Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

16. 4. 2013 12:39

Tisková konference k informační kampani k důchodové reformě, 16. dubna 2013

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Vážený pane premiére, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci ke startu kampaně k druhému pilíři důchodové reformy. Prosím tedy pana premiéra o krátké úvodní slovo a samozřejmě následně o prezentaci celé kampaně.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Máme za sebou čtvrt roku od největší změny důchodového systému za posledních 20 let. Změny, která přináší pro mnohé v budoucnosti šanci na vyšší důchody. Jelikož se blíží termín 30. června, který je posledním možným pro občany starší 35 let, aby vstoupili do nového druhého pilíře důchodového spoření, zopakujme si hlavní důvody, proč byla tato změna důchodového systému přijata. Pro tuto skupinu lidí zbývá posledních 75 dní do rozhodnutí. Chtěl bych úvodem zdůraznit, že důchodová reforma se nerovná jen nové důchodové spoření, změny se uskutečnily i ve státním průběžném systému a v systému penzijního připojištění. Důchodová reforma funguje jako celek, a jako systém stojí na třech pilířích, které významně stabilizují důchodový systém do budoucna.

Informační kampaň na podporu důchodové reformy přitom již běží od ledna tohoto roku. Uskutečnilo se celkem 15 kulatých stolů v krajských městech, pro veřejnost byl připraven také manuál k důchodové reformě a informační letáky. Dostupné jsou např. na okresních správách sociálního zabezpečení, na úřadech práce, finančních úřadech. V elektronické podobě pak na stránkách MPSV. Byla také spuštěna informační linka a vznikl seriál k důchodové reformě pro Český rozhlas. Marketingová kampaň bude pokračovat i dalšími aktivitami. Budou se na ní podílet úřad vlády, MPSV a ministerstvo financí. V tomto týdnu jsou umisťovány vkládané inzertní přílohy do všech celostátních deníků. Včera vyšla v Blesku, dnes v MF Dnes, LN, Deníku a Právu. Chceme s touto aktivitou postupovat i v následujících týdnech. Ve čtvrtek vyjde v HN a v sobotu v Aha. Tento průvodce důchodovou reformou popisuje nejenom vytvoření druhého pilíře důchodového spoření, ale také změny v průběžném státním systému a v penzijním připojištění. Dále budou spuštěny nové specializované webové stránky. V květnu až červnu budou veřejnosti distribuovány další informační letáky a poběží také televizní kampaň. Připravujeme rovněž kampaň na internetu a v květnu bude k tématu důchodové reformy uspořádána i odborná konference. Nejsou to přitom všechny aktivity, které vláda do června uskuteční.

