Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

27. 9. 2022 11:25

Tisková konference k Mezinárodnímu dni seniorů, 27. září 2022

Petra Knoblau, Odbor komunikace Úřadu vlády: Hezké dopoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci při příležitosti blížícího se Mezinárodního dne seniorů, který nás čeká v sobotu. Dovolte, abych zde přivítala zmocněnkyni vlády pro lidská práva paní Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, také vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku a je zde s námi také pan Jiří Hrabě, ředitel organizace Elpida. O úvodní slovo poprosím paní zmocněnkyni.

Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva: Dámy a pánové, dobrý den. V sobotu 1. října si už po jednatřicáté připomeneme Mezinárodní den seniorů. Je to příležitost k oslavě starších lidí a jejich nezastupitelné role ve společnosti po celém světě. My bychom proto rádi dnes českým seniorům a seniorkám poblahopřáli k tomuto svátku a vyjádřili díky za vše, co pro Českou republiku a sociální soudržnost v naší zemi dělají.

Jsou to více než dva roky, kdy Česká republika čelila a ještě stále čelí událostem, které jsou v historii samotné České republiky nevídané. Nejprve pandemie covid-19, která se samozřejmě závažně dotkla práv a zájmů všech obyvatel, obzvláště pak starších lidí. Čelili jste nákaze nebezpečnou nemocí a následovali omezující vládní protiepidemická opatření. Někteří z vás byli při pandemii odkázáni k životu v ústraní a izolaci. Nemohli jste vídat své rodiny, někteří jste ztratili bohužel své blízké.

Chceme vám poděkovat za vaši sílu a odolnost, se kterými jste covidové období přestáli. Po všech bolestech, které pandemie přinesla, vám chceme slíbit, že vláda nedopustí, aby případná další vlna covidu-19, pokud nastane, měla takové negativní dopady na vaše životy jako ty vlny předcházející.

Od února letošního roku se potýkáme s dopady války na Ukrajině vyvolané Ruskem. Obětavě pomáháme lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny. Sami nevíme, kdy budeme v nouzi potřebovat pomoc druhých. Někteří z vás se navíc zapojují do dobrovolnických aktivit. Pomáháte příchozím uprchlíkům s dobrou adaptací do naší společnosti, pomáháte finančně, věcně nebo jiným způsobem přispíváte. Za to vám všem velmi děkujeme. Děkujeme za to, že pomáháte situaci zvládnout a podílíte se na řešení ukrajinské krize.

S ruskou agresí souvisí také nutné snižování zásobování plynem, vzrůst cen energií. Chceme vás ujistit, že vláda České republiky aktivně hledá prostředky a způsoby řešení k zamezení závažných dopadů těchto událostí na práva, zdraví a životní pohodu českých seniorů a seniorek, celé společnosti.

Pan ministr o tom bude vzápětí mluvit podrobněji, ale došlo k zastropování cen elektřiny a plynu pro domácnosti a také je zajišťována podpora na úhrady nákladů na energie v podobě tzv. úsporného tarifu. To jsou základní opatření, která by měla napomoci českým občanům, včetně seniorů, překonat letošní zimu s co nejmenšími obtížemi a bez větších obav o sebe a o své zdraví.

Souhrnné informace o vládní pomoci jsou k dispozici na jednom místě, na novém webu Deštník proti drahotě a my se ještě o dalších detailech zmíníme v rámci našich projevů a prezentací. Velké díky za zapojení do zvládání současných výzev a těžkostí a děkujeme za vaše odhodlání a statečnost.

Já teď jenom velmi krátce se ještě dostanu v rámci prezentace k podrobnějším údajům na toto téma. V České republice tvoří lidé starší 65 let více než dvacet procent obyvatel, což je nevíce v historii České republiky. Předpokládá se, že v roce 2050 bude seniorem, seniorkou každý třetí obyvatel České republiky. Aktivní zapojení starších lidí a jejich názory a přispění jsou zcela nepostradatelné pro další rozvoj naší společnosti.

