Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

27. 8. 2019 12:02

Tisková konference po jednání ke kamionové dopravě, 27. srpna 2019

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Vítejte na tiskové konferenci po jednání o kamionové dopravě, a pokud už mohu oslovit prvního, kterým je samozřejmě pan premiér Andrej Babiš, tak bych ho chtěla poprosit o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem svolal toto setkání za účasti ministra vnitra a dopravy, policejního prezidenta, šéfa ŘSD, ten se nám někde ztratil, abychom nějakým způsobem komplexně řešili problematiku kamionové přepravy. Jak je známo, má to i souvislost s D1, kterou tedy úspěšně opravujeme a do roku 2021 by mělo být zrekonstruováno nově 161 kilometrů. A v rámci toho samozřejmě, to je problém, který vznikl minulý prosinec, jakým způsobem u nás kamiony tranzitují.

My jsme vlastně jediná země, která má povolenou jízdu kamionů v neděli do 13 hodin, takže tam víceméně, znovu opakuji, tyto návrhy a představy budou předmětem jednání vlády i Poslanecké sněmovny. Ale víceméně jsme se shodli, že bychom to identicky upravili a že by kamiony skutečně mohly, že by nejezdily od půlnoci v neděli, ale že by znovu mohly až od 22 hodin. Zároveň by byl umožněn dojezd těch kamionů v rámci České republiky nebo do bydliště nebo do konce té přepravy, na tom máme shodu.

Poté jsme řešili a je důležité, aby byla větší přítomnost policie na dálnicích, hlavně na D1, ale i D5, a aby byla ta kontrola a samozřejmě problematika předjíždění kamionů. Tam se přikláníme k tomu, že by to nebylo plošné, ale podle jednotlivých úseků. Tam jsme se domluvili, že policie předloží své představy i ŘSD a že se to zkoordinuje a že se to dá samozřejmě řešit rychle, a přítomnost policie je důležitá.

Potom jsme řešili kontrolní stanoviště. My máme asi 44 kontrolních stanovišť, vytipovaných na hranicích od Rozvadova přes Dvořiště atd. Já tady mám k tomu celou mapu, kdy jsem požádal kolegy podle statistiky tranzitu, abychom si řekli nějaký časový plán, harmonogram, jak by se investovalo. A potom co potřebujeme? Potřebujeme na D1 velké kontrolní stanoviště před nájezdem, kde by skutečně mohla policie a celní správa dostatečně kontrolovat. Tam jsme se domluvili, že vytipujeme nějaké pozemky, kde bychom to řešili, a plus samozřejmě před Humpolcem, před tím kritickým úsekem hlavně v zimě, že by tam bylo taky takové stanoviště.

Bavili jsme se také o tom, jak legislativně řešit, když jsou přestupky, vymahatelnost přestupků od řidičů, pokuty, které zákony se mají měnit. Také jsme se domluvili, že vlastně tu změnu z hlediska provozu kamionů bychom řešili i v rámci legislativní iniciativy, i když vlády, ale prostřednictvím některého otevřeného zákona ve sněmovně.

Tolik stručně za mě. Myslím, že jsme si jasně řekli, co kdo udělá, rozdělili jsme si úkoly a určitě se k tomu za pár měsíců budeme zase vracet.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, poprosím pana Jana Hamáčka, ministra vnitra.

Jan Hamáček, 1. vicepremiér a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, za Ministerstvo vnitra pár poznámek. Za prvé jsem rád, že výsledkem této schůzky je shoda s Ministerstvem dopravy, že dojde tedy k akceptaci připomínky policie a Ministerstva vnitra, že bude rozšířen zákaz jízdy kamionů a zesouladěn s tím, jak to funguje v okolních zemích. To znamená zákaz jízdy kamionů v neděli od půlnoci do desáté večerní s právem dojezdu. To si myslím, že je důležité, že jsme se na tom shodli a máme i způsob, jak to zařídit i legislativně.

Druhá věc se týká zákazu předjíždění. My jsme si to vyzkoušeli v těch zimních měsících, kde jsme se shodli s Ministerstvem dopravy na postupu. To znamená, že policie vytipovala úseky, kde byl osazen zákaz předjíždění, a potom v součinnosti s Ministerstvem dopravy fyzicky tam ty značky byly a policie potom kontrolovala dodržování. Platilo to v zimních měsících. My jsme teď ve fázi, kdy chceme takovýto režim celoročně. Do konce týdne police aktualizuje příslušné úseky, zejména na D1, ale nejen na D1, a osadíme je permanentními značkami.