Vyplývá z toho, že je naší snahou veřejnosti poskytnout i informace o změnách v systému penzí. Na této tiskové konferenci zveřejníme také výhled státních penzí na desítky let dopředu. Důchodové kalkulačky umístěné na webu MPSV mají dvě verze. První vychází ze současné legislativy a počítá s tím, že náhradový poměr důchodu bude neměnný. Mnohem pravděpodobnější je však druhá verze, které bychom měli věnovat pozornost, která počítá s postupným poklesem náhradového poměru důchodu k průměrné mzdě, a tedy se snižováním státních důchodů ve srovnání se současností. A chci zdůraznit, že s pravděpodobností hraničící s jistotou, toto je reálná varianta na následující desetiletí. MPSV propočetlo na základě studie Cerge ekonomického institutu, jaký budou lidé pobírat státní důchod v budoucnu, po zohlednění demografického vývoje. Tento propočet vychází z toho, že státní penze budou postupně klesat až na 50 % dnešních hodnot v roce 2050. Každý si může na této kalkulačce zjistit, kolik dostane od státu. Zde vidíte, že např. lidé narození v roce 1981, kteří mají příjem 20 000 měsíčně, budou od státu dostávat ze státního průběžného pilíře v dnešních hodnotách pouze 6 400 korun, to je výrazně méně, než současných téměř 11 000. O moc lépe na tom nebudou ani ostatní ročníky. Např. lidé narození v roce 1961 s průměrným příjmem 25 000 dostanou v penzi ani ne 10 000 korun. I tito lidé by tedy měli myslet na svůj příjem v penzi. To není strašení, to jsou propočty odborníků z Cerge a MPSV. Jediné, co s tím vláda může udělat, je dát lidem více možností, jak se zajistit na stáří, a to je právě druhý a reformovaný třetí pilíř penzijního systému. Celou tabulku bude možné si stáhnout na stránkách úřadu vlády. Zopakujme si proto, že vláda prosadila důchodovou reformu, kdy dnešní důchodový systém začal vznikat před více než sto lety, kdy se důchodu dožívala pouze část lidí a v penzi byla jen pár let. Dnes se penze dožijí téměř všichni a jsou v penzi 20 i více let. Bez reformy ale situace není dlouhodobě udržitelná. Pokud dnes připadá na jednoho penzistu 1,8 ekonomicky aktivních obyvatel, za necelých 40 let to bude pouze 1,2 člověka. Schodek důchodového účtu proto neustále poroste. Pokud bychom druhý pilíř nezavedli, měli bychom pouze tři asociální varianty: snížit budoucí penze, zvýšit sociální odvody, nebo výrazněji posunout věk ochodu do důchodu. Např. sociální demokracie dala najevo, že penzisté by neměli být v důchodu 20 let, ale pouze 5 let, chci připomenout známé vyjádření jejich experta pana Mládka. To my však nehodláme připustit. Penzisté jsou dnes navíc odkázáni téměř výhradně na stát. 95 % průměrných čistých příjmů důchodcovských domácností pochází ze státem organizovaného průběžného pilíře. Demografický vývoj musí řešit všechny vyspělé evropské země. Na jedné straně dochází k pozitivnímu jevu, prodlužování střední délky života, což je způsobeno stále kvalitnější lékařskou péčí a zvyšováním kvality života. Lidé žijí zdravěji, než dříve. Na druhé straně klesá podíl ekonomicky aktivních lidí na celkové populaci. Podívejte se na český strom života. Vidíte ty populačně silné ročníky? To jsou tzv. Husákovy děti, které se postupně blíží důchodovému věku. Kdyby ten strom mohl jít více do budoucnosti, tak zjistíme, že se jedná ve skutečnosti o Heydrichovy a Gottwaldovy vnuky, když mluvíme o Husákových dětech, protože ten zub se objevil i v těch následujících letech. Tento zub pod nimi znamená pokles počtu lidí v populačním ročníku na polovinu. Takový demografický výkyv jsme v minulosti ještě nezažili. Husákovy děti dnes významně přispívají do důchodového systému. Až budou v penzi, tak jim budou na důchod přispívat naopak populačně slabé ročníky. Jak vidíte na tomto grafu, podíl lidí v produktivním věku klesne ze 71 % během půl století na 55 %. Zároveň se zdvojnásobí podíl seniorů z 15 % na 32 %. Porodnost navíc bude stagnovat. Důchodová reforma je tedy nutností. Pomyslný důchodový koláč, který se bude ztenčovat, bude totiž stát rozdělovat mezi stále vyšší počet potenciálních strávníků. Míra ohrožení chudobou pro seniory je v ČR relativně nízká, dokonce 5 nejnižší v celé EU. Pokud ale nevytvoříme silný druhý pilíř penzijního systému, tak dojde k výraznému propadu. Jen pro připomínku jak by dopadlo podle návrhu sociální demokracie, které spočítala první Bezděkova komise v roce 2005. ČSSD i teď opakovaně po svém sjezdu prosazuje tzv. švédský model, který zvýhodňuje vysoko příjmové skupiny. Až 60 % nových důchodů by podle návrhů sociální demokracie bylo pod hranicí chudoby. Přesně tomu se chceme vyhnout. Chceme se vyhnout tomu, aby většina nových důchodů byla pod hranicí chudoby, což je návrh sociální demokracie. To má totiž dalekosáhlé dopady do života společnosti. Proto důchodová reforma. Proto druhý pilíř důchodového spoření.

Schodek důchodového účtu stále narůstá a loni dosáhl 45 miliard korun. Bez důchodové reformy by byl důchodový systém dlouhodobě udržitelný pouze za cenu dramatického zvyšování schodku důchodového účtu. Pokud bychom nedělali nic, bylo by nutné na udržení dnešní úrovně důchodů kolem roku 2050 vynaložit dalších zhruba 150 miliard korun proti dnešnímu stavu. Co by to znamenalo bez změn důchodového systému? Znamenalo by to buďto zvýšit sazbu pojistného na důchodové pojištění ze současných 28 % na 40 %, nebo zavést jednu sazbu DPH ve výši až 26 %, nebo zvýšit daň z příjmu právnických osob ze současných 19 % na dvojnásobek, to znamená na 38 %, anebo také snížit všechny stávající penze, které jsou vypláceny, včetně invalidních, o 1/3. Já jsem přesvědčen, že toto opravdu nechceme.