Všichni senioři a seniorky mají v naší společnosti své důležité místo, plní spoustu důležitých rolí a my ještě jednou děkujeme všem, kdo pomáhají zvládat současné výzvy včetně těch, které souvisí s konfliktem na Ukrajině.

Jak stát pomáhá? Vláda poskytuje dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, včetně například příspěvku na bydlení. Vláda nastavila energetický úsporný tarif, který zajišťuje slevu na platbách za energie, která se automaticky projeví ve vyúčtování po 1. říjnu 2022. Také vláda zastropovala ceny energií, které automaticky zaručí nepřekročitelnou cenu, kterou bude moci poskytovatel energií účtovat od listopadu 2022.

Přímá podpora pro seniory a seniorky v České republice. Na nejbližší pobočce Úřadu práce České republiky a obecních úřadech můžete získat poradenství v různých náročných životních situacích jak ve vazbě na možné poskytnutí sociálních dávek, příspěvku na bydlení a další životní potřeby.

V České republice existují a velmi stabilně fungují podpůrné telefonní linky určené seniorům a seniorkám. Je to jednak Linka seniorů Elpida, kterou tady blíže představí pan ředitel této organizace. Funguje zdarma denně od 8 hodin ráno do 8 hodin večer. Telefonní číslo je 800 200 007.

Dále non-stop a také zdarma funguje Senior telefon, který provozuje organizace Život 90, telefonní číslo 800 157 157. V rámci těchto telefonických linek je zajišťována krizová pomoc seniorům a seniorkám, konzultace ve vztahu k různým životním výzvám a problémům a také poradenství či přímá asistenční podpora při řešení různých oblastí, výzev a potřeb.

V tuto chvíli je určitě důležité také připomenout programy na podporu fyzického a duševního zdraví. Veřejná zdravotní pojišťovna platí z fondu prevence až deset terapeutických sezení, psychosociální podporu všem dospělým lidem v České republice, ale také dětem nad sedm let. A je možné na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny na stránce dusevnizdravi.vzp.cz najít také kontakty na terapeutky, terapeuty v jednotlivých regionech, kteří poskytují přímou psychosociální podporu, pomoc, ať už osobně, on-line nebo přes telefon, všem, kdo ji potřebují. A Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá částkou 500 korun na jedno takové sezení, a to až do výše deseti terapeutických ošetření.

Na webu opatruj.se také vznikl podpůrný portál při Národním ústavu duševního zdraví, kde můžete najít řadu užitečných tipů, které se týkají jak sebepéče, posilování psychické odolnosti, tak je zde také adresář na různé krizové terapeutické i psychiatrické služby, které je možné využít napříč celou Českou republikou, pakliže by se kdokoliv nacházel ve složité životní situaci a potřeboval by pomoc právě v oblasti duševního zdraví.

Já vám v tuto chvíli velmi děkuji za vaši vytrvalost, solidaritu a přispění naší společnosti, přeji vše dobré k blížícímu se Mezinárodnímu dni seniorů, a případně jsem připravena na následné otázky. Děkuji mnohokrát.

Petra Knoblau, Odbor komunikace Úřadu vlády: Já také děkuji a poprosím také pana ministra Mariana Jurečku.

Marian Jurečka, místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí: Dobrý den. Já musím říct, že vlastně Mezinárodní den seniorů je velmi důležitým dnem, který je dobré si připomínat, a také přinášet toto téma daleko více aktivně do společnosti, protože bez našich dědečků, babiček, prarodičů bychom my tady dnes nebyli a ta společnost by nezvládla spoustu klíčových momentů v minulosti, které právě oni svou aktivitou dokázali zvládnout.

A jsou to lidé, kteří dnes jsou opravdu v mnoha ohledech ve společnosti velmi aktivní, na kterých třeba stojí spolkový život, na kterých stojí třeba i mnoho činností, které na první pohled nejsou tak viditelné, ale jsou naprosto klíčové, jako je třeba péče o někoho blízkého, o manžela, o manželku, o někoho s handicapem v té rodině, o svá vnoučata, o své děti a podobně.

