítat tady v Praze. Mám z toho radost i proto, že letos si připomínáme třicáté výročí našich výborných diplomatických vztahů. My jsme se shodli dnes na jednání s panem premiérem, že si velmi ceníme toho, že naše vztahy jsou přátelské, že sdílíme společné demokratické hodnoty, a to jsme také potvrdili podpisem společného prohlášení o bilaterárních vztazích. Oba také doufáme v rozšíření naší spolupráce na různých úrovních.

Když jsem zmínil, že sdílíme společné demokratické hodnoty, tak to nebylo řečeno jen tak, ale je důležité ocenit roli Arménie v regionu. Je potřeba zmínit i to, že zpráva Evropského parlamentu z letošního března označuje Arménii za lídra demokracie ve svém regionu. To není samozřejmé, vyžaduje to velké úsilí a myslím, že to je něco, co máme, musíme ocenit a co máme podporovat.

Jsem přesvědčen, že toto se odrazí a projeví i ve vztazích Arménie a Evropské unie a že to Arménii, i toto hodnocení ze strany Evropy, posunuje dál a motivuje ji to v dalších reformách.

Velmi si cením toho, že pan premiér se vloni v říjnu účastnil prvního summitu Evropského politického společenství, který jsme pořádali právě tady v Praze, kde jsme hovořili o řadě globálních otázek, evropských problémech, které jsou spojeny s ruskou agresí na Ukrajině. Ale také se nám v Praze podařilo zorganizovat setkání pana premiéra s ázerbájdžánským prezidentem Alijevem a i v tomto smyslu byla Praha jedním z míst, kde došlo k posunu v arménsko-ázerbájdžánských vztazích.

Arménie je jednou z prioritních zemí našeho transformačního programu nebo programu transformační spolupráce, který je zaměřen na podporu občanské společnosti, lidských práv, nezávislých médií. Já už jsem říkal, že ty vztahy mezi Českou republikou a Arménií jsou přátelské, úspěšné a že je chceme prohlubovat. Vidíme tady možnosti i v dalším rozvoji ekonomické spolupráce a spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

Abych zmínil některé konkrétní oblasti, je to třeba energetika, jaderná energetika, která je velmi důležitá pro Českou republiku, ale i pro Arménii. Čeští vědci se podílejí na zvyšování bezpečnosti jaderné elektrárny Metsamor, naše společnost Škoda jaderné strojírenství se podílí na pravidelné údržbě a i to je příklad té naší úzké spolupráce.

Česká republika může také Arménii, i o tom jsme mluvili na našem jednání, nabídnout množství kvalitních technologií třeba v sektoru smart cities, které jsme představili i na konferenci, kterou pořádalo loni české předsednictví Evropské unie pro země Východního partnerství.

Máme také zájem a jsme rádi, že se rozvíjí spolupráce v oblasti leteckého průmyslu. Velmi dobře se vyvíjí záměr výroby malých letadel českou společností Balus Tech, která v arménském městě Stepanavan rekonstruuje letiště, které zničilo zemětřesení, chystá vlastní výrobu. Já tady uvádím jenom některé příklady z české strany, ale to, co je důležité, je, že bude probíhat nebo probíhá 6. zasedání Česko-arménské mezivládní komise pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci tady v Praze, kde určitě budou domluveny další pole a další možnosti, kde se naše spolupráce může vyvíjet.

Já jsem také velmi rád, že se prohlubuje i znalost našich společností. Že lidé mají možnost poznávat více arménskou kulturu, arménské umění, arménštinu. Tady bych zmínil dvě věci, které se realizují teď nebo se v nejbližší době uskuteční. Na Masarykově univerzitě byl letos v únoru otevřen kabinet pro arménské umění a kulturu a od roku 2014 Karlova univerzita počítá s obnovenou výukou arménštiny.

Na těch příkladech, dámy a pánové, vidíte, že ta spolupráce mezi našimi zeměmi je opravdu velmi široká a že se odvíjí ve všech vrstvách společnosti. Je ekonomická, je i kulturní, je v oblasti vzdělávání a výzkumu a to je samozřejmě dobře.

