Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

20. 8. 2020 16:33

Tisková konference ministra zdravotnictví k mimořádným opatřením, 20. srpna 2020

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání k mimořádným opatřením platným k 1. září. O úvodní slovo bych chtěla požádat ministra zdravotnictví pana Adama Vojtěcha.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové, my jsme dnes poměrně obšírně diskutovali tu aktuální situaci a debatu na téma zavedení povinnosti roušek, debatovali jsme aktuální data, fungování Chytré karantény a to, jak jsme schopni vlastně řídit ta opatření. Víte, že jsme vydali mimořádné opatření na základě té debaty, kterou jsme měli, týkající se tedy preventivního nošení roušek, na druhou stranu jsme diskutovali nyní pro a proti tomuto a vlastně co je realizovatelné z hlediska řešení na základě právě Chytré karantény, semaforu, který máme, tak jak jsme schopni vlastně reagovat velmi promptně, pokud by došlo k nějaké změně situace. My jsme k tomu přistupovali původně skutečně preventivně, na druhou stranu byli jsme ujištěni, že jsme dnes schopni poměrně promptně reagovat a případně opatření upravit tak, aby nám tzv. neujel vlak a mohli jsme případně zasáhnout těmi plošnými opatřeními.

Došli jsme tedy k určitému závěru, který se týká úpravy toho mimořádného opatření, ale nikoliv jeho rušení, spíše lepšího zacílení tam, kde v tuto chvíli skutečně vnímáme to největší riziko z hlediska šíření dané choroby. Týká se to zejména úřadů, orgánů na ochranu veřejné moci, to nadále platí, pak zdravotnických zařízení, sociálních zařízení, hromadné dopravy, veřejné dopravy, autobusů, vlaků atd. a také samozřejmě, jak tam máme napsáno, pokud jde o volební místnosti, nadcházející volby, a samozřejmě zdravotnická zařízení, nevím, jestli jsem to zmínil.  Takže to jsou ta místa, kde nadále skutečně chceme, aby roušky byly povinné.

Debatovali jsme velmi intenzivně otázku škol a jejich povinnosti, aby děti měly roušky. Vyjadřovali se k tomu všichni kolegové, včetně ministra školství. Nakonec jsme se skutečně shodli, že jsme schopni toto řešit na základě semaforu, na základě toho, že skutečně v některém okrese, v některém regionu dojde k zhoršení situace a jsme schopni velmi promptně na to reagovat tak, aby se nákaza zásadním způsobem nešířila. Takže pokud jde o školy, tam tedy bude toto opatření vázáno na semafor, tzn. pokud nastane oranžová barva, zhoršení epidemiologické situace, tak v takovémto případě budou nasazeny povinně roušky, tak jak bylo plánováno.

A co z mimořádného opatření vyjímáme a shodli jsme se na tom, že se k tomu vrátíme na konci září, podle vývoje epidemiologické situace, to jsou ty zbývající provozy poskytující služby, zboží, s nimi související prostory, které jsou určeny pro přítomnost zákazníků. Tady skutečně Chytrá karanténa jim garantuje, že je schopna případně reagovat podle vývoje epidemiologické situace. Takže já jsem souhlasil s tím, že se k tomu vrátíme, podle vývoje epidemiologické situace, v září. Pokud by ta situace se nějak dramaticky zhoršila s nástupem dětí do škol, s tím poprázdninovým provozem a větší interakcí lidí, tak pak skutečně budu trvat na tom, abychom i touto cestou šli, ale bude záležet právě na vývoji epidemiologické situace v průběhu září.

