Tiskové konference

4. 5. 2023 10:53

Tisková konference po jednání s dodavateli energií, 4. května 2023

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, pěkné dopoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání předsedy vlády s dotčenými úřady a s obchodníky s energií o zveřejněných cenách energií. Poprosím o slovo pana předsedu vlády Petra Fialu.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Ten důvod, proč jsem svolal dnešní jednání, je jasný. Jsou to zveřejněné statistiky o cenách energií v Evropě, srovnání, ze kterého Česká republika nevyšla dobře.

My jsme hned od počátku byli informováni od energetických firem o tom, že tato čísla neodpovídají tomu, co platí naprostá většina zákazníků, a proto bylo potřeba se na to důkladně podívat, zjistit, v čem ten problém spočívá, a dosáhnout toho, aby i naši občané dostávali informace, které jsou úplné a odpovídají realitě.

Já jsem rád, že se toho narychlo svolaného jednání zúčastnili jak zástupci vedení Českého statistického úřadu, Energetického regulačního úřadu, tak také zástupci energetických firem a že jsme společně hledali řešení. Skutečně se potvrdilo, že ta data, která z České republiky dodáváme, jsou v podstatě akviziční ceny, které platí jenom jednotky procent českých občanů, a že to nejsou čísla, která by skutečně odpovídala tomu, jaká je realita na trhu s energiemi a co platí naprostá většina lidí a firem v České republice.

My jsme si ve velmi věcném a rozumném a k cíli směřujícímu jednání popsali ty problémy, kde vznikají tyto nedostatečné údaje, proč nemůžeme nebo zatím jsme v České republice nepracovali s daty, která by více vyjadřovala realitu, respektive jsme je nepředávali EUROSTAT, a hlavně jsme se věnovali tomu, jak tuto situaci do budoucna řešit a tu situaci napravit.

Jedním z těch konkrétních výsledků je dohoda, že energetické firmy budou poskytovat širší data Českému statistickému úřadu. Domluvili jsme se na tom, že bude vytvořena a sejde se v nejbližších dnech pracovní skupina, které se budou účastnit zástupci Českého statistického úřadu, Energetického regulačního úřadu a energetických firem, kde se přesně domluví na tom, jaká data jsou potřeba, jak s nimi pracovat, a tím způsobem dospějeme k tomu, že jak EUROSTAT bude mít data, která více odpovídají realitě, tak hlavně naši občané se budou dovídat tu skutečnost, která se na trhu s energiemi odehrává. To je hlavní úkol té pracovní skupiny. 

Druhý úkol té pracovní skupiny, dlouhodobější, je zjistit, zda jsou potřeba některé úpravy legislativy pro to, abychom do budoucna se vyvarovali takovýchto situací a abychom mohli nebo měli lepší informace, Energetický regulační úřad měl lepší informace o tom, co se na trhu, respektive s cenami energií odehrává.

Myslím, že to dnešní jednání potvrdilo, že ta zveřejněná data nebyla výsledkem nějaké zlé vůle nebo nějaké nešikovnosti, ale ukázal se tady určitý koncepční a strukturální problém, který jsme vyřešili. Chtěl bych ocenit vstřícnost všech, kteří se toho dnešního jednání zúčastnili, i ochotu energetických firem poskytovat v maximální možné míře všechna data, která jsou potřeba k tomu, abychom měli ty správné informace.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Pokud si někdo z pánů nepřeje doplnit, tak já otevírám prostor pro dotazy. První dotaz.

Jitka Fialková, Česká televize: Dobrý den. pane premiére, vy jste řekl, že zvážíte, zda jsou potřeba úpravy legislativy. Pan ministr Síkela ale mluví o tom, že by povinnost dodavatelů energií o tom, že by měli ty přesné ceny uvádět na nějaké pravidelné bázi, chtěl připojit do energetického zákona. Bude mít tedy tato jeho snahaa podporu? Další dotaz je, odkdy budou dodavatelé energií poskytovat tedy ta širší, podrobnější data? A pak bych měla ještě na vás, pane premiére, dva dotazy mimo toto téma. Jedno se týká včerejšího vyjádření pana guvernéra České národní banky k tomu, že deficit státního rozpočtu působí proinflačně. Tak jestli platí vaše dřívější vyjádření, že za inflaci je zodpovědná Česká národní banka a co by tedy měla dělat, aby působila proti té inflaci? A poslední dotaz nebo spíše prosba o komentář k požáru, který se stal v Brně. Díky.

