Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

7. 10. 2009 14:09

Mimořádná tisková konference k procesu ratifikace Lisabonské smlouvy, 7. října 2009

John Fredrik Reinfeldt, předseda vlády Švédského království: Jan Fischer se s námi nyní spojí přes audiolink z Prahy, takže bude s námi na této tiskové konferenci, nemohl se dostavit osobně, ale bude přítomen přes audiolink, takže teď bych si chtěl potvrdit, jestli nás slyší. Já vás vítám a chtěl bych také říci, že Jan Fischer se rovněž zúčastní této tiskové konference, bude hovořit česky a na kanálu číslo 5 to bude překládáno do angličtiny. Chtěl bych říci a začít takovou dobrou zprávou, že parlamenty všech států se shodli na Lisabonské smlouvě, řekli „ANO“. Nicméně máme ještě určité překážky před námi. 17 českých senátorů předalo své odvolání k Ústavnímu soudu ČR a nyní čeká na rozhodnutí tohoto soudu, aby prezident mohl udělat svůj ratifikační podpis na tuto smlouvu a po dobré zprávě z Irska jsem požádal o schůzku, abychom dnes mohli diskutovat současnou situaci ohledně ratifikace a zatím ještě nemáme všechny odpovědi a všechno vyjasnění, které bychom potřebovali, ale je třeba abychom byli flexibilní v této situaci a já jsem požádal ministra zahraničních věcí, aby za předsednictví EU přijel do Prahy a já rovněž s José Manuelem Barrosem půjdeme do Evropského parlamentu po této tiskové konferenci. A myslím si, že to vše bylo velmi dobře rozhodnuto z vaší strany, tedy udělat tuto agendu a doufejme, že se nám podaří odpovědět na všechny otázky k této situaci. Potřebujeme velice silně respektovat tento ratifikační proces v ČR. Je třeba rovněž vidět, že tato ratifikace musí probíhat v každé zemi dle tamního pořádku a naše švédské předsednictví pokračuje v přípravách na tuto situaci a snaží se dělat tyto kroky co nejrychleji, chtěli bychom připravit se na tuto ratifikaci co nejdříve. Dnes ráno jsme hovořil s Javierem Solanou, a poprosil jsem ho, aby zůstal ve svém úřadu do konce října, protože do této doby musíme učinit nějaké právní rozhodnutí a také očekáváme vyjasnění této situace v ČR. Čekáme tedy do konce října a poté co se nám dostane jasného ujištěné, že tato Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, pak budeme hovořit o novém předsedovi Evropské rady a vysokého představitele EU. Ale zatím ještě nevíme dosti, nemáme všechny informace, abychom tyto konzultace mohli začít co se týče těch hlavních pozic. Moje odpovědnost je samozřejmě plnit cíle Evropské rady a snažit se dokončit ratifikaci Lisabonské smlouvy za švédského předsednictví do konce tohoto roku. Nyní mi dovolte, abych předal slovo Janu Fischerovi, pokud nás dobře slyší, poprosím ho, zda by mohl vstoupit do této konference.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, v prvé řadě, občas se stane, že selže technika, stalo se to s naším letadlem, ale je velice dobré už mít takový svět, že když selže dopravní technika, tak je nahrazena vyspělými informačními technologiemi, takže jsme tu schůzku nemuseli nikam odkládat a už jsme jí uskutečnili formou videokonference, Přesto že jsem nerad, že jsem všechny své partnery nemohl vidět osobně, tak videokonference nám pomohla vyčerpat to téma jak jsme potřebovali. To jen na vysvětlení toho, že mluvím z prahy a nemluvím z Bruselu. Pojďme