Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

5. 8. 2010 13:22

Představení NERV

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání znovuobnoveného NERVu, Národní ekonomické rady vlády. Poprosím na úvod slovo předsedy vlády České republiky Petra Nečase.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, já bych chtěl zdůraznit, že tato vláda má zájem expertně spolupracovat se širším zázemím než představuje zázemí odborných aparátů jednotlivých vládních úřadů a právě proto jsem se rozhodl zorganizovat činnost Národní ekonomické rady vlády, která se v mnoha aspektech osvědčila i v tom minulém volebním období. My máme skutečný zájem zastavit další zadlužování státu, chceme ozdravit ekonomiku, chceme provést zásadní a systémové reformy a chceme také modernizovat tuto zemi a řadu klíčových systémů. To je samozřejmě velice silná ambice a víme že potřebujeme pomoc hlas předních odborníků v České republice. My se chceme u zásadních změn vyhnout chybám a projektovat účinné a zároveň pro veřejnost stravitelné a současně ani omylem se tato vláda včetně jejího předsedy nechce tvářit že snědla všechnu moudrost a že nepotřebuje slyšet rady od expertů. Ona se za to nestydí, naopak to považujeme za svou přednost. Na druhou stranu chceme proti tomu minulému volebnímu období činnost Národní ekonomické rady vlády posunout od způsobu ad hoc fungování k pravidelnému formátu, pravidelným jednáním. Chceme skutečně vytyčit jednotlivé konkrétní oblasti ke kterým budou v rámci Národní ekonomické rady vlády zformovány projektové týmy, jakési expertní skupiny složené z členů Národní ekonomické rady vlády, ale kde do těch projektových týmů budou současně přizváni i odborníci, kteří nejsou členy Národní ekonomické rady vlády. My jsme se na dnešním jednání dohodli, že těchto 6 základních oblastí, na kterých budeme společně pracovat tvoří samozřejmě oblast veřejných rozpočtů, jejich stabilizace a zastavní zadlužování první okruh. Druhý okruh samozřejmě klíčové opatření a to je to je důchodová reforma.Třetí okruh je samozřejmě oblast zmenšování korupčního prostoru a také zvýšení transparentnosti vydáváni veřejných prostředků, včetně tedy veřejných zakázek. Jako čtvrtý okruh je okruh ekonomické politiky v rámci Evropské unie, ale také regulatorní legislativy, která v mnoha ohledech se dneska projednává nikoliv na úrovni národní, čili na úrovni státu, na úrovni Evropské unie. Jako pátou oblast je oblast základního udržení konkurenceschopnosti této země, což zahrnuje takové problematiky jako je i oblast reformy vzdělávacího systému, oblast reformy systému výzkumů, vývoje a inovaci, oblast reformy v oblasti trhu zaměstnanosti, oblast rozvoje infrastruktury, včetně dopravní, komunikační a informační infrastruktury a podobně. Šestou oblastí jsou podpory podnikání, jakási mikroekonomická oblast, protože nejenom Národní ekonomická rada vlády, ale ivláda jako taková je si plně vědoma, že ekonomický růst, generování pracovní příležitosti nezařídí stát, ale že to může zařídit pouze podnikatelská sféra. My chceme aby tady fungovalo 6 těchto projektových týmů, chceme také využít širšího zázemí a zkušenosti těchto špičkových ekonomů k tomu abychom získali základní zpětnou vazbu a mnoha ohledech se nestydíme za to, že i oponenturu vůči tomu nebo onomu názoru toho nebo onoho ministerstva nebo dokonce vlády jako celku a vidíme tuto komunikaci jako to nesmírně užitečnou. Proto jsem navrhl a včera vláda schválila i složení Národní ekonomické aby vlády, které vlastně je schopna v tomto složení velice kvalitně plnit tyto úkoly a vláda tedy včera schválila složení, které je vám k dispozici a já bych tady chtěl říci že to organizační působení bude fungovat tak, že minimálně jednou za měsíc bude pravidelné zasedání Národní ekonomické rady vlády vlastně v tom nejširším složení. Pravidelně budou pracovat i ty projektové týmy, bude zajištěna v lepší zázemí expertů, například doktorandů jendotlivých vysokoškolských pracovišť, ale i zázemí které bude složeno z odborníků jednotlivých ministerstev a samozřejmě do činnosti Národní ekonomické rady vlády se zapojí i ekonomičtí ministři vlády. Dnes to probíhalo za účasti pouze předsedy vlády proto, že dnešní jednáním v podstatě mělo organizační charakter. Nic zatím věcného neprobírali než způsob organizace práce a fungování Národní ekonomické rady vlády. V této souvislosti bych chtěl také všem odborníkům, kteří přistoupili na nabídku stát se členy Národní ekonomické rady vlády poděkovat, protože pro ně a to je důležité říci je to skutečně služba vlasti, bezplatná služba, oni se řídí tím Rašínovým heslem, že za službu vlasti se neplatí, čili také je chci ušetřit řady trapných dotazů, které by bohužel přišli od některých z vás na toto téma. Takže oni to skutečně dělají tak, že chtějí pomoci, chtějí pomoci prosadit reformy,jsou to špičkoví experti a já bych chtěl skutečně poděkovat za to že jsou ochotni vládě České republiky v tomto v tomto pomoci a asistovat. Tolik mé úvodní slovo a jsem samozřejmě připraven zodpovídat vaše dotazy. Jeden jsem již zodpověděl ve svém úvodním vystoupení.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády: Počkejte na mikrofon.

