Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

20. 9. 2006 16:50

Přepis tiskové konference po zasedání vlády ve středu 20.9.2006

Tisková konference předsedy vlády ČR Mirka Topolánka po zasedání vlády ve středu 20. 9. 2006

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já myslím, že nebudeme v této chvíli čekat na Ivana Langera, já zahajuji tiskovou konferenci po zasedání vlády. Do úvodu ty věci, o kterých si myslím, že by vás mohly zajímat – vláda, jednotliví ministři měli k dispozici dnes programové prohlášení ve své první verzi. Do pátečního večera, do 19,00 hodin budou připomínkovat tuto verzi programového prohlášení, a vláda nepochybně na svém pondělním jednání v Kolodějích tento materiál uzavře, a bude tak moci komunikovat. Programové prohlášení vlády v té podobě, v jaké půjde potom s hlasováním o důvěře do Poslanecké sněmovny. Záležitost, která nepochybně vás bude zajímat jsou dva materiály, které vláda projednala a schválila paní ministryni Vicenové, které se týkají za prvé řešení situace, související s ptačí chřipkou, tzn. čerpání finančních zdrojů a náhrada škody pro pěstitele, nebo chovatele kuřat a samozřejmě výrobce vajíček. Je to věc, která samozřejmě může pomoci nahradit částečně ztráty, vyplývající z toho, co se stalo v uplynulém období. Druhý materiál, který podle mě by měla paní ministryně vám představit, a který je zajímavý, je rozhodnutí vlády nadále se při výrobě biopaliv ubírat cestou podle tzv. varianty 2, tzn. varianty, která byla mimochodem doporučována i minulým ministrem Mládkem, a to je bez dotací. Dávám potom slovo Ivanovi Langerovi, který vám předloží materiál, kromě E-govermentu, což byl materiál, kterým jsme mu ukládali celou řadu úkolů, týkajících se ministerstva informatiky, nejenom souvisejících s delimitací nebo rušením tohoto ministerstva, ale s rozvíjením agendy toho ministerstva, informace o odvolání šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace pana Randáka. Myslím si, že velmi zajímavé informace vám přináší Petr Nečas z oblasti důchodové. Jestli si tedy mohu sám tuto tiskovou konferenci řídit, dal bych slovo paní ministryni Vicenové.

Milena Vicenová, ministryně zemědělství: Děkuji, pane premiére. Dámy a pánové, ráda bych vás informovala, že vláda schválila podporu našim producentům drůbeže, našim chovatelům. Musím říci, že v té jarní vlně ptačí chřipky naši producenti obstáli na výbornou, projevilo se to i poměrně velmi nízkým poklesem spotřeby a projevila se velká důvěra našich spotřebitelů v produkty našeho drůbežářství. Nicméně, následně byl resort postižen masivními dovozy ze zahraničí, proto jsem velice ráda, že vláda urychleně projednala materiál, který umožňuje podporu částečně na 50 % z prostředků evropských, 50 % z prostředků národních. Máme omezený čas na využití těchto prostředků, a nechceme narušit konkurenceschopnost našich producentů. Takže, velice dobrá zpráva pro naše chovatele. Pokud jde o projekt biopaliva, nebo program biopaliva, myslím, že to bude velice příjemná a příznivá zpráva pro obyvatele této republiky. Jsem přesvědčena, že řešení, které vláda schválila je opravdu ekonomicky nejvýhodnější. Každopádně, prostředky, které je potřeba věnovat na podporu zavádění biopaliv, tyto prostředky jsou nejtransparentněji, nejjasněji a nejekonomičtěji převáděny přímo do produktů. Projeví se to velmi drobným zvýšením ceny paliv. Toto zvýšení se odhaduje v řádu od 10 haléřů přibližně do 40 haléřů. Jiné řešení by bylo vždy nákladnější pro kapsu daňových poplatníků, a hlavně by umožnilo prostor pro korupční jednání. A právě čistý, jasný, transparentní přínos byl jedním z hlavních argumentů.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já děkuji. Já jsem zapomněl uvítat na dnešní tiskové konferenci pana ministra Šedivého, a teď mu dávám slovo, protože má také dobrou zprávu.

Jiří Šedivý, ministr obrany: Děkuji vám, pane premiére. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vláda na dnešním zasedání vrátila do rozpočtu obrany téměř 600 milionů Kč, je to pro rozpočet na příští rok, a tím důvodem je naše snaha zahájit vyzbrojovací projekt, jehož prostřednictvím získáme střední nákladní automobily Tatra. Já jsem zároveň informoval své kolegy o tom, že máme výsledky cenového auditu. Ty výsledky jsou velice pozitivní, čili, nyní nic nebrání tomu, abychom začali jednat s Tatra a.s. Kopřivnice o smlouvě. My se budeme také snažit ještě hledat určité možnosti cenových posunů, a zároveň nás také bude zajímat podíl českých výrobců na celém výrobku, a musím říci, že je to dobrá zpráva nejenom pro ministerstvo obrany, ale i pro samotnou Tatrovku, a potažmo i region.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Děkuji, dal bych slovo Ivanovi Langerovi.