Důchodová reforma přináší dlouhodobou udržitelnost financování penzí. Zároveň lidé nebudou plně závislí jen na státu, což rozloží jejich rizika. Důchodový systém je nyní také více motivující pro občany, kteří platí relativně vyšší sociální pojištění a daně. Cílem těchto změn není uspořit na důchodech vyplácených v průběžném systému, ale rozložit rizika a umožnit lepší zhodnocení spoření na důchod. Vytvořená soustava s více pilíři umožní lépe kombinovat solidární pojetí výplaty penzí s kapitálovými prvky spoření. Čeho tím chceme dosáhnout? Do 30 let je nezbytné získat minimálně 50 % občanů s dodatečným důchodem. Tento dodatečný důchod dosáhne alespoň jedné čtvrtiny až jedné třetiny státního důchodu. Kombinace státního a dodatečného důchodu tak zajistí přiměřený měsíční příjem bez kolapsu státních financí. Zajištění příjmů z více zdrojů se také vyhneme podstatně nižším příjmům seniorů v budoucnosti. A v neposlední řadě státní výdaje na penze budou udrženy pod 10 % HDP. V opačném případě bychom se v dlouhodobém horizontu dostali až na 12 % HDP a jenom ve stávajících číslech letošního roku by to znamenalo výši výdajů na důchody vyšší o více než 76 miliard korun v letošním roce.

Je nutné férově sdělit občanům, že valorizace důchodů bude muset dnes i do budoucna kopírovat ekonomické možnosti státu a občanů. Jiné prostředky než vybere stát od daňových poplatníků, totiž stát nemá. A pokud někdo slibuje vysoké důchody bez zásadních změn důchodového systému, nechová se odpovědně. Lidé starší 35 let by se měli tedy rychle rozhodnout, neboť mají čas na vstup do druhého pilíře pouze do 30. června tohoto roku. Výhodnost vstupu do druhého pilíře je možné spočítat si na stránkách MPSV.

Jak uvádí i členové NERV, při tvorbě legislativní úpravy byl velký důraz kladen na bezpečnost prostředků klientů, stejně jako tomu bylo u koncepce stávajících penzijních fondů, které bezpečně zhodnocují prostředky klientů již 18 let. V nových fondech jsou prostředky klientů odděleny od prostředků správce. Je vyloučeno zneužití prostředků klientů podvodným jednáním zaměstnance. Každý nákup nebo prodej majetku je prověřen bankou depozitáře, která má prostředky v úschově, a pouze tehdy, je-li v souladu se zákonem a zájmy klientů, je vypořádán. Pokud by se depozitář při kontrole nechoval důsledně, škodu musí klientům nahradit ze svého majetku. Klienti jsou také chráněni před neúměrnými náklady maximální výší poplatků, kterou stanoví zákon. Veškeré úspory jsou navíc předmětem dědictví. Vstupem do druhého pilíře důchodového systému tedy nezabezpečujeme pouze sami sebe, ale také svou rodinu.

Velmi často je zmiňován příklad Slovenska jako země, která údajně odstupuje od důchodové reformy. Skutečnost je však jiná. Levicově orientovaná vláda premiéra Fica druhý pilíř nezrušila ani v roce 2009, ani jej neruší nyní, kdy má pohodlnou většinu v parlamentu. Pouze promítá své představy do parametrů druhého pilíře. Původní sazba pojistného ve slovenské důchodové reformě byla velmi ambiciózní a od roku 2013 se proto sníží z 9 % na 4 %. Nicméně po dohodě s opozicí se má od roku 2017 sazba opět zvyšovat na konečných 6 %. Zároveň Slovensko částečně přijalo český model, jelikož si lidé budou moci přispívat také dodatečné 2 % ze svého. Slovenská důchodová reforma, byť schválená ve své době většinou jednoho jediného hlasu v parlamentu, prošla testem výměny několika vlád.

