Tiskové konference

22. 2. 2018 12:27

Tisková konference po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, 22. února 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Vítám pana premiéra Andreje Babiše, také místopředsedu Rady pro výzkum, vývoj a inovace pana Petra Dvořáka a také pana Karla Havlíčka rovněž místopředsedu. Prosím pana premiéra o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, dnes se uskutečnila pod mým vedením třetí Rada pro výzkum, vývoj a inovace a pomalinku rozplétáme ten tok peněz. První bod byly výdaje státního rozpočtu na vědu a výzkum na roky 2019 až 2021 s tím, že je samozřejmě velice zajímavé, že jsme si nechali předložit nároky z nespotřebovaných výdajů, tzn. že peníze, které byly přidělené do rozpočtu v minulosti a nebyly utracené, a těch peněz je 6,9 miliardy, ano. Takže rozpočet na rok 2018 máme 34,8 a 6,9 miliardy jsou nespotřebované nároky k 1. lednu 2018, takže jednotlivá ministerstva dostanou za úkol nám vysvětlit, proč ty peníze neutratily a kde je utratí. Víceméně tento bod byl přerušen, vrátíme se k tomu příště.

V rámci programu proběhla diskuse mezi MPO za přítomnosti pana ministra a TAČR za přítomnosti ředitele TAČR. Vlastně jsme se domluvili, protože ty peníze, které tečou do vědy a výzkumu prostřednictvím těchto dvou institucí, se překrývají a chceme přesně vědět, jestli tam není nějaká duplicita. Tak dostali za úkol do dvou měsíců nás informovat, předložit prezentace.

Konečně jsme dostali na stůl prvotní analýzu těch center, to je neuvěřitelné, kolik náš stát má projektů, takže my máme VaVpI centra. Těch máme 48, potom máme velké infrastruktury. Těch máme 58, TAČR má 40 center kompetence, GAČR má centra excelence, takže máme 150 až 200 takovýchto entit a pan Havlíček postupně se k tomu dostává a rozplétá to.

Dostali jsme nějaký přehled o těch centrech VaVpI, kde jsme se dozvěděli ty počáteční investice a kolik stát do toho dal a jelikož od roku 2020 tam končí ta udržitelnost, tak nás samozřejmě zajímá, jakým způsobem hospodaří a jakým způsobem perspektivně je bude stát podporovat nebo nebude. To jsme se nedozvěděli, takže pan ministr Plaga to dostal za úkol, aby to předložil a udělal nám přesné analýzy výdajů, nákladů atd. My samozřejmě jako vláda, která bude navštěvovat kraje, tak pokud v tom kraji někde bude nějaké takové centrum, tak určitě my je postupně, aspoň ty největší, navštívíme.

Dále byl na programu problém daňových odpočtů. To pan Havlíček vás bude informovat, takže za mě všechno.

Karel Havlíček, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Dobrý den. Krátce k poměrně skloňovanému tématu v posledních měsících – daňové odpočty. Do budoucna daňové odpočty budou pravděpodobně nabývat na významu, protože budou vysychat zdroje z Evropské unie a stát nebude mít pravděpodobně na čistou přímou podporu dotačního charakteru, tzn. motivace prostřednictvím odečítání od daní dává smysl.

Problém dneska začíná být v tom, že se začíná množit množství všech projektů na kontrolu a v jednotlivých regionech probíhají kontroly na různé úrovni ve smyslu toho, že finanční správa musí zhodnotit, jestli se jedná o výzkum, jestli se jedná o vývoj. Někdy na to nahlíží přísnějším metrem, někde příliš byrokraticky, někde na to nahlíží velmi věcně a naším cílem je, abychom do budoucna tyto spory eliminovali, protože výstupem z toho je to, že firmy jsou v určité nejistotě a do budoucna zvažují to, že vůbec tyto nástroje nebudou využívat. Přesně systém by měl být opačný. Toto už řešily tři poslední vlády.