Ivan Langer ministr vnitra a ministr informatiky: Přeji dobrý den. V návaznosti na usnesení vlády č. 1060 o koordinaci činnosti zpravodajských služeb při vyhodnocování informací, důležitých pro bezpečnost ČR se zvláštním zaměřením na boj proti terorismu, jsem na základě úkolu předložil dnes materiál vládě, který byl schválen v následující podobě. Vláda dnes vyslovila souhlas s odvoláním pana generálmajora Karla Randáka z funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace, a to k dnešnímu dni. A vláda vyslovila svůj souhlas se jmenováním pana Mgr. Jiřího Langa do této funkce ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace s účinností od zítřejšího dne. Současně také vláda uložila předsedovi vlády, ministru obrany, ministru vnitra projednat v Bezpečnostní radě státu další pokračování transformace zpravodajských služeb v ČR, a uložila jim předložit konkrétní návrh, konkrétní podoby zpravodajských služeb v ČR do 31. října t.r. Důvody k tomuto opatření jsou následující – za prvé je to snaha dokončit již započatou transformaci zpravodajských služeb v ČR, naleznout co nejoptimálnější podobu institucionálního boje proti terorismu, dosáhnout toho, aby v ČR neexistovala žádná zpravodajská služba, která by nepodléhala parlamentní, tudíž veřejné kontrole. A tady mohu sdělit, že právě Úřad pro zahraniční styky a informace byl jedinou zpravodajskou službou u nás, která nepodléhala parlamentní kontrole. Další ambicí, která by měla vzejít z toho úkolu, který dostali jmenovaní ministři a předseda vlády, je dosáhnout hospodárnějšího účelného využívání finančních prostředků a lidských zdrojů, a dosáhnout toho, aby ČR s očekávaným předsednictvím EU měla doopravdy zabezpečenu veškerou bezpečnostní ochranu, včetně kvalitně fungujících zpravodajských služeb. Jako ministr vnitra musím podotknout, že bývá zvykem, že ministr vnitra chodí na vládu s ambicí získat více moci, tady tomu je přesně naopak, a já jako ministr vnitra, pokud výsledkem bude např. rozhodnutí, že Úřad pro zahraniční styky a informace se dostane z gesce ministra vnitra, tak budu jenom rád, když tedy takovéto moci budu mít podstatně méně.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Jak překvapivé.

Ivan Langer ministr vnitra a ministr informatiky: Mohu ještě ten E-goverment také? Druhý bod, o kterém vás bych rád informoval, byl bod, který jsem předkládal z titulu funkce ministra informatiky. Pracovní název nebudu ani říkat, řeknu jen tak, jak jsem to nazval já –E- goverment žije a bude žít. A předpokládaný, plánovaný zánik ministerstva informatiky vůbec nic nezmění, a pokud snad něco, tak to bude změna k lepšímu. Navrhnul jsem vládě uložit mi celou řadu konkrétních legislativních úkolů, jejímž cílem by mělo být lepší, rychlejší, efektivnější využití informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. A již do konce tohoto měsíce mám předložit konkrétní návrh vzniku tzv. „check pointů“, tzn. vybudování sítí úřadů, ve kterých občané budou moci přirozeně komunikovat s některými, teď již vybranými, centrálními orgány a získávat potřebné opisy z těchto registrů. Jinými slovy, k tomu, abyste získali např. výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis živnostenského rejstříku, z obchodního rejstříku, nebudete muset obcházet všechny tyto čtyři úřady, nebudete si muset brát dovolenou, nebudete muset uplácet lidi ve frontě před rejstříkem trestů, a to všechno budete moci zrealizovat velmi pohodlně v místě svého bydliště na nejbližším obecním úřadu. Tedy, E-goverment žije a bude žít.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Petr Nečas a několik bodů, které předkládal v souvislosti s důchody na letošní rok a na příští rok.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Děkuji, dámy a pánové, dobrý den. Já bych chtěl informovat, že vláda dnes schválila můj návrh vládního nařízení, na základě kterého se od příštího roku budou valorizovat penze. Budou se valorizovat v průměru o částku, která přesahuje 6 %, tedy zhruba o 500 Kč. Chci zdůraznit, že ze zákona povinná valorizace činí zhruba 343 Kč, tzn. těch zbývajících 160 Kč je nad rámec této povinné valorizace, s tím, že průměrný starobní důchod vzroste z 8190 Kč na 8690 Kč. A především to je důležité, že se nám podařilo zvrátit trend, na základě kterého v minulých osmi letech docházelo k dramatickému propadu podílu průměrného důchodu na průměrné hrubé mzdě. Ještě v roce 1998 činil tento poměr 46 %, tedy starobní průměrná penze tvořila 46 % průměrné hrubé mzdy. V minulém roce se již toto číslo a v letošním roce se začalo blížit pouze ke 40 % průměrné hrubé mzdy. Kdybychom provedli valorizaci pouze o zákonem stanovenou povinnou částku, tak by se propadl tento poměr pod 40 % průměrné hrubé mzdy. Tímto rozhodnutím dochází ke zlomení tohoto trendu, tzn. že průměrné starobní penze teď budou činit 41,2 % průměrné hrubé mzdy. Je třeba zdůraznit, že toto valorizační opatření bude stát téměř 17 mld. Kč, a že je plně pokryto v návrhu státního rozpočtu, a že plně vychází z odhadované výše příjmu důchodového pojištění. Já chci velmi zdůraznit, že tato vláda nesmírným způsobem dbá a bude dbát o to, aby životní úroveň našich důchodců sledovala celkový vývoj životní úrovně v této zemi, a aby nedocházelo k dalšímu rozevírání nůžek mezi tempem růstu příjmu ekonomicky aktivní části obyvatelstva a té části našich spoluobčanů, kteří jsou závislí na penzích. Tímto rozhodnutím dochází k obracení tohoto trendu, a opět se začínáme blížit k té hranici alespoň 42 %, na kterou by měla sahat průměrná penze z hlediska průměrné hrubé mzdy.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, dámy a pánové, prosím o vaše dotazy.

