Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 11. 2011 11:59

Tisková konference po jednání premiéra Petra Nečase s předsedou vlády Moldavské republiky Vladimirem Filatem, 29. listopadu 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, přeji vám hezký den, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na tiskové konferenci po jednání vládních delegací České a Moldavské republiky. Vítám zde předsedy vlád, premiéra ČR pana Petra Nečase a premiéra Moldavské republiky pana Vladimira Filata. Ještě předtím, než požádám předsedy vlád o vyjádření, podepíší zástupci obou zemí mezivládní dohody. Dovolte mi tedy na pódium k podpisovému stolu jako první pozvat pana Jana Kubice, ministra vnitra ČR a pana Jurije Lianku, místopředsedu vlády Moldavské republiky a ministra zahraničních věcí evropské integrace. Ministři podepíší protokol mezi oběma zeměmi k provedení dohody mezi ES a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Dovolte mi, abych vás informoval, že v roce 2008 vstoupila v platnost dohoda mezi ES a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, která je závazná i pro ČR. Protokol k této dohodě upravuje konkrétní průběh zpětného předávání mezi oběma zeměmi. Protokol například stanoví hraniční přechody, které budou využívány pro přebírání osob, orgány, které se předání účastní, podmínky pro předávání osob s doprovodem nebo postupy pro provádění pohovorů s osobou, která má být předána. Děkuji českému ministru vnitra a panu ministru Liankovi. Nyní zvu za podpisový stůl ministra zdravotnictví ČR Leoše Hegera. Ministři Heger a Lianka nyní svými podpisy stvrdí dohodu mezi ministerstvy zdravotnictví obou zemí o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Uzavřením této dohody dochází k vytvoření právního rámce spolupráce, jehož cílem je rozvoj všestranných a vzájemně výhodných vztahů a podpora spolupráce a přímých kontaktů mezi zdravotnickými institucemi a organizacemi obou států. Konkrétně pak v oblasti transplantace orgánů, tkání, buněk, ochrany a podpory veřejného zdraví nebo zdravotnické výzkumné činnosti. Děkuji oběma pánům ministrům a nyní bych rád na pódium a k podpisovému stolku pozval pana Jaromíra Drábka, ministra práce a sociálních věcí, a paní Valentinu Bulygu, ministryni práce a sociální ochrany rodiny Moldavské republiky. Paní ministryně a pan ministr podepíší smlouvu mezi ČR a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení. Tato smlouva upravuje účast na pojištění a poskytování důchodových dávek. V praxi smlouva předchází tomu, aby některé osoby nebyly pojištěny nebo podléhaly dvojímu pojištění. Dále zajišťuje sčítání dob pojištění získaných podle předpisů obou států pro nárok na důchod či zavádí možnost výplaty do ciziny. Smlouva může mít velký význam pro české občany zaměstnané a pojištěné v Moldavské republice, protože tato doba jim bude zohledněna při posuzování nároků na český důchod. Děkuji všem přítomným ministrům za podepsání dohod a nyní je čas požádat o komentář k dnešnímu jednání předsedy vlád obou zemí. Jako prvního prosím o vyjádření předsedu vlády ČR pana Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem velice rád, že jsem dnes mohl v Praze přivítat předsedu Moldavské vlády pana Filata. Je to důkaz dynamičtějších vztahů, které se rozvíjí mezi ČR a Moldavskou republikou. Vláda pana Filata udělala velký pokrok v oblasti reforem a především vyjadřuje silné odhodlání pro evropskou integraci a tyto proevropské aspirace Moldavska mají naši plnou podporu. Jsem velice rád, že ČR patří mezi země, které podporují uzavření asociační dohody mezi EU a Moldavskou republikou, především podpis a dojednání dohody o zóně volného obchodu, která určitě přispěje výrazně ke vzájemné obchodní výměně i mezi ČR a Moldavskou republikou. Chci zdůraznit, že v rámci probíhajícího českého předsednictví V4 Východní partnerství patří mezi naše priority a v červnu se dohodli předsedové vlád V4 o navýšení rozpočtu mezinárodního visegrádského fondu a toto navýšení by mělo být směřováno na vytvoření specifického programu pro země Východního partnerství a Moldavská republika z tohoto pohledu patří díky svému reformnímu úsilí a jasným proevropským aspiracím k prioritním zemím. Moldavská republika je také jednou z pěti prioritních zemí z hlediska rozvojové pomoci ČR a chci zdůraznit, že v roce 2012 bude dokonce v rámci této pomoci největším příjemcem z ČR. My jsme přesvědčeni, že tato mezinárodní pomoc přispívá k pokračování reforem, ale i ke vzájemné ekonomické spolupráci a dnes jsme mluvili s panem premiérem o celé řadě oblastí, kde existuje velký potenciál pro vzájemný obchod a ekonomickou spolupráci. Jde nám i o oblast investic pro ČR, vidíme prostor v oblasti energetiky, modernizace zdrojů i výstavbě nových energetických zdrojů. Velký potenciál vidíme v oblasti hromadné dopravy a dopravy obecně, v rozvoji infrastruktury a vedle toho, že ČR má zájem na zvyšování tohoto obchodního obratu, má k dispozici i instituce jako ČEB či EGAP a tyto investice a rozvoj spolupráce mají plnou podporu české vlády. Tím důkazem spolupráce je i podpis tří dohod, které byly před chvílí podepsány v oblastech ministerstev vnitra, zdravotnictví a sociálních věcí a já jsem přesvědčen, že tyto dohody přispějí k intenzivním bilaterálním kontaktům mezi ČR a Moldavskou republikou. Pane předsedo vlády, ještě jednou, vítejte v Praze.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za vyjádření a poprosím o pár slov i předsedu vlády Moldavské republiky pana Vladimira Filata.

