Tiskové konference

28. 2. 2020 16:03

Tisková konference k aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru v Evropě, 28. února 2020

Vladimír Vořechovský, ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci k aktuální situaci výskytu koronaviru u nás a v Evropě a o úvodní slovo poprosím premiéra Andreje Babiše.

Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové, já jsem svolal tuto tiskovou konferenci, abychom znovu a opakovaně informovali o situaci. Já bych chtěl skutečně zdůraznit, že není žádný důvod k panice. Opravdu není nutné nakupovat zásoby potravin ani roušek. Není k tomu nejmenší důvod.

Já jsem před chvílí mluvil s naší velvyslankyní v Římě o situaci v Itálii, kde vlastně je v oblasti asi deseti obcí uzavřen prostor, ve kterém je 50 000 obyvatel, kteří samozřejmě mají zákaz opouštět tu oblast. Nikdo nemůže jít ani dovnitř, ani ven. Tuto oblasti zásobují tři nákladní vozy, speciální vozy.

Takže já nerozumím, proč naši lidi kupují potraviny a zásobují se. Skutečně tomu nerozumím a znovu opakuji: Prosím vás, potraviny v obchodech určitě nedojdou. Není k tomu nejmenší důvod. Itálie je skutečně centrem nákazy a my máme dneska tři světová centra: Čína samozřejmě, ale kde počet nových případů klesá. A Jižní Koreu a Itálii. Všechny případy, které se v Evropě vyskytly, souvisí s Itálií, s těmi oblastmi.

A proto opakuji, že my jsme vyšetřili 154 osob a všechny výsledky jsou negativní. Negativní. A momentálně máme osm vzorků, na které čekáme dnes večer. Takže skutečně znovu opakuji: Prosím vás, nekupujte, nezásobujte se potravinami. Různé teorie, na kolik my máme potraviny v Státních hmotných rezervách, jsou nesmyslné, protože k tomu nikdy nemůže dojít. Pokud někdo kritizuje, že stát se spolehl na maloobchod, tak skutečně apeluji na všechny, i na média, abychom nedělali žádnou paniku. Protože není k tomu nejmenší důvod. Není k tomu nejmenší důvod.

My samozřejmě jsme teď jednali, budeme jednat znovu, Bezpečnostní rada státu se setká v pondělí ráno. My jsme už předtím doporučili všem občanům naší země, kteří se vrátí z Itálie, z oblasti, kde byla vyhlášena karanténa, nebo z míst v Evropě, kde se objevil vyšší výskyt této nemoci, aby po návratu domů kontaktovali lékaře nebo hygienické stanice v svém kraji. A hlavně aby je kontaktovali telefonicky. A měli by zůstat doma, prosím vás, a poradit se. A je to důležité, aby skutečně byli doma, aby byl tam ten kontakt a ta krajská hygienické stanice nebo ten lékař rozhodnou, jestli ten případ bude testován, nebo ne.

Takže my jsme teď udělali další opatření, rozšířili jsme ty kontaktní linky. Pracují v režimu 24/7, to znamená nonstop. Jsou tam dvě čísla. Pořádáme asi ČT24, jestli by nám neudělala tu svoji lištu, že by tam o tom informovali lidi. Samozřejmě sledujeme, co se děje ve světě.

Město Vídeň vydalo dnes ráno společně s lékařskou komorou nouzový plán a my v této chvíli samozřejmě odebíráme vzorky prostřednictvím lékařů, ale uvažujeme o tom, že změníme tento systém a že budeme jezdit za lidmi domů.

Je tady koordinace s kraji, pan hejtman Běhounek, vlastně já jsem s ním mluvil dneska opakovaně. Takže skutečně tu situaci sledujeme, připravujeme se samozřejmě na různé situace. My dnes jsme schopni využít 1 139 lůžek na infekčních odděleních po celé České republice. Máme specializované pracoviště nemocnice Na Bulovce. My jsme včera na návštěvě Motola jednali, byli tam všichni ředitelé příslušných nemocnic, jsme schopni aktivovat vojenskou nemocnici v Těchoníně. Ale tohle všechno není skutečně potřeba, protože znovu opakuji: Nemáme ani jeden, chválabohu, pozitivní nález.