Co se týká dohledu policie, shodli jsme se na tom, že policie zvýší aktivitu zejména v těch rizikových úsecích. Bude to souviset, a potom to okomentuje pan policejní prezident, i s rozvojem dopravní policie. Dnes na každém dálničním oddělení je jedna hlídka na vlastně nonstop službu plus jedna hlídka pro denní režim. Našim cílem je tam ještě přidat alespoň jednu hlídku na ten denní režim tak, aby policie byla akceschopnější a byla více vidět.

Poslední téma, které zmínil pan premiér, to je otázka vymáhání přestupků. My jsme dnes v situaci, že nám tady jezdí zejména zahraniční kamiony, ale nejen kamiony, týká se to i osobních automobilů. Ti řidiči spáchali nějaké přestupky, byla jim udělena pokuta, nicméně ta pokuta nebyla vymožena. Tu evidenci dnes vede Celní správa a to vymáhání provádí Celní správa. Takže jsme se shodli na postupu, jak propojit databázi policie a Celní správy.

To znamená, že policista v situaci, kdy zastaví to vozidlo, si bude moci zkontrolovat, zda ten řidič nedluží nějaké prostředky za pokuty, které dostal, a chceme jít změnou legislativy až k tomu, že pokud na místě pokutu ten dluh neuhradí, ten dluh neuhradí, tak mu bude odejmuta registrační značka z vozidla a nebude moci pokračovat v jízdě, dokud tedy tu pokutu neuhradí. Ale to vyžaduje změnu zákona. My jako Ministerstvo vnitra připravíme návrh a po konzultaci s gestčními rezorty, to znamená Ministerstvem dopravy a Ministerstvem financí, bychom ten zákon potom předali do legislativního procesu.

Takže to jsou konkrétní výsledky toho dnešního jednání. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. O další slovo bych chtěla požádat ministra dopravy pana Vladimíra Kremlíka.

Vladimír Kremlík, ministr dopravy: Děkuji za slovo. Já bych chtěl ocenit spolupráci s ministrem vnitra, s panem místopředsedou vlády Hamáčkem. Jsem rád, že pan místopředseda vlády vyslyšel prosby Ministerstva dopravy a policie bude na té D1 vidět víc, což je pro mě hrozně důležité.

Vedle toho, že jsme projednali rozšíření zákazu jízdy kamionů v neděli, tak to šlo samozřejmě ruku v ruce s tím, že já potřebuji, aby Ministerstvo dopravy, respektive Ředitelství silnic a dálnic, rozšiřovalo práci na odpočívkách. Já bych vám řekl jenom stručně, co plánujeme, jaké odpočívky, kolik míst budeme mít v nejbližší době zprovozněno. V roce 2019 přibude přibližně 241 stání pro nákladní vozidla, v roce 2020 přibude 119 stání pro nákladní vozidla, v roce 2021 přibude 233 stání pro nákladní vozidla. Celkem v roce 2022 přibude 308 stání.

Pokud jde o současný stav – v současné době chybí na D1 v jednom směru jízdy asi 250 stání pro nákladní vozidla. A pokud jde o aktuální stav chybějících stání, tak v současné době na stávajících sítích chybí asi 1 400 stání. ŘSD intenzivně pracuje na rozšiřování odpočívek a budování nových.

 To je za mě doplnění, co je ještě potřeba udělat proto, aby zákaz jízdy kamionů v neděli byl efektivní.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a ještě policejní prezident Jan Švejdar.

Jan Švejdar, policejní prezident:  Dobrý den, děkuji. Za policii ČR chci velmi poděkovat, že k tomuto setkání došlo. Došlo k obrovskému posunu v dané věci.

Já jenom doplnění k uvedeným věcem. Policie ČR skutečně zvýší dohled, zejména na těch komplikovaných dálnicích, jako jsou D1, D2, D5. Z materiálu Rozvoj policie České republiky je garantováno navýšení stavu dopravní policie o několik set policistů a my uděláme všechno proto, abychom ty policisty na tu dálnici dostali. Konkrétní číslo, ten stav dálničních oddělení by se měl zvyšovat podle rozvoje a výstavby nových dálnic. Dojde ale i ke konkrétnímu posílení současných dálničních oddělení, jak již říkal pan ministr, tak, aby ten počet hlídek se znásobil.

Za mě vše, děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání ke kamionové dopravě, 27. srpna 2019

Související zprávy