k věci. Tématem té naší konference byla ratifikace Lisabonské smlouvy. Chtěl bych jen zrekapitulovat některá fakta. Vláda ČR vždy podporovala ukončení ratifikace Lisabonské smlouvy jako ukončení procedury, která umožní vybudovat pevný institucionální svět v rámci Evropské unie. Umožní vytvořit efektivně fungující a vzájemně dobře komunikující evropské instituce a dá jim potřebný a pevný směr a pevný rámec. To je první konstatování. Druhé konstatování je, že v ČR i díky vůli rozhodujících politických sil v obou komorách parlamentu se podařilo ukončit ratifikační proces na úrovni dolní i horní komory Parlamentu ČR zjara letošního roku. Nicméně, skupina 17 senátorů v ČR využila svého ústavního práva, aby se obrátila na Ústavní soud, aby prozkoumal slučitelnost Lisabonské smlouvy s Ústavou a právním řádem ČR. Jsme svědky tří pokusů, první pokud, který rozhodl Ústavní soud před rokem skončil rozhodnutím, které vedlo k jednoznačnému závěru, že tehdy Ústavní soud rozhodl ve prospěch kompatibility Lisabonské smlouvy s českou ústavou. Včera Ústavní soud odmítl jako nedůvodnou první žádost senátorů, která směřovala k tzv. vázanému mandátu a způsobu schvalování povinností vyplývajících z Lisabonské smlouvy v českém parlamentu. To je za námi. Zbývá poslední ústavní stížnost a opět se týká slučitelnosti Lisabonské smlouvy, respektive některých jejích částí s českou ústavou. Chtěl bych podtrhnout fakt, že český Ústavní soudu působí jako nezávislá instituce na všech dalších pilířích politické moci a systému v ČR. Jako pozitivní vnímá česká vláda fakt, že Ústavní soud se rozhodl projednat tuto stížnost ve zrychleném režimu, to není úplně obvyklá praxe. Rád bych vyjádřil svůj odhad a své přesvědčení, že máme vytvořeny předpoklady proto, aby ratifikace Lisabonské smlouvy byla v této zemi do konce roku ukončena a jsem přesvědčen, že prezident republiky poté, co bude k dispozici výrok a rozhodnutí Ústavního soudu, bude připraven ratifikaci ukončit tím, že jí stvrdí svým podpisem. Dnes jsme v takové situaci, že všechny odpovědné orgány, které Ústavní soud požádal o stanovisko, ať už je to vláda, Parlament, či prezident v té zkrácené proceduře budou připraveny předat svou reakci během příštího týdne. Potom možná budeme mít lepší odhad, kdy by mohl Ústavní soud v té věci rozhodnout, říkám, kdy, ale celý ten proces je plně v jeho rukou jako nezávislé instituce. V ČR běží ústavně konformní procedura s tím, že znovu podtrhuji, česká vláda se silně staví za to, aby z noha dobrých důvodů, které už jsem tu zmínil byl proces ratifikace Lisabonské smlouvy ukončen do konce letošního roku a vyjádřil pevnou víru a přesvědčení, že tomu tak skutečně bude. Koneckonců ještě jedna poznámka. Dávali jsme tu svojí připravenost a vůli posunout Evropu směrem k přijetí Lisabonské smlouvy velmi prakticky a konkrétně najevo během předsednictví ČR v EU v první polovině letošního roku. Bylo to předsednictví ČR, které se významně podílelo a podepsalo na tom, že na červnové Evropské radě byly schváleny tzv. irské záruky, které umožnily provedení irského referenda. To možná ještě poznámka na závěr. Já jsem hluboce přesvědčen, že v ČR není důvod pro evropskou nervozitu, že v ČR nejde o problém zda ano či ne, ale o problém, kdy. Děkuji vám za pozornost.

Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu: Mnohokrát děkuji za poznámku premiéra České republiky. Co se týče Lisabonské smlouvy, můžeme říci, že po irském „ano“ v referendu se Evropa vrátila zpátky na tu správnou kolej. Nicméně tento proces ještě nebyl ukončen a pořád jsou před námi úkoly, tento týden by mělo dojít k ratifikaci ze strany prezidenta Polské republiky pana Kaczynského a také ČR je ještě na řadě. Já přijedu do České republiky v pátek, abych se setkal s panem premiérem a předsedy komor českého parlamentu a zároveň očekávám, že se mi podaří setkat s panem prezidentem Klausem, to ještě nebylo dohodnuto. Nebude zde vyvíjet žádný tlak, ale chtěl bych zde vysvětlit naši pozici, pozici našich institucí a že čekáme na to, aby Praha udělala rozhodnutí a rozhodli jsme se před časem, že tento proces bude probíhat demokratickým způsobem ve všech 27 zemích EU a všech 27 zemí se musí demokraticky rozhodnout. Nechceme v žádném případě na to nějak tlačit zvenčí, to by nebylo demokratické. Tento proces musí být dostatečně nezávislý. Ale na druhé straně evropské státy čekají na toto rozhodnutí, protože musíme odpovědět na důležité otázky a týká se to klimatu, energie, ekonomické krize a institucionálních záležitostí. Je třeba říci, že jsou zde palčivé problémy, které musíme řešit a není to otázka nezávislosti ČR v tomto rozhodování, to je jasné, ale je zde poselství, které bych chtěl předat během návštěvy Prahy. Mnohokrát děkuji.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise: Chtěl bych velice ocenit toto jasně vyjádřené stanovisko. Myslím si, že zaznělo během naší videokonference a také nyní z úst českého premiéra během této tiskové konference. Myslím si, že je to velice důležité ujištění, že existuje jasný závazek tohoto procesu. Po „ano“, které zaznělo z Irska všechny evropské státy de facto již schválili parlamentní cestou nebo většinovým hlasováním Lisabonskou smlouvu a je třeba dokončit ratifikaci a já jsme nikdy neměl o tom pochybnosti, ale před měsícem mi bylo slíbeno ze strany Lecha Kaczynského, že to bude ratifikováno a bude to tento týden. Teď je před námi pouze záležitost České republiky. Tento závazek ze strany české vlády je jasný, plně respektujeme Ústavní soud a jeho roli v ČR a chápeme, že se jedná o demokratický proces a čekáme tedy až skončí tento proces, ale poté co tento proces skončí nevidíme žádný důvod pro další průtahy nebo další odročování tohoto rozhodnutí a je tu velice důležité, aby se rozhodlo co nejdříve, protože i z mé strany potřebuji nové jmenování komise, je třeba, aby tato komise začala fungovat, potřebuji plnou podporu parlamentu, plné Evropské rady a potřebuji i vědět na jakých právních základech budeme fungovat a samozřejmě jméno toho nejvyššího zástupce, který bude zároveň místopředsedou EK, to jméno musí zaznít. Proto jsem velice rád, že švédské předsednictví se zasazuje o řízení a urychlování tohoto procesu a chtěl bych poděkovat Frederikovi za jeho iniciativu například během dnešního meetingu. Museli jsme zvolit videokonferenci jako alternativní formu našeho setkání a chtěl bych poděkovat všem stranám za jejich iniciativu. Chtěl bych poděkovat všem institucím, které se zapojí do tohoto procesu, ať je to EP, Evropská rada, komise. Slyšeli jsme jasná ujištění o našem společném angažmá v této záležitosti ve prospěch celé Evropy a doufám, že se nám podaří tímto způsobem otevřít ten správný smě pro směřování Evropy. Nyní máme prostor pro dotazy, prosím, řekněte odkud jste, z kterých médií.