Petr Fiala, předseda vlády: Já začnu u těch otázek, které nesouvisejí s tímto tématem, které si myslím, že je velmi důležité, a kde mě určitě potom pánové doplní. Požár v Brně je tragédie. Já jsem se už vyjádřil na sociálních sítích a vyjádřil jsem soustrast všem pozůstalým. Myslíme na oběti tohoto neštěstí.

Pokud jde o Českou národní banku, vládu a inflaci. Tak moje vyjádření nebylo dřívější, ale reagovalo na vyjádření pana guvernéra Michla. Já neříkám nic jiného než to, že klíčovým orgánem pro řešení inflace, tím, který má minimálně spoluodpovědnost za to, jaká ta inflace je, je Česká národní banka. To je vše.

Vláda si je vědoma svých povinností. Proto když jsme nastoupili do vlády v loňském roce, tak jsme snížili výdajovou stránku rozpočtu o 80 miliard korun. Dělali jsme protiinflační opatření a pokračujeme v nich i teď. Pracujeme na konsolidačním balíčku tak, aby deficity státního rozpočtu byly výrazně nižší. Snažíme se dělat i další protiinflační opatření, ale máme v ruce jenom některé nástroje.

Ty klíčové nástroje k zvládání inflace, a k tomu jsou také zřízeny mj. nezávislé centrální banky se všemi kompetencemi, které mají, ty klíčové nástroje má v rukách také Česká národní banka. Takže si myslím, že je potřeba, aby se pan guvernér Michl soustředil především na svou práci, a ne na výzvy směrem k vládě.

Co se týká legislativy: Ono to dnešní jednání, legislativy, která by upravovala povinnosti ve vztahu k energetickým firmám a cenám – ono to dnešní jednání ukázalo, že energetické firmy jsou dobrovolně ochotny ta data poskytovat, což si myslím, že je velmi pozitivní výsledek.

A s tím můžeme začít vlastně hned, bezprostředně. A ta pracovní skupina má za úkol dát dohromady strukturu těch dat, která jsou potřeba, a prakticky hned může Český statistický úřad začít pracovat s lepšími daty, než jaká jsme měli k dispozici dosud.

Ale součástí té práce pracovní skupiny bude také to se bavit o tom, jaká legislativní opatření jsou ještě potřeba a jaká třeba potřebuje Energetický regulační úřad pro to, aby měl dostatečné informace o trhu.

Ale všichni chápeme, že to jsou dva procesy. Jeden je velmi krátký a můžeme ho udělat hned a o to mě při té dnešní schůzce šlo. A druhá je věc, o které mluví pan ministr Síkela a která je taky důležitá, jak upravit legislativu v těch příštích měsících, což samozřejmě nějakou dobu bude trvat.  

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Další dotaz, Nova.

Marek Bruna, TV Nova: Dobrý den, pane premiére, vy jste říkal, že tedy energetické firmy budou muset poskytovat širší údaje tomu regulačnímu úřadu. Tak já bych se chtěl zeptat těch dodavatelů energií, jaké to budou? Co si máme představit pod tím pojmem širší, co bude navíc dodáváno, než tomu bylo dosud? Děkuji. A pak bych měl ještě dva dotazy na pana premiéra.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Pan Beneš asi? Potom pan Varcop.

Daniel Beneš, předseda představenstva skupiny ČEZ: Nevím, jestli mám zapnutý mikrofon…

Petr Fiala, předseda vlády: Ano, pane řediteli…

Daniel Beneš, předseda představenstva skupiny ČEZ: Je to tak, že to, co bylo v té statistice EUROSTAT zveřejňováno, tak nebyly ceny, které platí čeští spotřebitelé, ale ceny nabízené při akvizici nových zákazníků. Takže v našem případě to platilo asi 2,5 procenta nově příchozích zákazníků.

A tam, kam se dnes směřuje, je to, že budou reportována vlastně celková data o všech našich zákaznících tak, aby z toho mohl Český statistický úřad získat přesné číslo o tom, kolik čeští zákazníci platí. Protože třeba v případě ČEZ to jsou výrazně jiná čísla, než uváděl report toho EUROSTATu. Takže my budeme Českému statistickému úřadu nejdříve dobrovolně a až se upraví vyhlášky a případně zákon, budeme dávat celková čísla, co platí všichni naši zákazníci.  

Petr Fiala, předseda vlády: Mimochodem, toto je velmi důležité, protože i další zástupci energetických firem potvrdili, že ty ceny, které tam byly zveřejněny, tak se vlastně, nebo z kterých se vycházelo, tak se vlastně týkají opravdu jednotek procent. Jednoho, dvou, tří procent zákazníků, čili neodráží to, co čeští občané skutečně platí.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Jestli si přejete doplnit, pane předsedo.