Jan Hrbáček, Český rozhlas: Já mám dotaz nejspíš na pana ministra vnitra. Pane ministře, můžete, prosím pěkně, vyvrátit nebo potvrdit tu informaci, že v souvislosti s vyšetřováním úniku tzv. Kubiceho zprávy do médií je mi odposloucháván vaší inspekcí telefon? Chtěl bych se zeptat, jestli o tom máte nějaké informace, popřípadě, chtěl bych se zeptat, jestli proti tomuto podivnému způsobu fízlování nějakým způsobem zasáhnete, protože monitoring kontaktů novinářů mně přijde tedy dost estébácký. Dokládá to paní Vesecká ve své zprávě předchozímu kabinetu, kde naznačuje, že bylo využito i operativní techniky při shromažďování důkazů.

Ivan Langer ministr vnitra a ministr informatiky: Já bych chtěl předeslat, že nepochybně platí, že v demokratickém právním státě jsme si všichni rovni ve svých právech a povinnostech, a platí to jak pro novináře, tak pro ústavní činitele, platí to ale úplně stejně i pro policisty, státní zástupce a soudce. V tomto smyslu budu zastávat, a vždy jsem zastával, jasné stanovisko rovného a stejného metru pro všechny, stejná práva, stejné povinnosti. Pokud existuje relevantní důvod pro to, aby bylo použito při šetření orgánů činných v trestním řízení ustanovení § 88 písmena a, trestního řádu, potom předpokládám, že to tak bylo učiněno na základě konzultace se státním zástupcem, souhlasu státního zástupce, a konečné rozhodnutí nepochybně podléhá soudu, který takovýto návrh může buď zamítnout nebo potvrdit. O tom, že jste vy odposloucháván mojí inspekcí, nevím. Nicméně, platí, že dnešního dne jsem i já obdržel informaci, že v souvislosti s tzv. únikem Kubiceho zprávy může být odposloucháváno zhruba 20 ústavních činitelů a novinářů, že v rámci vyšetřování úniku tzv. Kubiceho zprávy mohou být odposlouchávány také některé prostory, a to prostory v Poslanecké sněmovně, prostory v jiných budovách v Praze, nevylučuji Českého rozhlasu, prostory nevylučuji na ministerstvu vnitra, a nevylučuji také, že soukromé prostory. V tuto chvíli se velmi omlouvám, ale nemohu vám odpovědět na otázku, jestli to je standardní, nebo není standardní, je to velmi čerstvá informace. Musím ji prověřit a pokud v tuto chvíli platí, že vy to víte, a tím pádem to ví všichni.

Jan Hrbáček, Český rozhlas: To je ze zprávy paní státní zástupkyně, kde to jednoznačně naznačuje.

Ivan Langer ministr vnitra a ministr informatiky: Prosím, nechte mě domluvit. Pokud platí, že vy to víte, a teď už to tedy ví všichni na základě této tiskové konference, pak padá jakýkoli důvod pro to, aby v těchto odposleších, pokud existují, se i nadále pokračovalo. Potom jsou nelogické, a předpokládám, že budou ukončeny, protože to všichni ví. A já bych ale považoval za nemožné, aby tato kauza skončila jenom tímto vyřčeným podezřením nebo sdělením této informace, a budu muset asi trvat na tom, aby veškeré detaily, které se toho týkají, včetně těch prostor, těch osob, byly zveřejněny tak, aby bylo v této věci jasno.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já do toho vstoupím, pane redaktore, protože paradoxně na vaší straně i na této straně sedí oběti tohoto fízlování, takže rozčilujete se na současného ministra vnitra zbytečně. To je samozřejmě „dračí vejce“ té minulé vlády, minulého ministra vnitra, a já chci říci, že Ivan Langer má pravdu v tom, jestli mě necháte domluvit, prosím vás, děkuji. Ivan Langer má samozřejmě pravdu v tom, že to je v pravomoci soudce, že to je v pravomoci státního zástupce, nicméně, to, že je tady fízlována celá řada novinářů a politiků, je určitě s podivem, a od toho je tady sedmá velmoc, aby na tu věc upozornila. My samozřejmě můžeme dělat jenom to, co nám umožňuje zákon.

Jan Hrbáček, Český rozhlas: Já se jenom ptám, protože ty informace, které policie získá vlastně mohou odejít ještě do politického sektoru trochu jiného a mohou být docela dost intenzivně zneužívány. Toho se nejvíc bojím.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Ano, my můžeme potvrdit své vážné obavy, že se jedná o záminku uskutečnění odposlechu, tzv. únik Kubiceho zprávy, který si mohl každý přečíst, a kde velmi těžko se vypátrá, jak skutečně unikla, že se jedná o záminku k odposlechům bývalé vládě nepohodlných novinářů, případně i ústavních činitelů. A pokud se náhodou prokáže, že ten seznam odposlouchávaných ústavních činitelů je jednobarevný, tak podle mého názoru půjde evidentně o způsob, jak získat záminku k odposlechům nepohodlných lidí. Nepohodlných bývalé vládě.

