Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

3. 2. 2022 13:56

Tisková konference po jednání s polským premiérem Mateuszem Morawieckim, 3. února 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády České republiky s předsedou vlády Polské republiky. Jako prvního poprosím o slovo premiéra České republiky Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem moc rád, že jsem měl dnes možnost přivítat tady pana premiéra Polské republiky Mateusze Morawieckého. Bylo to naše první premiérské setkání, nešlo jenom o čistě formální akt, ale troufám si říct, že se nám povedlo odvést velký kus práce a že jsme dosáhli skutečných výsledků v česko-polských vztazích.

My jsme v uplynulých dnech vedli s Polskem intenzivní jednání s jediným cílem – zajistit dohodu, která bude výhodná pro naše občany a zároveň nám dovolí navázat na tu vysokou úroveň česko-polských vztahů, která zde byla před tím případem Turów.

Jsem přesvědčen, že jsme to splnili, a díky tomu jsme mohli před několika okamžiky podepsat dohodu České republiky a Polska o řešení vlivu těžební činnosti v povrchovém dole Turów. Já myslím, že to je velký úspěch. Podařilo se nám opravdu odvalit balvan, který poslední léta zatěžoval česko-polské vztahy.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Paní ministryni Hubáčkové na české straně, zástupcům libereckého regionu v čele s panem hejtmanem Půtou a dalším a dalším, celé řadě dalších a dalších lidí, kteří na nejrůznějších úrovních přispěli k tomu, že jsme dosáhli tohoto cíle.

Máme za sebou velmi tvrdá jednání, to nepopírám. Dlouhá jednání, ale s úspěšným výsledkem. Tím úspěchem je, že se nám podařilo dosáhnout dohody, která, abych tady připomenul některé věci, které jsou důležité pro českou stranu, v níž se Polsko mimo jiné zavázalo k dostavbě a plné funkčnosti podzemní stěny, která by měla zabránit dalšímu odtoku pozemních vod z českého území. Zavázalo se k postavení zemního valu, který má chránit obyvatele nejbližších obcí před hlukem, prachem a světelným znečištěním. Zavázalo se k přijetí opatření ke zlepšení ovzduší v dotčeném regionu, zavázalo se k řadě dalších věcí ve prospěch Libereckého kraje a jeho občanů.

Až do dokončení těžební činnosti v dole Turów bude zajišťován monitoring hlukové zátěže z dolu, monitoring kvality ovzduší, monitoring terénních pohybů a monitoring hladin podzemních vod. Do doby ukončení těžební činnosti bude také fungovat Fond malých projektů, jehož prostřednictvím budou financovány místní a regionální projekty v oblasti životního prostředí.

Tato dohoda nepochybně přináší výhody, benefity, hmatatelné výsledky pro lokality, které jsou postiženy, ať už přímo či nepřímo těžbou v dole Turów, a především samozřejmě pro obyvatele těchto oblastí, což byl náš hlavní cíl.

Je pro nás také důležité, že touto dohodou získáme přístup ke všem relevantním datům týkajícím se těžební činnosti, takže budeme moci daleko dříve a lépe reagovat na situaci, kdyby se objevil nějaký problém. Toho všeho, co jsem tady zmínil, by Česká republika nedosáhla, žádnou jinou cestou bychom toho nedosáhli než právě cestou dohody.

Já bych chtěl znovu poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Chtěl bych poděkovat polské straně a osobně panu premiérovi, protože bez jeho účasti bychom nedosáhli, jeho aktivní účasti bychom nedosáhli toho finálního znění dohody a nedospěli bychom k tomuto úspěšnému výsledku, a věřím, že úspěšný konec těchto jednání otevře prostor i pro dialog v dalších otázkách, které mezi Českou republikou a Polskou republikou jsou.