Finacial Times: Mám otázku na pana Fischera, doufám, že mne slyší. Máte nějaké osobní ujištění ze strany pana prezidenta Klause, že poté co dojde k rozhodnutí Ústavního soudu, podepíše Lisabonskou smlouvu? A další otázku na pány v předsednictvu, pan Barroso říkal, že by chtěl příští měsíc rozhodnou ohledně komise, můžeme očekávat nějaké rozhodnutí za tři týdny? Jak dojde k jmenování komise? Bude závislé na rozhodnutí z Prahy?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Děkuji za položenou otázku. Slyšel jsem dobře. Česká republika je země, kde probíhá hladká a pravidelná komunikace mezi prezidentem republiky a šéfem kabinetu, ať už jde o otázky zahraniční politiky, vnitropolitické, otázky ekonomické. To není problém, jakkoliv na ratifikaci Lisabonské smlouvy můžeme mít odlišné názory. Ze všech signálů, které mám k dispozici, tak je vyhodnocuji tak, že nebude důvod, aby prezident odkládal svůj podpis, když Ústavní soud shledá že Lisabonská smlouva je slučitelná s právním řádem ČR.

John Fredrik Reinfeldt, předseda vlády Švédského království: Jen bych chtěl říci, že je velice důležité zmínit, že potřebujeme, aby ratifikace proběhla ve všech 27 zemích a to znamená, že musíme mít na papíře podpisy všech těchto zemí. Buď musí být podpis na papíře nebo musí být jasné, že situace v ČR znamená ratifikaci, protože jinak nemůžeme činit takovéto kroky, které byly naznačeny. Já jinak nemohu ze své strany slíbit, jak bude formována komise a podle jaké smlouvy. Jak tu padlo, je třeba tento proces započít, nemůžeme čekat příliš dlouho, protože víme, že pokud dojde k schválení Lisabonu, budeme mít lépe fungující Evropu, budeme moci řešit spoustu problémů, klima, ekonomie, ale čekáme na to, jak se vyvine situace v ČR a z toho, co mi bylo řečeno dneska panem premiérem, tak snad můžeme očekávat „ano“, ale jak jsem říkal, je třeba nějak postupovat flexibilně a na základě dnešní informace se zařídíme, co se týče dalších konzultací.

Česká televize: Já bych se ráda zeptala na jednu věc, podle posledních informací Brusel zahájil s ČR řízení kvůli vysokému rozpočtovému deficitu, který letos překročí hranici 3 % HDP a ČR hrozí pokuta. Jestli by bylo možné, abyste pane premiére Fischere na to zareagoval? A do Bruselu bych se ráda zeptala, jestli je možné, aby ČR udělala něco, aby se to podařilo odvrátit? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Zaprvé, to jsou zcela oddělené problémy, to není téma této konference, to je ratifikace Lisabonské smlouvy a to je oddělený problém od problematiky deficitu, kde EU se řídí svými pravidly a v rámci těch procesů na to ČR bude reagovat. V prvé řadě, to spolu nesouvisí.

BBC: Všichni jste říkali, že by se neměl vyvíjet tlak na ČR a pokud to vaše trio nevyvíjí nějaký tlak, co jiným způsobem říkáte České republice, když to není tlak?

Jerzy Buzek, předseda Evropského parlamentu: Jak jsem jednou řekl, ratifikační proces je na rozhodnutí každého členského státu, ale mělo by být jasně řečeno, jak je velice drahé pro ostatní státy čekat na další státy, které se rozhodují. V současné době je to čekání všech států na ČR a jen jsem se snažil vysvětlit, že je to problém pro všechny občany našeho kontinentu. Bez toho, aniž bychom vyvíjeli tlak, je třeba si uvědomit náklady s tím spojené. Organizační, absence rozhodnutí, a můžeme říci, že zatím záležitosti ohledně zformování EK nejsou dokončeny. Čekáme na to, podle jakého rámce se budeme nyní zaobírat, čím se budeme řídit. A proto jsem hovořil spíše o těch nákladech spojených s tímto čekáním a je třeba a nevím proč to diskutujeme takový problém, všichni by měli mít jasno ohledně toho, jaké náklady to stojí. Na druhé straně, jak jsem říkal, tento proces je demokratický a všech 27 států má svoji vlastní nezávislost a zodpovědnost učinit svoje rozhodnutí.

José Manuel Barroso, předseda Evropské komise: Dovolte mi, abych odpověděl na vaši otázku. Evropská komise má právo zdůrazňovat svoje zájmy a svoje názory. Já jsem dostal vřelé pogratulování k jmenování od pana Václava Klause, ale moje pozice mi dává právo, abych zdůrazňoval vůči všem státům to, co si myslíme, že je v zájmu Evropské unie. Já si myslím, že naprosto je jasné, že nyní se pohybujeme do neznámého teritoria a samozřejmě, během předsednictví nám bylo jasné, že musím se dobře připravit a tento proces bude nějak možná komplikovaný, nyní ukazujeme flexibilitu a snažíme se hrát úlohu leadera v takovém neznámém teritoriu, ale je třeba vyvíjet nějakou aktivitu, aby tyto nezodpovězené otázky byly zodpovězeny a aby tato situace byla vyřešena co nejdříve a aby zůstávalo co nejméně nejasností. Vše se snažit vyjasnit.

Dotaz: Otázka na pana Reinfedta. Říkáte, že nebudete začínat žádné diskuse nebo jmenování do té doby než dojde k podpisu Lisabonské smlouvy ze strany pana Klause, hovořili jste s panem Klausem?