Takže já jsem považoval za vhodné, abychom před víkendem takhle požádali, a hlavně média, aby, prosím vás, lidi uklidňovali. Není důvod mít nějaký strach. Stejná situace je, co se týká roušky a respirátory. To hlavně budou potřebovat naši zdravotníci, naši lékaři, kteří, když se zjistí, že někdo, je nějaké podezření z nákazy, tak oni to budou potřebovat.

Takže pěkně vás prosíme: Nedělejme žádnou paniku. Jsme připraveni na ty okolnosti. Já jsem včera mluvil s rakouským premiérem, dnes budu mluvit s italským premiérem, kontaktoval mě polský premiér, pravděpodobně se tady i setkáme příští týden V4 premiéři, abychom koordinovali ty postupy a spolupracovali. Takže máme informace, umíme reagovat. A znovu opakuji: V ČR není žádný pozitivní případ doposud a jsme skutečně, máme připravené různé scénáře.

A v pondělí na Bezpečnostní radě státu předloží pan ministr zdravotnictví i zástupce hejtmanů velice podrobný postup a plán, kdyby se stalo, že i u nás by byl zjištěn koronavir. Znovu opakuji: Není zjištěn.

Také jsem se zabýval tím, co se děje v Evropě, řekněme na akcích, kde je více než 1 000 lidí. Ve Švýcarsku zrušili Ženevský autosalón, přesunuli ho na 15. 3. Ministr vnitra Seehofer, myslím, mluvil o výstavě v Berlíně. My to vnímáme samozřejmě a taky diskutuju nebo jsem diskutoval s panem hejtmanem Běhounkem o biatlonu, který má být na Vysočině, od myslím pátku, kde se očekává, že může přijít až 100 tisíc lidí.

Takže to je otázka samozřejmě, kterou budeme řešit v pondělí. A budeme to muset vyhodnotit, jestli a jakým způsobem ty tato hromadná akce měla proběhnout, protože ten předešlý, to Mistrovství světa biatlonu bylo 13. až 23. února v Itálii, Anterselvě. A u nás je to, jak je známo, Nové město na Moravě. Takže to musíme promyslet, jak se k tomu postavíme, protože samozřejmě přijde sem plno cizinců. Ale my ještě máme dost času to eventuálně rozhodnout do, jak mě informoval pan hejtman, do středy poledne.

Takže to jsou všechno věci, které řešíme, a teď poprosím pana ministra, aby mě doplnil s dalšími informacemi.

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví: Dobrý den, dámy a pánové i za mě. Platí to, co řekl pan premiér, skutečně v ČR doposud žádný potvrzený případ koronaviru. Občas kolují různé zprávy, že již někdo je v nějaké nemocnici, ptají se mě na to novináři, zkrátka není to tak. Není to pravda a platí to, že bylo vyšetřeno doposud 154 osob, všichni negativní. Čekáme tedy na dalších osm vzorků, které budou zpracovány večer.

Národní referenční laboratoř funguje, 100 vzorků denně může vyšetřit. A v tomto směru tedy má plné kapacity, anebo kapacity připravené, aby mohla vyšetřovat, jak bude třeba. Případně, pokud by byla vyčerpána, tak můžeme využít další kapacity v Brně a v Ostravě.

Krajské hygienické stanice taktéž fungují. Pokud je to možné, tak nařizují domácí karanténu. Aktuálně k 28. 2. 2020 je celkem 307 lidí v domácí karanténě, nejvíce, jak vidím, v Jihočeském, ve Středočeském kraji, ale samozřejmě i v dalších krajích. Vždy je to na posouzení epidemiologa z dané krajské hygienické stanice.

Ten systém skutečně funguje tak, že lidé, kteří jsou, řekněme, mají onu anamnézu, to znamená buď klinickou, nebo epidemiologickou, nebo oboje, tak by měli v tomto směru v případě klinické anamnézy, to znamená horečky 38 stupňů a více, kašel, dušnost, tak by měli v zásadě zůstat doma, v tom domácím prostředí, pokud nebyli v té zasažené oblasti. Pokud byli v zasažené oblasti a mají tyto příznaky, tak by měli kontaktovat svého lékaře prvotně a poté lékař vlastně kontaktuje příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde epidemiolog vyhodnotí jeho aktuální stav, tedy toho daného pacienta, a nařídí odběry vzorků.