Ivan Langer ministr vnitra a ministr informatiky: Já vám v tuto chvíli mohu slíbit jedno – vzhledem k tomu, že teď už není co utajovat, tak nezbývá, pokud chceme hrát mezi sebou fér, a chceme hrát fér také s občany, než zveřejnit ten seznam, zveřejnit i ten případný okruh prostor, které byly odposlouchávány a udělat na základě těchto otevřených a férových informací, které budou mít k dispozici všichni, nějaké rozhodnutí. Jaké rozhodnutí to bude, to vám doopravdy teď říci nemohu, protože více informací nemám. V každém případě se chci setkat s panem ministrem spravedlnosti a projednat s ním tento další postup, a v tuto chvíli to vypadá tak, že neodletím do Tampere, ale budu dnes i zítra doma v ČR řešit toto vážné podezření na skandál, který, obávám se, nemá v novodobých dějinách ČR obdobu.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já bych dodal jenom, že na vlastním příkladě bych mohl dokladovat, kdy sice se jednalo o, z hlediska zákona, legální, nicméně, podle mě neoprávněný odposlech mé osoby, který nikdo nikdy nepřiznal. A my jsme navrhovali, právě v souvislosti s tímto odposlechem a s průnikem do bankovního tajemství, novelu zákona, která měla speciálně oblast odposlechu a celé této oblasti upravovat. Mimo jiné, pokud nevede odposlech obviněných, měl ten, kdo byl odposloucháván dostat informaci o tom, že byl odposloucháván, proč byl odposloucháván, měly mu být dány k dispozici veškeré ty odposlechy. Tuto novelu zákonu socialisti s komunisty v Poslanecké sněmovně tehdy zamítli. Já si myslím, že je znovu čas jí otevřít, protože pokud se opravdu potvrdí ty obavy, které máte, tak se jedná o naprosto nevybíravý způsob, jakým bývalá vláda kontrolu vládu novou.

Ivan Langer ministr vnitra a ministr informatiky: Ještě poslední osobní poznámku. Já jsem opakovaně jednoznačně prohlásil, že nejsem osobou, která je odpovědná za zveřejnění tzv. Kubiceho zprávy. Říkám to znovu, říkám to zcela jednoznačně, a v kontextu toho, co řekl pan premiér Topolánek budu chtít znát odpověď na otázku, jaké že to byly vážné důvody, které mohly vést k tomu, že policejní orgán, ať už tedy inspekce ministra vnitra nebo jiný požádal o odposlouchávání telefonu ministra vnitra nebo prostor, ve kterých se pohybuje ministr vnitra, platí, že jsem občan jako každý jiný, to je nepochybné. Nicméně, určitě budu chtít znát ty důvody, a myslím si, že je v zájmu všech občanů ČR vědět jasnou informaci, jestli to, co jste tady říkal, tak je pravda nebo ne, a koho se to týkalo.

Mirek Topolánek, předseda vlády ČR: Já se teď omluvím svým kolegům, oni vám na všechny zbývající dotazy odpoví. Já mám bohužel už od 13 hodin jiný program, a už jsem měl být někde jinde. Takže, mí kolegové mě zastoupí, děkuji.

Radek Bartoníček, zpravodajství iDnes.cz: Pane ministře, já bych se ještě zeptal pana ministra vnitra, pokud jde o to, kde jste tu informaci získal. Vy jste říkal, že jste se to dnes dozvěděl, jestli to bylo spíš od policie, od inspekce, nebo prostě z neoficiálních, řekněme, míst. Děkuji.