Tzn. takto je to finální rozhodnutí. Byl tam celý Integrovaný centrální řídicí tým Chytré karantény, epidemiologové a bavili jsme se o tom velmi detailně. Tzn. to jsou ty dvě základní změny. Jednak vyjímáme ty komerční provozy, řekněme, kde se prodává zboží a služby, a pak školy, jakožto školská zařízení, vysoké školy atd., ale o tom může hovořit ještě pan ministr školství. Tolik je ta změna, řekněme kompromisní úprava, na závěr té naší debaty. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, ministr školství pan Robert Plaga.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych chtěl úvodem poděkovat Ministerstvu zdravotnictví a týmu Chytré karantény za to dnešní jednání, za ten výstup, kdy se od plošného opaření zavádění roušek ve školách, ve společných prostorách, vracíme k navázání tohoto opatření na vývoj situace, na semafor, jak už tady říkal pan ministr zdravotnictví. Debatovali jsme o tom, jestli ten ústup od plošného preventivního opatření je zvladatelný opatřeními Chytré karantény a semaforu, a já jsem velmi rád, že se de facto vracíme k tomu původnímu návrhu a k tomu, co jsme avizovali na společném jednání s Ministerstvem zdravotnictví, tuším 28. července, tzn. navázání těch opatření ve školách na vývoj toho semaforu. Zároveň je velmi potěšující navázání a ten předstih, kdy bude ten semafor zveřejňován vždy v pátek, pokud se nepletu, aby tam byl i pro školy ten předstih, pokud by došlo k té situaci jiného zbarvení daného regionu a nástupu těch opatření, v tomto případě nošení roušek ve společných prostorách škol.

Za Ministerstvo školství, za ředitele už jsem poděkoval, a já samozřejmě jsem připraven v tomto duchu aktualizovat pokyny školám a rozeslat školám tyto pokyny a budu rád, když barev na semaforu během podzimu nebude moc přibývat směrem k těm stupňům. Ale dovolím si využít této situace k tomu, abych apeloval na individuální zodpovědnost vás všech, protože bez ní se to nedá zvládnout. Všechna opatření Chytré karantény a aktivita všech jejích členů včetně zapojení armády může přijít vniveč, pokud my všichni nebudeme dodržovat ta daná pravidla, anebo je budeme sabotovat. Je to možná někdy vtipné v některých okamžicích z pohledu nějaké lidové tvořivosti na sociálních sítích, ale, prosím, podívejme se na situaci v Evropě a buďme ohleduplní jeden ke druhému, a to nejen ve školách, ale v celé společnosti. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, a tímto se pan Plaga omlouvá, protože spěchá kvůli dalšímu pracovnímu programu do Senátu a k dispozici pro vaše dotazy bude přes telefon nebo přes svou mluvčí. Děkuji.

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, na shledanou.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: No a teď už generál Petr Procházka, který velí Chytré karanténě.

Petr Procházka, Integrovaný centrální řídicí tým: Dobrý den, co se týká Chytré karantény, tak jak tady zaznělo z úst pana ministra, zvážili jsme možnosti pro i proti, plošná opatření nebo operativní řízení. Samozřejmě operační řízení vyžaduje určitou změnu semaforu, takže probíhá právě úprava funkcí semaforu tak, aby umožnil to operativní řízení v případě vzniku zdravotní hrozby, a budeme schopni to řídit tímto způsobem. Děkuji.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji a paní Rážová je vám k dispozici pro dotazy, nebo pokud chce sama něco dodat.

Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR: Já jenom dodám, že tak jak zmínil generál Procházka, úprava semaforu probíhá, první ta informace o té situaci bude zveřejněna k 28. srpnu, tak abychom včas dali informaci o vývoji semaforu de facto v regionech. Budeme je zveřejňovat ty informace vždycky jednou za 14 dní, protože ta čtrnáctidenní lhůta je ideální pro hodnocení vývoje v těch jednotlivých okresech.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji. A teď už prostor pro vaše dotazy. Česká televize, prosím.

Česká televize: Já si to chci ujasnit. Roušky tedy budou povinné ve školách jenom v případě, kdy bude na semaforu oranžová či červená barva a budou povinné jenom opět v těch společných prostorech, nikoliv ve třídách? A pak ještě dotaz na pana Vojtěcha, jestli můžete zareagovat na kritiku některých lidí, například senátora a lékaře pana Žaloudíka, který kritizuje plošné nařízení nošení roušek s tím, že je nemoc covid-19 přeceňovaná, že tyto preventivní činy ztrácí medicínskou důstojnost, tak co na to říkáte? Děkuji.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak já si beze sporu vážím jako onkologa pana profesora Žaloudíka, bývalého ředitele Masarykova onkologického ústavu, jako člověka. Ale s tímto zásadně nesouhlasím, myslím si, že to je špatný přístup. Pokud by tomu tak bylo, tak v zásadě asi všichni v celé Evropě jsou vlastně nějakým způsobem zmanipulovaní, nebo se na to dívají politicky a tak dále, já si myslím, že tomu tak není. Když se podíváme skutečně v rámci Evropy, tak povinnost nošení roušek v určitých prostorách vnitřních je zkrátka standardem, to zkrátka není nic, co by bylo tady anomální, co by bylo extenzivní. A v tomto směru si myslím, že to dává velký smysl, i z hlediska vědeckých studií v prestižních časopisech se ukazuje, že skutečně povinnost nošení roušek a rouška jako taková je bariérové opatření k zabránění šíření dané nákazy.

