Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

11. 5. 2009 14:32

Tisková konference k předání Úřadu vlády premiérovi Janu Fischerovi Mirkem Topolánkem, 11. května 2009

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi abych vás přivítá ve svátek, 8. května zde na úřadu vlády při příležitosti předání úřadu premiérem Mirkem Topolánkem premiérovi Janu Fischerovi. Oba pány tímto vítám a předávám slovo panu premiérovi Topolánkovi.

Mirek Topolánek, bývalý předseda vlády ČR: Vážený pane premiére já bych chtěl vám a vaší vládě nejdříve poblahopřát a předtím, že řeknu pár slov bych chtěl říct, že tato vláda nepřišla nepřátelským převzetím a narozdíl od naší zkušenosti, když jsme našli prázdné domy bez toho že by nám je někdo předával, tak od nás se to nedočkáte, my opravdu jsme připraveni na to předat náležitosti v pořádku. Já vám předávám zemi v nelehké mezinárodní situace, kdy nikoliv naší vinou nemohla vláda dokončit dobře české předsednictví, dotáhnout reformy a protikrizová opatření. Nicméně i když fakticky vláda vládla jen 2 roky a 3 měsíce a i když poslední půlrok poznamenala světová krize, mohu vám předat Českou republiku v lepší kondici než na počátku našeho mandátu, když jsme ji přebírali po osmi letech vládnutí České strany sociálně demokratické. Dokázali jsme zahájit práci na všech 170 úkolech našeho programového prohlášením a zcela jsme dotáhli do konce 62 % z nich. Vláda nemůže ovlivnit vše, zejména neovlivní ekonomický růst a zahraniční poptávku. Nicméně v zásadních parametrech, které vláda ovlivnit může, jsme dosáhli jasně měřitelných úspěchů. Ostatně právě instituce, kterou jste do teď řídil, Český statistický úřad k tomu poskytla přesné důkazy. Předávám vám zemi, v níž mezi roky 2006 a 2008 i při zpomalující ekonomice dramaticky poklesl deficit státního rozpočtu.

Díky našemu rozumnému hospodaření a prosazeným reformám byl loňský deficit nejnižší za posledních 11 let a činil pouhých 19,4 miliard korun při růstu 3,2 %. Zatím co v roce 2006 činil deficit 97,6 miliardy a to při růstu 6,8 %. Předávám vám zemi, v níž se díky úspěšným reformám radikálně snížila nezaměstnanost. V roce 2005 bylo bez práce 9 % lidí, na konci roku 2008 již jen 5,4. A i když nyní vinou krize nezaměstnanost roste, stále je třetí nejnižší v Evropské unii.

Předávám vám zemi, v níž díky našim daňovým změnám vzrostly čisté příjmy domácností, které za vlád minulých trvale klesaly. Nejvíce vzrostly čisté příjmy rodin s dětmi a to díky výraznému zvýšení slev na dani. Oproti roku 2006 vzrostly v roce 2008 čisté příjmy rodin s dětmi téměř o 20 % a dosáhly 10 133 korun na hlavu. Meziročně stoupl příjem rodin s dětmi po zavedení reforem o 9,7 desetin procenta nominálně a reálně o 3,9 %. Předávám vám zemi, v níž je díky naší citlivé sociální politice umožněné úsporami zbytečných výdajů rychle rostly penze. Od konce roku 2006 se jejich reálná hodnota zvýšila o 5,8 % bodu. Od září 2006 do ledna 2009 vzrostla průměrná výše důchodu o 1 658,- Kč a přesáhla 10 000 korun.

Předávám vám zemi, v níž poklesly daně, které za vlád ČSSD rostly. Zatímco v roce 2006 museli občané pracovat na stát 164 dní, v roce 2008 už to bylo jen 158, takzvaný den daňové svobody přišel o šest dní dříve a vrátil se k úrovní roku 2000. Letos přijde další pokles, protože jsme zaměstnancům snížili pojistné 1,5 % a podnikové daně o jeden procentní bod. To znamená pro občany a firmy přes 36 miliard, respektive 6 miliard korun navíc. V rámci boje s krizí navrhujeme další snížení daní.

Předávám vám zemi, v níž se ve zdravotnictví zvýšila solidarita s vážně nemocným a se seniory. Zatímco minulé reformy znamenaly omezování operací a odpírání moderních léků, my jsme i díky regulačním poplatkům omezili plýtvání. Díky tomu a také díky účinnému tlaku na farmaceutické firmy jsme mohli zlevnit doplatky u více než 3 000 léků ze 4 000 a to až v řádu stokorun. Zvýšily se také prostředky na drahou léčbu, zkrátily se čekací lhůty operací. Na léčbu rakoviny se v roce 2008 věnovalo o 1,9 miliardy více než v roce předchozím, u totálních endoprotéz o jednu miliardu korun.

Předávám vám zemi, která díky našim reformám i díky nově přijatým opatřením relativně dobře vzdoruje dopadům krize. Protikrizová opatření jsme začali přijímat mezi prvními v Evropské unii i v říjnu. Dosud realizovaného a přijímaná opatření představují růstový impuls téměř 180 miliard korun, to je 4,7 % HDP a jsou svým dopadem druhé největší v Evropské unii.

Nakonec ale ne v neposlední řadě vám předávám zemi, která může být hrdá na své předsednictví Evropské unii. Zvládli jsme plynovou krizi i moderování debaty za světové ekonomické krize. Dosáhli jsme odmítnutí protekcionismu, který by krizi dále prohloubil a poškodil by zejména takové ekonomiky, jako je ta naše. Přivedli jsme do Prahy amerického prezidenta Obamu na summit Evropská unie - Spojené státy, což je klíčové pro následující vztahy obou zemí. Po nevýrazném vystupování zástupců ČSSD jsme dosáhli toho, že nás začali brát vážně.