Z1: Mne by zajímalo konkrétní jmenovité představení těch členů NERVu a co budou dělat a za co budou zodpovědni?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Vzhledem k tomu, že jsme to včera vydali a je k dispozici i materiál, tak přesto tak učiním,to znamená členy Národní ekonomické rady vlády a ne všichni z časových důvodů i dovolených a podobně tady dnes mohou být, se tedy stal pan Vladimír Bezděk, pan Vladimír Dlouhý, pan Eduard Janota, pan Pavel Kohout, pan Pavel Kysilka, pan Lubomír Lízal, pan Michal Mejstřík, pan Daniel Münich, pan Jan Procházka, pan Jiří Rusnok, pan Tomáš Sedláček, pan Jiří Schwarz, pan Jiří Weigl, pan Petr Zahradník a pan Miroslav Zámečník. Tak to tedy je složení nervu, které schválila včerejší vláda na jednání s tím ,že definice, kdo z nich bude pracovat ve kterém týmu je otázkou dalších jednání. Myslím si, že zhruba do týdne budeme schopni říci, jak budou tvořeny jednotlivé týmy k základním prioritám. To bude otázkou, kdo ty týmy bude vést, to je otázkou na další jednání, opakuji, nejpozději do dvou týdnů budou tyto informace k dispozici. My jsem se dnes dohodli na formátu těch pravidelných zasedáních, i generálního zasedání v plném obsazeni Národní ekonomické rady vlády. Na formátu těchto 6 oblastí ke kterým zformujeme i projektové týmy s tím, že samozřejmě Národní ekonomická rada vlády, vláda i koneckonců veřejnost je si vědoma toho že v celé řadě oblastí existují styčné body. To znamená v řadě těch oblastí bude muset řadu návrhy ke společnému jednání projektových týmu, ne vždy jsou některé záležitosti oddělit. Abych uvedl konkrétní příklad, jestliže jeden z oblastí je konkurenceschopnost, která se týká i reformy vzdělávacího systému, výzkumu, vědy a inovací, tak separovat tuto záležitost od problematiky veřejných financí a financování této oblasti úplně nejde, čili často bude muset docházet interakci mezi těmi týmy.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády: Prosím další dotaz.

Česká televize: Mám prosbičku, jaké bude mít obnovený NERV pravomoci? Bude mít větší oproti tomu Topolánkovi?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak pravomoci jakéhokoliv orgánu nebo instituce v této zemi, který se pohybuje v oblasti veřejné moci jsou dány ústavou a zákony, to znamená, toto je poradní těleso takže žádné oficiální pravomoci samozřejmě nemůže mít, protože ty jsou rozděleny v rámci rozdělení moci ústavou, případně jednotlivých ústředních orgánů státní správy kompetenčním zákonem, nicméně, je to klíčové poradní těleso vlády České republiky a určitě i renomovaným složením možná taková ta neformální pravomoc, tedy neformální vliv bude samozřejmě silnější než nějaké formální vymezení pravomoci. Takže my jsme rádi že tito experti jsou ochotni v rámci Národní ekonomické rady vlády a samozřejmě na jejich názory bude vláda silně dbát.


Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády: Prosím, televize Prima.