John Fredrik Reinfeldt, předseda vlády Švédského království: Zatím ne, já se tu snažím říci, že jsme připraven začít konzultace. Pokud bude situace jasnější než dnes. My jsme slyšeli, že Ústavní soud ČR bude projednávat ve zrychleném řízení tuto záležitost pokud odmítne žádost senátorů a bude jasné, že ratifikace je na cestě, pak se podle toho mohu zařídit. Ale v rámci tohoto řešení se pohybujeme v úplně neznámém teritoriu. Může dojít až na měsíc listopad a já se budu pohybovat v nové situaci, budu muset vnímat nové signály. Neříkám, že v konečném důsledku potřebujeme úplně finální ratifikaci jako takovou. Konzultace můžeme zahájit trošku dříve, ale k dnešnímu dni to není možné říci. Myslím si, Že všechny otázky byli zodpovězeny, dovolte mi, abych uzavřel tuto tiskovou konferenci, děkuji.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, děkuji za zprostředkování této zvláštní tiskové konference, mimořádné tiskové konference na dálku. V Bruselu tisková konference končí, ale protože to bylo trošku v jiné režii, tak mi dovolte, abych vám poskytl ještě tři otázky, pokud máte na pana premiéra. Televize Nova.

Televize Nova: Já jsem se chtěl zeptat, jestli ještě poletíte do Bruselu, protože na letišti na vás čeká nové, opravené letadlo. Případně, jestli teď nebudete mít třeba obavy létat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsme tak nalétaný člověk, že jsme snad ještě nezažil situaci, kdybych do letadla naštěstí tedy, sedal s obavami. To bych tento byznys asi těžko mohl pěstovat, ale i ten předchozí, jsem se nalétal taky dost. Nepojedu už dneska do Bruselu. Byl jsem připraven odletět, ale José Barroso má už svůj diář naplněný, takže to vypadá, že na tu druhou část té mise, ta už byla jen bilaterální s šéfem komise na téma český komisař, portfolio a tak dále, odložili jsme to na úterý.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další otázka.

Česká televize: Pane premiére, kdy se chystáte v pátek sejít s předsedou EP a co si od té schůzky slibujete?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já si myslím, že budeme pokračovat v tom čtvercovém formátu, teď to bude na úsečce mezi šéfem EP a mnou. Budeme vést ještě detailnější debatu nad ratifikací Lisabonské smlouvy, ale i o spolupráci s EP a tak dál. Témata budou širší, ale toto bude dominující. To se netvařme, že to bude epická šíře 25 témat, bude toto plus něco málo k tomu. Přesnou hodinu vám teď neumím říci, to je ještě v procesu.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Tu schůzku tiskový odbor Úřadu vlády bude včas avizovat. Deník Právo.

Právo: Pane premiére, jen bych se zeptal, jestli byste nad rámec té Lisabonské smlouvy nemohl okomentovat to rozhodnutí EK zahájit řízení kvůli enormnímu schodku rozpočtu? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Takováto řízení se zahajují, nebude v tom jen ČR, ale i další země, víte, že se do toho dostane řada zemí, které uzavřou se schodkem vyšším než 3 % HDP, takže s domnívám, že budou to čísla zdaleka přesahující a budou to vyšší u řady zemí než u ČR. To je standardní procedura s kterou se ČR bude umět vyrovnat a nikterak nesouvisí s tím probléme, který tu dominuje, s Lisabonskou smlouvou. Já říkám jednoznačně, aby nevznikl dojem, že je to nějaké penále za váhání s podpisem Lisabonské smlouvy, takovýto příběh by snad v nejdivočejších snech bylo možné vyfabulovati. Tímto se tomu bráním.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Dámy a pánové, děkuji vám za účast na dnešní mimořádné tiskové konferenci. Dovolte mi maličkost. Ona to maličkost nebyla, chci poděkovat pracovníkům Úřadu vlády, i České televizi za to, že zprostředkovali ten luxus, možnost vidět online všechny tři pány v Bruselu a současně pana premiéra v Praze. Děkuji ještě jednou, děkuji všem, kdo se na té dnešní tiskové konferenci podíleli a těším se na viděnou.


Jan Fischer, předseda vlády ČR: Děkuji, že jste přišli a že jsme společně byli v Bruselu aniž jsme vzlétli. Virtuální svět je opravdu úžasný. Hezký den.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Mimořádná tisková konference k ratifikaci Lisabonské smlouvy

Související zprávy