Tiskové konference

22. 9. 2022 14:38

Tisková konference k plánu úspor v objektech Úřadu vlády, 22. září 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Dámy a pánové, pěkné odpoledne, vítejte na tiskové konferenci, která je věnována úsporám energií tady v budově Úřadu vlády. O úvodní slovo poprosím předsedu vlády Petra Fialu, ale ještě, než k tomu dojdeme, zkusím vás provést tím, jak to bude vypadat. Nejprve pan premiér a paní vedoucí Úřadu vlády přednesou svá úvodní slova, své projevy, následně bude prostor pro dotazy s tím, že vás poprosím, aby byly co nejvíce k tématu, a následně si projdeme budovu Strakovy akademie, ať vidíte konkrétní místa, kde k těm úsporám bude docházet. Pane premiére, máte slovo.

Petr Fiala, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci, která je trošku netradiční a na které vám tady chceme společně s vedoucí Úřadu vlády paní Janou Kotalíkovou představit úspory, které jsme připravili právě tady na Úřadu vlády. 

To, co je důležité, je, že – já už jsem o tom informoval občany a mohu je o tom znovu ujistit – že letošní zimu nepochybně zvládneme. Naše vláda udělala všechno pro to, abychom zajistili dostatek energií. Nedávno jsme otevírali terminál na LNG plyn v Nizozemsku. Máme rekordně naplněné zásobníky, prostě tu letošní zimu nepochybně zvládneme. Zároveň děláme všechno pro to, aby Česká republika byla energeticky suverénním státem. O těch věcech, které děláme, vás průběžně informuji.

Ale, jak jsem říkal ve svém nedělním projevu, je důležité, abychom se nesmířili s tím, že máme dost energií, ale abychom všichni se snažili s těmi energiemi dobře hospodařit, zacházeli s nimi šetrně a kde to je možné, tak jejich potřebu snižovali. A říkal jsem také, a trvám na tom, že se budu snažit, budu vytvářet tlak na to, aby příkladem šly především instituce státu. 

A proto jsme dnes tady, protože vám chceme ukázat úsporný program, se kterým přichází Úřad vlády, kde jsme přijali balíček úsporných opatření, který bude znamenat omezení osvětlení na nezbytné minimum, bude znamenat to, že v kancelářích se bude topit na teplotu mezi 19 a 20 stupni, ve společných prostorách nebo v budovách, které pravidelně nepoužíváme, bude ta teplota ještě nižší. 

To, co tady tým pod vedením vedoucí úřadu paní Jany Kotalíkové připravil, bude znamenat, že ve výsledku ušetříme něco mezi 17 a 20 procenty spotřebovaných energií, což je částka, která se pohybuje kolem dvou milionů korun. Tak to je příklad toho, jak budou postupovat instituce státu a je to, co uděláme tady na Úřadu vlády.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a já poprosím o slovo vedoucí Úřadu vlády Janu Kotalíkovou.

Jana Kotalíková, vedoucí Úřadu vlády: Já děkuji za slovo, pane premiére, dámy a pánové, dovolte, abych vám představila některá opatření, která v souvislosti s energetickými úsporami plánujeme udělat nebo jsme už udělali, a také využiji příležitosti a poděkuji panu premiérovi za to, že máme z jeho strany v těchto krocích maximální podporu.

První velký krok, který jsme už udělali před časem, byl, že jsme zrušili nasvícení budovy Strakovy akademie. Podle předpokladu, který byl, bylo svícení kolem čtyř hodin denně prakticky 365 dnů v roce, což by v příštím roce po zastropování cen byla částka kolem 130 000 korun ročně. Samozřejmě ty důvody jsou jednak finanční, ale jsou také symbolické a motivační, abychom i my jako Úřad vlády, šli příkladem a začali jsme u toho nejjednoduššího a to je právě, že jsme přestali nasvěcovat budovu Strakovy akademie.

Další významný krok bylo svícení a osvětlení ve vnitřních prostorách vlády. I tady jsme přijali několik opatření. V podstatě jsme snížili osvětlení na bezpečnostní minimum, to znamená, že jsme v podstatě uvolnili téměř každou druhou žárovku i v těchto zdobných lustrech. Zároveň dovyměňujeme všechny zbylé klasické žárovky za LED žárovky a připravujeme instalaci pohybových čidel na chodbách a v přidružených prostorách, jako například toalety.

Máme vypočítáno, že v případě, že snížíme osvětlení na bezpečností minimum, instalujeme v maximální míře tedy LED žárovky a přestaneme nasvěcovat budovu Strakovy akademie, tak by se ten maximální nominální příkon osvětlení snížil na 70 kilowatt, což by při těch cenách v příštím roce po zastropování měla být úspora až půl druhého milionu korun.

