Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

15. 12. 2022 13:53

Tisková konference ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka a premiéra Kosova Albina Kurtiho, 15. prosince 2022

Marek Zeman, vedoucí oddělení PR ministra pro evropské záležitosti: Dobré odpoledne, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal při vzácné příležitosti, při příležitosti oficiálního předání Republiky Kosovo žádosti o vstup o členství do Evropské unie. Mám tu čest přivítat předsedu vlády Republiky Kosovo, Jeho Excelenci pana Albina Kurtiho a vítám také ministra pro evropské záležitosti pana Mikuláše Beka. Na úvod bych poprosil pana ministra Beka o úvodní slovo.

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti: Dobrý den, dámy a pánové. Je mi ctí, že mohu ve své roli předsedy Rady Evropské unie přijmout žádost Republiky Kosovo. Jak dobře víte, západní Balkán je dlouhodobou prioritou české zahraniční politiky a také prioritou české evropské politiky. My pevně věříme, že evropská buducnost je jedinou cestou, jak vyřešit celou řadu problémů regionu, ať už ekonomických, sociálních nebo etnických, a proto vítáme odhodlání vlády Kosovské republiky pokračovat na cestě směrem k evropské integraci a také oceňujeme pokrok, kterého se podařilo Republice Kosovo dosáhnout.

Já jsem rád, že vlastně tímto způsobem se také naplňuje jedna z priorit českého předsednictví. My jsme během těch posledních šesti měsíců věnovali velkou pozornost otázkám západního Balkánu. Jsme také rádi, že se nám podařilo pokročit v některých složitých vyjednáváních, například o vízové liberalizaci pro Kosovo. A v posledních dnech se podařilo také dosáhnout v této věci shody s Evropským parlamentem, což je pro nás velkou satisfakcí. Takže je to vlastně jedna z položek, které jsou součástí toho velkého finále českého předsednictví v posledních dnech, kdy se nám podařil průlom v celé řadě komplikovaných evropských otázek.

Takže děkuji za pozornost a předám slovo panu premiérovi.  

Albin Kurti, předseda vlády Republiky Kosovo: Vážený pane ministře Beku, dámy a pánové, my jsme přijeli do Prahy, do města, které je ve středu Evropy, a přijeli jsme sem, abychom znovu potvrdili naše neutuchající odhodlání Republiky Kosovo přihlásit se k evropským hodnotám. Hodnotám svobody, demokracie, lidských práv a právního státu. Potvrzujeme to oficiálním předáním naší žádosti o členství v Evropské unii. Je to historický den pro občany Kosova, je to historický den pro demokracii v Evropě.

Ten dopis, který mám před sebou, obsahuje naděje našich občanů, kteří doufali v tento den. Je to dopis, který hovoří o našich aspiracích na členství v Evropské unii. Hovoří o tom, že sdílíme společné ideály a hodnoty. Je to historický proces politického projektu vedoucího k míru a prosperitě. Je to odpověď na vizi Evropy, která žije v míru. Je to o Evropě, která má před sebou světlé zítřky plné spolupráce a pokroku.

Příští rok oslavíme dvacáté výročí summitu na Thessaloniki, kde Evropská unie dala evropskou perspektivu zemím na západním Balkánu, a také slavíme oficiální výročí Maastrichtské dohody, její vstoupení v platnost. Příští rok také budeme v naší zemi oslavovat začátek našeho období po odeslání přihlášky ke členství v Evropské unii.

My chápeme, že samozřejmě musíme splnit spoustu úkolů na cestě do Evropské unie. Nežádáme o žádné zkratky, o žádný zrychlený proces. My chceme vybudovat to, co potřebujeme vybudovat pro to, abychom byli v Evropské unii, a chceme to vybudovat s našimi vlastními občany.

Samozřejmě chceme být součástí Evropské unie, chceme být členským státem, který pomůže Evropské unii a bude plnoprávným členem. Chceme se transformativně přiblížit ke členství tím, že dosáhneme pokroku v naší ekonomice a dosáhneme veškerých nezbytných reforem. 

Evropská unie je naším cílem. Evropská unie také představuje těžkou práci, jejíž plody bychom si měli do budoucna užívat.

Samozřejmě každá země na té cestě do členství potřebuje jiný čas. Finsko a Švédsko, těm stačily tři roky. Malta, Kypr čtrnáct let. Takže průměr je, řekněme, devět let. Je realistické pro Republiku Kosovo, abychom se přiblížili k tomu průměru. Naše stabilizační asociační dohoda již byla zhruba z padesáti procent realizována.

