Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

29. 3. 2009 15:21

Tisková konference po jednání NERV 29. března 2009

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na tiskové konferenci po zasedání NERV a členů vlády. Vítám zde předsedu vlády pana Mirka Topolánka, ministra financí pana Miroslava Kalouska a členy NERVu pana Jiřího Schwarze, Jiřího Rusnoka, Tomáše Sedláčka, pana Vladimíra Dlouhého, pana Petra Zahradníka, Michala Mejstříka a Miroslavem Zámečníkem. Pan předseda vlády má slovo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: My jsme dnes na programu jednání NERVu vlády v zásadě dva klíčové body. Tím prvním bylo zhodnocení pozice Evropské unie na zasedání G20, což je ona příloha číslo 1 v závěru Evropské rady, která byla dohodnutá na zasedání Ecofinu a druhý bod bylo vyhodnocení návrhu ČSSD v rámci protikrizového balíčku, který má být projednáván v úterý. Já dám slovo kolegům. V zásadě u té pozice Evropské unie, kterou budu obhajovat jako předseda Evropské rady na G20 ve středu a ve čtvrtek v Londýně se shodujeme, že pozice Evropské unie je velmi vyvážená, že ten čtyřpilířový princip, nejenom fiskální impulzy a očištění bank, ale současně lepší regulace, uvolnění a liberalizace světového obchodu a strukturální reformy v rámci Lisabonské strategie, to je ten správný mix opatření a nástrojů, kterým by Evropská unie měla čelit ekonomickým problémům. U toho balíček návrhů sociální demokracie jsme hledali takové, které mohou doplnit vládní opatření již realizované nebo navrhované Poslanecké sněmovně. Domníváme se, že máme učinit všechny kroky pro to, aby v pondělí pracovní skupiny, které se mají sejít a které jsem dohodl s Jiřím Paroubkem, aby se shodly nejen na námi navrhovaných degresivních slevách na sociálním pojištění pro nízkopříjmové skupiny, jsme schopni jednat o opatřeních, které mohou doplnit ty naše návrhy a o tom budou i moji kolegové teď mluvit.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jenom velmi stručně doplním pana premiéra v tom druhém bodě, pokud byste chtěli něco vědět ke G20, takl už proběhlo jednání na úrovni ministrů financí. V tom druhém bodě, kdy jsme probírali jedotlivá protikrizová opatření legislativního charakteru, která navrhuje vláda sněmovně a budou projednávána na mimořádné schůzi a ty, která předkládá ČSSD, o nich jsme diskutovali. Já bych nikoho nezatahoval do následujících formulací, tak jen řeknu svůj osobní názor. Drtivá většina z nich jsou opatření s velkým rozpočtovým dopadem bez jakéhokoliv zřetelného efektu na ekonomiku či jsou dokonce kontraproduktivní tam, kde se jedná o zvyšování přímých daní. Velmi těžko se mi hledá nějaký styčný bod. Nicméně, nám mimořádně záleží na tom, abychom ulevili tlaku na propouštění. Teda záleží nám na tom, abychom se dokázali shodnout a přesvědčit i opozici o užitečnosti slevy na sociálním pojištění. Za předpokladu, že se dokážeme dohodnout na tom, že sleva na sociálním pojištění získá v Parlamentu většinu, tak jsme vstřícní diskutovat o zvýšení podpor v nezaměstnanosti, což je jeden z bodů v sociálně demokratickém návrhu a rovněž jsme připraveni diskutovat o zvýšení slevy na dani na dítě. Aby současně s tím, že bude sníženo sociální pojištění u zaměstnavatele a bude tak snížen tlak na propouštění, aby se současně také byly podpořeny rodiny s dětmi a aby byly podpořeny alespoň v těch prvních měsících i ti, kteří ani podpůrná opatření nepomohla a o práci přišli. To by mohl být takový společný koaličně-opoziční balíček – sleva na dani na dítě, zvýšení podpory v nezaměstnanosti a snížení slevy na sociálním pojištění, které kdybychom společně dohodli, tak věříme, že by to bylo ku prospěchu všech občanů v ČR a žádný ekonom by se nemusel tolik rdít za protisystémové opatření.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji ministrovi financí a nyní poprosím někoho z členů NERVu, aby se vyjádřil. Pan Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník, člen NERVu: Dobrý den, dámy a pánové, já bych jenom podotknul k té diskusi kolem prodloužení podpůrčí doby a zvýšení podpory. Já bych byl všemi deseti pro, kdyby takové opatření bylo doprovázeno změnami v zákoníku práce, které by zvýšily flexibilitu na trhu práce, například tím, že se změnila pravidla pro vyplácení odstupného, co je ostatně navrhováno už v novele. Takovéto opatření by bylo v čase krize velmi vítané. Teď je jen otázka, zda se pro to najde dostatečná politická podpora. Druhá věc, kterou souhlasím a je správně nastavená je sleva na dani za každé dítě. Díky.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, pan Vladimír Dlouhý.

