Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

7. 12. 2012 13:33

Tisková konference k výsledku jednání o změnách v systému sKaret, 7. prosince 2012

Petr Nečas, předseda vlády ČR: … navrhnout změny v systému používání sKaret. Této dohody si velmi vážím, je velkým posunem vpřed a já chci ocenit vstřícnost všech účastníků těchto jednání. Chceme také uklidnit veřejnost a vyjasnit také některé nesrovnalosti, které zbytečně působily proti tomuto systému jako celku. Výplata sociálních dávek prostřednictvím sKaret představuje pro klienty rozšíření způsobu čerpání dávek. Já sám jsem příznivcem moderních technologií, ale zároveň jsem důsledně pro jejich dobrovolné užívání a pro postupný evoluční vývoj, který bude rozšiřovat používání těchto moderních principů.

Základní princip dohody spočívá v tom, že bude jednoznačně zákonem stanoveno, že sKarta bude jako platební karta využívána pouze dobrovolně, to chci zdůraznit. Povinné bude pouze to, že bude používána jako průkazka toho, kdo pobírá sociální dávku. Jakékoliv její platební funkce budou oživovány pouze na dobrovolném principu. Každý si bude moci rozhodnout, jakou formou si chce nechat zasílat výplatu sociálních dávek, tzn. přes účet, prostřednictvím sKarty nebo s použitím např. složenky. Povinná platební funkce sKarty bude určena pouze pro příjemce dávek pomoci v hmotné nouzi, u nichž existuje podezření, že zneužívají těchto dávek na jiné účely, např. gamblerství, nikoliv ve prospěch dětí, ale na nákup alkoholu, cigaret apod. Pouze u té části pobíratelů dávek v hmotné nouzi, kde existuje důvodné podezření domnívat se, že tyto dávky zneužívají. Tam bude tato sKarta povinná. Kdo nebude chtít nebo moci z různých důvodů využívat platební funkci sKarty tedy např. výběr peněz z bankomatu, pokud nebudou místně dostupné, může si stanovit jejich zasílání složenkou.

Proto do tohoto systému vstupuje i Česká pošta, která ve spolupráci s Českou spořitelnou umožní zasílání složenek za poplatek, který bude stanovený zákonem. Cena za složenku bude stanovena cenou České pošty a bude odpovídat podmínkám zasílání důchodu seniorům. Tento systém by se měl rozběhnout do května příštího roku. Chci připomenout, že i u nově přiznaných důchodů, pokud nejsou přeposílány na účet a jsou poskytovány prostřednictvím složenky, tak jsou zpoplatněny. Není to tedy nic výjimečného, že u této sociální dávky jménem důchody se tak již děje. Příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi přitom nebudou muset za poštovní poukázky platit a tyto náklady bude nadále hradit stát, aby nedošlo ke snížení té sociální dávky pod hranici životního nebo existenčního minima.

Do této doby mám zprávu, že nikomu nebyly pozastaveny sociální dávky díky tomu, že nepřevzal tzv. sKartu. Přestože zněla i různá neprozřetelná slova od některých úředníků, která vyhrožovala. Nedošlo k tomu, že by komukoliv byly zastaveny sociální dávky kvůli tomu, že nepřevzal sKartu a ani nebudou. Nestane se, aby kvůli tomuto byly někomu pozastaveny sociální dávky. Dokud nebude přijata jednoznačná úprava, bude Úřad práce ČR vyplácet dávky dosavadním způsobem. Dohodli jsme se s Českou spořitelnou také na změně smlouvy, kde budou vypuštěny nebo upraveny některé body, které vyvolávaly otazníky, např. výplata důchodů přes sKarty nebo stanovení 98 % výplat dávek prostřednictvím sKarty. Vše, co děláme, musí být jasné, srozumitelné a předvídatelné. V tomto kontextu budou také zpřesněny zákony a bude provedena legislativní změna. Nyní bych dal slovo paní ministryni práce a sociálních věcí.

Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem ráda, že jsme společně s panem premiérem, Českou spořitelnou a také s Českou poštou našli cestu, jak udělat sKartu přátelštější lidem. Chceme jednoznačně změnit přístup ke klientům, právě proto je nutné změnit nejen zákony, ala také smlouvu s Českou spořitelnou. Novely zákonů jsme připraveni předložit do konce ledna. Souběžně budeme také jednat o krocích s Úřadem pro ochranu osobních údajů a také s veřejným ochráncem práv. Jsem přesvědčena o tom, že tím můžeme předejít komplikacím a také rozdílným výkladům zákona.

Jak tedy bude tato nová sKarta vypadat. Změna zákona nám umožní nabídnout lidem další varianty výplaty dávek. Je reálné, že to bude nejpozději na konci května příštího roku, jak o tom tady hovořil už pan premiér. Stejně jako dnes bude možné sKartu naprosto dobrovolně využívat jako platební kartu. A stejně jako dnes si každý klient bude moci nechat převádět peníze na svůj vlastní účet zdarma. K těmto možnostem přibude i další služba, a to zasílání peněz prostřednictvím poštovních poukázek. Jsem osobně velmi ráda, že se tato jednání podařila s Českou spořitelnou dovést do konce a že tedy bude reálné provést je do konce května příštího roku.

Vycházíme také vstříc těm klientům úřadů práce, pro které jsou bankomaty velmi těžce dostupné a také možná tito lidé nebyli zvyklí užívat bankovní účet, a tedy mít jakoukoli platební kartu. Sociálně nejslabší lidé, a zase už to tady bylo zmíněno, tedy ti, kterým stát posílá dávky v hmotné nouzi, nebudou muset platit za žádnou službu, ať už si vyberou cestu jakoukoli, kterou jim stát peníze bude posílat. Pokud si právě tito klienti zvolí, že chtějí dostávat peníze složenkou, ano, poštovné za klienty pobírající dávky v hmotné nouzi bude platit stát. Nová sKarta umožní lidem vybírat peníze od státu v bankomatech České spořitelny, a to bezplatně a kdykoliv. Tedy nejenom při prvním výběru, ale u každé dávky. Lidé se nemusí bát, že by o peníze od státu přišli. Mluvím o případech klientů, kteří se dostali do vážných finančních problémů a dluhů, a právě peníze na sKartě, tedy na tomto účtu, který bude u České spořitelny, tak nebudou na rozdíl od běžných bankovních účtů podléhat exekucím. Tzn. podle novely Občanského soudního řádu od 1. ledna roku 2013.

Chci také ujistit všechny seniory, že v tuto chvíli rozhodně není naším, ani mým zájmem vyplácet důchody prostřednictvím sKaret. Proto také změníme smlouvu s Českou spořitelnou tak, abychom v ní zrušili ustanovení, které se týká výplat důchodů.

A konečně chci také, aby lidé získali novou kartu co nejpohodlněji a maximálně jednoduše. Proto se také budeme snažit změnit zákon tak, abychom lidem s vážným zdravotním postižením nebo seniorům v domovech důchodců mohli kartu doručit. Tzn., aby ji nemuseli přejímat prostřednictvím úřadů práce a docházet na tyto pobočky. Ráda bych ujistila všechny klienty, kteří si dosud nepřevzali sKartu, že rozhodně nepřijdou ani o jednu korunu ze státních dávek a pan premiér už o tom opět hovořil.

Na závěr chci říci, že sKartu už dnes používá více než 160 tisíc klientů a těmto příjemcům poslal stát přes sKarty už více než miliardu korun. Chci, aby pro ně a samozřejmě i pro další, kteří potřebují pomoc od státu, aby byla právě nová sKarta daleko přátelštější a novou a příjemnou službou. Děkuji vám.

