Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

28. 11. 2011 11:30

Tisková konference po jednání předsedy vlády Petra Nečase a předsedy vlády Gruzie Niky Gilauriho, 28. listopadu 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dovolte mi, abych vás srdečně přivítal na tiskové konferenci po společném jednání předsedů vlád České republiky a Gruzie pánů Petra Nečase a Nika Gilauriho. Oba dva tu také srdečně vítám a prosím o úvodní slovo předsedu české vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem velice rád, že dnes Českou republiku navštívil předseda gruzínské vlády, pan Niko Gilauri. Dnešní setkání jenom navazuje na tradičně velice dobré česko-gruzínské vztahy a já bych chtěl říct, že Česká republika jednoznačně podporuje euro-atlantické aspirace Gruzie. To znamená úsilí našich gruzínských přátel stát se členskou zemí Severoatlantické aliance a Evropské unie. V této souvislosti bych chtěl velmi ocenit angažovanost Gruzie v bezpečnostní oblasti, protože Gruzie se velice silně podílí například na stejné operaci jako Česká republika, což je operace ISAF v Afghánistánu. Chtěl bych připomenout, že naši přátelé mají v Afghánistánu více než 900 vojáků. Čili je to nesmírně silná přítomnost. Současně jsme také podporovatelem prohlubování našich vztahů s Gruzií v rámci i našeho českého předsednictví Visegrádské čtyřky a my jsme přesvědčeni, že z tohoto pohledu Gruzie je velmi důležitým partnerem v ekonomické oblasti. Chtěl bych připomenout, že Gruzie hraje klíčovou úlohu jako tranzitní země z hlediska dodávek kaspického plynu a také v celé řadě dalších oblastí. My velice silně podporujeme ekonomickou spolupráci s Gruzií. Chtěl bych připomenout, že Česká republika je pátým největším investorem v Gruzii. Máme tedy zájem na velice intenzivní spolupráci například v oblasti energetiky. Tady bych chtěl připomenout, že v Gruzii běží velice ambiciózní program výstavby hydroelektráren. Na tom se také mají zájem podílet české firmy. Je zde zájem na rozvoji uhelných dolů a příslušných elektráren, opět za účasti českých firem. My se chceme velice silně, jako Česká republika se svými společnostmi a za podpory České exportní banky a EGAPu, zapojit i do projektu modernizace hromadné dopravy v Gruzii, především v hlavním městě Tbilisi, kde česká vláda financovala projekt, na základě kterého mělo být provedeno zhodnocení a analýza budoucího rozvoje hromadné dopravy v tomto městě. Máme tam silné firmy jako je INECON nebo Škoda Transportation, které v oblasti dodávek autobusů, trolejbusů, tramvají a podobně jsou schopny se velice účinně zapojit. Zrovna tak zájem například na výstavbě opravárenského montážního závodu společnosti ZETOR Tractors v Gruzii je opět jeden z možných ekonomických projektů. Čili je zde velmi silné politické partnerství. Naše jednoznačná podpora euro-atlantickým aspiracím Gruzie, ale také velice intenzivní ekonomická spolupráce, kdy se české společnosti za podpory české vlády velice silně zapojují do procesu rozvoje gruzínské ekonomiky a my jsme velice rádi, že se ve všech těchto oblastech rozvíjí intenzivní spolupráce našich dvou zemí. Takže vážený pane předsedo vlády.

Nika Gilauri, předseda vlády Gruzie: Chci poděkovat, pane premiére, za toto velice vřelé přijetí. Cítím se zde skutečně jako mezi přáteli. Chtěl bych poděkovat české vládě a parlamentu za podporu procesu, jak politickému procesu v Gruzii, tak našim snahám stát se členem NATO. Doufáme, že se nám podaří do konce tohoto roku dokončit draft, tedy koncept dohody o volném obchodu. Podepsali jsme asociační dohodu a další kroky samozřejmě budou následovat. Dalším důležitým krokem bude liberalizace vízové povinnosti, proto bychom chtěli poprosit Českou republiku o podporu v této oblasti. Co se týče ekonomických vztahů, musím zdůraznit, že Gruzie a Česká republika mají vynikající vztahy v této oblasti. Česká republika je pátým největším investorem v Gruzii. Česká exportní banka je v Gruzii velice aktivní, je zde mnoho nových projektů, které se vyvíjejí v oblasti například dopravní, zemědělství, v energetice a samozřejmě všechny tyto projekty doufáme, že budou atraktivní pro české firmy a že dojde ještě k mnohem těsnější spolupráci, protože prozatím můžeme říci, že ta spolupráce byla vynikající a dokonce se rozvíjí turistika mezi oběma zeměmi. Ještě jednou mi dovolte, abych vám poděkoval za podporu a samozřejmě také za pohostinství.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji za úvodní vyjádření. Nyní je prostor pro několik otázek.