Vladimír Dlouhý, člen NERVu: Dobrý den, dámy a pánové, jenom stručně. K té G20 spíše čím jsme členové NERVu mohli přispět členům vlády na summit v Londýně nejsou asi konkrétní věci, které byly do značné míry předjednány a již předpřipraven, stejně tak musíme respektovat takové postavení ČR jaké bude jako mluvčího pozice EU. Spíše jsme se snažili alespoň těch sil, které máme vybavit premiéra a minstra financí základní argumentací pro kuloární jednání, jaký bude vztah mezi Čínou a USA bez ohledu na vztah k Evropě. Jak se stavět k různým návrhům především z hlediska protekcionismu. Stejně tak jsme ke konci diskutovali souvislosti toho, jaký bude vývoj světové ekonomiky v delším období než v horizontu roku 2009, k jakým přizpůsobením bude muset dojít v USA, jaký dopad to bude mít na globální ekonomiku a vlastně v tomto světle, jak vidíme opatření, které jsme diskutovali v tom druhém bodě, jak se postavit k návrhům ČSSD. K tomu druhému bodu, můj osobní názor, pak já osobně nevidím v těch bodech, které jsou mezi těmi 15, které současně nebyly navrhovány stavající administrativou, já těžko tam vidím nějaký další bod, za který bych se jednoznačně postavil. Vidím to spíše v politickém kontextu současné doby a o tom hovořil jak již pan ministr Kalousek, tak i Můj kolega Miroslav Zámečník.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji Vladimíru Dlouhému, poprosím Michala Mejstříka, děkuji.

Michal Mejstřík, člen NERVu: Já bych chtěl jenom říci, že jsem měl příležitost v minuém týdnu hovořit s celou řadou předních ekonomických pracovníků v Čína například a musím říci, že naše předsednictví je vnímáno i v takových částech světa velmi pozitivně a to si myslím, že je docela důležité dotáhnout, poněvadž máme před sebou několik zásadních sezení, jakkoliv G20, kterou jsme detailně probírali je jedním z významných korků, tak nás čeká několik zásadních summitů, jednak globálních či evropských a několik dalších a já bych v tom novém geopolitickém prostoru ve kterém se nacházíme viděl zvýraznění úlohy ČR jako docela zásadní a byla by škoda, abychom tu věc nedotáhli k úspěšnému konci.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji Michalu Mejstříkovi, poprosím pana Tomáše Sedláčka.

Tomáš Sedláček, člen NERVu: My jsme do jisté míry kvitovali, že ke všem těm krizím, za které skutečně nemůžeme jsme si udělali jednu další politickou krizi, za kterou tentokráte můžeme zcela interně a bavili jsme se o těch současných lécích na tu současnou kocovinu, která je výsledkem toho našeho nehospodaření s přebytkovými rozpočty, které měly být přebytkové z minulých let a zároveň k těm pilulkám protikrizovým, které v současné době omívají svět a akademici se spíše hádají, ale je potřeba ty léky doplnit. Protože v tom všem málo zaznívá hlas, že ty peníze jsou převíjen dluhové peníze a že ty peníze je potřeba splatit. S každou miliardou, která se dnes vydá by měl být přijat závazek, kdy přesně a jak se splatí.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji panu Tomáši Sedláčkovi, nyní poprosím Jiřího Rusnoka a pak Jiřího Schwarze.

