Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

17. 3. 2011 14:30

Tisková konference po jednání K9, 17. března 2011

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, hezké dopoledne, vítám vás na tiskové konferenci, která se ve své první polovině bude věnovat dnešnímu jednání koaličních lídrů ve formátu K9. Za ODS tu vítám předsedu a předsedu vlády Petra Nečase, za TOP 09 ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka a za VV ministra dopravy Víta Bártu. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dnes vedle jednání vlády jednala také K9 na předem avizované a předem předpokládané schůzce. Měli jsme dnes dvě základní témata. První bylo jednání, kdy jsme chtěli dokončit některé konkrétní parametry, které se týkají kompenzačních mechanismů v rámci první etapy důchodové reformy včetně sbližování sazeb DPH. A tím druhým tématem byla problematika zdravotnictví. Co se týče prvního tématu, my jsme vyšli z autorizovaných propočtů MPSV, protože jsme se tak dohodli na posledním jednání K9, že to přesně propočítá, jaký bude pohyb cenových hladin při postupném sjednocování sazeb DPH, to znamená pro rok 2012, kdy základní sazba bude 20 % a snížená se zvýší z 10 % na 14 %. MPSV provedlo přesný propočet, který se týkal rodin s dětmi, abychom mohli náležitým způsobem upravit daňovou slevu na dítě. Ten rozptyl, na který to spočítalo MPSV, je 120-150 korun na jedno dítě. My jsme se rozhodli jít na tu hranici horního odhadu, abychom vytvořili dostatečný polštář, který umožní v daňové slevě toto rodinám kompenzovat. Sleva na dítě, kterou může uplatnit poplatník, vzroste z částky 967 korun na částku 1117 korun, tedy o 150 korun. V další části koaličního jednání jsme se seznámili s podklady, které předložil ministr zdravotnictví s tím, že toto jednání na téma zdravotnictví bude pokračovat na jednání K9 příští týden. Prosím, páni kolegové.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Dobré odpoledne, já si dovolím doplnit slova pana premiéra ve dvou směrech. Chci připomenout, že již dnes je podpora rodin s dětmi z finančního pohledu nejvyšší ze všech zemí OECD. Jsme na špičce z vyspělých zemí na světě. To, že dnes K9 se rozhodla tuto podporu rodin posílit v souvislosti s pohybem sazeb DPH o 150 korun je nejen znak toho vyrovnání dopadů, ale zároveň využití horní hranice, protože 150 korun měsíčně je skutečně maximální teoretická hranice, pokud by se do cen promítlo absolutně 100 % zvýšení cen vyplývající ze zvýšení dolní sazby DPH z 10 na 14 %. Jsem tomu rád, protože podporu rodin a rodinné politiky považuji za zásadní prioritu nejen z hlediska celospolečenského, ale i z důvodu dlouhodobé stability důchodového systému. Také jsme se dohodli na tom, že budeme standardním způsobem postupovat při valorizaci dalších částek, které souvisejí se systémem sociálních transferů, hmotné nouze, výplaty důchodů. Tady ty valorizace budeme moci upřesnit až v druhé polovině letošního roku na základě skutečných čísel za první měsíce letošního roku, jak je to prováděno každý rok.

Vít Bárta, ministr dopravy: Pro nás je nesmírně zásadní to, že se pohybujeme na té horní hranici výpočtu MPSV. Je jednoznačné, že v minulosti většinu reforem odnášela střední třída a je proto nesmírně zásadní učinit maximum pro to, aby ten bonus na dítě maximálně zohledňoval dopady DPH. Tady tímto směrem ta naděje je a pro nás v tuto chvíli nastává další zásadní téma, které bude předmětem porady ministrů, a to je vlastní podoba toho kapitálového pilíře, kde je zapotřebí se bavit o detailech, které budou odpovídat tomu, aby tento pilíř byl maximálně výhodný pro lidi a nikoliv jen pro bankovní a jiné instituce. Co se týče vlastního zvýšení, tak my jsme pozorně sledovali všechny výpočty a jsme přesvědčeni o tom, že těch 150 korun je vyvážený kompromis s koaličními partnery.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím tři otázky.

HN: Pochopil jsem to správně, že s mimořádnou valorizací důchodů nepočítáte?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: My jsme vyšli z těch čísel, které jsme dostali z MPSV o pohybu inflace a tam se ukazuje, že v rámci standardní valorizace, tedy valorizace, která vezme v potaz celý nárůst cen, plus nárůst mezd, tak inflační impulz nebude takový, aby vyžadoval mimořádnou valorizaci.

Aktuálně.cz: Dobrý den, vy jste říkal, že se ještě budete bavit o tom, jak bude vypadat ten komerční pilíř. Máte nějaký termín, do kdy musí být uzavřena veškerá dohoda o důchodové reformě, aby se daly psát zákony v paragrafovaném znění? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ty zákony se již průběžně píší. Co se týče fondového pilíře, tak je tu návrh, který byl zpracován ještě v minulém volebním období, o důchodovém spoření, kde z tohoto základního materiálu se bude vycházet a ten se bude modifikovat na současné podmínky. Chci připomenout, že od počátku se v tom konceptu reformy, který vznikl v roce 2007 a který my realizujeme, nepřicházíme s ničím novým, tak se počítalo, že ty důchodové společnosti, které vzniknou v rámci tohoto důchodového spoření, tak budou provozovat i ten druhý opt-outový systém. Já jsem přesvědčený, že jsme schopni se tu dohodnout do poloviny dubna, kdy ten návrh je již v podstatě napsán. On byl dokončen na jaře roku 2009.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, k tématu K9 poslední otázka. Pokud není...

Magazín Greenpeace: Chtěl jsem se zeptat, jestli jste dnes na K9 nějak projednávali včerejší návrh pana ministra Kocourka, který chce předložit příští týden do vlády návrh na prolomení limitů těžby?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Neprojednávali jsme to a tento návrh nebude vládou projednáván.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání K9, 17. března 2011

Související zprávy