Pokud lidé byli pouze v té dané oblasti, ale nemají klinické příznaky, to znamená, jsou v zásadě zdrávi, tak se nařizuje právě domácí karanténa. To znamená, ten člověk by měl zůstat doma, měl by se pozorovat, měřit pravidelně teplotu. A pouze, pokud by se objevily ony příznaky, tak opět kontaktuje krajskou hygienickou stanici, která už dále rozhodne.

To znamená a znovu opakuji, že my nemůžeme a ani není účelné a efektivní testovat naprosto každého, kdo se vrací prakticky z jakékoliv země a stejně tak i z Itálie. Stále se bavíme o těch oblastech, které jsou zasaženy, to znamená, kde se ta infekce šíří. Nikoliv ve všech zemích tomu tak je. Tam, kde zkrátka jsou to jednotky případů, ať už je to Rakousku a podobně, tak skutečně není nutné takového člověka testovat, pokud pouze byl v té oblasti, řekněme, a nemá ty klinické příznaky, nebo naopak má klinické příznaky a nebyl v oblasti zasažené. Takže to je vždy na rozhodnutí epidemiologa, který vlastně vyhodnotí ten daný stav daného pacienta.

Jak řekl pan premiér, máme nově dvě čísla 24/7, fungující nonstop, takže v tomto směru jsme se snažili rozšířit alespoň tu kapacitu, byť vím, že lidé volají i na Státní zdravotní ústav i na krajské hygienické stanice i na Ministerstvo zdravotnictví. Snažíme se ty dotazy vyřizovat, odpovídat, ovšem ideálně pokud skutečně volají právě na ty infolinky, byť je jasné, že jsou možná přetížené, tak je nutné, aby chvilku vyčkali. My se budeme snažit ještě tu kapacitu do budoucna v těch následujících dnech posílit.

Jinak zmapovali jsme situaci na infekčních klinikách. V ČR máme celkem 1 139 infekčních lůžek, což si myslím, že je velmi dobré. Tak jak jsme to analyzovali, že je to skutečně dostatečná kapacita pro ty závažnější případy, pokud bychom je museli hospitalizovat. Případně ještě máme Vojenskou nemocnici v Těchoníně, která je připravena se zaktivizovat do 12 hodin od žádosti. To znamená, v tomto naše kapacity jsou dostatečné a jsme připraveni se o pacienty postarat.

Já bych ještě řekl jednu věc, která je možná ne úplně také často akcentována. Často se hovoří o počtu nakažených, kolik vlastně jak stoupá, ale výrazně stoupá i počet uzdravených pacientů. To aktuální číslo je 36 861 celosvětově uzdravených pacientů z této nemoci. To znamená: Není to pouze o tom, že se lidé nakazí, respektive že jsou bohužel i nějaká úmrtí u těch rizikových skupin, to znamená zejména senioři, případně pacienti, kteří mají nějakou přidruženou chorobu a podobně, ale celá řada lidí je již uzdravena.

Tato nemoc není smrtelná, není to apriori smrtelná nemoc, tak jak někdy vidíme různé titulky: Smrtící koronavirus a podobně. Není tomu tak, není to odborně správně. Je to skutečně podobné jako v případě chřipky. Pokud se bavíme o těch úmrtích, jsou to lidí starší, polymorbidní, lidé s nějakými přidruženými chorobami, možná onkologicky nemocní, ale nikoliv apriori že by tato nemoc byla smrtelná pro většinu populace.

Naopak, podle těch dat, která máme, tak přes 80 procent lidí má zcela lehký průběh, v zásadě velmi podobný právě nějaké běžné respirační chorobě, případně chřipce. Takže v tomto směru také je třeba uklidnit občany, že není nutno skutečně mít nějakou paniku a obávat se nějaké choroby jakožto nějaké smrtelné choroby. Není tomu tak.

Tolik jenom za mě a případně jsem připraven odpovědět na dotazy. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Tisková konference k aktuální situaci v souvislosti s výskytem koronaviru v Evropě, 28. února 2020

Související zprávy