Vladimír Filat, předseda vlády Moldavské republiky: Vaše excellence, pane předsedo vlády, vážené dámy a pánové. Především bych chtěl vřele poděkovat panu předsedovi vlády za pozvání k této návštěvě ČR. Během setkání jsme měli upřímné, otevřené rozhovory. Projednávali jsme bilaterální vztahy a jednali jsme o integraci Moldavské republiky do EU. Vyslovili jsme vděčnost ČR i panu předsedovi vlády za to, že poskytují podporu Moldavské republice. Zejména jsme hovořili o potenciálu, který máme. Pokud jde o naše hospodářské vztahy, mohu jen potvrdit, co řekl pan předseda vlády o potenciálu, který máme. A u něhož si přejeme, aby se proměnil v investice občanů u nás. Pokud jde o energetickou oblast, zde máme projekty, které mohou znamenat úspěch, jsou to otázky dopravy, stejně jako další. Domnívám se, že je důležitý přístup, který jsme měli doposud a který budeme mít i v budoucnu, totiž poskytnout platformu pro podnikatele. Dnes se v Praze uskutečňuje ekonomické fórum a to je věc, která poskytuje podnikatelům možnost komunikovat, navázat kontakty a zjistit nové projekty. Při setkání jsme hovořili i o podpoře, které se dostává Moldavské republice z ČR, pokud jde o integraci a i v budoucnosti jsme dostali ujištění, že tato pomoc bude poskytována i nadále. Bylo zdůrazněno, že Moldavská republika se těší prioritě. Měli jsme výměnu názorů, pokud jde o projekt urovnání konfliktu v Podněstří a i tady jsme poděkovali za podporu, kterou poskytuje ČR. Není to snadné. Nakonec jsem panu předsedovi vlády předložil pozvání, aby navštívil naši zemi, a při této návštěvě pak budeme pokračovat v dialogu, který jistě povede nejen k zintenzivnění, ale ke konkrétnímu rozvoji naší spolupráce a k integraci Moldavské republiky do EU. Ještě jednou děkuji za pozvání k návštěvě a za tuto jedinečnou atmosféru, se kterou jsem se setkal v Praze a v ČR.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, nyní je prostor pro několik otázek. Prosím.

Radio Free Europe: Dotaz v AJ netlumočen.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já bych chtěl v prvé řadě zdůraznit, že česká vláda vždy podporovala rozšiřování EU. My jsme přesvědčeni, že rozšíření EU znamená především rozšíření pásma stability, míru a prosperity. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné podporovat proevropské aspirace Moldavské republiky. Členství má řadu vývojových stupňů, jedním z nich je dosažení asociační dohody a její uzavření, později i případné zahájení přístupových rozhovorů po získání statutu kandidáta. To jsou jakési milestones, přes které musí integrační proces v každém případě projít. Prošla jimi i ČR i další nové země EU a nepochybně po této cestě vzhledem k odhodlání moldavských představitelů se vydává i Moldavská republika. První milestone je uzavření dohody o volném obchodu, která by se stala součástí asociační dohody.

Vladimír Filat, předseda vlády Moldavské republiky: Hovořili jsme také o vztazích se zřetelem na Východní partnerství. Východní partnerství je platforma, která poskytuje zemím možnost, aby projevily svůj souhlas a přilnutí k evropským hodnotám a to akcemi, ne deklaracemi. Náš postoj zůstává stejný, naší zásadou je, aby se toto partnerství vyslovovalo pro více pomoci. My se domníváme, že tak by to bylo správné. A tak by se to mělo projevit časem. My nemáme nějaké náznaky toho, že by se postoje změnily, že by došlo k nějakému snížení pomoci nebo podpory v rámci tohoto partnerství. My ovšem, rád bych řekl, nesledujeme zdroje. Nám nejde o zdroje, přestože ty zdroje jsou nutné právě v období krize, která postihuje všechny velice vážně, včetně Moldavské republiky. My se snažíme, aby tento proces evropské integrace, aby v něm mohli moldavští občané dosáhnout k takovým věcem, jako je volný pohyb osob, volný obchod. V těchto procesech, do kterých jsme zapojeni, máme znatelné výsledky. A proto potřebujeme tuto podporu, dá-li se to nazvat morální, postojů, ocenění a to ze strany EU. Proto se budeme snažit a budeme dále pracovat v Moldavské republice. My si uvědomujeme, že evropská integrace, k té musí dojít v Moldavsku, ne v Praze či Bruselu. Ať z Prahy či Bruselu máme možnost dostávat podporu, pomoc a v tomto smyslu bych chtěl říci, že my z Prahy dostáváme pomoc a podporu a více než to, dostáváme pozitivní energii.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji vám, vážení páni premiéři, vážení členové vlád obou zemí, děkuji za účast na dnešní tiskové konferenci. Vám, dámy a pánové, díky za pozornost.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Originál - Tisková konference po jednání premiéra Petra Nečase s předsedou vlády Moldavské republiky Vladimirem Filatem, 29. listopadu 2011

Tlumočeno do češtiny - Tisková konference po jednání premiéra Petra Nečase s předsedou vlády Moldavské republiky Vladimirem Filatem, 29.listopadu 2011

Související zprávy