Pavel Kysilka, generální ředitel České spořitelny: Hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Jsme přesvědčeni, že stát má dnes díky projektu sociální karty plně funkční systém výplaty sociálních dávek a je asi dobře říct, že ten je výrazným krokem na jednoznačně správné cestě modernizace a zefektivnění státní správy. A tento systém díky právě zde prezentované společné dohodě nabídne lidem vysoký užitek, pohodlí a bezpečnost, včetně zmíněné ochrany před exekucí.

Máme radost, že ten systém, byť byl technicky poměrně náročný, tak běží naprosto hladce. Jak paní ministryně řekla, sKartu už vlastní dneska více než 160 tisíc lidí a tito lidé celkově čerpali už více než 1 mld. korun v sociálních dávkách. Stojí zato opět připomenout, že na základě vzorové smlouvy a podmínek soutěže, kterou vypsalo ministerstvo práce a sociálních věcí a které se zúčastnily tři banky, realizuje Česká spořitelna tento celý projekt pro stát bezúplatně. A k tomu se možná ještě hodí dodat, že banka nerealizuje ani žádný výnos z prostředků, které prochází tímto systémem výplaty sociálních dávek. Nejde ani tak o to, že by těch zhruba ročně 80 mld. sociálních dávek, tvoří jen o něco více než 1 % všech plateb, které Česká spořitelna za rok zpracuje, těch je zhruba 60 tisíc mld. korun. Co je daleko podstatnější, že oněch 80 mld. sociálních výplat, které projdou tímto systémem, nedávají žádnou možnost, aby s nimi mohla jakákoli banka jakkoli nakládat. Čili jediným výnosem banky z tohoto systému je možnost získávat provize od obchodníků v případě, že držitelé sociální karty platí za svůj nákup právě touto kartou.

Jak paní ministryně řekla, nad rámec podmínek soutěže i našeho smluvního závazku jsme se s ministerstvem práce a sociálních věcí dohodli na dalším rozšíření výhod sociální karty. Podle mého soudu tyto výhody z sKarty učiní asi nejvýhodnější, nejatraktivnější a uživatelsky nejpřátelštější platební možnost pro občany v ČR. Nejedná se jenom o stávající výhody, které jsou s sKartou spojeny, jako je trvalý platební příkaz zdarma, nebo jednorázový platební příkaz přes bankomat zdarma. Jedná se i o rozšíření bezúplatných výběrů z bankomatů v síti České spořitelny zdarma, o změnu PINu zdarma navíc pro spoluobčany, kteří ze zdravotních důvodů nemohou, nebo mohou jen s obtížemi ovládat bankomat, bude Česká spořitelna nabízet, nebo už nabízí možnost výběru hotovosti na přepážce poboček České spořitelny, a to zdarma.

Systém výplaty sociálních dávek se rozšiřuje díky naší dohodě s Českou poštou a my jsme velmi rádi a vážíme si toho, že celý tento systém získává velmi důvěryhodného a silného partnera. Systém výplaty sociálních dávek v ČR nabídne díky tomu plnou šíři, včetně toho stávajícího stavu, plnou šíři možností čerpání sociálních dávek, a to přesně podle volby majitelů sKarty, příjemců sociálních dávek na základě jejich potřeb, preferencí nebo možností. Děkuji vám za pozornost.

Petr Zatloukal, generální ředitel České pošty: Dobré odpoledne, já jen v krátkosti. Poštovní poukázka je standardním produktem České pošty. Službu už dnes poskytujeme klientům sociálních dávek a ve spolupráci se spořitelnou pro tu část příjemců budeme tuto službu poskytovat na základě jejich svobodného rozhodnutí.

Jan Kálal, Lidové noviny: Jak to bude ten příští rok, předtím nebude možnost doručování složenek, nebo i když to nebude podle zákona dané, Česká pošta a Česká spořitelna vyjdou vstříc a udělají tuto možnost?

Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí: My nepochybně budeme využívat přechodných ustanovení v zákoně. Tzn., stávající systém poběží tak, jako kdyby si klient nepřebral kartu, tzn., výplaty složenkou běží doposud, poběží stále do doby, než si klient převezme sKartu. V případě, že si sKartu přebere, pak možnost využívat platební funkce prostřednictvím složenky bude až od května. Je to způsobeno technickými možnostmi, které mezi sebou má Česká spořitelna a pošta.

Jan Kálal, Lidové noviny: Pokud bych chtěl využívat stále složenku, tak si nemám pro sKartu chodit?

Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí: My předpokládáme, že dnes zákon zcela nepřesně specifikuje přechodná ustanovení. Tzn., není tam nikde uvedeno, do kdy si klient musí tu sKartu převzít. Jak budeme provádět legislativní změny, s tím také budeme řešit i přechodná ustanovení a dobu, do kdy si klienti budou muset kartu přebírat. Dnes tento zákon to neupravuje. Vidíme v tom i jeho slabinu.

Štěpánka Martanová, Česká televize: Před rokem ten zákon prošel také ve sněmovně. Dneska nám říkáte, že dojde ke spoustě změn. Proč vlastně už se rovnou neudělaly změny, které jste říkali, a jsou pro lidi výhodnější, proč muselo nastat to období, kdy se tady bouřili důchodci, a zjistilo se, že to není nastaveno dobře?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Důvod je jednoduchý, byla podepsána smlouva, musím říci teď velmi korektně, nikoliv vinou České spořitelny, ale přispěním některých bývalých vedoucích funkcionářů MPSV, která nastolila tento stav, který je podle našeho názoru nejenom v rozporu s koaliční smlouvou, ale v některých aspektech i s úmyslem zákonodárce a to je velmi závažná věc. O této smlouvě nebyla vláda informována, neznala její text, nedojednávala ji, proto je třeba ji změnit. Chci zdůraznit, že Česká spořitelna v tomto jednala v dobré víře, čili to nebylo nic nekorektního ze strany České spořitelny. Nicméně někteří funkcionáři MPSV nepostupovali v této věci správně a korektně.

Štěpánka Martanová, Česká televize: Budete tuto situaci nějak řešit? Řekl jste, že došlo k porušení koaliční dohody, nebo jste o tom nevěděli?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tato situace je vyřešena kroky orgánů činných v trestním řízení.

iDnes: Protože jde o evidentní ústupek České spořitelny oproti současnému znění smlouvy, bylo to vyjednávání složité pro vládu i spořitelnu a bude spořitelna za tuto věc kompenzována a jak? Druhá věc, v Senátu je návrh sociálních demokratů na úplné zrušení sKaret, jestli jste řešili variantu, co se bude dít, kdyby se sociální demokracii podařilo na svou stranu získat takové množství poslanců a senátorů, aby ta věc byla zrušena úplně?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Než dám slovo panu generálnímu řediteli, chci říci, že Česká spořitelna jednala od počátku velmi vstřícně a velmi korektně a byl tam evidentní zájem se dohodnout a naleznout takovou cestu, která vytvoří systém, který bude ke klientům přátelský.

Pavel Kysilka, generální ředitel České spořitelny: Česká spořitelna vítá tuto dohodu a musím říct, že i ta dohoda, kterou tady prezentujeme, byla dělána i na bázi našeho přesvědčení a názoru o správném směru rozvoje systému výplaty sociálních dávek. Tím pádem je i zjevná odpověď na váš dotaz, jestli Česká spořitelna považuje tu novou dohodu za pro sebe méně výhodnou. V žádném případě. Ani jakékoli ustanovení té stávající smlouvy nepovažujeme za potřebné využít, protože si myslíme, že ty kroky, které se udělaly, jsou velmi dobré pro držitele sociálních karet, pro příjemce sociálních dávek a v tomto duchu bude vlastně upravena i ta stávající smlouva tak, jak zmiňoval pan premiér nebo paní ministryně.