Samozřejmě jsou tady různé názory na covid jako takový, šíří se i různé dezinformace, jak jsem zaznamenal, což je samozřejmě chyba, my musíme to onemocnění brát jak je, bezesporu určitě ho nějak nestigmatizovat, neděsit veřejnost, myslím si, že nikdy toto Ministerstvo zdravotnictví nedělalo, že vždy se snažíme informovat transparentně, ale na druhou stranu nepodceňovat vývoj té situace, proto jsem právě já i trval na tom, že se vrátíme k některým těm změnám, které jsme teď schválili, a podle vývoje právě epidemiologické situace, protože nikdo neví úplně, jak se ten vir bude vyvíjet na podzim, myslím si, že to je padesát na padesát, když to řeknu, buď může ta situace nadále být velmi klidná z hlediska počtu hospitalizovaných, z hlediska vážných případů, a vlastně nic se dít zásadního nebude, kromě toho, že budeme počítat počty nakažených. Anebo se ta situace může stát taková, že ten vir bude více patogenní, bude skutečně více nebezpečný, než je třeba nyní podle těch dat, která máme k dispozici, a v takovémto případě si myslím, že pak tito všichni řekněme trošku popírači toho nebezpečí, tak možná ten názor změní. Takže já si myslím, že je třeba k tomu mít racionální přístup bezesporu, ale nesouhlasím s tím názorem, že vlastně je to něco, co bychom vůbec neměli řešit.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz.

CNN Prima News, Natálie Forsterová: Já bych se zeptala pana ministra, jestli tohle je už teda definitivní seznam pravidel, jestli můžete vyloučit, že se to bude ještě měnit znova a případně, jestli byste mohl specifikovat ty komerční prostory, které jste vyjmuli? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Je to definitivní, samozřejmě chápu, že ta situace se mění a určitě to není nic, za co bychom byli šťastní. Na druhou stranu vnímáme nějakou veřejnou debatu, vnímáme podněty občanů, různých asociací a podobně, takže zase nejsme úplně hluší ani slepí, asi je správně, že zkrátka vyhodnocujeme tu situaci a snažíme se na to nějakým způsobem reagovat a najít nějaký konsenzus a kompromisní řešení, tak jak jsem ho popsal. U těch komerčních provozů se to týká, v tom mimořádném opatření té první odrážky, to znamená vnitřní prostory staveb, které jsou místnostmi, kde se prodávají nebo poskytují zboží nebo služby a s nimi související prostory, například chodby v nákupních centrech určené po přítomnost zákazníků, a to v době, kdy slouží pro tento účel, což je velmi široké spektrum služeb – obchody, restaurace, kadeřnictví a tak dále, tak jak jsou vlastně všechny ty služby poskytovány, takže roušky, v tuto chvíli od 1. 9. budou povinné na úřadech, v orgánech veřejné správy tam, kde se vlastně stýká veřejnost, určených pro kontakt s veřejností, dále v zdravotnických zařízeních, v sociálních zařízeních, volebních místnostech a prostředcích hromadné dopravy, takže tak to tedy je, s tím, že se to týká tedy, to je ještě třeba upřesnit, vlastně uvnitř akcí, které jsou nad sto osob, jak vlastně bylo původně, od sto osob výše budou povinné roušky.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Další dotaz, paní Zpěváčková.