My nezavíráme oči před problémy, kterým Arménie čelí. Jsme si vědomi obtížné situace geopolitické, geografické, historické. Jsme znepokojeni humanitární situací v Náhorním Karabachu způsobenou blokádou Lačinského koridoru. Souhlasíme tady plně se stanoviskem Evropské unie a je potřeba udělat všechny kroky k tomu, všechny kroky, které povedou k udržitelnému míru a ke stabilitě na jižním Kavkazu.

Jak už jsem také řekl, považujeme za důležité vzájemné uznání celistvosti a svrchovanost Arménie a Ázerbájdžánu. Považujeme za důležité, aby byl dosažen trvalý mír, který je pro všechny zúčastněné strany přijatelný. Ze slov a z debat s panem premiérem jsem nabyl jednoznačně dojmu, že Arménie má zájem na posílení stability v regionu a má zájem na tom, aby bylo dosaženo trvalého, skutečně trvalého mírového řešení.

Já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu premiérovi za jeho návštěvu, za velmi otevřenou debatu, za to, jak se rozvíjí česko-arménské vztahy, za to, že hledáme prostory pro další spolupráci, a mohu ho ujistit, že Česká republika bude na mezinárodních fórech i ve své zahraniční politice postupovat tak, aby zajistila trvalý mír a stabilitu pro jeho zemi.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Já děkuji a poprosím také předsedu Arménské republiky pana Nikolu Pašinjana.

Nikola Pašinjan, předseda vlády Arménské republiky: Vážený pane premiére, zástupci médií, jsem rád, že mohu dnes být tady s vámi v České republice v rámci své oficiální návštěvy. Tato návštěva, jak už bylo zmíněno, shodou okolností přichází v době třicátého výročí diplomatických styků a chtěl bych zdůraznit, že vztahy s Českou republikou jsou velmi důležité.

Návštěvy, které mezi zeměmi cestují, potvrzují hlubokou spolupráci. Chtěl bych zdůraznit přátelské vztahy mezi lidem naší země s Českou republikou, naše vzájemné vztahy jsou prohlubovány konzistentně.

Jsem také velmi vděčný panu premiéru Fialovi za pozvání a za to laskavé přijetí, kterého se mi dostalo. Dnes jsme měli velmi otevřenou a bohatou debatu ve velmi konstruktivní atmosféře. Zaměřili jsme se na různé aspekty bilaterární spolupráce. Debatovali jsme nejen o bilaterálních záležitostech, ale také jsme debatovali o otázkách regionálního významu, včetně tedy bezpečnosti.

Velmi si vážím naší spolupráce, bilaterálního formátu, ale také v multilaterálních formátech, zvláště pak partnerství Arménie ve vztahu k Evropské unii a české efektivní podpory tohoto vztahu. Já jsem poděkoval panu premiérovi Fialovi za podporu arménské demokracie a v tomto kontextu jsem také zdůraznil českou podporu rozhodnutí o nasazení dlouhodobé monitorovací mise Evropské unie na arménských hranicích s Ázerbájdžánem. To znamená ale na té arménské části.

I přesto toto úsilí ta situace v našem regionu zůstává napjatá. Tím důvodem je to, že i přes ty dohody, které byly uzavřeny, tak Ázerbájdžán pokračuje v politice uplatnění své síly nebo využití síly a některých výhružek a neustále dochází k eskalaci situace na hranicích s Arménií na Náhorním Karabachu a právě na zmíněném Lačinském koridoru.

Ázerbájdžánské rozhodnutí instalovat vlastně check point a pokračovat v blokádě Lačinského koridoru představují porušení trilaterálního prohlášení z 9. listopadu 2020 a těch dočasných opatření, která byla v únoru potvrzena Mezinárodním soudním dvorem.