Jiří Rusnok, člen NERVu: Já to nechci prodlužovat, hezké odpoledne. My jsme mluvili o tom, že po této krizi svět bude vypadat jinak. Velice stručně řečeno, bohatý svět ten severní, řekněme severní polokoule, bude muset mnohem více šetřit než doposud a mnohem méně spotřebovávat. A možná že část jižního světa bude muset více spotřebovávat a bude donucena trochu méně šetřit. Já myslím, že je důležité, aby toto politici vzali do úvahy, zvláště v naší situaci, která vypadá tak hektický a krátkodobě, že ten svět může být skutečně dlouhodobě úplně jiný a bylo by velmi dobře být na to připraven, respektive nevystřílet si všechny možnosti teď momentálně, protože budou ještě další výzvy, relativně brzo. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji Jiřímu Rusnokovi, nyní poprosím pana Jiřího Schwarze.

Jiří Schwarz, člen NERVu: Dobrý den, hospodářská krize nabízí i nestandardní řešení nebo řešení k nimž by politikové normálně nesáhli. Obávám se, že právě návrh sociální demokracie je postaven pouze na řešení krátkodobých cílů a střednědobě době ekonomiku bude poškozovat. Bude znamenat vyšší výdaje a bude znamenat dlouhodobé distorze. Velmi efektivně pracuje expertní skupina NERVu u pro distribuci státních obligací obyvatelstvu. Tato skupina vyřešila už právní a technické aspekty tohoto nového nástroje financování státního dluhu. Je zcela jasné, že to zlevní financování státního dluhu, to je velmi aktuální, protože státní dluh České republiky určitě po této krizi vzroste. Potřebujeme nyní jasné zadání ministerstva financí, abychom mohli učit další krok takový, aby se mohl začít s distribucí státních dluhopisů na podzim tohoto roku. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji Jiřímu Schwarzovi, poprosím pana Petra Zahradníka.

Petr Zahradník, člen NERVu: Děkuji, příjemné odpoledne, dámy a pánové, mohu-li k jednání nebo k přípravě evropské pozice pro jednání G20, dovolil bych se velice ocenit již zmíněnou vyváženou pozici, kde částka respektive složka stimulační a strukturální a regulačne dozorová jsou velice vhodně vyvážené. Co mne osobně dělá velkou radost je, že dokumenty EU stanovují jakési limity pro to, aby některé země či kontinenty ve světe neřešily své vlastní problémy na úkor druhých. Evropská pozice jasně stanovuje velmi transparentní přehled toho „co je dovoleno“. Z hlediska těch strukturálních opatření si myslím, že je velm dobré, že kdysi v minulosti vzniklo cosi, co se nazývá Lisabonsko strategií, respektive aktualizovanou Lisabonskou strategií a v současné době zejména Evropa jakoby jí našla. Co se týče opatření vnitropolitické, respektive hospodářsko-politické, tak z oněch návrhů, které navrhuje koncept sociální demokracie, já osobně je nejpřijatelnější koncept prodloužení období nezaměstnanosti, respektive pokrývání dávek v nezaměstnanosti na základě, nicméně podmíněných nástrojů jako je rekvalifikace, jako je snaha aktivně se vrátit na trh práce. Myslím si, že příklady Dánska a Nizozemska, kde tento aktivní přístup k nezaměstnaným už několik let v případě Dánska téměř 15 let je aplikován, ukazují, že to může být dlouhodobá cesta ke dlouhodobě nízké míře nezaměstnanosti. Děkuji.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji Petru Zahradníkovi. Tak jenom dotazy, prosím.

