Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

21. 4. 2009 13:26

Tisková konference českého a korejského premiéra

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání předsedů vlád České republiky pana Mirka Topolánka a předsedy vlády Korejské republiky pana Han Seung-soo. Dobrý den. Na úvod této tiskové konference bude podepsána dohoda o hospodářské spolupráci mezi Českou a Korejskou republikou. Za českou stranu podepisuje pan Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu a za korejskou stranu první náměstek ministra zahraničních věcí a obchodu Korejské republiky pan Kwon Yon-rak. Prosím oba pány o podpis této dohody. Děkujeme a blahopřejeme. A nyní poprosím na úvod předsedu vlády České republiky pana Mirka Topolánka.

 

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já všechny zdravím, dobrý dne. Vítám svého kolegu korejského premiéra. Jsem velmi rád, že se nám podařilo uskutečnit tuto oficiální návštěvu. I proto, že dlouhodobě pracujeme na přípravě summitu mezi Koreu a EU a měl by se nakonec uskutečnit ke konci května. Nás pojí s Koreou celá řada společných zájmů, nejenom bilaterálních, ale i mezinárodních. Dnes jsme podepsali dohodu o hospodářské spolupráci na kterou bude navazovat zřízení smíšené komise, bude probíhat společná aktivita v Praze, která se bude týkat věreckých poznatků a spolupráce. Působí tu zhruba 20 korejských firem Nejznámější je ta velká investice v Nošovicích firmy Hyunday My jsme diskutovali o spolupráci vědy a výzkumu, vysokých technologií, nanotechnologie, případně jiné a máme tam společný zájem. Musím říci, že jsme se velmi detailně zabývali globálními problémy, ať už jsou to zahraniční mise nebo je to reakce na íránský jaderný program a specificky na severokorejské zkoušky nové rakety. Opuštění šestistranných rozhovorů a to bylo jedním z hlavních mezinárodních témat, která jsme spolu řešili. Myslím, že z těch evropských témat, která jsme řešili, je asi nejdůležitější případná dohoda o zóně volného obchodu mezi EU a Koreou a v tomto smyslu doufám, že budeme schopni během našeho předsednictví tuto věc ukončit. Korejská ekonomika je velmi silná, je to dnes v rámci OECD desátá největším a celkové 13. největší ekonomika světa. Zvládá poměrně velmi dobře dopady globální krize a i to bylo téma, které jsem spolu otevřeli. Musím říci, že mi vysoce oceňujeme roli Koreje v regionu, spolupráce s Čínou, Japonskem a stabilizační a pozitivní role, kterou tato země sehrává. Ještě jednou bych chtěl poděkovat panu premiérovi za návštěvu a chtěl bych mu popřát příjemný pobyt v Praze a ČR.

 

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády ČR, nyní má slovo předseda vlády Korejské republiky.

 

Han Seung-soo, předseda vlády Korejské republiky: Děkujeme. Velmi mne těší, že jsme na této oficiální cestě po Evropě mohl zavítat i do Prahy, města bohaté kultury a umění, která se nachází v samém srdci Evropy. Chtěl bych také poděkovat panu Topolánkovi a vládě za srdečné přijetí. Vážím si dnešní příležitosti ke konstruktivní diskusi s panem premiérem na různá témata mezi našimi zeměmi. Já si myslím, že my jsme dohodli, že ČR je demokratická země, doufám, že naše rozhovory budou užitečné i pro rozvoj vzájemných vztahů mezi oběma našimi zeměmi. Příští rok budeme mít 20. výročí navázání diplomatických styků. Obzvláště podepsání dohody o ekonomické spolupráci jemuž jsem byl dnes přítomen bude příležitostí a podnětem k dalšímu rozšíření ekonomické spolupráce. Ještě jsem dohodli s panem premiérem v současné době nejdůležitější je dělený růst a zároveň v oblasti technologií. Pevně věřím, že když uzavřeme dohodu o volném obchodu mezi EU a Korejskou republikou a budeme nadále upevňovat naše vztahy. ČR jako předsednická země EU vyvíjí s ostatními evropskými zeměmi diplomatické úsilí při řešení problémů na korejském poloostrově, což Korejská republika vysoce oceňuje. Zároveň doufáme, že ze strany České republiky bude zájem o podporu míru a stability v severovýchodní Asii i nadále pokračovat. Věřím, že rozvoj vztahů mezi ČR, která je v centru Evropy a Korejskou republiky přispěje ke skutečnému posílení vztahu mezi oběma regiony a doufám, že obě země sehrají důležitou roli v rozvoji a rozkvětu Evropy a Asii ve 21. století. Ještě jednou bych chtěl vyjádřit poděkování za to, že jste si vyčlenili drahocenný čas věnovaný této akci. Děkujeme.

 

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády Korejské republiky. Nyní prosím vaše dotazy. ČTK.

 

ČTK: Dobrý den. Zdravím oba pány, chtěla jsem se zeptat, náš pan premiér řekl, že se ke konci května tedy konat summit EU-Korea, zajímalo by mne kdy a kde, kdo ho povede a témata. Děkuji.

 

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Summit bude v Soulu 23. května a tím z toho vyplývá, že ho nepovedu já, protože končím 9. května. Premiér by ho měl vést, podle mne.

