Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

9. 10. 2009 13:34

Tisková konference po jednání premiéra s předsedy politických stran, 9. října 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po schůzce premiéra Jana Fischera s šéfy stran, které podpořili úsporný balíček jeho vlády v Poslanecké sněmovně, Mirek Topolánek, předseda ODS, Jiří Paroubek, předseda ČSSD, pan Liška, předsedy SZ, Karel Schwarzenberga předseda TOP 09, místopředsedkyně KDU-ČSL paní Šojdrová a za Demokratickou stranu zelených Olga Zubová. Ted bych poprosil pana premiéra o úvodní prohlášení.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, máme za sebou zhruba 90 minut věcné a seriózní debaty, to že v ní převážil zájem o stabilitu této země do řádných voleb na jaře příštího roku, na schopnosti se shodnout na tom, že země potřebuje obnovit mandát vlády a dát jí prostor pro seriózní práci na to zbývající období. My jsme hovořili o programových prioritách, jak je vidí jednotlivé strany, jak je vidí vláda. Myslím, že tam je velmi široký průnik a shoda v jakých prioritách se pohybovat v tom období působnosti vlády, v tom jsem cítil podporu a shodu. Dohodli jsme se také na tom, že vláda připraví konkrétní seznam legislativních předloh, které by ráda, buď leží v Parlamentu a má zájem je doprojednat nebo by je připravovala v tom období, nejde o žádnou legislativní smršť. Nejde o to, abychom se příští týden dohodli na výsledku parlamentní debaty, která je svobodná, byť bytostně politická, ale aby vláda vnímala, které legislativní kroky by politické spektrum považovalo za zcela neprůchodné a bezpředmětné, abychom se do nich vůbec pouštěli. To směřuje k tomu, že vláda chce pro zbytek svého působení připravit program nejen odpovědný, ale střízlivý, realistický, konzistentní, spíš který bude zemi spojovat než rozdělovat. Takže to je první záležitost. Druhá záležitost je ta, že jsme velmi důkladně debatovali, jakým způsobem by měl být obnoven mandát této vlády. Prošli jsme všechny varianty, dospěli jsme, politici, to je jejich odpovědnost a jejich schopnost se dohodnout, ale to už spíš nechám na nich. Já jsem připraven na příští schůzi sněmovny předstoupit před sněmovnu s programovými prioritami vlády a přehledem legislativních korků, které vláda hodlá učinit. Děkuji vám za pozornost.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Teď bych poprosil o krátká vyjádření naše hosty, Mirek Topolánek.

Mirek Topolánek, předseda ODS: Takže já jsem myslel, že půjdeme stejně jako při jednání, že podle Guta Jarkovského nejdříve ženy, ale když jsem byl vyvolán. My jsme fakticky prezentovali tu naši pozici včera na tiskové konferenci v deset hodin. Na tom se nic nezměnilo. Já jsem prezentoval tento postoj, možná ještě s tím, jakým způsobem dojít k mandátu té vlády navíc. Měl jsme pocit, že všichni si uvědomujeme nestandardnost té situace a to jak může být v budoucnu vnímána jako precedent. Všichni jsme vystupovali velmi pozitivně, uvidíme jak dlouhé trvání to bude mít, speciálně ve sněmovně. Já se domnívám, že k projektu, ke kterému není alternativa a k této vládě není, tak jsme se shodli, že hlasování o důvěře je víceméně formální. Kdyby proběhlo hlasování, je tam velké riziko, že by ho nakonec tato jediná alternativa nemusela dostat. To znamená, ten mandát bude daný možná na širší základně subjektů, které reprezentují představitele stojící za mnou. Nebude mít klasickou důvěru a shodujeme se na tom, že prvním testem té vlády a fakticky hlasování o důvěře bude schvalování rozpočtu. Naše požadavky na programové vybavení této vlády si myslím byly hodně nadstranické řešeníé problému, které nesnesou odkladu, ať už v legislativní podobě, personální požadavky jsme nevznášeli, to je zhruba vše, co bych řekl. Děkuji.