Na závěr jenom pár příkladů, jak může být vstup do druhého pilíře výhodný. Pokud má občan např. 35-ti letý pan Roman průměrnou mzdu, tak si začne přispívat na důchod 500 korun, to znamená 2 %, a stát mu přidá 750 korun, to znamená 3 %, které by jinak odevzdal do průběžného systému. Uveďme si několik příkladů účastníků ve druhém pilíři, kdy je zohledněno spoření 5 % z důchodového pojištění. Např. další příklad, kdy mladý 25 letý Libor s dynamickou strategií a příjmem 18 000 korun bude v penzi dostávat o více než 31 000 korun ročně více, než kdyby zůstal pouze v prvním pilíři. 30-ti letá Marie s příjmem 20 000 korun měsíčně v případě vyvážené strategie vydělá v průběhu 20 let penze navíc 380 000 korun. Pokud si ten 35 letý Roman zvolí dynamickou strategii a budoucí státní penze budou odpovídat demografické situaci, tak pokud vstoupí do druhého pilíře, tak v průběhu 20 let penze získá v dnešních cenách navíc více než půl milionu korun proti tomu, kdyby zůstal pouze v prvním pilíři. 40-ti letá Ivana s příjmem 30 000 korun a výběrem vyvážené strategie bude mít ročně téměř o 20 000 korun více. To jsou konkrétní čísla pro konkrétní modelové situace pro konkrétní lidi. Ještě jednou bych chtěl apelovat na všechny občany, aby si provedli propočet jejich budoucí penze na kalkulačce na stránkách MPSV nebo se podívali na tabulku na stránkách úřadu vlády. Jedná se o důležité rozhodnutí, které ovlivní kvalitu jejich života v penzi.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkujeme, vážený pane premiére. Dámy a pánové, teď přichází prostor pro vaše dotazy. Dostali jste samozřejmě tiskové materiály, prezentaci jste měli k dispozici tady na těchto židlích, přesto pokud se chcete zeptat, tak prosím.

Jitka Vlková, MF Dnes: Dobrý den, Jitka Vlková z Mladé fronty Dnes. Já bych se chtěla zeptat, proč vláda přichází až teď dva a půl měsíce před koncem té lhůty pro pětatřicetileté a starší s nějakou významnější nebo viditelnější informační kampaní, to je první otázka, protože dosud tedy to jelo pouze na těch kulatých stolech. A další věc, jestli vy byste mohl říct, pane premiére, zda už jste vstoupil do druhého pilíře, jakou jste zvolil strategii, případně ještě jestli víte, zda ostatní členové vlády vás podpořili v tomto.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak, proč až nyní? Za prvé, my jsme vycházeli ze způsobu chování českých občanů, který je velmi tradiční, počínaje daňovými přiznáními a konče vstupem do stavebního spoření, to znamená, drtivá většina z nich odkládá tento krok na poslední chvíli, to znamená, teď je nezbytné se koncentrovat na poslední dva měsíce té lhůty. My jsme s analýzami dospěli k přesvědčení, že kdybychom tu kampaň dělali před tím, tak by to v mnoha ohledech znamenalo plýtvání finančními prostředky.

A tady navazuji na druhý důvod, proč přicházíme takzvaně až teď, byť to byl vědomý krok a načasovaný, prostě proto, že máme limitovaný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu, které můžeme ze státního rozpočtu na tuto, zdůrazňuji informační, kampaň vydat a to znamená tyto prostředky spíše koncentrovat do kratšího úseku na konci té dané lhůty.

Co se týče druhého pilíře a mě osobně, vstoupím do druhého pilíře, v tuto chvíli mám poklady všech důchodových společností, vybírám si mezi nimi včetně příslušné investiční strategie, je to závažné rozhodnutí, je to rozhodnutí na téměř dvacet let, čili vybírám velmi pečlivě, provádím si propočty, radím se s experty a předpokládám, že do konce května vstoupím na sto procent do druhého pilíře v rámci tohoto důchodového systému.

Samozřejmě nebudu sdělovat výsledné rozhodnutí, do kterého fondu, protože to bych považoval za nepřiměřenou reklamu, nicméně sdělím, se kterou strategií budu počítat, již teď mohu říci, že vzhledem k mému věku, bude mi 49 let, tak to znamená spíše se orientovat na více konzervativní strategie, to znamená spíše na dluhopisové fondy.