Samozřejmě lidé, kteří žijí v Náhorním Karabachu, jsou tím připraveni o právo svobody pohybu. Ázerbájdžán v podstatě přerušil dodávky elektřiny a zemního plynu do Náhorního Karabachu. Potraviny se prodávají prostřednictvím přídělového systému potravinových lístků a v Náhorním Karabachu je v podstatě humanitární krize.

My doufáme, že mezinárodní společenství se jasně vyjádří a jasně vyhodnotí tuto situaci zvláště z toho pohledu, že my považujeme kroky Ázerbájdžánu za přípravu etnických čistek na Náhorním Karabachu. V tomto kontextu proto považujeme za významné, aby byla například vyslána skupina pozorovatelů do Náhorního Karabachu a Lačinského koridoru.

Arménská vláda i přes tyto problémy přijala tzv. mírovou agendu. Jsme přesvědčeni o tom, že v našem regionu není jiná alternativa než mír. Není to tedy jenom cíl – dosažení míru, ale je to také způsob, jak normalizovat rozvoj vztahů mezi lidmi a státy v tomto regionu.

Plně jsme zapojeni v jednání s Ázerbájdžánem a zůstaneme v těchto rozhovorech i v budoucnu. Chceme dosáhnout výsledků a nechceme vyjednávat jen proto, aby se vyjednávalo. Abychom toho dosáhli, tak doufáme, že Ázerbájdžán se vzdá své politiky síly a politiky výhrůžek. Očekáváme, že mezinárodní společenství vyšle stejný signál směrem k Ázerbájdžánu.

Vážený pane ministerský předsedo, Arménie a Česko mají dostatečný právní rámec na to, abychom pokračovali v úzké spolupráci. Existují také všechny předpoklady pro další prohlubování bilaterálních vztahů, jak jste správně sám řekl.

Šesté zasedání Česko-arménské mezivládní komise pro hospodářskou a průmyslovou spolupráci probíhá v Praze, stejně tak jako se uskutečňuje také byznys fórum. Jsem přesvědčen o tom, že zasedání komise a byznys fórum přispějí k dalšímu rozšíření ekonomických vztahů mezi našimi zeměmi, protože pro Arménii je velmi důležité využít toho stávajícího potenciálu v oblasti ekonomiky, obchodu a investicích. Souhlasím s tím také, že máme celou řadu oblastí pro vzájemnou spolupráci, o kterých jste se zmiňoval, pane premiére.

Závěrem mi dovolte ještě jednou vám osobně poděkovat za to laskavé přijetí, kterého se mi dostalo. Jsem si jistý, že moje návštěva obohatí obsah a podstatu arménsko-českých vztahů. Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Nyní otevírám prostor pro dotazy. Jako první se bude ptát Armen Press News Agency.

Anna Gziryanová, Armen Press News Agency: Děkuji, já mám otázku na hospodářskou spolupráci mezi oběma zeměmi. Když se podíváme na obrat v roce 2022, tak došlo ke zlepšení obchodního obratu ve srovnání s rokem 2021, ale celkově ten objem obchodu je stále relativně malý. Export z Arménie do České republiky představuje menší část té obchodní výměny. Takže jaké priority, prosím, vidíte v této oblasti, aby se zlepšily ekonomické vazby mezi oběma zeměmi do budoucna?

Nikola Pašinjan, předseda vlády Arménské republiky: Samozřejmě to je také oblast, o které jsme hovořili. Mluvili jsme o potenciálu, jak aktivovat, nebo řekněme jak posílit arménský vývoz do České republiky. Chtěl bych poděkovat ještě jednou panu premiérovi, že jsou připraveni podpořit tento proces. My diskutujeme tuto otázku i v Arménii i v tom celém kontextu přístupu na evropské trhy, trhy Evropské unie. Samozřejmě je tam spousta nejenom ekonomických, ale i politických otázek, které je třeba vyřešit. Ale tak jak jsem říkal mnohokrát v Arménii, to, co je pro nás důležité, je zvýšit standardy kvality naší výroby a naší produkce.