Děkuji vám, pane ministře Beku, za vřelé přivítání a za veškerou podporu, kterou jste nám dávali během vašeho předsednictví. Během předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se naši občané dostali blíže k Evropské unii a vazby mezi Českou republikou a Republikou Kosovo jsou ještě silnější.

Chtěl bych uzavřít své úvodní slovo tím, že řeknu, že prezident Václav Havel řekl, že Evropa je náš úkol. A stejně tak to vnímáme i my. Evropa je pro nás náš úkol.

Marek Zeman, vedoucí oddělení PR ministra pro evropské záležitosti: Děkuji, pane premiére, a teď provedeme ceremonii oficiálního předání žádosti.

Marek Zeman, tiskový mluvčí kabinetu ministra pro evropské záležitosti: Děkujeme, nyní je prostor pro dotazy novinářů. Prosím, vyčkejte na mikrofon, děkuji.

Gjeraqina Tuhina, RTK: Otázka na pana ministra Beka. Jakožto předsednická země v Radě Evropské unie musíte být neutrální, ale za pár týdnů už opět budete jen členským státem, který nepředsedá. Budete dále podporovat Kosovo na jeho cestě do Evropské unie? Jste připraveni jim nadále pomáhat? A na pana Kurtiho: Evropští byrokraté vás v posledních dnech varovali, že Kosovu by mělo být připomenuto, jak zní článek 49. Co na to říkáte?

Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti: Já děkuji za ty otázky, já se těším na ten čas, až budu moci volněji hovořit o evropské politice, než z pohledu předsednické země. Ale určitě, samozřejmě, česká vláda podporuje Kosovo.

Albin Kurti, předseda vlády Republiky Kosovo: Já také děkuji za tu otázku. Kosovo již podepsalo stabilizační a asociační dohodu a jsme na naší evropské cestě, na cestě směrem k Evropské unii. Před deseti lety proběhl summit v Soluni a před méně než deseti týdny proběhl tiranský summit se zeměmi západního Balkánu, před méně než deseti dny. A poté, co jsme oficiálně předali přihlášku ke členství v Evropské unii, se budeme těšit na brzkou Evropskou radu, která požádá Evropskou komisi o stanovisko, a poté nám samozřejmě Evropská komise předá legislativní dotazník, oficiální dotazník, abychom mohli oficiálně odpovědět.

Jak jsem říkal, znovu opakuji, nechceme žádný zrychlený proces, žádné zkratky na cestě do Evropské unie, ale chceme vstoupit do Unie co možná nejdříve. Věřím, že s naší vůlí a odhodláním změníme názor eventuálních skeptiků.

Marek Zeman, tiskový mluvčí kabinetu ministra pro evropské záležitosti: Teď jestli je možné v albánštině.

Marek Zeman, tiskový mluvčí kabinetu ministra pro evropské záležitosti: Děkujeme, tak teď zpátky do češtiny a angličtiny. Poslední otázka, prosím. Nebo další otázka, možná ne poslední.

Leart Hoxha, ATV: Otázka na našeho pana premiéra. Bude zapotřebí speciální přístup, co se týče těch pěti zemí, které neuznávají naši nezávislost? A očekáváte, že ten pokrok v dialogu změní jejich postoj ke Kosovu?

Albin Kurti, předseda vlády Republiky Kosovo: Jak víme, když jsme podepsali stabilizační asociační dohodu, tak tam bylo i těch pět členských států Evropské unie, které neuznávají naši nezávislost. Je to menšina členských států, které neuznávají naši nezávislost, a my věříme, že by mohly být proti nám, proti našemu vstupu do Evropské unie. Ale známe ta krásná slova o různorodosti a uznání různorodosti a věříme, že s naším oficiálním podáním přihlášky ke členství v Evropské unii můžeme apelovat na tuto různorodost. Děkujeme České republice za roli, kterou sehrála jakožto předsednická země při přijetí naší přihlášky.

Marek Zeman, tiskový mluvčí kabinetu ministra pro evropské záležitosti: Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Albinu Kurtimu za jeho účast, děkuji panu ministru Bekovi a přeji vám příjemné odpoledne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka a premiéra Kosova Albina Kurti (česky)

Tisková konference ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka a premiéra Kosova Albina Kurti (originál)

Související zprávy