Takže já chci také za vládu i za sebe, za ministerstvo poděkovat všem lidem, kteří jsou seniory. Ať už to jsou senioři opravdu aktivní podle svých možností, nebo jsou to lidé, kteří mají různá omezení, jsou třeba v situacích, které už jsou pro ně náročnější, tak jim ale chci poděkovat za to, že to zvládají, a za to, co odvedli pro naši společnost.

My jako vláda České republiky rozhodně se snažíme být aktivním partnerem pro seniory a hledat cesty, jak jim i v této složité době, která je zasažena tou energetickou krizí, pomoci a pomáhat. Nejenom v té oblasti valorizace důchodů, té zákonné valorizace, kterou jako vláda ctíme a musíme na ni najít finanční prostředky.

Já připomenu, že jenom v letošním roce je to více než 55 miliard korun. V tom roce příštím od 1. ledna bude další valorizace, kdy se důchody zvýší v průměru o 825 korun a kde je důležitá jedna změna, že právě těm babičkám, maminkám, které vychovaly nás, dnešní generaci, která tady stojíme, tak se měsíčně zavede tzv. výchovné, 500 korun za každé vychované dítě měsíčně dostanou tyto ženy, tyto maminky k důchodu navíc.

Je to situace, která je důležitá proto, protože ty rozdíly mezi průměrnou výší důchodu mezi muži a ženami tady jsou dlouhodobé a vlastně je to určitá nespravedlnost toho systému, který bohužel vlastně doteď fungoval tak, že vlastně částečně potrestal maminky za to, že měly děti, obětovaly část svého života, své kariéry právě ve prospěch výchovy nás, produktivní generace, která tady dnes je.

Takže to je jedna z dalších změn, které přispívají k tomu, abychom dokázali i ve světle dopadů inflace pomáhat seniorům zvládat jejich náklady, které jim také rostou nejenom u energií, ale i u potravin a u dalších položek.

Samozřejmě děláme i další kroky právě v oblasti sociálního systému, kdy tady platí především teď od 1. 10. zvýšení těch tarifů v rámci příspěvku na bydlení. Tady velmi apeluji, aby se nikdo nestyděl, ozvat, zeptat, požádat o tuto formu pomoci. My jsme jako vláda speciálně od toho 1. 10. ještě zvýšili podporu pro ty jedno a dvoučlenné domácnosti, což jsou právě nejčastěji domácnosti seniorek, seniorů, vdov, vdovců, kde opravdu ta pomoc je na místě, je důležitá.

Takže tady se znovu připojuji s tím apelem: Nebojte se ozvat, byť jste třeba v minulosti nikdy v životě o žádnou podporu stát nežádali, tak v těch mimořádných situacích, jako jsou povodně, tornáda, požáry nebo tato energetická krize, je tady stát od toho, aby lidem, kteří tu pomoc objektivně potřebují, aby pomohl. A jsme na to připraveni, abychom pomohli. Takže velmi na to apelujeme.

Pak se samozřejmě snažíme dělat další kroky, které třeba míří na lidi s handicapem, to znamená, valorizovali jsme a zvyšovali jsme podpory právě třeba v rámci podpory osob se zdravotním postižením. Pamatujeme na ně a snažíme se sledovat tu situaci a hledat ještě, jak pomoci, jak tu situaci zlepšit.

Samozřejmě v obecné rovině také podporujeme ty aktivity, které zabezpečují třeba jak už celorepubliková Rada seniorů, nebo ostatní organizace, které jsou i v regionech, jsou v městech, obcích, které dělají opravdu ten aktivní spolkový život, aktivizují naše seniorky, seniory, dělají různé aktivity, třeba i včetně táborů a podobně. I toto je něco, na co v této situaci pamatujeme a snažíme se to v rámci našich finančních možností vlády podporovat.