AFP, Jan Flemr: Já mám dotaz na pana premiéra Gruzie. Mohl byste okomentovat výsledky voleb v Jižní Osetii? Opoziční kandidát je zřejmě hodně vepředu.

Nika Gilauri, předseda vlády Gruzie: Nejedná se o volby, jedná se o okupované teritorium. Je tam maximálně 15 tisíc lidí a my nemůžeme komentovat něco, co je jenom taková hříčka ruských vojáků, kteří okupují část gruzínského území. Ruská vláda tady provádí etnické čistky v Jižní Osetii. Je to okupované území a i Evropský parlament podtrhl tuto terminologii. Takže ať se tam děje cokoliv, můžeme to připsat pouze ruským okupačním vojskům.

Gruzínská TV: Chtěla bych se nyní zeptat na podporu České republiky ke vstupu Gruzie do NATO. Medveděv nedávno udělal takový komentář, nebo takovou poznámku, že by tyto snahy Gruzie o vstup do NATO měly být zastaveny. Chci se zeptat, zda-li tato podpora Gruzii by měla být zvýšena a zda by se mělo dělat ještě něco více, než se zatím dělá.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Když na konci devadesátých let vyjednávala Česká republika, Polsko a Maďarsko o svém členství v Severoatlantické alianci, tak z ruské strany zaznívala velmi podobná rétorika nepřijatelnosti tohoto kroku. O tom k jakým závažným konfliktům a problémům to povede. Bylo velmi důležité, že Severoatlantická aliance postavila svou politiku na dvou pilířích. Prvním pilířem bylo skutečně usilovat o rozšíření Severoatlantické aliance do střední Evropy a druhým pilířem byl dialog s Ruskem. Čas jednoznačně ukázal, že tento krok se povedl, byl úspěšný, přispěl k bezpečnosti a stabilitě v Evropě a nevedl k prohloubení konfliktu s Ruskem. Jsme přesvědčeni, že podobná situace se týká i případného dalšího rozšíření Severoatlantické aliance, kde do oblasti prostoru bývalého SSSR dnes spadají již tři členové NATO, to znamená Litva, Lotyšsko a Estonsko. To znamená intenzivní dialog s Ruskem na straně jedné a na druhé straně jasný tah na branku. Chtěl bych připomenout, že bukurešťský summit v roce 2008 jednoznačně podpořil severoatlantické aspirace Gruzie. My nemáme důvod z tohoto kroku ustupovat. Koneckonců tyto aspirace byly potvrzeny i společným zasedáním Komise NATO a Gruzie a my jsme přesvědčeni, že jedním ze závěrů summitu v Chicagu by měl být opět znatelný pokrok směrem k členství Gruzie v Severoatlantické alianci. Chci znovu zdůraznit, že Česká republika tyto aspirace plně podporuje.

Mediafax, Jan Kálal: Já bych se zeptal, pane premiére Nečasi. Na začátku prosince, pokud se nepletu, byste měl mít příležitost jednat přímo s ruským prezidentem Medveděvem. Jestli mu zopakujete to, co jste řekl tady, že Česko podporuje vstup Gruzie do NATO a obecně pozici Gruzie. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Jak jsem již řekl, česká politika v této oblasti a naše pozice je konstantní a dlouhodobá. My jsme přesvědčeni o tom, že rozšiřování Severoatlantické aliance rozšiřuje pásmo stability, prosperity a míru a to je určitě v zájmu všech evropských zemí. A za druhé, že musí být součástí, a to je ten druhý pilíř těchto kroků, naše úsilí o dialog s Ruskem, o to aby byly vyvráceny všechny případné, ať již oprávněné nebo neoprávněné obavy z podobných kroků. Jak jsem již zdůraznil, minimálně dvakrát velmi silně zazněly tyto výhrady při dvou vlnách rozšíření Severoatlantické aliance. Při té první vlně o středoevropské země, při té druhé vlně i o země pobaltské a ve všech případech se podařilo intenzivním dialogem tuto situaci zvládnout.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Vážení páni premiéři, děkuji za vaše vyjádření. Vám, dámy a pánové, díky za pozornost. Hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Originál - Tisková konference po jednání předsedy vlády Petra Nečase a předsedy vlády Gruzie Niky Gilauriho, 28. listopadu 2011

Tlumočeno do češtiny - Tisková konference po jednání předsedy vlády Petra Nečase a předsedy vlády Gruzie Niky Gilauriho, 28. listopadu 2011

Související zprávy