Ivan Langer ministr vnitra a ministr informatiky: Já jsem se to dozvěděl z neoficiálních míst, z okruhu novinářů. Předesílám, že zdrojem nebyl pan redaktor Hrbáček, který už asi odešel. A byla to informace, se kterou jsem nehodlal nijak pracovat, protože jsem si ji nemohl ověřit, aniž bych byl podezřelý z toho, že bych zasahoval do vyšetřování a do činnosti orgánů činných v trestním řízení. Dostal-li jsem jasnou otázku od pana redaktora Hrbáčka, tak jsem na ni odpověděl, a v tuto chvíli je to informace veřejná, a tam potom platí to, co jsem vám pověděl. Jediný možný postup, který já vidím, tak je konzultace s ministrem spravedlnosti, a máme-li hrát fér mezi sebou, tak jediný možný závěr vidím zveřejnění přesného seznamu těch odposlouchávaných osob, protože teď už nemá smysl je odposlouchávat, a říci, kdo dal k tomu pokyn, proč dal k tomu pokyn, a jestli to považujeme za normální.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Hana Kadečková, deník Právo: Já bych se s dovolením vrátila k důchodům. Pane ministře Nečasi, jestli nám můžete říci, jestli ty důchody rozdělujete, jestli zvyšujete pevnou částku, jestli to rozdělujete na starodůchodce a novodůchodce, jestli tedy nějaké podrobnější informace můžete dát. A potom na programu vlády mělo být zvýšení částek nemocenského, tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste o tom rozhodovali. Děkuji.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Ano, já začnu odzadu, tzn. začnu tím, že návrh, který se týká nemocenské byl zatím odložen, protože tam nejsme pod časovým tlakem. Toto rozhodnutí o důchodu musíme učinit do 30. září s tím, že v tuto chvíli není úplně jasné, jak bude vypadat celkový systém nemocenské, protože již minulá vláda dala návrh na určité úpravy do Sněmovny. Tento návrh prošel prvním čtením, není jasné jaký bude výsledek jednání v průběhu druhého čtení, jaké pozměňovací návrhy padnou, zda náhodou celý zákon o nemocenské nebude odložen, protože již ten samotný fakt, že bývalá vláda, která tento zákon doslova proválcovala v posledních dnech svého volebního období, uznává jeho problematičnost tím, že několik týdnů poté sama dává návrh na novelu tohoto zákona, tak ukazuje, že v tomto zákoně může být ukryta celá řada problémů. Čili, my vyčkáme až bude jasnější, jak to bude se systémem nemocenské a já mohu jenom zopakovat postoj této vlády, který jsem avizoval v Poslanecké sněmovně, že podle našeho názoru vzhledem k problematičnosti těchto kroků a především vzhledem k dopadu na sektor malých a středních firem, by bylo nejlépe platnost a účinnost tohoto zákona odložit o jeden rok s tím, že za tu dobu bude provedena legislativní analýza, která umožní případné odstranění nedostatků. Co se týče těch penzí, tak samozřejmě, jsou odlišeny dvě kategorie důchodců tzv. starodůchodci a novodůchodci, čili, lidé, kteří jsou podle zákona z roku 1995. Ta míra valorizace je tam rozdílná, je dělána ve prospěch těch starodůchodců, protože my opravdu jsme přesvědčeni, že lidé staršího penzijního věku by neměli být na tom systému biti. My to považujeme za správný krok a samozřejmě dochází i k tomu, že je zvýšená základní výměra důchodu, která je v současné době 1470 Kč, tak se zvedne o 6,8 %, tzn. o 100 Kč na 1570 Kč. Poslední dodatek, ještě v této souvislosti bych chtěl uvést, že byl zvýšený zvláštní příplatek o 6,1 %, který dostávají oběti totalitních režimů, tzn. jak oběti nacistického režimu, tak političtí vězni komunistického režimu. I tento příplatek byl valorizován o 6,1 %.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, pan Kopecký, Mladá fronta.

Josef Kopecký, MfD: Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat v souvislosti s přípravou programového prohlášení vlády, jestli bude nějakým způsobem vycházet z původní trojkoaliční dohody, případně, jaké tam budou změny. Potom jestli byste mohli říci, jestli už máte představu o tom, zda existuje vůbec možnost, že by tato vláda dostala důvěru v Poslanecké sněmovně, a jakým způsobe,m si to představujete. A za třetí, nakolik vážně pracujete s tím, že kdyby vláda dostala 100 hlasů a 100 hlasů bylo proti vládě, že byste nepodávali demisi tak, jak naznačoval v minulých dnech pan Topolánek.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:já začnu opět odzadu. Ten výrok pana premiéra Topolánka byl hodně vytržený z kontextu. Já bych chtěl velmi zdůraznit, že se pohybujeme v mnoha ohledech od loňských voleb v nové ústavní situaci, vzpomeňme si na kroky, které souvisely s pobýváním bývalé vlády, která pobývala celé měsíce po volbách bez demise ve svých pozicích, diskusím o tom, jestli mohou podat demisi, nemohou podat demisi, zda by případná nová vláda byla brána jako první pokus k sestavení vlády, pokud by nastoupila ještě před ukončením ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Ke každé této situaci byly dva až tři ústavněprávní výklady, někdy velmi komplikované, čili, toto je jedna z možných hypotéz. Mimochodem, hypotéz, ke které já se nekloním, protože jak známo, platí někdy u těch právních názorů, že dva právníci znamenají tři právní názory. Takže, z toho je třeba vycházet, že je tady celá řada možných hypotéz a možných právních výkladů, a vycházejme opravdu z toho, že Ústava ČR, podle ní je vláda sestavována vlastně teprve od roku 1996. Čili, poté, co celá řada nových situací nastane, tak tady nejsou jasné právní výklady. Až bude tato Ústava a příslušné sestavování vlády tady fungovat 40 let jako ve vyspělých demokraciích, tak zřejmě budeme v jiné situaci. Co se týče programového prohlášení vlády – my jsme dokončili pod mou koordinací přípravu základní verze tohoto programového prohlášení. Mohu potvrdit, že programové prohlášení vlády navazuje na programovou část trojkoaliční dohody. Jsou tam obsaženy všechny klíčové pasáže, všechny klíčové politické závazky, které jsou obsaženy v programové části trojkoaliční dohody. Samozřejmě s tím vědomím, že tato vláda sama deklarovala, že jejím programem je uskutečnění předčasných voleb, čili, s tímto časovým limitem. Mohu také potvrdit, že toto programové prohlášení samozřejmě vychází z postojů jednotlivých ministerstev, ale základní strukturou a kostrou je programová část trojkoaliční dohody, a jsou tam obsaženy všechny klíčové pasáže, klíčové věty, klíčové politické přísliby. My chceme s touto, ještě živou verzí programového prohlášení vlády, neuzavřeného, diskutovat s politickými partnery napříč demokratickým politickým spektrem s tím, že jsme připraveni diskutovat jako o živém textu, o konkrétních pasážích a usilovat o maximální možnou podporu v Poslanecké sněmovně tak, aby tato vláda dostala důvěru.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz, prosím. Pan Takáč, Česká televize.