Ještě jenom v závěru děkuji všem, a i když jsme teďka v dobách, které nejsou jednoduché, tak znovu se vracím k tomu, že stát v České republice má nastavené mechanismy, jak umíme pomoci, tak toho, prosím pěkně, využívejme. Děkuji.

Petra Knoblau, Odbor komunikace Úřadu vlády: Já také děkuji a předávám slovo také panu řediteli.

Jiří Hrabě, ředitel organizace Elpida: Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl zmínit konkrétní pomoc, kterou seniorům nabízí Linka seniorů, která vznikla právě u příležitosti Mezinárodního dne seniorů před dvaceti lety. Jak již bylo řečeno, funguje na bezplatném telefonním čísle 800 200 007 a často je jednou z mála možností, kam se mohou senioři obrátit, a to především z toho důvodu, že sedmdesát procent seniorů v Česku není na internetu nebo nemá příležitost hledat informace na internetu.  

V současné situaci volají senioři nejčastěji s tím, že mají strach. Že se bojí po těch dvou letech covidu a válce na Ukrajině, jestli přežijí zimu, co vlastně tahle energetická krize způsobí, nebo jak dopadne na jejich rozpočty, protože jsou malé. Jednočlenné domácnosti často řeší to, že jim na jídlo, těm seniorům, zbyde 1 500 korun, a to samozřejmě při současné inflaci nestačí.  

My se je snažíme motivovat, protože oni se stydí. Oni se stydí říct si o tu pomoc. My se je snažíme motivovat s tím, ať to rozhodně udělají, protože celý život přispívali do sociálního systému a teď je určitě řada na nich, aby si o tu pomoc řekli. Snažíme se je taky motivovat, aby nezapomínali na to, že musí mít na paměti především své zdraví. To znamená, když se týká třeba topení, tak aby topili alespoň v jedné obytné místnosti nebo aby si dokázali zajistit základní stravu.

Tohle je návod, jak zvládnout drahotu, který doporučujeme seniorům, když zavolají na linku. Měli by si vést základní přehled o svých finančních příjmech a v lékárně se třeba ptát na léky bez doplatku. Neměli by se také ostýchat říci si svým blízkým o to, aby jim pomohli. Často u těch jednočlenných domácností je problém, že řada lidí neví, a lidé na úřadech neví, že vůbec, že tam ti lidé vůbec jsou a že žijí a že mají nějaké problémy. Takže apeluji i na sousedy, když vědí o tom, že mají ve své blízkosti osamělého seniora, aby se ho třeba zeptali, jestli nechce nebo nepotřebuje pomoct.

Samozřejmě tuto pomoc nezajišťuje jenom naše Linka seniorů, ale i řada dalších linek. Vítáme taky iniciativu Deštník proti drahotě a určitě bych chtěl závěrem zmínit také skutečnost, že se nám podařilo vlastně iniciovat vznik evropského harmonizačního čísla pro seniory, za což děkuji panu ministru Jurečkovi a také vládě České republiky, protože to bude znamenat, že se seniorům dostane pomoc odkudkoli v rámci Evropské unie.

Takže ještě závěrem bych zmínil jednou: Opravdu nebojte se ozvat. Ta sociální pomoc tady je a je jenom na vás, abyste si o ni řekli. Když zavolíte na Linku seniorů, návodně vás provedeme celým systémem. Pomůžeme vám třeba vyplnit dokumenty na úřadu práce a dokážeme vás prostě navést také v místě vašeho bydliště. Říct, na který úřad, za kterým úředníkem jít. Stačí zavolat kterýkoli den od osmi do osmi hodin na Linku seniorů.

Děkuji.

Petra Knoblau, Odbor komunikace Úřadu vlády: Já také děkuji a nyní je prostor pro vaše dotazy, pokud nějaké jsou. Nevidím… V tom případě končím tiskovou konferenci. Děkujeme vám a přejeme hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference k Mezinárodnímu dni seniorů, 27. září 2022

Související zprávy