Tomáš Varcop, předseda představenstva Innogy: Za nás já jenom potvrdím to, co tady zaznělo. To penzum zákazníků v plynu, které v našem portfoliu, bych řekl, dosáhlo toho nárůstu cen, které reportoval EUROSTAT, je nějakých 1,7 procenta. Ta struktura těch produktů, ať už na dobu určitou, nebo neurčitou, mají různé periody fixace atd. To jsou prostě věci, které my jsme řekli, že jsme velmi rychle a efektivně schopni poskytnout Českému statistickému úřadu tak, aby, bych řekl, ta statistika mohla být zpracována reprezentativním způsobem.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a já poprosím… Ještě pan předseda.

Daniel Beneš, předseda představenstva skupiny ČEZ: Jestli můžu ještě doplnit možná k těm cenám. V tom EUROSTATu zaznělo, že v druhém pololetí loňského roku v České republice se platilo za elektřinu 9 422 korun. Čísla ČEZ, který reprezentuje, řekněme, kolem necelých 40 procent trhu, jsou za stejné období 4 847 korun, což je prostě polovina.

To znamená, že ta čísla jsou jako výrazně zavádějící. V případě, že by se extrapolovala čísla ČEZ, tak by elektřina v České republice v druhé polovině loňského roku nebyla čtvrtá nejdražší v Evropské unii, ale devátá nejlevnější. 

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: A já poprosím o poslední dotaz, protože arménský předseda vlády už je na cestě.

Marek Bruna, TV Nova: Tak, pane premiére, vláda zakázala domácnostem sjednávat ty spotové tarify u cen energií. Ty ale teď klesají. Tak uvažuje se o tom, že by někdy se to zase povolilo, za jakých podmínek, kdy by to mohlo být? A ještě bych se chtěl zeptat v rychlosti jenom, jak chcete vlastně zajistit, aby ty ceny energií do budoucna už takhle skokově nerostly, aby se vlastně i teď se ještě snížily? Má na to vláda ještě nějaké nástroje a jak třeba mohou pomoci dodavatelé energií? Děkuji.

Petr Fiala, předseda vlády: Tak především je důležité, že ty ceny klesají. To je přece dobře a my jsme k tomu jenom nepřihlíželi. Jednak jsme udělali opatření, která domácnostem, firmám i veřejnému sektoru garantovala to, že ty ceny nevyrostou do obrovských násobků. Zastropovali jsme ceny energií, ty stropy mimochodem pořád platí, takže kdyby došlo k nějakému výkyvu, tak strop bude pořád pro všechny fungovat.

My věříme, že k žádnému výkyvu nedojde, protože jsme se mezitím také výrazným způsobem podíleli na evropských opatřeních, která vedla k tomu, že se ty ceny snižují. Ta evropská opatření, ať už jsou to společné nákupy plynu, bránění těm skokovým nárůstům, shánění alternativních dodavatelů a další a další věci, které jsme udělali, tak opravdu v praxi fungují, protože i navzdory těm původním předpovědím se ceny energií výrazným způsobem snižují.

Mluvím tady o plynu mimo jiné i proto, že víme, že cena elektřiny je do značné míry pořád vázána na cenu plynu. Čili je potřeba se na to dívat jaksi dohromady a dělat ta správná opatření, která povedou k tomu, že se ceny na trhu stabilizují, což se už stalo, a že budou dál klesat.

Není to jednoduché. Pro celou Evropskou unii je to úkol zajistit dostatek energií, zajistit alternativní zdroje energie, abychom nebyli vázáni, jak byla Česká republika vázána jednoznačně třeba v plynu nebo jednostranně v plynu na Rusko. A v těchto krocích když budeme pokračovat, tak jsme schopni garantovat to, že ty ceny už nebudou dosahovat těch rekordních výšek, ale naopak se vrátíme na nějakou normální výši.

Já pořád nemohu říct, že ceny energií jsou nízké. Nejsou nízké. Ale už nám v tuto chvíli rozhodně nehrozí ty skokové nárůsty tak, jak jsme tomu museli čelit třeba na přelomu srpna a září v minulém roce. Takže v této politice budeme pokračovat a necháváme v tuto chvíli i v platnosti pro jistotu ty cenové stropy tak, jak jsme je nastavili, ale samozřejmě považujeme za dobrou zprávu pro všechny, že energetické firmy dnes nabízejí energie výrazně pod těmi stropy, tak jak je nastavila vláda. 

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Já se omlouvám, my fakt musíme odjet.

Petr Fiala, předseda vlády: Já se omlouvám, mě čeká arménský premiér. Bylo by nezdvořilé, kdybych ho já nechal čekat. Je to host, omlouvám se.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek dne, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X