Televize Prima: Pane premiére, chtěl jsem zeptat v programovém prohlášení vlády jsou nastíněny některé body kam vlastně v těch jednotlivých oblastech, které vy jste jmenoval, by chtěla vláda dojít. A také jste říkal, že očekáváte jakousi oponenturu od NERVu a mne by zajímalo, může se tedy stát, že některé věci, které jsou definovány v tom prohlášení, třeba pod tíhou názoru jednotlivých expertů by doznaly nějaké změny a zda jste už definovali nějaké problémy se kterými by právě zde přítomní pánové měli problém? A ještě s dovolením jednu otázku, NERV není jediný poradní orgán který pod vládou vaší vzniká, ještě rozpočtová rada a dokonce ministr Kalousek oznámil také složení svého poradního orgánu. Zajímalo by mne, jakým způsobem bude vlastně vyvažována interakce mezi těmito orgány? Jestli to nebude spíš že víc hlav, více názorů a obtížnější schvalování jakýchkoliv definitivních závěrů?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak já musím říci, že to je několik rozdílných věcí. Za prvé, co se týče těch názorů, já samozřejmě nemohu vyloučit, že nastane situace, kdy například většinový názor NERVu bude odlišný od názoru vlády, to je přirozené, my chcemeI respektovat nezávislý intelektuální potenciál Národní ekonomické rady vlády, to není politické těleso, to je expertní nezávislý orgán a může to skutečně nastat. To je přirozené, prostě někdy výsledek politických sil muže být jiný než bude názor ekonomických expertů. Já nemohu vyloučit, že taková situace nastane a právě proto chceme NERV mít, abychom měli nezávislou oponenturu. Za další, čistě hypoteticky, nemohu vyloučit, že v některých věcech Národní ekonomická rada vlády přesvědčí vládu, aby se modifikovala svůj postoj, který je výsledkem politického koaličního kompromisu a ti kteří na tom kompromisu jako kdyby na tom vskutku trvaly, budou přesvědčeni ekonomickými experty, že to moc rozumné není a třeba změní svůj názor. Chceme plně respektovat nezávislý intelektuální potenciál tohoto tělesa, v žádném případě není myšleno jako orgán, který má pouze rozpracovávat ekonomickou politiku vlády nebo kývat s čím vláda přijde. To by bylo v podstatě bezcenné a plýtváním času a intelektuálního potenciálu všech pánů, kteří s námi spolupracují. Co se týče těch orgánů o kterých jste mluvil, ty mají rozdílné postavení. Oficiálním status vzhledem ke schválení vládu má Národní ekonomická rada vlády jako klíčový ekonomický poradní orgán vlády s tím, že rozpočtová rada je něco jiného, to je orgán spíše tyto Legislativní rady vlády, kde se může bavit, zda bude vytvořen třeba z odborníků na Ministerstvu financí , to je otázka další diskuse. Aby tu byl orgán, který dokáže autoritativně říci, jaký bude dopad jednotlivých legislativních návrhů a opatření na veřejné rozpočty. Zda je neutrální, zvýší schodek č sníží schodek a podobně. Bude to odlišný orgán, bude to vyjadřovací orgán podobného typu jako legislativní rada vlády. Čili se ani personálně nesmí, jako kdyby potkávat ve složení, kdo je člen Národní ekonomické rady vlády nebude součástí národní rozpočtové rady a naopak. Orgán o kterém jste mluvil vy, to je stranický orgán, který nemá s vládou nic společného. Jako má Občanská demokratická strana, dlouhodobě spolupracoval s tzv. ESO, ekonomickou skupinou odborníků, tak si kterákoliv jiná politická strana může na své stranické bázi vytvořit poradní orgán a to je naprosto věc, která je jejich záležitostí, nikoliv záležitostí vlády čili je to něco jiného

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády: Televize Nova.

Televize Nova: Hezký den, já bych měla otázku k národní rozpočtové radě, ta stanoviska budou nějak závazná pro různá přijeté zákonů a tak dále?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Tak nebudou závazná, já využil to přirovnání k legislativní rady radě vlády, případně k odboru kompatibility s evropským právem tady v rámci Úřadu vlády. Tam bude pouze součástí projednávání legislativního návrhu musí být i stanovisko národní rozpočtové rady. Podobně jako se ke každému návrhu zákona vyjadřuje legislativní rady vlády. Bude to pouze vyjádření, protože tu suverenitu zákonodárného orgánu nemůže nikdo omezit, tu omezuje pouze zákon a ústava, takže když se vyjádřit třeba pro zákon, který zvyšuje deficit veřejných financí, a Parlament ho přesto odhlasuje, nemůže tomu rozpočtová rada zabránit.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády: Prosím poslední tři otázky.