Popravdě řečeno, nikdo to ještě nevyřešil. Já z pozice předsedy Asociace malých a středních podniků jsem to řešil s několika řediteli finanční správy. Všichni kolem toho chodí trochu jako kolem horké kaše, ale nikdy ještě nikdo nepřišel s nějakým uceleným řešením. Proto jsme to dali hned na začátek rady vlády ve smyslu hned na první setkání. A dohodli jsme následující mechanismus.

Zaprvé okamžitě vznikla pracovní skupina, kterou za vládu reprezentuji, myslím za radu vlády, současně ještě s paní ministryní financí, a začneme připravovat analýzu současného stavu ve smyslu toho, kdo vlastně ty odpočty čerpá přes odvětví, současně kolik těch odpočtů vlastně je. Podíváme se na to, kolik je ten finální efekt. Jenom pro vaši informaci, jedná se o přibližně 12 až 13 miliard odečitatelných položek ročně, což ve finále činí přibližně 2,5 miliardy na daních. A toto chceme detailně rozebrat i ve smyslu toho, kdo vlastně ve finále bude tím arbitrem.

V tuto chvíli je na stole tzv. rakouský model, který spočívá v tom, že externí agentura v tomto případě, ale nikoliv nová, ale agentura současná, což je TAČR, by se mohla stát podobně jako v Rakousku tím, kdo dá finální razítko na to, jestli je možné tento výzkum si odečíst od daňového základu. Jinými slovy firmy by zaplatily daň a teprve poté, co dostanou toto potvrzení a následně finanční správa to validuje, tak by měly možnost si toto vynárokovat. Netvrdíme, že to musí dopadnout tímto modelem, ale zatím je to model, který by mohl do určité míry i finanční správě, ale i podnikatelům být velmi nápomocný. Děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády: Ještě jsem zapomněl v rámci analýzy peněz, kde tečou, mě zaujalo taky, že za poplatky za mezinárodní spolupráci ty naše centra platí miliardu ročně, to je zajímavý údaj. A co se týká těch daní, tak to číslo je za rok 2016 12,3 miliardy odpočet daně a daňová výhoda 2,5 miliardy.

Petr Dvořák, 1. místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace: Já jenom bych se vyjádřil k těm centrům výzkumným podpořeným nebo vzniklým z těch evropských fondů. Ten první materiál ministerstva školství je velmi zajímavý, myslím, že hodný pozornosti z mnoha důvodů. On ukazuje trošku budoucnost, ukazuje, zda ty jednotlivá centra mají kapacitu rozumně přežít v tom systému. Ukazuje, na kolik peněz si sáhnou ze zahraničních zdrojů, kolik, jaký je tlak, jak velký je tlak třeba na národní granty, národní zdroje, kolik dokáží jako poskytnout nějakého kontrahovaného výzkumu, smluvního výzkumu. A je to poměrně dobrý pohled. Zatím to ukazuje, že jakoby trošku kategorizují ty centra do takových, který opravdu fungují, jako obecněji v národním rozměru jsou schopny získávat třeba zahraniční podporu poměrně slušně nebo poskytovat smluvní výzkum, ale pak jsou jiné, které hodně se soustřeďují na české granty, národní zdroje a fungují v podstatě jako ta centra excelence nebo excelentní výzkum podporovaný GAČRem. Takže je to, jsou to výzkumníci, kteří dělají svůj výzkum a aplikují české granty. Takže je to výchozí materiál. Určitě bude dále rozebírán, optimalizován, pomůže nám nejenom tu situaci rozklíčovat, ale nastavit ten systém tak, aby po roce 2020 rozumně fungoval s tou podporou infrastruktury, do které bylo investováno přes ty VaVpI centra něco přes 50 miliard.

Andrej Babiš, předseda vlády: Je to materiál, který jsem žádal jako ministr financí od roku 2014, takže konečně máme první výkop, který není úplně dokonalý, ale pan ministr Plaga ho určitě zdokonalí podle té naší diskuse.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X