Já samozřejmě jsem si vědoma toho, že v tomto směru i v otázce svícení budeme potřebovat maximální součinnost našich zaměstnanců, aby k energetickým úsporám přistupovali zodpovědně. Proto jsme pro ně připravili manuál, jak se chovat energeticky úsporně – jednak zhasínat, jednak jak efektivně větrat nebo jak se chovat ke spotřebičům a technice, kterou mají v kanceláři. Zároveň je vyzývám, aby maximálně využívali sdílenou dopravu a řidiče a používali nebo začali ve větší míře používat hromadnou dopravu. Například i ve věci těch elektrospotřebičů děláme velké změny v tom, že vyměňuje ty staré spotřebiče za novější, zejména například u lednic ta úspora starého vůči novému spotřebiči může být až padesát procent.

Za naprosto zásadní krok, který učiníme, pak považuji zateplení půdy, půdních prostor, kde je plocha kolem 3 000 m2 a my bychom rádi zateplili vatou podlahu tak, aby se eliminoval odchod tepla. Ta úspora tam může být až patnáct procent. Samozřejmě tady nám vzniknou nějaké finanční náklady. My jsme se po dohodě s panem premiérem rozhodli, že odložíme původně plánovanou rekonstrukci a modernizaci prostor vládní zasedací místnosti a místnosti pro novináře a část peněz využijeme právě na rekonstrukci a na zateplení půdy.

Samozřejmě platí, že jak jednací sál vlády, tak tiskové atrium je třeba do budoucna rekonstruovat, protože technologicky je hodně zastaralé, ale zateplení půdy a věci související právě s těmito úsporami jsou teď pro nás priorita číslo jedna.

Tím bych navázala na ten asi nejpodstatnější krok, ten, který přinese největší úspory, a to je vytápění našich budov. My jsme plošně snížili teplotu a budeme snižovat teplotu ve vnitřních prostorách na 19 až 20 stupňů, ve vedlejších místnostech, chodbách, předsálích nebo skladech budeme temperovat na 15 stupňů. Snížení teploty se samozřejmě dotkne i našich reprezentativních paláců, které budeme temperovat rovněž na 15 stupňů a vyzývat k včasným rezervacím tak, abychom potom dokázali s dostatečným předstihem se z těch 15 stupňů dostat na požadovaných 19 až 20.

Zároveň děláme energetický audit tak, abychom věděli příležitosti ke snižování energetické náročnosti. Já na závěr snad jen si dovolím vyjádřit přání, že to pro všechny naše zaměstnance úřadu bude přijatelné a že nám v této těžké době pomohou. Děkuji za pozornost.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a já otvírám prostor pro dotazy. Vidím první CNN.

Jan Socha, CNN Prima NEWS: Pane premiére, mluvil jste o tom, že by měl stát jít příkladem, dnes se bavíme o tom, co se bude dít na Úřadu vlády, plánujte nějak i představovat nebo navrhovat svým kolegům ve vládě, ministrům, jak by oni měli jednat na svých ministerstvech? A potom otázka trochu mimo téma: Představíte v dohledné době prezidentského kandidáta? Protože říkal jste, že po létě, tak jak to, prosím, vypadá? 

Petr Fiala, předseda vlády: Já jsem říkal po létě a říkal jsem v průběhu září a skutečně s tím v průběhu září počítáme. Po komunálních a senátních volbách představíme naši strategii pro prezidentské volby, jejímž cílem je, abychom na Pražském hradě, nejenom my jako koalice SPOLU, ale občané této země, měli důstojného prezidenta, hlavu státu, za kterou se nejen nemusíme stydět, ale která reprezentuje i prozápadní orientaci České republiky, ctí Ústavu i jejího ducha a naplňuje všechna ta očekávání, která tady máme. Takže určitě to do konce září uděláme.

A pokud jde o tu první otázku, ono se to postupně už děje, protože jednotlivá ministerstva, jednotlivé úřady připravují nebo představují úsporné kroky, představují to, co samy dělají. Myslím si, že takto je to správně. Že je vždycky potřeba se podívat na charakter těch budov a na možnosti, které tu jsou. Dnes, myslím, dopoledne, představilo úsporný program Ministerstvo zemědělství a takto budeme pokračovat.

Určitě všichni kolegové mají ode mne zadání, že mají s takovouto iniciativou vystoupit. Já považuji za důležité, když vyzýváme občany i firmy, aby přemýšleli nad tím, jak hospodařit dobře s energiemi, tak považuji za důležité, aby stát šel skutečně příkladem.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Hospodářky.

Dávid Pásztor, Hospodářské noviny: Já bych se chtěl zeptat k tomu zateplení vnitřních prostor. Říkali jste značná investice, tak máte to nějakým způsobem vyčíslené?

Jana Kotalíková, vedoucí Úřadu vlády: Podle toho původního předpokladu by se to mělo vyšplhat mezi 10 až 13 miliony korun.

Dávid Pásztor, Hospodářské noviny: A máte už vypsanou soutěž na tento projekt, nebo to teprve připravujete?

Jana Kotalíková, vedoucí Úřadu vlády: Teď to budeme připravovat.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju. Další dotazy nevidím, takže končím tuto část tiskové konference a všechny vás srdečně zvu k prohlídce Strakovy akademie.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X