I když již v současné chvíli naše produkty jsou v mnoha případech dostatečně kvalitní a splňují všechny standardy, aby mohly konkurovat i na českém trhu. Páni velvyslanci to potvrdili i na našem předchozím jednání a budou se také oni zapojovat do této oblasti.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Máme radost z toho, že se zvýšil ten obchodní obrat, a on se v tom roce 2022 nezvýšil trochu, ale zvýšil se o 157 procent, což je, jako bych řekl, dramatické zvýšení. A to je dobře. Máte samozřejmě pravdu, že ono je to trošku vychýleno na jednu stranu. My jsme se bavili i o tom, které produkty, které výrobky by mohly být zajímavé pro český trh. Myslím, že tam máme vytipovány některé věci.

Ale já bych k tomu ještě dodal, že ta otázka, jak zvýšit ten vzájemný obchod, má vlastně širší rozměr. To, že jsme se tady domluvili na i podpoře vzájemného poznávání, vzdělávání, turismu, dalších věcí. To všechno přispívá ke vzájemné spolupráci, k posilování důvěry a nakonec i k tomu, že pro lidi jsou atraktivnější ty výrobky z té druhé země. Takže si myslím, že i ty kroky, které děláme vedle těch samotných obchodních a ekonomických dohod, tak mohou přispět k tomu, že se ta bilance vzájemného obchodu v budoucnu ještě zlepší.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, nyní poprosím Armenian Public TV (?).

Norayr Shoghikyan, Armenian Public TV: Tak já mám otázku na oba premiéry. Pane premiére Fialo, už bylo zmíněno, jak vypadá humanitární situace v Náhorním Karabachu. A vy jste říkal, že z diskusí s panem premiérem chápete, že Arménie je samozřejmě připravená na dosažení míru, zatímco na straně Ázerbájdžánu vidíme, že blokují Lačinský koridor, neustále eskalují svou rétoriku a zasahují do naší územní celistvosti. Jak vnímáte toto chování na azerské straně a jak pravděpodobné je dosažení míru v této situaci? Vnímáte potřebu například uvalit sankce na azerské vedení? A otázka na pana arménského premiéra: Jak si myslíte, že je možné dosáhnout míru s Ázerbájdžánem?

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Česká republika může a bude podporovat mírové úsilí, které povede ke stabilizaci v tomto regionu. Já už jsem v tom svém úvodním vystoupení zmínil, že vzájemné uznání územní celistvosti a svrchovanosti Arménie a Ázerbájdžánu považujeme za důležité a že třeba ten krok, který se odehrál tady v Praze na prvním summitu Evropského politického společenství, který jsem měl možnost hostit, je možná i určitým historickým posunem v těch vzájemných vztazích.

Určitě by nepomohlo té situaci, kdybych já tady teď jednostranně hodnotil, kdo a jak co porušuje. Já si myslím, že naším společným cílem, a je to společný cíl České republiky i států Evropské unie, je dosáhnout stability v tomto regionu a dosáhnout trvalého míru. Což znamená i garantování práv Arménie a garantování práv Arménů. A to si myslím, že je důležité.

My jsme udělali i konkrétní kroky. Česká republika se podílí na zřízení monitorovací mise, působí v ní, která byla domluvena tady v Praze. Působí v ní sedm českých expertů. Jsme připraveni se podílet na dalších podobných aktivitách, které povedou ke zklidnění situace a budou vlastně tou cestou k dosažení trvalého mírového řešení.

Pan premiér – a já teď nechci chodit do podrobností – mě opravdu velmi důkladně informoval o svých krocích a svém pohledu na věc, o tom, jak se vyvíjí některá jednání. Já si myslím, že i to je cenné, protože díky tomu mám i já možnost zprostředkovat tuto zkušenost a tyto informace mým evropským kolegům. Na základě toho můžeme hledat ty správné kroky, jak Evropa a Evropská unie pomůže tomu úsilí o dosažení trvalého a spravedlivého míru v této oblasti.