Haló media: Já bych se chtěl zeptat na to, že jak se člověk dívá, není zastoupena ta lepší polovina lidstva ani ve vládě, ani ve vašem poradním orgánu, zda to nebude svádět k takovým vtípkům, že jste misogynové? A jestli byste neuvítali ten ženský prvek, živel, který je i sociálnější než my chladní muži, natožpak ekonomové, třeba Ilona Švihlíková, známá mladá ekonomka by mohla obohatit i zpestřit tento sbor. Ale druhá otázky, nakousl jste to, za práci vlasti se neplatí, říkal Alois Rašín, jestli si to vezme k srdci nejen poradní sbor, ale i ústavní činitelé třeba? Váš kolega bývalý poslanec ODS Juraj Raněnec navrhoval snížit na životní minimum vaše platy, protože jste nás přivedli do krize svými hloupými rozhodnutími?

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády: Děkujeme za vaši otázku, byly už dvě.

Haló media: Vidím, že cenzura už zapracovala.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To není cenzura, jenom by to měla být otázka, nikoliv výklad nebo příspěvek k tiskové konferenci. Ale já nebudu komentovat návrhy pana Ranince, pouze řeknu, že platy ústavních činitelů byly snížené k letošnímu roku a k této snížené hladině budou od příštího roku sníženy o dalších 5 %, čili to snížení bude 10% od 1. ledna příštího trochu. Co se týče složení, my jsme vybírali a oslovovali odborníky podle kompetence, tím nepopírám je samozřejmě i mimo Národní rozpočtovou radu vlády je celá řada špičkových ekonomických odborníků, mužů nebo žen, ale rozhodně nějaké gendrové zastoupení nebylo mezi prvky, na základě kterých jsme se rozhodli oslovit jednotlivé odborníky, šli jsme silně po jednotlivých tématech. také se přiznám ¨že jsme se snažili mít vyvážený mix mezi těmi kdo přichází z akademické sféry a kdo z komerční sféry, kteří přišli spíš z oblasti dejme tomu makroekonomické či spíše z oblasti mikroekonomické. Abychom tu měli experty v těch šesti oblastech, které považujeme za prioritní. Spíše byli oslovováni odborníci na základě těchto kriterií, tím nepopírám, že je tu celá řada špičkových expertů či expertek v oblasti ekonomie, kteří by v NERV mohli působit, ale my jsme se snažili držet i číselný limit počtu členů. Extendovat NERV by bylo možné, ale dostat se na počet kolem 20 by bylo neefektivní.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády: Prosím, ČTK.

ČTK: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak si představujete výstupy NERVu? Hovořili jste o šesti oblastech, zároveň co měsíc setkání, NERV by měl posuzovat konkrétní návrhy zákonů? Co by bylo konkrétním výsledkem té práce? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Samozřejmě jedním ze základních výstupů je vyjadřování NERVu jako celku a projektových týmů nebo i členů NEVu jako takových k zásadním ekonomickým návrhům vlády. Další jsou výstupy, které budou mítkoncepční charakter. Tedy budou to náměty pro vládu v těch oblastech o kterých jsem mluvil a pak to bude živá interaktivní diskuse se členy vlády. Já považuji za klíčové zahrnout do tohoto schématu i poradu ekonomických ministrů, ktrá se začně pravidelně scházet a je již svolána a bude to taková druhá strana stolu proti NERVu.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády: Prosím, poslední otázka.

MF DNES: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem se podíleli VV na sestavování NERVu vzhledem k tomu, že se NERV kryje s tím loňským, tak jsem chtěla vědět, jak k tomu přistupovaly oni?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Jsou tady i je členové Národní ekonomické rady vlády, kteří byli nominováni všemi třemi koaličními stranami, ale my jsme nevybírali na základě nějaké stranické příslušnosti, ale jsou tu i lidé, které si přáli představitelé VV. Tady jsou všichni nestraníci a není tu žádná stranická vazba, já nevidím důvod, proč bych říkal, na koho oni ukázali prstem. K tomu není důvod a nikdy to neudělám. Toto je 15 nezávislých expertů, nejsou to straničtí nominantů. Mimochodem, oni budou mít i kritické pohledy na řadu kroků, které vláda dělá a bude dělat. Takže, dámy a pánové, děkuji vám a přeji hezký den. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Představení NERVu 2010 a jeho členů

Související zprávy