Česká televize: Mimo téma ale jenom reakci na slova pana prezidenta, že překotná výměna ministrů nesvědčí vládě.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Pokud vím, pan prezident se tímto výrokem nevyjadřoval k sKartám.

Kateřina Krausová, ČTK: Mohli byste upřesnit konkrétněji změny smlouvy a vy jste paní ministryně zmínila, že už z ní vypadne ustanovení o důchodech? Pak bych se zeptala generálního ředitele České spořitelny, jak moc by se ta karta musela využívat, aby se to spořitelně vyplatilo? Zmínil jste, že zisk bude jen z toho, pokud lidé budou sKartou platit. Ještě k té smlouvě, vypadnou z ní ustanovení o kompenzacích? Protože spořitelna může žádat o jednání, o kompenzace, pokud ztráta dosáhne určité hranice.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dohodli jsme se na některých konkrétních změnách, já jsem některé z nich prezentoval. Tzn., nebude to používáno u důchodů, nebude nutno zajistit 98 % všech dávek jdoucí přes sKarty. Budeme muset tu smlouvu i legislativu upravit na základě rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, protože je to věc, kterou musíme respektovat všichni, jak stát, tak Česká spořitelna. Provedeme i legislativní změny, na které potom změna smluvních ustanovení musí navazovat s tím, že jsme se v té dohodě dohodli, že ta stávající jednání a kroky, které děláme, nebude Česká spořitelna považovat za kroky, které jsou v rozporu s touto smlouvou a za které by mohla potom vyžadovat kompenzaci. Česká spořitelna vystupovala velmi vstřícně a měla zájem na tom, abychom nalezli dohodu, která bude vůči lidem a klientům vstřícná, aby zmizel stav, který ve skutečnosti lidi irituje.

Kateřina Krausová, ČTK: Jak moc by lidé museli tu kartu používat, aby z toho byl nějaký profit?

Pavel Kysilka, generální ředitel České spořitelny: Řeknu vám to tak. Zhruba tak, jak dneska využívají jiní držitelé platebních karet tyto platební karty pro nákup v obchodech. Tam vycházíme ze stejného čísla.

Televize Prima: Na paní ministryni. Vy jste říkali, že budete spolupracovat s Úřadem na ochranu osobních údajů. Nedávno se právě mluvilo o tom, že ministerstvo mohlo neoprávněně poskytnout data lidí České spořitelně. Jestli tímto sami pochybujete o tom, zda jste měli oprávnění? A jestli jste dosud s tímto úřadem spolupracovali na této věci?

Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí: Ano. MPSV spolupracovalo s Úřadem pro ochranu osobních údajů už jenom z toho titulu, že tento úřad je oficiálním připomínkovým místem k předkládaným zákonům, takže tato spolupráce tam nepochybně byla. Musím říci, že aniž bychom chtěli pochybovat o tom, že to bylo správně nastaveno, tak právě probíhá na MPSV kontrola z tohoto úřadu zaměřená na používání sKaret a myslím si, že bude v následujících dnech uzavřena tak, abychom mohli vyvodit příslušné závěry, a z toho případné legislativní změny, bude-li potřeba.

Jan Kálal, Lidové noviny: Když už se bude do té smlouvy psát, zůstane tam to, že je na 12 let a prakticky nevypověditelná, kromě technických důvodů?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Toto ustanovení nikdo nezpochybňoval. Na druhé straně dojde tam k úpravám, o kterých jsme mluvili, plus některé další, které budou vynuceny jednak zřejmě rozhodnutím Úřadu na ochranu osobních údajů, plus změnami v české legislativě. Ten smluvní vztah je podřazen zákonnému stavu, vytvořenému českými zákony.

Michal Schuster, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkujeme vám za vaši pozornost a hezké odpoledne.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference k výsledku jednání o změnách v systému sKaret, 7. prosince 2012

Související zprávy