Co se týče ostatních členů vlády, pokud se podíváte na věkové rozvrstvení a na ty propočty, tak se ukazuje, že skutečně pro lidi, kterým je dejme tomu 55 a více, tak je takřka ne zbytečné, ale není to příliš výhodné proto, aby do tohoto systému vstupovali, jakkoliv i tam se může ukázat, že to může být za určitých okolností přínos, spíše se jedná o lidi, kteří jsou čtyřicátníci a třicátníci, to znamená mezi 35 a 48 lety. Čili podle toho se podle mého názoru budou jednotliví členové vlády rozhodovat.

Pavel Cechl, Týden: Pane premiére, já se chci zeptat, když se spouštěl druhý pilíř nebo když se oznamovalo, že se spustí, tak někteří vládní činitelé odhadovali, že do něj vstoupí okolo půl milionu lidí, tak se chci zeptat, jaké máte odhady v současnosti a pokud se tyto odhady nenaplní, co by to znamenalo pro druhý pilíř, resp. pro fondy?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci ano, tyto odhady zazněly, nicméně chci podotknout, že nikdy z mých úst. To za prvé. Za druhé, já jsem byl vždycky přesvědčený a také jsem to i dříve vyjadřoval svými výroky, že ten nárůst počtu klientů bude pozvolný a velmi postupný. A za třetí, v době, kdy jsme vytvářeli koncepci této důchodové reformy, tak jsme samozřejmě nemohli vědět o té obrovské, negativní, černé, zlovolné kampani, kterou předvádí ČSSD, která samozřejmě nemohla nemít dopad. A znovu bych to dal do kontrastu s chováním zodpovědného, seriózního, korektního levicového politika, pana premiéra Fica na Slovensku, který ani v jednom případě, kdy byl premiérem, kdy měl většinu v parlamentě, dokonce má pohodlnou většinu své vlastní strany, nezrušil druhý pilíř, pouze provedl parametrické úpravy, což jsou kroky, které jsou legitimní a mimochodem, my jsme vždycky říkali, že těch 9 %, které byly vyváděny na Slovensku, jsou z našeho pohledu těžko dlouhodobě udržitelné, proto ani já jako ministr práce a sociálních věcí nebo teď jako předseda vlády jsem nikdy nepodporoval více než tři nebo čtyři vyvedená procenta.

Dotaz: Já se omlouvám, já bych požádala o reakci na jiné téma. Já bych poprosila pana premiéra o reakci na tragédii, která se stala v Bostonu, bombové útoky, které se odehrály během maratonu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Paní redaktorko, já vám rád odpovím samozřejmě, ale až poté, protože toto je příliš závažná informace, až poté, co dokončíme tuto část, která se týká penzijní reformy.

Jiří Michal, E15: Pane premiére, můžete mi říci, kolik zatím peněz bylo vydáno na stávající stav kampaně, kolik bude vydáno na zbývající část kampaně, a do které části půjde gros prostředků a kolik? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak musím říci, že v tuto chvíli není vše detailně propočteno, v tuto chvíli se jedná o vydané částky v řádech několika stovek tisíc, maximálně milionů. My počítáme, že ten celkový náklad bude okolo 20 milionů korun. Samozřejmě v tuto chvíli jsou to printová média, tedy deníky, s tím, že poté, jak jsem již řekl, se přidají televizní spoty.

Jitka Vlková, MF Dnes: Tak já se ještě doptám, kolik tedy v tuto chvíli počítáte, že by v polovině roku mohlo být v tom druhém pilíři lidí, jenom pro orientaci, teď je tam zhruba 24 000 lidí, tak jak to odhadujete v tuto chvíli? A co si myslíte, pane premiére, že se stane s druhým pilířem, pokud u moci bude ČSSD, jaká je vaše vize?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak kolik bude lidí, opravdu teď se nebudu pouštět do spekulací, já pevně doufám, že i v tom závěru toho období tradičně se rozhodne větší počet lidí než dejme tomu v lednu, v únoru, v březnu. Za další chceme těmto lidem přinést informace, korektní informace mj. spočívající i v tom, že pro lidi mladšího, středního a mladšího věku jednoznačně platí, že pokud se budou spoléhat pouze na státem organizovaný průběžný systém, s vysokou pravděpodobností ohrožují sami sebe, protože v době penze budou ohroženi chudobou, bez toho, že budou mít diverzifikovány zdroje, rozloženy ty zdroje i do dalších důchodových nástrojů.