CNN Prima News, Barbora Zpěváčková: Dobrý den, pane ministře, já bych se chtěla zeptat, vy těmi rozhodnutími, které děláte, ovlivňujete miliony lidí v téhle republice, za poslední týden se to měnilo několikrát, já bych se chtěla zeptat, proč to nešlo napoprvé, protože ten koronavirus už je tu půl roku, a přece jenom nějakou dobu už prostě to trvá.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak mohl bych říci, že právě proto to vlastně řešíme dva týdny dopředu, což znamená skutečně ta účinnost od 1. 9. je poměrně vzdálená. My jsme vycházeli z nějakého názoru epidemiologů, ta situace samozřejmě je taková, že nyní vnímáme ty proti názory, musíme hledat nějaký kompromis, já jsem říkal, nejsme úplně hluší ani slepí a toto je tedy nějaké finální řešení na základně ujištění i týmu Chytré karantény, že je schopen na základě současné vlastně dispozice daty reagovat velmi promptně, pokud by ta situace se zhoršila epidemiologická, tak bychom na to následně reagovali nějakým širším spektrem těch opatření. Takže hledáme v tomto směru nějaký konsenzus, rozumím vám, chápu, máte pravdu, že ta debata prošla nějakým vývojem od pondělí do dneška, ale je to poměrně zásadní změna, a proto jsme se tedy dnes k tomu znovu vrátili.

Ono je to také otázka, teď to řeknu, pohledu epidemiologického z hlediska co je ideál, co bychom vlastně brali jako ideální opatření, a co je řekněme nějaká realita v rámci běžného života, zásah nějakých skupin a podobně, takže to je asi ten hlavní důvod, že se snažíme v tomto směru reagovat, tak abychom reflektovali ty názory, které určitě byly velmi časté v těch posledních pár dnech, a k těm možná trošku extenzivnějším opatřením typu ty komerční provozy, kterých je velké množství, přistoupili ve chvíli, kdy ta epidemiologická situace bude zhoršená, jak jsem říkal, chceme se k tomu vrátit, pokud se nic zásadního nastane, na konci září a vyhodnotit tu epidemiologickou situaci.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, iDnes.

iDnes, Josef Kopecký: Dobrý den, pane ministře, když jste tady v pondělí oznamoval ta opatření po jednání vládní Rady pro zdravotní rizika, kterou vede předseda vlády, toho jednání se předseda vlády účastnil, ano nebo ne? Jedna otázka, a druhá věc, když vlastně včera jste vydal ta nařízení, která dostali novináři v tiskovém sále ve Sněmovně, jejich podrobný výčet, co všechno je omezené, a když dneska říkáte, že to bude úplně jinak, co se změnilo od včerejšího odpoledne a zda tohle berete jako svoji osobní porážku, když vlastně drtivá většina z vámi oznámených opatření v pondělí a ve středu už dneska neplatí? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak vrátím se, nebo začnu u té 2. otázky. Neřekl bych, že drtivá většina. Já jsem vyjmenoval to, kde skutečně ta povinnost bude. Je to většina z těch bodů, které tam máme, tzn. zdravotnická a sociální zařízení, hromadná doprava a úřady, kde jsou vlastně, kde je veřejnost atd. Takže neřekl bych, že to je drtivá většina, jsou to ty komerční prostory, to je pravdou, tam je to změna. Pokud se ptáte na ten vývoj té situace tak ano, diskutovali jsme to v pondělí v rámci těch obecných pravidel povinnosti plošné v rámci tedy vnitřních veřejných prostor, ale na druhou stranu, jak říkám, od té doby přišla celá řada podnětů. Diskutujeme s různými subjekty, zástupci různých asociací apod. a reagujeme na tu situaci. Já bych to neřekl, že to je porážka moje. Já jsem toto diskutoval v pondělí na Radě vlády pro zdravotní rizika, ta situace se od té doby vyvinula a takto na to reagujeme a dnes vlastně se ten tým Chytré karantény, pan premiér a další, kteří byli na místě, shodli na této změně.

iDnes, Josef Kopecký: Během toho pondělního jednání se toho účastnil i pan předseda vlády, po kterém, to jednání, jste oznámil ta opatření, ta Rada pro zdravotní rizika?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ano, pan předseda vlády se účastnil, protože je to předseda dané Rady vlády pro zdravotní rizika. Takže ano a, jak říkám, od té doby proběhla nějaká debata a teď jsme se k tomu znovu vrátili.

iDnes, Josef Kopecký: A pan premiér s těmi opatřeními v pondělí souhlasil ještě?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Tak v té obecné rovině proběhl konsenzus na bázi celé Rady vlády pro zdravotní rizika, tzn. to, že bude povinnost ve vnitřních prostorech, kde se setkává veřejnost, toto jasně bylo prezentováno, byl tam ten návrh a bylo to vlastně přijato, ale, jak říkám, teď hledáme nějaký kompromis a nějakou specifikaci podle vývoje situace, že budeme na něco reagovat na základě dat Chytré karantény a něco tedy necháváme jako preventivní opatření od 1. 9.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz.