Mohl bych v té bilanci pokračovat, ale není pro to prostor. Vážený pane premiére, vím že to budete mít hodně těžké, nechci si hrát na sudičku, ale přeci vám přeji 3 věci. Za prvé, úspěšné dokončení předsednictví, navázání na to, co se dařilo první 4 měsíce. Za druhé, efektivní pokračování nastartovaných protikrizových opatření dobrou spolupráci s Národní ekonomickou radou vlády, schopnost chránit české firmy a české občany. A za třetí, udržení veřejných financí na uzdě, ubránění reforem, zabránění enormního růstu dluhu kvůli krizi, úspěšné sestavení rozpočtu na příští rok.

Ve všech těchto bodech vám slibuji svou podporu, podporu Občanské demokratické strany a maximální možnou podporu trojkoalice. Děkuji.

 

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Já děkuji panu odstupujícímu premiérovi Mirku Topolánkovi a nyní poprosím premiéra Jana Fischera o jeho slovo.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pane premiére, dámy a pánové. První poznámka, já jsem s velkým potěšením a s velkou pozorností zaznamenal, kolik statistik se vešlo do vystoupení, politického vystoupení při hodnocení toho uplynulého období působení vlády pana premiéra Topolánka, to mně jako profesionála velmi zaujalo. Druhá glosa, potvrzuji to, že předání mezi vládami je hladké, korektní, velmi produktivní. Jsem tomu velmi rád, já mám velmi dobrý pocit z toho, že během těch čtyř týdnů, které byly k dispozici na sestavení nového kabinetu jsem kromě debaty s kandidáty na posty nových ministrů měl příležitost hovořit s řadou, snad prakticky se všemi ministry vlády současné, měl jsem dobrý dojem, že nic netajili, mluvili jsme o know-how, o starostech rezortů a podobně, o jejich prioritách – pro mě to byl velmi důležitý, významný a užitečný zdroj informací i pro orientaci činnosti kabinetu nového. Osobně také děkuji panu premiérovi Topolánkovi za obdobnou snahu na té úrovni, na úrovni vrcholové. To je velmi dobře, protože se cítíme dobře my dva, že se budou cítit vlády, ale že mohou tuto situaci vnímat občané této země. Pan premiér Topolánek bilancoval, já se dívám dopředu, dívám se na to, co může vykonat vláda, která opakuji nevznikla jako výsledek voleb, jako výsledek povolebního uspořádání poměrů, jako výsledek politické dohody reagující na nějakou situaci, na vyslovení nedůvěry vládě nyní odcházející. To samozřejmě dává té vládě prostor v tom smyslu, že to nebude opravdu vláda vizí, převratných politických návratů, takový mandát podstatu a povahu nemá, ale neznamená to, že to bude vláda, která bude mít lehkou práci, které čeká lehké období, která samozřejmě přejímá zemi v období recese, ochabnutí, poklesu hospodářského výkonu a přebírá jí v době, kdy zbývá dokončit šest, sedm týdnů českého předsednictví a to s některými událostmi opravdu velmi pro tuto zemi významnými, kde budeme muset potvrzovat, že skutečně jsme schopni se ctí v dokončení předsednictví obstát. Státní rozpočet hodlám připravovat se svými kolegy tak, aby byl velmi střídmý, velmi zdrženlivý, protože cokoliv jiného by znamenalo vážné makroekonomické potíže s dopady na občany této země v letech následujících. Rozmařilost na příští rok i když to bude bolet, si prostě dovolit v žádným případě nemůžeme.

Před vládou bude stát taky, aby zajistila klidný efektivní chod státu státních institucí, dobrou schopnost resortu čerpat evropské peníze, dokončit některé projekty, kde není důvod v nich pokračovat nebo je nedkonočit. Netolerovat zpomalování některých prací jako je e-government, e-health a další ... kultivace státní správy v této zemi a podobně, není důvod nějakým způsobem váhat. Vše stojí před touto vládou a bilancovat budeme na konci trati, na konci trati budou volby, ve kterých občané této země rozhodnout, jaké budou nové poměry v zákonodárném sboru a na jejichž základě, půdoryse vznikne již politicky komponovaná vláda.

Chci, aby můj kabinet působil jako kabinet efektivní, dobře komunikující a náležitě sebevědomý s vědomým, že slouží občanům této země. proto tady je a pro nic jiného se vší zodpovědností ke všem z ústavním institucím, ústavě a zákonům této země a odpovědná i svém programu. Samozřejmě se svou vládou se budu ucházet v ústavou stanovené lhůtě o důvěru ve sněmovně Parlamentu České republiky a jsem přesvědčen, že vláda tuto důvěru získá. První zasedání máme dneska, není to gesto je to symbolické, tato vláda se nerozkoukává, to není vláda, která nastupuje z chodu, ta nastupuje z běhu, ale to jsme všichni čekali a tak je to normální a s tím počítáme.

Já pane premiére ještě jednou všechno dobré, ať se vám daří, vašim spolupracovníkům a vašim ministrům, jejichž spolupráce jsem si vážil nejen v těchto čtyřech týdnech, ale já jsem s nimi spolupracoval jako šéf statistického úřadu celou dlouhou dobu, takž i jim prosím vyřiďte ještě jednou moje pozdravy a přání všeho dobrého.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Děkuji premiéru Janu Fischerovi, děkuji panu premiéru Mirku Topolánkovi, vám za pozornost, hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference k předání Úřadu vlády premiérovi Janu Fischerovi Mirkem Topolánkem, 11. května 2009