Týden: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, vy jste mluvili o společném balíčku slevy na sociálním pojištění, slevy na dítě a zvýšení podpory v nezaměstnanosti. Můžete vyčíslit či kolik konkrétně by ta sleva na dítě by se měla zvýšit? A jestli odhadujete jakým způsobem se zvýší ty výdaje?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Ten balíček neexistuje. To z toho bylo jasné. Existuje nyní vládnáí návrh tří zákonů, jeden je změna zákona insolvenčního na kterém je obecná sghoda, Druhý je zákon o dani z příjmu a zrychlení odpisů první a druhé skupiny na kterém je také obecná shoda a třetí je snížení sociálního pojistného, které my v rámci těch jednání, které teď povedeme od mandátu této nebo případné překlenovací vlády budeme vyjednávat a my do toho jednání půjdeme s tím, že jsme ochotni jednat o určité dohodě, která by znamenala doplnění toho našeho návrhu. To je snížení pojistného, možnost výplaty 80 % platu včetně sociálního a zdravotního pojišění pro podnikatele, kteří pošlou v rámci rekvalifikace a školení zaměstnance na tato školení, když nemají práci na celý týden či celý měsíc. V rámci už dnes stávajícího instrumentu, že lidé mohou sedět za 60 % mzdy doma a čekat až bude zaměstnavatel pro ně mít práci až po prakticky podporu v nezaměstnanosti u které jsme ochotni jednat o jejím zvýšení a toto je vlastně celý systém, kterým bychom buď udrželi lidi práci a nebo jim zabezpečili samozřejmě vyšší podmínky, vyšší standard než je tomu doposud. K tomu samozřejmě můžeme vést diskusi a to není zatím žádný balíček, to nejsou žádné parametry. Nejsou tím pádem ani žádná čísla, protože jestliže nejsou parametry, neznáme ani dopady a náklad opatření na státní rozpočet. To že bychom byli ochotni samozřejmě v rámci těchto opatření zvýšit slevu na dani na těch, samozřejmě, zapadá do těch návrhů, které sociální demokraté v tom svém balíčku mají a je to předmětem diskuse, kterou povedeme příští týden.

Miroslav Kalousek, ministr financí: Jestli smím doplnit. Bude-li vůle k tom use dohodnout na tomto půdorysu dobré vůle. Schválíme jak degresivní slevu na sociálním pojištění tak zvýšení podpory v nezaměstnanosti i zvýšení slevy na dani na dítě a pak s začneme bavit o těch parametrech. To vyčíslení v okamžiku dohody je otázka vteřiny. Například slevu na dítě má každý poplatík 10640 korun v této zemi, bude-li zvýšena o 100 korun, je to dopad na veřejné rozpočty o 200 milionů, bude-li zvýšena o tisícikorunu, je to dopad 2 miliardy, bude-li zvýšena o 10 000, bude dopad 20 miliard. Někde v tomto koridoru se při jednáních můžete pohybovat.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Televize Nova: Dobrý den, dovolil bych si pane premiére otázku trošku netýkající se přímo NERVu.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Nebudu na ní odpovídat, já se omlouvám, ale toto je tisková konference NERVu. Tisková konference bude v pondělí po vládě.

Televize Nova: takže získat dneska vaši reakci na výroky pana Paroubka…

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Určitě nezískáte žádnou, omlouvám se za to.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Další dotaz k NERVu? Prosím.

Dotaz: Já jsem se chtěla zeptat, souvisí to jednáním NERVu a to, jestli se dneska ještě sejdete s panem Paroubkem a budete o výsledcích tohoto jednání s ním mluvit?

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: nemáme domluvenou žádnou schůzku. Spíše si sdělíme jména vyjednávačů, kteří budou řešit spíše technické parametry případné dohody, protože už v úterý ten balíček sociálních demokratů přichází do sněmovny a my chceme do té doby mít jasno, co z toho je podporyhodné a co se dá nějak zapojit do vyjednávání o mandátu této vlády, která je v demisi a případně do mandátu vlády, kterou bychom společně mohli nějak konstruovat. Já s panem Paroubkem dnes jednat nebudu, protože není teď o čem.

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Děkujeme za pozornost, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání NERV 29. března 2009