Seznam Zprávy, Daniela Brodcová: Dobrý den, já bych přece jenom poprosila ještě o menší upřesnění. Bude to tak, že od 1. září jsou povinné roušky ve zdravotnických zařízeních, na úřadech, veřejné dopravě, ale naopak se to tedy ruší v restauracích, kadeřnictvích apod.?

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Přesně tak.

Seznam Zprávy, Daniela Brodcová: A jenom ještě jedna věc. Chtěla jsem se zeptat, divadelní…

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Ruší, není to povinné, není to povinné.

Seznam Zprávy, Daniela Brodcová: A ještě jedna věc, provozovatelé divadelních souborů se dožadovali vlastně podobných pravidel pro karanténu, jako mají sportovci, řešili jste i tuhle otázku dneska? Díky.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Toto jsme řešili pouze částečně. Zatím není na tom úplně finální konsenzus, ale možná mě doplní paní hlavní hygienička, ale nebylo to úplně hlavní téma, které bychom hned řešili. Spíš jsme řešili otázku povinnosti roušek v rámci těchto zařízení, tam to platí, pokud je to tedy nad těch 100 osob tzn., pokud skutečně je to vnitřní akce nad 100 osob, tak povinnost roušek platí, což se týká bezesporu i divadel. My jsme tam vyšli vstříc, řekněme, díky tomu, že tam nemusí být ony vlastně volné řady atd. Takže tam vnímáme vyšší míru rizika, a proto tedy tam ta povinnost nosit roušky platí.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz.

Seznam Zprávy, Daniela Brodcová: Ještě, jestli můžeme poprosit explicitně o upřesnění, že ty roušky nebudou ani v supermarketech, v obchodech a těchto prostorách. A ještě jeden dotaz, policie se aktuálně zabývá případem, kdy pardubická nemocnice neošetřila muže, v čáslavské nemocnici mu pak zjistili pozitivitu na koronavirus, dostal zápal plic a následně v Nemocnici na Bulovce zemřel, tak jestli bude Ministerstvo zdravotnictví tento případ nějakým způsobem prošetřovat, vyžádá si nějaké dokumenty, jak to budete řešit? Děkuju.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: K té první otázce ano, to jsou všechno ty komerční prostory, o kterých hovořím. Je to ta první odrážka v rámci mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Pokud jde o ten případ, o kterém hovoříte, samozřejmě jsme zaznamenali tuto kauzu. Já jsem požádal kolegy, aby se na to podívali. Na druhou stranu, my nemáme úplně, jako Ministerstvo zdravotnictví, pravomoc, pokud to ještě ani není naše nemocnice, přímo řízená, ale ani tak nemáme tu možnost, řekněme, nahlédnout do dokumentace zdravotnické atd. Musí to jít standardním způsobem, tzn., musí být podána stížnost na příslušnou nemocnici a pak to případně řeší krajský úřad, který jediný ze zákona může nahlížet do zdravotnické dokumentace a prověřit skutečně v detailu ten případ. Je tam, jsou tam určité nejasnosti i pro mě osobně, vlastně jak to celé probíhalo od indikace toho pacienta až tedy po přeložení do Městské nemocnice Čáslav. Nechci říkat, že tam došlo k nějakému pochybení, to určitě bych si nedovolil v tuto chvíli takto prezentovat, ale nejasnosti tam jsou. Bude dobře, pokud to bude prověřeno, jestli to prošetřuje nyní policie.

Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz Český rozhlas ještě. Tak pokud už žádné další dotazy nejsou, děkujeme a hezký podvečer.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference ministra zdravotnictví k mimořádným opatřením, 20. srpna 2020