Já musí říct, že my jsme dnes měli možnost mluvit nejenom o dole Turów a souvisejících otázkách, ale bavili jsme se i o spoustě dalších věcí, které se týkají zájmů České republiky a zájmů Polska. Bavili jsme se o mezinárodní situaci, bavili jsme se o situaci na Ukrajině, bavili jsme se o energetické politice v Evropské unii. A musím konstatovat už po tom našem prvním jednání, že mám dojem, že na řadu věcí máme velmi blízké názory, shodné názory, a mám z tohoto velkou radost, protože si myslím, že spolupráce České republiky a Polska může být velmi výhodná pro naše občany, pro obyvatele střední Evropy, pro celý náš region.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Já děkuji panu premiérovi a nyní poprosím předsedu vlády Polské republiky Mateusze Morawieckého.

Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polska: Vážený pane premiére, velice srdečně vám děkuji za tu otevřenost, kterou jste měl jak vy, tak celý váš tým. Máme za sebou dlouhé měsíce, týdny vyjednávání. Bylo to obtížné, ale skončili jsme úspěchem.

Úspěch má často mnoho rodičů. Já bych chtěl poděkovat všem těm, kdo se přičinili na naší straně, kdo se k tomu přičinili, paní ministryni Moskwové, která vytrvale hledala možná řešení, která by byla přijatelná pro Polsko, a jak se ukázalo, rovněž přijatelná pro Českou republiku. Osobně bych rád poděkoval panu premiéru Petru Fialovi za jeho účast, protože v posledních týdnech bezmála každý den jsme spolu hovořili, byli jsme v kontaktu v této věci a tyto rozhovory posouvaly naši dohodu kupředu.

Podepsání dohody je pro nás velice důležité i ze strategického pohledu. Jak správně podotkl pan premiér, končí období zabrzdění dosud velice dobrých česko-polských vztahů. Ony opravdu do doby Turówa se rozvíjely skvěle, ale později došlo k zbrzdění jejich rozvoje a dnes otevíráme novou kapitolu, ve velmi optimistické náladě hledíme do budoucna a právě to potřebujeme.

Potřebujeme to jako sousedé i jako státy, které leží na východní hranici NATO a evropského bloku. Víme, že někde blízko se sbírají černé mraky nad bezpečností našich sousedů na východě. Takže ta další témata, která ostatně Petr zmínil, jsou velice důležitá, jsou klíčová a opravdu jsem rád, že jsme na jedné lodi, že mluvíme na stejné vlnové délce, když komentujeme to, co se děje za naší hranicí, a hledáme i tam co nejlepší řešení tohoto geopolitického problému, této výzvy.

Ještě jenom pár slov k dohodě. Dámy a pánové, z naší polské perspektivy je velice důležité, že, jak jsem řekl už před půl rokem, s ohledem na sociální záležitosti, ale také na energetickou bezpečnost jsme si nemohli dovolit a ani jsme si nedovolili zcela vypnout fungování elektrárny v Turówě a také důl. Je to součást našeho energetického systému, je to více než 20 000 pracovních míst v celém regionu.

Drazí občané Dolního Slezska, tohle je velice důležitý den. Mohu říci, že elektrárna v Turówě a rovněž důl budou fungovat a budou dodávat elektrickou energii několika milionům obyvatel Dolního Slezska a nejen tam. Rovněž bych rád poděkoval panu maršálkovi Cezary Przbylskimu, který celou tu dobu byl dobrým duchem těchto velice náročných jednání.

A nyní, dámy a pánové, ještě jenom pár slov k tomu, ceho díky podepsání dohody můžeme dosáhnout. Velmi dobře jsme si vědomi, že ta dohoda přichází v poslední chvíli, ve velmi dobrou chvíli, protože si uvědomujeme, že kolem nás jsou četné výzvy spojené s energetickou politikou, s otázkami Ruska, s klimatickou otázkou v Evropské unii, velice vysoké ceny povolenek CO2. I o tomto tématu jsme hovořili. A pro to vše mě velice těší, že mohu říci, že po tom půlročním období zmrazení našich vztahů jsem přesvědčen, že rovněž na úrovni Evropské rady budeme hovořit v klíčových záležitostech pro Polsko jedním hlasem.