Daniel Takáč, ČT: Dobrý den, já bych se chtěl pana ministra vnitra zeptat na jednu záležitost, týkající se Kraslic. Tam se stane ta záležitost, nebo měla by se stát, že během komunálních voleb bude volební místnost v budově jisté soukromé firmy přičemž majitel této firmy je jednak na kandidátce, a je tedy shodou okolností také předsedou místního sdružení ODS. Co tomu jako ministr vnitra říkáte, že volební místnost bude v takovéto budově, to by byla jedna věc. A pana ministra obrany bych poprosil, jestli může konkretizovat nákup nákladních vozidel Tatra pro armádu, kolik jich bude, jestli celých 600 milionů Kč na to půjde atd. tyto podrobnosti. Děkuji.

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: Děkuji za ten dotaz, ale omlouvám se, v tuto chvíli vám nejsem schopen říci nějakou věrohodnou a informacemi podloženou reakci na váš dotaz. Neumím teď, říkám to otevřeně, posoudit, zda je toto rozhodnutí v souladu nebo v rozporu se zákonem. V každém případě, i kdyby to bylo v souladu se zákonem, může vzbuzovat různé dojmy, různá podezření o férovosti takovýchto voleb, a já sám, kdybych byl občanem Kraslic anebo majitelem této firmy, tak bych určitě nedoporučoval postupovat tímto způsobem. Ne protože bych chtěl něco udělat, to určitě ne, to mě znáte, že bych nic takového neudělal, ale že by mohlo existovat podezření z nějakého ovlivňování v průběhu voleb.

Daniel Takáč, ČT: Případně zasáhnete nějak?

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: Požádám vás o to, abyste mi dal chvíli času tak, abych se mohl spojit s panem Henychem, který jako vrchní ředitel sekce ministerstva vnitra má na starosti volby, aby mi podal informaci a potom se prosím obraťte na můj odbor komunikace. Děkuji.

Jiří Šedivý, ministr obrany: Náš projekt počítá s pořízením 555 vozidel. Jenom podotýkám, že původně minulá vláda začínala někde na tisícovce. Nicméně, já se domnívám, že my už nebude snižovat ten počet, protože to přesně odpovídá našim potřebám jak do misí, tak pro případ nějakých domácích katastrof nebo živelných pohrom. Těch téměř 680 milionů. To je pouze na příští rok 2007. Pro rok 2008 to bude o něco více než 1 mld. Kč, stejná částka pro rok 2009. Potom ještě ten projekt bude dobíhat další rok, dva, takže celkové náklady by mohly dosáhnout nějakých 4 mld. Kč. Nicméně, my se budeme samozřejmě snažit ještě o té ceně jednat. Takže, pro nás je teď důležité v té současné situaci, že budeme schopni jednat o zahájení projektu již příští rok a já podotýkám, že jsem zdědil, mimo jiné, v těch koncepcích, které se vyrovnávaly s těmi hlubokými rozpočtovými škrty předpoklad, že tento projekt bude odložen až za rok 2009. Takže, já myslím, že to je podstatný pokrok.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já bych chtěl jenom dodat a zdůraznit, aby si veřejnost všimla toho, že minulá vláda rozhodla o několika gigantických projektech v řádech 20 mld. Kč minimálně ve dvou případech, aniž se dostala k tomu, aby podpořila českou firmu, a jeden z klíčových českých podniků. My, jak je vidět, jdeme jinou cestou, tzn. nesouhlasíme s tímto odkladem za rok 2009, nevidíme jeden jediný důvod proč, když balíčky ve výši 20 mld. Kč obdrží tu britští, tu švédští, tu rakouští zbrojaři, proč by podobnou zakázku nemohl konečně dostat i velký český významný podnik.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Redaktorka Martenová, televize Prima: Pane Langere, já mám dotaz na vás. Týká se to údajného nedostatku policistů v severních Čechách, konkrétně na Českolipsku. Co s tím chcete udělat? Ještě by mě zajímalo, jestli by se neměly vyrovnat podmínky pro policisty a pro vojáky? Pak bych vás ještě poprosila, kdybyste nám řekl ty důvody, proč vlastně byl odvolaný ten šéf té rozvědky. A na pana Nečase stručný dotaz, zajímalo by mě, jestli vysloveně na ty důchody půjdou peníze z rozpočtu nebo budou nějaké škrty, jak jsem se vás ptala už ráno, na některých ministerstvech. Děkuji.