Co se týče sociální demokracie, já vzpomínám na účinné kampaně sociální demokracie, kdy slibovali například, že opět sníží věk odchodu do důchodu z 62 let na 60 let, neudělali to, naopak sami ten věk odchodu do důchodu zvýšili. Za druhé jsem tady uvedl příklad velkého vzoru pro naše sociální demokraty, což je Robert Fico, kéž by se takto chovali zodpovědně, jako se choval Robert Fico. A za třetí, já pevně věřím, že zvítězí elementární zodpovědnost, to znamená, že naše země není nějakým nestabilním ostrůvkem, kde vláda nedodržuje legislativní požadavky, to znamená, jestliže je tady zaveden nějaký dlouhodobý investiční nástroj pro občany, tak na něj vláda nesahá, pouze podle svých představ jej může jemně parametricky doladit, změnit, korigovat, nicméně neruší to, kde občan má právo dlouhodobě investovat své prostředky. Takto se chovají vlády možná někde ve střední Asii, v Zakavkazsku nebo možná v Africe, ale ne v členské zemi Evropské unie.

Olga Skalková, Hospodářské noviny: Pane premiére, těch 20 milionů, to je konečná suma, kterou na informační kampaň stát vydá a z jakých zdrojů ty peníze jdou? To je jedna otázka. A pak vy jste se trošku vyhnul těm odhadům, kolik očekáváte, že klientů vstoupí do druhého pilíře do poloviny roku? V případě, že by ten zájem byl stále velmi nízký, bavíte se na vládě, vzhledem k tomu, že ta informační kampaň začíná dost pozdě, eventuálně o prodloužení toho termínu, který končí koncem června?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já jsem již řekl, že počítáme s částkou okolo 20 milionů, zda to bude méně nebo těch 20 milionů, to teď nemá význam spekulovat, bude to částka okolo 20 milionů korun, s tím, že tím zdrojem je státní rozpočet, to nic jiného nemůže být, vláda nemá jiné prostředky, než jsou ve státním rozpočtu.

Znovu opakuji, kolik bude klientů, mi nepřísluší odhadovat, já pevně doufám, že se lidé rozhodnou zodpovědně, závisí to samozřejmě i na reklamních kampaních jednotlivých penzijních společností. Já chci zdůraznit, že vláda pouze vede informační, nikoli reklamní kampaň, my pouze informujeme, co znamená druhý pilíř důchodové reformy, co je jaksi osudem dlouhodobého vývoje penzijního systému, co se bude týkat lidí v horizontu několika desítek let, když se spolehnou pouze na státem organizovaný průběžný důchodový systém.

Znovu opakuji, že se nedomnívám, že začínáme pozdě, právě proto, že máme omezené rozpočtové prostředky a ty je třeba koncentrovat do kratšího časového úseku, který my na základě analýzy dáváme skutečně na konec toho výběrového období, legislativa počítá s tím, že toto období končí 30. června a nemá význam spekulovat o čemkoliv jiném.

Zuzana Luňáková, Česká televize: Já bych tedy měla jiný dotaz mimo téma. Zítra předloží ministr financí balík daňových změn, já jsem se chtěla zeptat, jestli souhlasíte s nimi se všemi, včetně změny u daně z převodu nemovitosti a vyřazení zaměstnaneckého paušálu z daňové reformy?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Budeme o těchto věcech jednat zítra na vládě.

Michaela Šmídová, TV Nova: Já bych tedy ještě jednou, pane premiére, poprosila o vaši reakci na tragédii, která se stala v Bostonu během maratonu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji, chci říci, že považuji tuto tragédii za skutečně závažnou věc. Lituji každého života a každého zranění člověka. V duchu a v modlitbách jsem především s rodinami těchto postižených lidí. Pevně věřím, že tento nepřijatelný a odporný teroristický čin bude vyšetřen a lidé, kteří jsou za něj zodpovědní, skončí před soudem a s náležitým trestem, který jim přísluší. Takto barbarské a kruté chování nemá mít místo na scéně a já pevně doufám, že budou skutečně tvrdě postiženi.

Jan Hrubeš, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, pane premiére, díky dámy a pánové vám, končím tiskovou konferenci, děkuji za účast, hezké odpoledne.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference k informační kampani k důchodové reformě, 16. dubna 2013

Související zprávy