Jsem velmi rád, že naši přátelé z České republiky vidí v podobných barvách naše hrozby spojené se situací na východě i v tom, co s děje na západě. Je to velice důležité, protože aktivita našich dvou zemí je určitým příkladem ve vztahu k těm méně aktivním zemím v otázce ohrožení na Ukrajině.

Jsem přesvědčen, že naše společné stanovisko pomáhá brzdit ty neoimperialistické snahy Ruska. A potom, co se stalo po výbuchu ve Vrběticích, po útoku na Skripala, útoku na Donbas, obsazení Krymu Ruskem, víme, že bohužel ty hrozby z této strany jsou velice závažné a dějí se na mnoha rovinách. Naše vztahy teď opět budou založeny na pevných základech, na důvěře, a to je skutečně důležité.

Dámy a pánové, ukázal nám život sám, že vyřešení sporu o Turów nemuselo čekat na rozsudek Evropského soudního dvora. Já doufám a jsem přesvědčen, že v souladu s naší dohodou velice brzy, dnes, nebo zítra, Česká republika bude moci stáhnout svoji žalobu, svoji stížnost a že tento problém už nebude nadále existovat.

Takže dál bych ještě zdůraznil, že Česká republika jako náš jeden z klíčových partnerů, obchodních, ekonomických, ale také v rámci NATO, jak jsme si potvrdili dnes s panem premiérem, že je to soused, který podporuje naši sílu, a i my také můžeme posílit hlas našich jižních přátel na mezinárodním poli. Jsem přesvědčen, že objasnění a vyčištění toho sporu má mnohem větší hodnotu než pokračovat v konfliktu. Je to hodnota, která buduje sílu našich dvou zemí. Já vám velice děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, nyní otevírám prostor pro dotazy, nejprve poprosím Českou televizi, Jakuba Szántó.

Jakub Szántó, Česká televize: Pánové premiéři, otázka na vás oba: Pane premiére, vy jste zmínil některé základní body té dohody. Nicméně byly tam dva body, o kterých jste nemluvil. A to je zaprvé délka toho evropského soudního dohledu, zadruhé výše polských kompenzací. A druhá podotázka: Společnost mezinárodních expertů Frank Bold právě zveřejnila zprávu polského provozovatele dolu Turów už ze srpna loňského roku, která mluví o tom, že ta bariéra proti odtékání podzemních vod, což je problém na české straně asi ten největší a i ho chápu jako jeden ze základních bodů té dohody, že nefunguje. Jak se k této situaci postavíte? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Děkuji za ty otázky. Já jsem tu zprávu teď vlastně dostal také, ale musím říct, že to je trošku nepochopení toho, čeho jsme vlastně v té smlouvě dosáhli. Protože ta smlouva právě garantuje to, že ta podzemní stěna bude funkční, a pokud by nebyla funkční, tak ta smlouva právě umožňuje to, že ta těžba bude muset být zastavena.

Čili my jsme právě touto dohodou ochránili zájmy občanů a zájmy České republiky a myslím si, že toto je potřeba mít na paměti. My bychom ani, a to je taky potřeba jasně říct, případným vítězstvím u soudu, a to my nevíme, jak by ten soud dopadl, tak bychom nedosáhli těch všech garancí, které nám zaručuje tato smlouva. To si myslím, že je odpovědný přístup ve prospěch českých občanů.

A samozřejmě ani tento mezinárodně-politický aspekt nesmíme pominout. Je pro česko-polské vztahy naprosto zásadní, že jsme se dokázali domluvit. Že jsme nenechali ta rozhodování na někom dalším, ale že jsme dokázali uzavřít dohodu, která je pro obě strany výhodná.

Pokud jde o ty dvě sporné otázky, ano, ty tam zůstávaly dlouhou dobu a nebyly dořešeny. Ta délka toho dohledu, té platnosti, my jsme se domluvili na délce pěti let, která je takovým rozumným kompromisem. Pro českou stranu je přijatelná, je přijatelná i pro polskou stranu. Je to i to minimum, které je přijatelné pro liberecký region. Myslím, že to je dobrý výsledek.

