Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

10. 3. 2020 10:49

Tisková konference po jednání rozšířeného předsednictva Bezpečnostní rady státu, 10. března 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po jednání Bezpečnostní rady státu. O první slovo bych chtěla požádat pana premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Bezpečnostní rada státu zasedala od rána a vzhledem k vývoji epidemie koronaviru v Evropě jsme rozhodli, respektive ministr zdravotnictví rozhodl o dalších mimořádných opatřeních.

A to za prvé, že se zakazují s účinností od dne 10. března 2020, to je dnes, od 18 hodin divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a dalších veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona.

Další mimořádné opatření je, že se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020, to je zítra, osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních podle zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání, školský zákon ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona číslo 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Takže to jsou ty hlavní závěry. Myslíme si, že ta opatření jsou skutečně nutná, protože v Evropě ten koronavir vícero států nemá pod kontrolou. Ten hlavní důvod, proč jsme se tak rozhodli, je samozřejmě na základě doporučení krajských hygieniků a náměstka ministra Prymuly. On už o tom mluvil včera v televizi, kdy v podstatě jsme měli první případ, u kterého nevíme přesně původ nákazy, a trasování toho taxikáře je velice komplikované. Nicméně se na tom pracuje.

Nárůst pozitivních nálezů není dramatický. Víceméně jsme ale přesvědčeni, že to naše rozhodnutí je správné. Budeme skutečně velice rádi, když veřejnost pochopí to opatření. Myslím si, že už tím, jak jsme v minulosti rozhodli o Itálii, o zákazu letů, o karanténě, jsme přesvědčeni, že to bylo správné rozhodnutí, jsou o tom přesvědčeni naši odborníci. Evropa zkrátka ten koronavir nezvládá.

Dnes v 17 hodin vlastně bude společná konference, telefonická konference všech premiérů a prezidentů. My jsme už včera udělali opatření na hranicích. Takže samozřejmě naše prvořadá starost je o zdraví našich občanů.

Chápeme, že to bude pro lidi velice nepříjemné, ale v každém případě chceme zabránit, aby se nestalo to, co se stalo v Itálii, kde je vlastně celá země v karanténě. To je určitě velice nepříjemná situace pro celou Evropu. A proto to opatření, u kterého si myslíme, že je velice důležité, a doufejme, že to všichni pochopí a že to podpoří. Protože je to nutné a kolegové to určitě lépe doplní.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Ministr zdravotnictví pan Adam Vojtěch.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové i za mne. Jak řekl premiér, dnes vydám tato dvě mimořádná opatření týkající se škol a týkající se hromadných akcí. My jsme to diskutovali včera až do nočních hodin s panem náměstkem a dalšími kolegy. Epidemiologická situace v Evropě se nevyvíjí dobře. Vidíme ta data každý den, dnes už ne jenom v Itálii, ale samozřejmě i v dalších státech – Německu, Francii, Španělsku. Ty nárůsty jsou.

Dělali jsme si v tomto směru nějaké predikce, takže z tohoto pohledu si myslíme, že skutečně je na místě nyní udělat tyto zásadní kroky. Nejsme v tomto směru úplně ojedinělí, Slováci šli podobnou cestou. Izrael je v tomto velmi aktivní a další země. Je skutečně lépe být v tomto směru aktivní hned na začátku, když ta epidemie je ještě v počátku, než to pak řešit ex-post, jako se to bohužel stalo v Itálii, kdy pak už ta opatření se ukazují jako nepříliš efektivní vzhledem k těm nárůstům, které vidíme, a které jsou každý den vyšší a vyšší. Je to jak počet nakažených, kdy za včerejšek je to 1 700 osob za jeden den, tak počet úmrtí.

To tu skutečně nechceme. Nechceme, aby se ta epidemie takto rozšířila. A jak o tom hovořil pan premiér, celkově máme 40 pozitivních případů. Od včerejška máme případ, první, který je přelomový, protože je to člověk, který nemá tu tzv. cestovatelskou anamnézu. Doposud všichni pozitivní pacienti buď měli sami cestovatelskou anamnézu, to znamená, že pobývali jak v Bostonu, tak v Itálii primárně. Anebo to byly nějaké blízké kontakty těchto osob, lidé, kteří sdíleli domácnost, příbuzní a podobně.