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: Tři otázky na mě. Nedostatek policistů – ano, vím o tom. Situace je vážná nejenom tam, ale i v jiných oblastech ČR, a dochází v tuto chvíli např. k takovým situacím, že máte policisty v jedné části ČR, kteří mají za úkol vyřídit měsíčně 20, 22, 25 případů, a v jiné části republiky policisty, kteří mají na měsíc pouze 8 – 10 případů, a přitom oba dva berou prakticky stejné peníze. Naším cílem je v souladu a ve spojení s nabytím účinnosti nového služebního zákona dosáhnout změny, a to cestou nové systematizace služebních míst tak, aby do budoucna bylo možné rychleji a pružněji reagovat na to, jak se vyvíjí bezpečnostní situace v jednotlivých koutech ČR tak, aby nedocházelo k těm paradoxům, že někdo je zavalen prací, a druhý nemá co dělat, a berou stejný plat. Současně také jsme s policejním prezidentem projednali návrh na obsazení dosud neobsazených tabulkových služebních míst policistů, a on dostal úkol zahájit poměrně masivní náborovou akci tak, aby se ta neobsazená služební místa skutečně naplnila. To je konkrétní výhled. V tuto chvíli to není možné řešit okamžitě ze dne na den, ale máme promyšlenou strategii, jak to řešit směrem k 1. 1. 2007. Srovnání podmínek vojáků policistů – myslím si, že když tady je bývalý stínový ministr obrany a současný ministr obrany a já, tak vám všichni řekneme, že bychom si to velmi přáli. Nicméně, v tuto chvíli situace státního rozpočtu je taková, jaká je. Přesto si myslím, že nový služební zákon přinese zásadní změnu jak pro policisty, tak pro občany. Je to zákon, který přináší práva a povinnosti, kdy na jedné straně dává garanci dobré odměny v případě dobré práce, a současně dává garanci okamžitého nekompromisního trestu v případě selhání. A věřím, že tento zákon bude znamenat novou etapu v historii Policie ČR. A pokud jde o ty důvody odvolání. Já jsem se je pokoušel naznačit, a vyplývají také z toho úkolu, který vláda uložila předsedovi vlády, ministru obrany a ministru vnitra, a je to dokončení transformace zpravodajských služeb v ČR, aniž by v tuto chvíli ale bylo předjímána ta definitivní podoba. Já musím poděkovat panu generálu Randáškovi za odvedenou práci, já jsem s ním o tom hovořil, a byl bych rád, aby se nestalo to, co se stávalo v minulosti za jiných vlád, kdy lidé, kteří sloužili republice, zůstali obrazně řečeno na ulici a vláda jim nedala odpovídající, seriózní, vážně míněnou nabídku na další působení.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Já nyní k těm důchodům. Já chci zdůraznit, že ta navržená valorizace je zcela v rámci předpokládaných výběrů a výdajů důchodového pojištění. Zatím všechny ty odhady ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí směřují k tomu, že je odhadovaný výběr pojistného na důchodové pojištění v příštím roce ve výši zhruba 283 mld. Kč, výdaje včetně této valorizace ve výši 281 mld. Kč, tzn. že se tam vejde do tohoto rámce, a nebude tudíž prohlubovat v uvozovkách deficit státního rozpočtu. S tím, že chci velmi zdůraznit, že tzv. přebytky na důchodovém účtu, které za roky 2005 a 2004 činily kumulativně zhruba 14 mld. Kč, tak byly dosahovány právě na úkor nižších valorizací důchodů a na úkor toho, že průměrné tempo růstu důchodů rostlo pomaleji než mzdy. Jinými slovy, že se rozevíraly nůžky mezi ekonomicky aktivní částí obyvatelstva a penzisty. A my v této politice nehodláme pokračovat. A chtěl bych také velmi zdůraznit i to, co tady zaznělo v tom předchozím dotazu, že jsme si plně vědomi rozdílné situace důchodců, kteří šli podle starého důchodového zákona před 31. prosincem 1995 do penze, a po něm, tzn. opravdu tady dojde a bude docházet k rozdílné výši valorizace. tzn. o těch tzv. starodůchodců tento návrh předpokládá 6,6 %, u těch novodůchodců 5,6 %. Takže, ten rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi důchodců se v tuto chvíli snižuje na 278 Kč v průměru.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Jitka Götzová, deník Právo: Na pana ministra Langera. Znamená to, když jste hovořil o panu Randáskovi, že jste mu i poděkoval za jeho dosavadní práci, že už máte představu, co by třeba mohl dělat. Nedávno byl vyznamenán, povýšen panem prezidentem. A odmítáte tedy spekulace, které se objevily v médiích, že za jeho odvoláním stojí to, že byl nakloněn sociální demokracii? Děkuji.

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: Já jsem se s panem generálem potkal dnes ráno, protože ten úkol, který jsem měl, tak jsem připravoval v minulých dnech a dnes jsem s ním šel ráno na vládu, kde jsem ho s tímto seznámil, kdy jsem ho požádal o maximální míru spolupráce, a kdy jsem mu samozřejmě také poděkoval za to, co ve své funkci vykonal. A kdybych mu neděkoval, tak bych mu ani nenabízel to, co jsem řekl, že jsem mu nabízel. Tedy možnost další služby pro ČR v pozici, která bude možná a pro něj přijatelná.

Jitka Götzová, deník Právo: A jaká to bude pozice?

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: V tuto chvíli je to na něm. Omlouvám se velmi, ale prosím o pochopení, celý den jsem seděl na vládě. Já jsem ho požádal, aby on přišel s konkrétními návrhy, co by si představoval a já v tuto chvíli jasně mohu zopakovat to, co jsem mu řekl, že udělám maximum pro to, aby tyto návrhy byly akceptovány, a že z mého pohledu je nepřijatelný princip, aby lidé, kteří slouží této zemi, v okamžiku, kdy ukončí svoji misi, ji ukončili způsobem nedůstojným. Protože to je velmi špatný signál pro všechny ostatní, kteří tím pádem budou pochybovat, zda má smysl nebo nemá smysl být loajálním státním úředníkem. Vzpomeňte si na minulost, kdy vláda končila takovéto pověření jednoho ředitele zpravodajské služby, který nakonec skončil na pracovním úřadu.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: A nebo jako pracovník kasina.