Ta druhá věc, to jsou finanční transfery, finanční kompenzace. Tam víte, že existovaly různé návrhy. Česká strana požadovala v minulosti až 50 milionů eur. My jsme dosáhli nakonec výsledku 45 milionů eur. Ta výsledná částka se skládá ze dvou částek, jedna – 35 milionů eur je transfer mezi oběma zeměmi a 10 milionů eur je mezi Libereckým krajem a nadací těžební společnosti. Obě ty smlouvy na tu celkovou sumu, kterou získá Česká republika, respektive Liberecký kraj, tedy 45 milionů eur, byly podepsány právě dnes.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz za Polský rozhlas Wojciech Stobba.

Wojciech Stobba, Polskie radio: Dobrý den, já bych se rád zeptal na pokuty, které jsou vlastně uloženy Evropským soudním dvorem za to, že doposud nebyla zastavena těžba. Ta dohoda nějakým způsobem reaguje na tuto záležitost? Je možné anulovat tyto pokuty na žádost třeba české strany? A jestli v této souvislosti uzavření dohody mezi oběma stranami je výhodnější než třeba na podzim, kdy se zdálo, že už bylo blízko? A druhá otázka, na kterou bych se rád zeptal: Pan premiér Morawiecki už o tom hovořil, ale rád bych se zeptal pana premiéra Fialy, jestli v souvislosti s uzavřením dohody můžeme hovořit o určitém přiblížení Čech a Polska a otevření se vzájemného v kontextu toho, co se děje v současné době na východě.

Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polska: Dámy a pánové, pokud jde o další podmínky fungování těch pokut, které podle našeho názoru byly uloženy nesprávně, tento problém zmizí v okamžiku, kdy bude stažena žaloba ze strany České republiky z Evropského soudního dvora, čili od soudu v Lucembursku. A pokud jde o další pokuty, zvažujeme různá odvolání, opravné prostředky. Domníváme se totiž, že to nebylo spravedlivé vůči nám v té době.

Možná se zeptám, položím určitou otázku, která vysvětlí, proč takto zásadně mohu komentovat: Jestli kterýkoli premiér v kterékoli evropské zemi si mohl dovolit, aby vypnul několik procent svého elektro-energetického systému tak, aby v zimě, a také teplárenského tak, aby v zimě desítky tisíc domů neměly teplo a miliony domů neměly proud?

Já si myslím, že je to řečnická otázka. My jsme samozřejmě to udělat nemohli, a to zásadně, a neudělali jsme to. Slíbili jsme, že důl a elektrárna budou moci dále fungovat a dodávat teplo a proud. Lidé bez elektřiny a bez tepla by byli v dramaticky obtížné situaci, a to bylo pro mě důležité. A tohoto cíle jsme dosáhli.

A jak řekl pan premiér, ze strany Polské republiky to bude platba 35 milionů plus další smlouva na deset milionů mezi nadací těžební společnosti PGE a Libereckým krajem. Čili z mého pohledu tyto cíle dosaženy byly.

Pokud jde o druhou otázku pana redaktora, mohu zdůraznit pouze, že určitě nám to pomůže otevřít novou kapitolu česko-polských vztahů, a to velmi dobrou kapitolu. To, co opravdu potřebujeme tváří v tvář nebezpečím, která jsou na východě.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Já jsem v tom svém úvodním vystoupení použil určitého obrazu, že jsme odvalili jakýsi balvan, který ležel na česko-polských vztazích. Ale prostě bylo to něco, k čemu jsme se všichni nějak museli vracet a co opravdu ty vztahy zbytečně dlouhodobě ztěžovalo. Toto je pryč a myslím si, že nám to poskytuje novou šanci.

Ale vy jste se ptal na ta východní nebezpečí, na to, co se děje na rusko-ukrajinské hranici. A tady musím říct, že bez ohledu na to, jestli bychom se dohodli, nebo nedohodli, tak zrovna v této věci česká a polská vláda mají jednoznačné a jasné stanovisko a já jsem tomu rád. My jsme se dnes s Mateuszem, s panem premiérem Morawieckim shodli opravdu na jasné pozici a ta jasná pozice se projevuje i zahraničně politickými činy.

