Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

25. 9. 2020 14:04

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 25. září 2020

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Dovolte mi zahájit tiskovou konferenci po dnešním 360. jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. O slovo požádám místopředsedu Rady doktora Barana.

Pavel Baran, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za vaši trpělivost především po dnešním dlouhém a myslím, že mohu říci i náročném jednání Rady, které bylo věnováno řadě významných záležitostí. Začal bych tím, co tradičně Rada projednává v této roční době nebo období. Je to záležitost týkající se nominace na národní cenu vlády Česká hlava. A tak tomu bylo i na tom dnešním jednání rady vlády.

Je to nominace velmi významná. Nositelem tohoto ocenění je řada významných vědců a vědkyň a v letošním roce poté, co byl tento bod jednání přerušen na posledním zasedání Rady, a už nebudu déle napínat, Rada vlády nominovala na toto významné ocenění pana profesora Václava Hořejšího.

Václav Hořejší je vynikající vědeckou osobností a nepochybně patří do vědecké špičky. Je to jeden z nejcitovanějších českých vědců, vynikající badatel se skvělou pověstí v zahraničí v oblasti molekulární imunologie. Působil a působí nejen na domácích institucích, ale i v zahraničí, mimo jiné na Harvardu. Byl zvolen i členem Učené společnosti České republiky a do současných dní působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a současně i jako profesor na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Chtěl bych zdůraznit, že národní cena vlády Česká hlava se uděluje za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje a, to jistě víte, je s ní spojena odměna ve výši jeden milion korun. Ta tradice sahá až do roku 2002, takže je takřka dvacetiletá. Tak tolik snad k první věci.

Rada vlády se ovšem zabývala i řadou dalších významných okruhů ve své působnosti. Jmenoval bych nejdříve téma hospodářské strategie a Národního plánu obnovy, která byla věnována, tedy toto téma bylo věnováno diskuzi o využití připravovaných zdrojů z oblasti podpory z tzv. Národního fondu obnovy, který vyjednává nebo vyjednával pan premiér a vláda České republiky z bruselských zdrojů. Tento bod byl rozjednán a Rada vlády předpokládá, že se k tomuto tématu vrátí na svém příštím zasedání a dalších jednáních.

Jako tradičně se Rada vlády také zabývala tematikou hodnocení výzkumu v souvislosti s, řekněme, zásadní potřebou evaluace samotné Metodiky 17+. Toto téma bylo rovněž rozjednáno a zejména v oblasti aplikovaného výzkumu se k němu Rada vlády znovu vrátí.

Nesmím zapomenout na další významný bod jednání Rady, a sice týkající se personálních záležitostí, mohu-li to tak říci, v Grantové agentuře České republiky, která, jak víte, je významným poskytovatelem podpory, veřejné podpory v účelových prostředcích zejména pro oblast, někdy říkáme tak zvaného, ale dá se to takto použít, základního výzkumu.

Po nominacích, které se sešly, proběhla diskuze v Radě a v prvním kroku výsledkem té diskuze byl nebo je návrh na jmenování tří členů, nebo přesněji řečeno jedné členky a dvou členů předsednictva této Grantové agentury. Jmenovitě se jednalo o, a bude to bez titulů, Alici Valkárovou, Jaroslava Koču a Petra Baldriana. Tito tři jmenovaní byli navrženi jako členové předsednictva a poté následovala volba, tedy návrhů přesně řečeno, na pozici předsedy Grantové agentury, neboť paní předsedkyně, tedy stávající paní předsedkyně Alice Valkárová již na tuto pozici předsedkyně Grantové agentury v dalším období nekandidovala.

Rada vlády si vyslechla expozé dvou tedy již členů, navržených členů předsednictva, kteří předstoupili se svou představou o tom, jak by si, jak by chtěli vést Grantovou agenturu České republiky. Jmenovitě to byli Petr Baldrian a Jaroslav Koča. Poté následovalo jednání Rady a samozřejmě tajné hlasování a mohu vám prozradit, že navržen byl nebo bude vládě České republiky na tuto pozici předsedy Grantové agentury České republiky Jaroslav Koča.

Rada vlády dále pokračovala v projednávání dalších personálií, tentokrát týkajících se Technologické agentury České republiky. Projednala a hlasovala o návrhu na jmenování členů výzkumné rady této agentury, výzkumné rady, která je tvořená nominanty z několika košů, mohu-li to tak říci. Tentokrát se jednalo o návrhy za rezorty a za akademickou sféru. Po projednávání a volbě došlo tedy k návrhu na jmenování a Rada vlády navrhuje vládě jmenování Ing., tady to bude s titulem, Josefa Kašpara za rezorty a pana profesora, paní profesorku, pardon, doktorku Janu Klánovou za akademickou sféru.

Rada vlády se samozřejmě zabývala ještě dalším personálním krokem nebo krokem v oblasti personálií. Bylo totiž nutné nominovat funkci nebo na pozici místopředsedy Výzkumné rady Technologické agentury České republiky. Zde byl navržen nebo byl v návrhu pouze jeden kandidát, a sice pan Ing. Jan Kleindienst a po tajné volbě byl navržen na tuto pozici.

Tak to by bylo tedy vcelku jádro toho, čím se Rada vlády dnes zabývala. Myslím si, že je zde nyní prostor pro případné dotazy, pokud je budete mít.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Jsou tedy nějaké dotazy v plénu? Prosím, ČTK. Počkejte si na mikrofon, pardon.

Šárka Loukotová, ČTK: Jenom pro upřesnění. Když se rozhodovalo v rámci té grantové agentury o panu Kočovi a Baldrianovi, tak to bylo ještě na další funkční období, a u paní Valkárové?

Pavel Baran, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Ano, děkuji za dotaz. Oba dva pánové jsou na konci svého prvního funkčního období a oba dva měli možnost býti nominování do období druhého. To znamená, toto je druhé období. Tak tolik k vašemu dotazu.

Šárka Loukotová, ČTK: A paní Valkárová v předsednictvu zůstává?

Pavel Baran, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Paní doktorka Alice Valkárová byla v nominaci na své druhé období, ale již si jako nepřidala, mohu-li to tak říci, nominaci na pozici paní předsedkyně, takže pokračuje v předsednictvu dále.

Šárka Loukotová, ČTK: Děkuju.

Pavel Baran, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Pokud ji tedy vláda, vláda České republiky projedná a schválí.

Vendula Kodetová, Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace při Úřadu vlády ČR: Je zde ještě další dotaz? V takovém případě děkujeme za vaši pozornost a tisková konference Rady vlády pro výzkum, vývoj, inovace je u konce.

Pavel Baran, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Děkuji za vaši účast i za zájem a za dotaz, děkuji a loučím se, na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 25. září 2020

Související zprávy