Jiří Paroubek, předseda ČSSD: Dámy a pánové, já bych chtěl říci, že to jednání bylo velmi věcné. Každá z politických stran vyjádřila svůj názor. Jsem tomu rád. Já jsme vyjádřil názor, který říkáme od začátku, když jsme zjistili, že není možné, aby se uskutečnili předčasné volby. Úřednická vláda, která není ani levicová, ani pravicová je jedinou možnou alternativou, proto jí budeme podporovat nebo tolerovat, jak chcete. Myslí, že ten termín není důležitý. Důležité je, aby ta vláda spravovala zemi do řádných voleb nebo do okamžiku, kdy bude ustanovena vláda s politickým mandátem. Je zřejmé, že politické strany reprezentují různé zájmy, proto je třeba najít program kompromisní. Já jsme na to jednání nešel se stranickým programem, ale s programem toho, co si myslíme, že by bylo dobré, aby ta vláda pragmaticky prosazovala ve prospěch této země. To znamená boj s nezaměstnaností, vytváření nových pracovních míst, což souvisí i s tempem čerpání peněz z evropských fondů, energetická koncepce, boj s korupcí, kde se programy jednotlivých stran poměrně shodují nebo jsou kompatibilní. Je možné připravit takovýto komplex opatření v boji proti korupci. My si nemyslíme, že je potřeba si komplikovat uvažování s tím, jestli mandát nenadát, vláda dle nás mandát má, není třeba hlasovat o důvěře. Protože má důvěru a co je nejpodstatnější, má také důvěru českých občanů. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Ondřej Liška.

Ondřej Liška, předseda SZ: Děkuji, dobrý den. Chci potvrdit slova předřečníků i pan premiéra. Jednání bylo velmi věcné. My si myslíme, že se potvrdilo to, že to bylo správné a moudré, umožnit vznik této vlády, která už nyní přispěla k výrazné konsolidaci českých poměrů a myslíme si, že i z hlediska konsolidace a stability by měla tato vláda poměřovat veškeré iniciativy se kterými přijde. Všechny návrhy, kroky dostat mezi mantinely toho dnešního dne a termínu příštích voleb tak, aby se nejednalo o návrhy, které budou destabilizovat či Štětci, ale skutečně sjednocovat. My jsme programové priority pro toto období dobře popsali. Týkají se boje za zprůhlednění hospodaření politických stran, tak i změny volebního zákona ve smyslu větší férovosti politické soutěže. Jsou zde i projekty, s kterými se bude muset tato vláda vyrovnat ať už bude chtít či nechtít, jako jsou tendry prodeje, privatizace a to bude zcela v mandátu této vlády, jaký způsob a jaké kroky zvolí a bude hledat podporu v parlamentu. My si myslíme, že je potřeba nyní se zdržet kroků, které by výrazně vychylovali politické poměry na jednu či druhou stranu, tato vláda není levicová ani pravicová, ani zelení nejsou levice či pravice, nýbrž zelení. Tato vláda zelená úplně není a nebude, ale myslíme si, že dokážeme najít ten programový průnik, aby příští volby daly vzniknout mandátu těm stranám, které k důležitým věcem, které nás čekají a nelze je odsouvat, ajk energetická koncepce a další, aby našli shodu a rozhodli s plnou legitimitou. Děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, teď poprosím paní místopředsedkyni Šojdrovou.

Michaela Šojdorvá, místopředsedkyně KDU-ČSL: Děkuji, dámy a pánové, já si myslím, že pan premiér Fischer může být spokojen, protože s tak velkou podporou jeho vládě se málokterý premiér setkal. Jak moji kolegové řekli, tak většina z nás vyslovila jasnou podporu jeho vládě. KDU-ČSL přesto že se personálně na sestavení vlády nepodílela, tak podporuje ty pozitivní kroky, které vedou k řešení jak ekonomické krize, tak problémů ČR. My jsme zdůraznili, že jsme připraveni podpořit také rozpočet, který umožní ČR rozpočet s rozumným deficitem, jak je předkládán do 164 miliard korun, že podpoříme ty opatření, která omezí hazard, korupci a budou akcentovat další priority jako je ochrana a podpora rodin. Toto jsou naše priority a my se z mnoha shodujeme s našimi kolegy. Řekla jsem panu premiérovi, že mu předáme tyto priority i písemně a protože je dál ochoten jednat a spolupracovat se stranami na tom, aby i tato vláda ještě do voleb schválila některé důležité legislativní změny. Tolik za KDU-ČSL.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, teď bych poprosil předsedkyni DSZ.

Olga Zubová, předsedkyně DSZ: Děkuji za slovo. Já už jen velmi stručně. Bylo zde řečeno, že schůzka probíhala velmi věcně, nejen věcně, ale i ve velmi pozitivním duchu a to i bez ohledu na to, jaký mandát má která strana a kolik poslanců jí zastupuje. Je velmi pozitivním signálem nejen pro tuto vládu, ale i pro tuto zemi, že se vláda a kabinet premiéra Fischera těší velké podpoře. Celou schůzku provázela slova jako podpora, tolerance, shoda, většina stran rezignovala na své stranické programy a snažila se najít opravdu shodu ve všech věcných programových tématech i v tom, jakým způsobem má dojít vláda k dosažení důvěry a obnovení mandátu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Karel Schwarzenberga, předseda TOP 09.

Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09: Dámy a pánové, byla to celkem velice věcná a slušná schůzka. TOP 09 je toho názoru, že v kritické situaci této země a vzhledem k tomu, že politické strany nejsou schopny vytvořit politickou vládu a tudíž brát plnou odpovědnost na sebe, bylo by dobré, kdyby tato vláda premiéra Fischera měla co nejširší a nejsilnější mandát a že bychom my politici měli být velice zdrženlivý v pokusem jí ovlivnit a měli bychom jí nechat pracovat. Je nám také jasné, že vzhledem k tomu, že bude pozdní termín voleb a nová vláda bude potřebovat také nějaké vyjednávání, že se během tohoto, asi v létě bude nová vláda, že tudíž bude pozdě vytvořit a pracovat na novém rozpočtu, že už dnes musíme začít přemýšlet o tom,jaký bude rozpočet a jaká opatření budou v roce 2011 vzhledem k pokračující hospodářské krizi se bez tvrdých opatření neobejdeme. Musíme se tak zamyslet alespoň o věcném záměru rozpočtového určení vlády a musíme opravdu se zamyslet vhledem k vývoji posledních dnů o směřování české zahraniční politiky, neboť země se dostává do velmi vážné situace i v Evropě je v ohrožení že s Sama bude izolovati. To jsou ty priority na které my klademe důraz, ale přenecháváme vládě svobodné rozhodování. Nechceme jí ani v personálních ani jiných věcech ovlivnit. Má naší plnou důvěru a má mít co nejsilnější mandát, aby jednala v prospěch této země, což doposavad také dělala. Děkuji mnohokrát.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji Karli Schwarzenbergovi. Pánové Topolánek, paroubek, Liška spěchali k dalšímu programu, to jen na vysvětlení, proč ta řada za mnou poněkud prořídla, nicméně, pan premiér je ještě ochoten odpovědět na tři vaše dotazy. První, ČTK.

ČTK: Pane premiére, pan prezident si včera v rozhovoru se švédským předsednictvím dal další podmínky k Lisabonské smlouvě. Chtěl jsem se zeptat, jestli o tom informoval českou diplomacii, českou vládu a jak se k tomu kabinet postaví, Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Kabinet ten rozhovor, podrobnosti k němu nemá, já jsme připraven tu věc analyzovat a posléze zaujmout stanovisko. teď momentálně k tomu nemám žádné sdělení. Plně jsem se koncentroval na tu debatu, která tu proběhla před pár minutami. Můžu vás ujistit, že předmětem tady nebyla.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Televize Prima.

Televize Prima: Dobrý den, představitelé stran tady říkali, že většinou nemají personální požadavky na sestavení té vaší vlády. Nicméně, mne by zajímalo, jestli vy osobně chcete tu druhou důvěru vaší vlády nějak spojit s tím, že změníte personální složení kabinetu? Pokud ano, můžete uvést nějaká jména?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Odzadu, nebudu spekulovat ani o těch jménech co byla v médiích, ani nebudu uvádět k dispozici žádná konkrétní. Vždy platí ta dobrá osvědčená zásada, pokud by k něčemu takovému mělo dojít, musí se to dozvědět nejprve ten či ta, kterého se to týká. Druhá poznámka, žádná revoluce. Pokud změny, tak to nebude žádné rozšíření počtu ministerských křesel, to je k organizační otázce. Pokud ano, tak to bude na základě pozorování výkonu jednotlivých členů vlády doposud a zhodnocení jejich potenciálu pro další období. Žádný personální masakr, žádné rošády, žádné personální převraty. To je i shoda v zájmu stability kabinetu a země a je to i výsledek politické debaty, která tu proběhla.

ČT: Chtěla jsem se zeptat, jestli jste probírali eurokomisaře? Až půjdete do sněmovny novým prohlášením, prioritami, jestli mezi nimi už to jméno bude? Do kdy máte termíny, kdy vláda rozhodne?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Začnu od konce, časová shoda rozhodování ta tam je, ale nepřicházím s tím, že ve sněmovně vyhlásím to jméno nebo padne definitivní rozhodnutí. Dnes byla ta problematika na stole v samotném závěru, jen jsme se shodli na tom, že budeme komunikovat, ale dnes k jménům a tak dále, měli jsme té agendy bez komisaře dost, jakkoliv to vnímáme jako prioritu, to je věc příštího týdne. Já bych byl velice rád, aby shoda na tom jménu byla k dispozici přespříští týden, ale jde také o to, kdy komise si bude žádat to jméno a tento výstup se dozvím při jednání s José Barrosem v úterý, kdy se ta doložená cesta uskuteční.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, pane premiére, děkuji vám, děkuji i vám za účast na dnešní tiskové konferenci, kterou v tuto chvíli končím. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání premiéra s předsedy politických stran

Související zprávy