Česká republika i Polsko vyjádřily jasnou podporu Ukrajině nejenom slovy, ale i konkrétním činem a konkrétní pomocí. My máme stejný názor na nebezpečí ruské agrese. Naše země mají podobnou historickou zkušenost. Obě naše země a naše vlády kladou velký důraz na euroatlantickou vazbu, na spolupráci v rámci Severoatlantické aliance, na to, že evropská bezpečnost musí být spoluzajišťována nebo zajišťována úzkou vazbou na Spojené státy americké.

Tohle všechno jsou konstanty naší politiky a panuje na tom úplná shoda. Myslím si, že máme – a to je výhoda a musíme ji přenášet i na naše, k našim dalším evropským přátelům – my máme velkou sensitivitu na to nebezpečí, které může přijít z východu, a vůbec nejsme připraveni tu situaci podceňovat a nemyslíme si ani, že před situací na ukrajinsko-ruské hranici můžeme zavřít oči a věřit, že to nějak dopadne.

Dopadne to dobře jenom tehdy, když budeme jednat jasně, když budeme podporovat Ukrajinu konkrétními činy, když budeme jasně dávat Rusku najevo, kde jsou ty hranice, které se nesmějí překročit, a když budeme pevně vytvářet jednotnou pozici zemí Severoatlantické aliance, Evropské unie vůči krizi na rusko-ukrajinské hranici.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz. Poprosím Českou tiskovou kancelář, Marka Opatrného.

Marek Opatrný, ČTK: Dobrý den. Pan premiér Morawiecki už hovořil o tom, že v souladu s tou dohodou by mělo Česko v nejbližší době stáhnout tu žalobu u Evropského soudního dvora. Tak bych vás, pane premiére Fialo, poprosil o potvrzení této informace, kdy k tomu dojde a podobně. Zároveň bych se ještě chtěl zeptat k té částce, co se týče finančních kompenzací, na kterých je tedy dohoda mezi Českem a Polskem. Jestli by se dalo konkrétně říct kolik, jaká část půjde přímo do Libereckého kraje na ta ochranná opatření, výstavby a podobně, a jaká část bude náležet státu na monitoring, o kterém jste také hovořil. Děkuju.

Petr Fiala, předseda vlády: Začnu tou druhou otázkou. Z té celkové sumy půjde deset milionů českému státu a ta zbývající částka 35 milionů eur půjde Libereckému kraji. Tak je to domluveno. A první otázka se týkala?

Marek Opatrný, ČTK: Té žaloby, že pan premiér hovořil o tom stažení.

Petr Fiala, předseda vlády ČR: Ano, ta smlouva to vlastně stanoví a podmínkou stažení té naší žaloby je transfer finančních prostředků. Takže ve chvíli, kdy k tomu dojde, tak Česká republika stáhne žalobu. K tomu jsme připraveni a celé by se to mělo odehrát v řádu hodin nebo dnů, ale spíš hodin.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, za Polskou tiskovou agenturu poprosím pana Piotra Góreckého.

Piotr Górecki, PAP: Dobrý den, rád bych se zeptal na tu druhou, nefinanční část, čili dohled ze strany Evropského soudního dvora. V čem má ten dohled spočívat? On se spouští, když například některá ze stran se domnívá, že dohoda není realizována správně nebo ne v plném rozsahu? Nebo je to nějaký stálý dohled? A pokud ano, kdo by jej měl realizovat?

Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polska: V souladu s přáním nebo požadavkem české strany jakožto potencionálního arbitra zde volíme Evropský soudní dvůr. Ale není to stálý dohled, ale pouze v případě, kdy by musel být nějaký nezávislý subjekt, který by měl vyřešit pochybnosti týkající se dohody. Jsem však přesvědčen, že dohoda byla formulována tak a ujednána takovým způsobem, že to nebude nutné.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, to je z dnešní tiskové konference vše. Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání s polským premiérem Mateuszem Morawieckim (česky)

Tisková konference po jednání s polským premiérem Mateuszem Morawieckim (originál)

Související zprávy