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: Nebo jako zaměstnanec kasina.

Jitka Götzová, deník Právo: A ti sociální demokraté?

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: To mohu já ze svého pohledu jednoznačně popřít.

Daniel Takáč, ČT: Jestli mohu trošku navázat, proč nebylo možno s panem Randákem pracovat na té transformaci, kterou tedy zamýšlíte. To je jedna věc, a druhá věc – říkal jste, že Úřad pro zahraniční styky a informace povede pan Lang. Je-li to tentýž pan Lang, který je z BIS, znamená to, že už de facto slučujete ty dvě tajné služby?

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: Tak odpovím na tu otázku druhou – toto personální rozhodnutí neznamená definitivní rozhodnutí o podobě zpravodajských služeb v ČR, jakkoliv by to tak mohlo vypadat, neboť stále je potřeba doladit základní tezi, zda se má vést řez horizontálně, ofenzivní rozvědka, kontrarozvědka nebo vertikálně – vojenská zpravodajská služba civilní. To je právě ten úkol, který dostala vláda. A v tuto chvíli to rozhodnutí je v tom, že navazuje na rozhodnutí z minulého týdne, tedy vlády o koordinaci činnosti zpravodajských služeb v souvislosti s efektivnějším bojem proti terorismu a vláda měla za to, že toto personální, a já říkám dočasné, spojení je to nejoptimálnější.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz.

Radek Bartoníček, zpravodajství iDnes.cz: Já mám poslední svůj dotaz. Pane ministře, možná jsem tady přeslechl. Já jsem měl pocit, že jste neodpověděl na tu otázku kolem pana Randáka. Mně také přijde trochu nelogické, že vy říkáte, jinými slovy, že byl výborný, skvělý atd., ale nic mu nenabídnete a řeknete mu, vy mu nabídnete to, aby on si sám řekl, co by chtěl dělat. To je trošku zvláštní, cítíte? Děkuji.

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: Omlouvám se, ale tak to máme oba dva odlišné pocity. Mé jednání s panem generálem Randákem bylo nesmírně věcné, nesmírně korektní a já jsem mu říkal stejná slova, jako říkám vám. On je člověk, který se pohyboval v jakési funkci a on by měl v tomto smyslu být tím, kdo má první iniciativu. To neznamená, že se já vzdávám té nabídky a popírám to, co jsme řekl. Moc prosím, o tomto nespekulujme. Nebylo to jinak.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Pan Takáč.

Daniel Takáč, ČT: Zase na pana ministra Langera. Pane ministře, souhlasíte s těmi odposlechy, o kterých jste už tady ostatně mluvil, s odposlechy politiků a novinářů. Odvoláte pana Husáka?

Ivan Langer, ministr vnitra a ministr informatiky: Tak znovu. Za prvé jsme si všichni rovni v právech a povinnostech, a jen to, že je někdo novinář, člen vlády, poslanec, neznamená, že by měl mít nějaké výlučné postavení v okamžiku, kdy mají orgány činné v trestním řízení podezření ze spáchání trestného činu. Žádné výjimky. Za druhé, já jsem jasně deklaroval, že mým úkolem ministra vnitra je garantovat policistům dobré pracovní podmínky a skutečně garantovat nezávislost v jejich vyšetřování. Na tom vůbec nic neměním. Za třetí, pokud zde byla zveřejněná informace o tom, že někteří, a nebyl jsem to já, kdo ji zveřejnil, že někteří novináři a politici mohou být odposloucháváni v souvislosti s tzv. únikem Kubiceho zprávy, považuji za logické, aby tato informace buď byla potvrzena nebo vyvrácena, aby veřejnost jasně věděla, jak to všechno bylo. Za další dodávám, že byl-li ten postup na základě trestního oznámení Jiřího Paroubka, ČSSD, rozhodnutí o dalším postupu dělala inspekce ministerstva vnitra pod ministrováním ministra za ČSSD, považuji za logické, aby se předešlo jakýmkoliv spekulacím, kdo a proč co dělal, tedy zveřejnit okruh osob, které byly odposlouchávány, protože teď už nemá smysl je odposlouchávat, a zveřejnit i okruh oblastí, prostor, které mohly být odposlouchávány. Pouze pokud, budeme hrát spolu fér, pouze pokud se jasně odpoví na tuto otázku, jak to bylo, kdo to byl, tak můžeme čelit spekulacím, jestli to bylo politicky motivováno, nebo to byl standardní postup. Já v tuto chvíli garantuji jedno – pokud ti policisté postupovali v souladu se zákonem, tak já nemám sebemenší důvod je jakýmkoliv způsobem postihovat. A tím de facto odpovídám na vaši otázku na pana Husáka v souvislosti s tím, co teď vím, nemám sebemenší důvod ho postihovat.

Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí: Jinými slovy, česká veřejnost si zaslouží na to jednoznačnou odpověď, zda se jedná či nejedná o jakousi českou variantu Watergate, nebo mohli bychom to nazvat Kubicegate.

Radim Ochvat, tajemník předsedy vlády ČR: Děkuji, další dotaz. Pokud tomu tak není, tak děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X