 

Han Seung-soo, předseda vlády Korejské republiky: Už i pan premiér řekl, že bude summit mezi Koreu a EU 23. května. Bude se setkat s panem prezidentem Klausem i naším prezidentem a prostřednictvím summitu věřím, že díky tomu upevníme naše vzájemné vztahy.

 

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já jen dodám, že ten summit má výsostně ekonomický charakter a proto z praktických důvodů by bývalo bylo lepší, kdyby předsedou Evropské rady byl právě premiér dané země, pouze anomální situace v ČR způsobuje, že to bude prezident.

 

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, korejský dotaz, prosím.

 

Korejský redaktor: Vážený pane premiére, dnes jsme podepsali dohodu o ekonomické spolupráci. Vzhledem k tomu bych měl dva dotazy. Na jaké oblasti se chcete spolupracovat s Korejskou republikou? Jestli budeme spolupracovat mezi ČR a Korejskou republikou, potřebujeme dohodu i o investičním zabezpečením, co myslíte, v budoucnosti?

 

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych řekl, že ta dohoda o hospodářské spolupráci nám umožňuje rozšířit tu stávající standardní spolupráci o další obory. Už jsme o tom hovořili oba. Jsou to vysoké technologie, je to oblast obnovitelných zdrojů. Je to oblast nanotechnologií a dalších, včetně IT, kde ta spolupráce již probíhá, ale může být dále povýšena na spolupráci vyššího typu. Korejský strana má zájem využít té spolupráce k dalšímu rozvoji speciálně v loďařství a ve strojírenství, kde ta spolupráce již probíhá a mohla by být touto dohodou povýšena na vyšší úroveň. My máme standardně uzavřeny dohody o ochraně investic s drtivou většinou zemí v celém světě. V rámci našeho vstupu do EU probíhají renegociace těchto smluv a právě takovéto renegociace smlouvy o ochraně investic probíhá i mezi Korejskou republikou a ČR, je finalizována a je spíše otázkou rychlosti úředního postupu, kdy bude dosaženo podpisu a ratifikace.

 

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, DPA.

 

DPA: Já mám dotaz na korejského premiéra. Ráda bych se zeptala na ta dnešní jednání se severní Koreou? Můžete říci, co očekáváte od těch jednání?

 

Han Seung-soo, předseda vlády Korejské republiky: Děkujeme za dotaz. Jak jistě víte, naše vláda se pokusila šestkrát jednat s KLDR, ale neúspěšně. Právě dnes naši odborníci se setkali v průmyslové zóně. Doufám, že to bude dobrý výsledek.

 

DPA: V jakém smyslu, očekáváte třeba propuštění toho vašeho pracovníka?

 

Han Seung-soo, předseda vlády Korejské republiky: Děkuji, máte velice dobré informace o Koreji. Pokud jde o současnou chvíli, nevíme přesně. Jeden zaměstnanec je ve vězení, ale nevíme přesně, jaká je situace. Bohužel, j oficiálně nedostal ani žádné výsledky, takže si myslím, že jen pevně věřím v dobrý výsledek, propuštění zaměstnance. Vzhledem k dnešním jednáním bude zmírněna situace na poloostrově.

 

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední dotaz, korejská strana. Prosím.

 

Korejský redaktor: Pane premiére, na naši vládu jsem naházeli politiku zeleného růstu, ale vy jste řekl, že jste se dohodli s našimi vládami o spolupráci v té oblasti. Jaký je konkrétní výsledek?

 

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych striktně oddělil celosvětovou snahu o snížení emisí CO2 od byznysu, který v té oblasti probíhá. Ta první oblast se týká přípravy celosvětového jednání v Kodani, které by mělo reagovat na ukončení Kjótského procesu a mělo by nastavit parametry společného globálního chování k životnímu prostředí a v tomto smyslu probíhají jednání nejenom mezi EU, ale i USA a Čínou, ale i s Koreou. Druhou oblastí je nepochybně využití současné finanční krize a ekonomických dopadů na jednotlivé ekonomiky ve stimulaci investic do různých oblastí včetně green technologies, nízkouhlíkových technologií a využití celé této situace jako příležitosti. Obě země v rámci svých protikrizových opatření plánují výrazné fiskální stimuly a výrazné investice právě v této oblasti úspor energií, nízkouhlíkových energií, zateplování, obnovitelných zdrojů. Tady může jít i o vzájemnou technologickou výměnu. Třetí oblast je standardní ekologický byznys, který je dneska jedním z nejzajímavějších v rámci podnikání ve všech zemích. Tady spoléháme na vědecko-technickou spolupráci, protože právě tato oblast zažívá poměrně největší boom z hlediska vývoje, výzkumu a souběžných aktivit včetně běžných inovačních procesů v této oblasti. A v rámci nízkoemisních technologií se nabízí spolupráce i v jaderné energetice, kde obě země standardně působí. Řekl bych, že ta celá oblast, která se někdy nazývá green technologies je obrovská byznys příležitost, kterou tato krize jen umocňuje

 

Jana Bartošová, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji předsedovi vlády České republiky i předsedovi vlády Korejské republiky, vám za pozornost, děkujeme, nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

TK českého a korejského premiéra 21. dubna 2009