Nikola Pašinjan, předseda vlády Arménské republiky: Děkuji. Vážení novináři, pane premiére, v našich parlamentních debatách nebo v debatách Parlamentu jsem několikrát teď opakoval, že na každou otázku lze odpovědět z řady úhlů pohledu nebo z řady perspektiv. V kontextu naší debaty se snažím do toho přinést další pohled, kromě toho samozřejmého pohledu, který vidí každý.

V té otázce zaznělo něco, co je pravda, absolutní pravda, ale z hlediska té perspektivy, tak bych chtěl k tomu dodat následující. V té vaší otázce správně jste poukázal nebo v podstatě ta otázka byla o tom, jestli je mír možný za těchto okolností a za této situace. Když tedy změním tu perspektivu, tak bych chtěl říct, že ten obsah nebo ta podstata té vaší otázky podtrhává právě tu potřebu mírového řešení a toho míru. Protože na jednu stranu můžeme říci, jak je možné, nebo se můžeme ptát, jak je možné dosáhnout míru za těchto podmínek? Ale na té druhé straně, na základě těchto faktů můžeme právě podtrhnout to, že mír je důležitý.

Proto se vždycky snažíme se na to dívat nejenom tou samozřejmou nebo z toho samozřejmého úhlu pohledu. Snažíme se na to dívat právě trošku jinak. Já bych chtěl využít této příležitosti, toho, že jsem tady, s tak váženým protějškem, tak bych chtěl zdůraznit, že to vše přesně podtrhuje potřebu mírového řešení a míru. My tuto potřebu musíme řešit. Naše politika by měla vycházet a měla by být postavena na základě této potřeby a my bychom si měli vytvořit příslušnou pozici.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Orer Magazine Prague, prosím.

Hakob Asatryan, Orer Magazine Prague: Dobrý den, pane premiére Fialo, vy jste už mluvil o blokádě Lačinského koridoru. Já bych se chtěl ještě jednou zeptat, proč mlčí nejen česká vláda, ale i česká média? Jak může Česká republika ovlivnit Ázerbájdžán? Proč neuplatňuje sankce za strany Evropské unie? Protože my vidíme, že nic nedělá tam. Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Já si myslím, že my musíme pokračovat v těch krocích, které prostě vedou k mírovému řešení. Vytvořili jsme pro to prostor tady v Praze, podporujeme snahy Arménie o mírové řešení. Myslím, že ta cesta není v tom, že budeme teď hledat překážky na té cestě a problémy, ale spíš budeme se snažit o to, abychom toho trvalého míru skutečně dosáhli. A k tomu je potřeba i Ázerbájdžán a k tomu je potřeba dobrá vůle na obou stranách.

Není pravda, že bychom se nevyjadřovali k těm věcem. My jsme, a bylo to i v tom mém úvodním slově, vyjádřili znepokojení nad humanitární situaci v Náhorním Karabachu způsobenou blokádou Lačinského koridoru. Tady existuje stanovisko Evropské unie, které my podporujeme a které vyzývá k zajištění svobody a bezpečnosti pohybu a dalším věcem.

Ale myslím si, že opravdu se musíme dívat kupředu, a já znovu bych chtěl velice ocenit k míru orientovaný pohled a perspektivu, se kterou k těm věcem přistupuje pan premiér. Myslím si, že to je ta správná cesta a v tom určitě bude mít podporu Evropské unie a dalších zemí.

Protože to, co musíme mít všichni na paměti, není nějaké momentální krátkodobé řešení, ale to, co opravdu zajistí dobrou perspektivu a další kvalitní rozvoj Arménie. To je trvalý mír, trvalý mír a bezpečnost v regionu, na který se bude dát dlouhodobě spolehnout. To musí být náš společný cíl a k tomu musí směřovat naše kroky.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, to je z tiskové konference všechno. Děkujeme za pozornost a přejeme pěkný zbytek dne. Na shledanou.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Na shledanou. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Arménské republiky Nikolou Pašinjanem (česky)

Tisková konference po jednání s předsedou vlády Arménské republiky Nikolou Pašinjanem (originál)

Související zprávy