U tohoto taxikáře je to vlastně první případ, kde my nevíme, kde je ten původ nákazy, nevíme, kdo ho infikoval a samozřejmě nevíme ani teď aktuálně, kolik dalších lidí mohl infikovat. Provádíme to trasování, máme zmapované kontakty a máme zmapovány jeho zákazníky, které vezl. On pracoval tři dny s těmi potížemi a poté byl tedy vyšetřen a bohužel pozitivně. Takže v tomto směru je to určitý přelom, je to první mezilidský přenos svého druhu v České republice, a proto si myslím, že jsou tato opatření na místě.

Také bych chtěl říci, že je nutné, aby lidé v tomto byli odpovědní a dodržovali nějaká základní hygienická pravidla. Mytí rukou, pravidla respirační hygieny, opatření dodržování bezpečného odstupu. My víme, že ten perimetr je zhruba 1,5 až 2 metry, kdy může dojít k té nákaze. Doporučujeme nepodávat si ruce, nelíbat se, nedotýkat se obličeje, úst a očí po kontaktu s povrchem ve veřejném prostoru, vyhýbat se davům, vyhýbat se větším shromážděním lidí. Právě proto děláme to opatření.

Jsou to doporučení, která jsou velmi vážná, protože takto máme zmapováno, že se ta infekce šíří, tím blízkým kontaktem mezi lidmi. Proto prosím, aby v tomto každý byl odpovědný a nezavdával příčinu pro šíření té epidemie. Budeme dělat maximum, abychom zabránili rozšíření nákazy v České republice, ale v tomto se musí skutečně zapojit každý. Je to o odpovědnosti každého z nás.

Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. Náměstek ministra zdravotnictví pan Prymula.

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych se možná pokusil vysvětlit, co nás vedlo k tomu, abychom přijali takováto skutečně velmi restriktivní opatření, protože nepochybně budeme kritizováni, že tu situaci přeháníme a že je to špatně.

Když jsme analyzovali velmi detailně situaci v Evropě a dívali jsme se na jednotlivé přírůstky, které tu jsou mezidenně, tak vidíme, že řada zemí má skutečně explozivní charakter této epidemie. A když se podíváte na ty jednotlivé křivky, tak není vidět, že by běžná opatření vedla k tomu, že dochází k poklesu.

To, že jsme v nějaké situaci, která v tuto chvíli vypadá velmi příznivě, je jedna věc, nicméně když se podíváte na situaci v jiných evropských zemích týden zpátky, tak tam ta situace také vypadala poměrně příznivě. Můžeme vycházet ze zkušeností těchto zemí, kdy jsou postupně zaváděna opatření, ale v podstatě už je trochu pozdě, protože dochází k lavinovitému šíření v těchto zemích.

Musíme celou tu epidemii rozložit tak, abychom měli dostatečnou kapacitu našich zdravotnických zařízení, abychom měli dostatek ventilátorů, a tady rozhodnutí, které přijde o týden nebo o čtrnáct dní později, má samozřejmě dramatický dopad do toho, jak se ta epidemie bude nadále vyvíjet.

Proto jsme se rozhodli k opatření, které je skutečně restriktivní, je zásadně restriktivní, ovšem ukazuje se právě na příkladu evropských zemí, že pokud nezamezíme osobnímu kontaktu, který je těsný, tak nejsme schopni to onemocnění odkontrolovat. A na příkladu Itálie je vidět, že ta opatření, která v tuto chvíli už jsou opravdu razantní a která v podstatě znamenají karanténu Itálie pro celé území, přicházejí poněkud pozdě, protože to lavinovité šíření už nejde úplně zastavit.

To je důvod a samozřejmě důvod, který to podporuje a který přichází z našeho území, jak tady zmínili pan premiér i pan ministr, je, že jsme zachytili v podstatě první přenos, který je v komunitě. Což je to nepochybně špička ledovce, protože čím více budeme mít zachycených případů, tím více bude v populaci určité procento jedinců, kteří mohou ten virus šířit a příznaky onemocnění nebudou mít.

Proto jsme přistoupili k těmto opatřením a já věřím, že jsou správná. Pokud si myslíte, že bude potřeba nějaká dramaticky dlouhá doba, aby se to ověřilo v praxi, tak určitě ne. Když se tu sejdeme za týden, tak budete moci posoudit, jestli jsme postupovali správně, nebo nikoliv.

Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání rozšířeného předsednictva Bezpečnostní rady státu, 10. března 2020

Související zprávy