Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Tiskové konference

30. 7. 2010 13:17

Brífink k protiraketové obraně, 30. července 2010

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, svolali jsme krátký briefingu i v odezvu na vaše otázky týkající se záměru Spojených států v souvislosti s protiraketovou obranou. Domluvili jsme se s panem premiérem, že dáme prostor pro otázky, ale prosím, nejprve jeho slovo na úvod.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý den, dámy a pánové. Na základě vašeho zájmu mi dovolte, abych se stručně vyjádřil k tomu, co již částí českých sdělovacích prostředků prošlo. Nejsou to žádné překvapivé nebo úplně šokující informace. Poté, co došlo ke změně konceptu protiraketové obrany, tak nadále se vyjednávalo o zapojení spojenců do tohoto programu, včetně toho, že nový koncept bude součástí protiraketové obrany budované v rámci celé Severoatlantické aliance. Ten impulz, který teď vznikl je daný tím, že v rámci projednávání rozpočtu v obou komorách amerického parlamentu, Kongresu, došlo i k návrhu, aby zhruba 2 miliony dolarů pro období 2011-2012 bylo poskytnuto na vybudování centra sdíleného včasného varování, což není žádná supervojenská instalace nebo zařízení, ani vojenská základna, jedná se v podstatě o zařízení, které v sobě shromažďuje výstupy ze senzorů družicového typu, jejímž cílem je včasná výstraha, detekce odpálení raket, které míří na teritorium NATO. Toto zařízení sdíleného včasného varování by bylo umístěno na území ČR, jednalo by se v podstatě o zařízení, které v sobě slučuje data z těchto senzorů a poskytuje tyto informace. Takže tolik stručně. Chci zdůraznit, že skutečně je to věc kontinuálního jednání, nikoliv něco, co by se teď najednou objevilo jako novinka. Ta věc byla iniciována tím, že na to budou vyhrazeny i finanční prostředky z rozpočtu USA.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím tedy vaše otázky, televize Prima.,

Televize Prima: Už se ví, kde by to mělo stát?

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR:S velkou pravděpodobností, protože, tady možná překvapím, řeknu, že se jedná spíše o objekt administrativního charakteru, technicko-administrativního charakteru, než zařízení nějakého technického typu. Je vysoká pravděpodobnost, že to bude v ČR, ale detail, tedy je to jisté, ale vysoká pravděpodobnost, že to dokonce bude v Praze a jejím okolí, ale detaily budou otázkou dalších technických jednání.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Daniel Takáč, Česká televize.

ČT: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli to, pokud to bude, jestli to bude výsledek dohody NATO a tudíž plnění našeho závazku, nebo jestli to bude záležitost dvoustranná mezi ČR a USA?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: V tuto chvíli se jedná o dvoustrannou záležitost, protože finanční prostředky poskytnuty budou z rozpočtu USA, ale je předpoklad, že celý systém včetně systému včasné výstrahy se stane součástí protiraketové obrany NATO.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, ČTK.

ČTK: Znamená to, že by na českém území tedy byly nějací američtí vojáci? Protože to byla jedna z námitek odpůrců toho radaru? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Definitivní rozhodnutí o tom, jaká bude obsluha zatím nebylo uděláno na nějakém smluvním základě, nicméně, já považuji za pravděpodobnou variantu, že by obsluha, která nebude nijak rozsáhlá, bude se jednat o několik lidí, tak že by obsluha byla složena z občanů ČR, po nějakém zaškolení.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, ještě jednou Daniel Takáč.

ČT: Ještě bych se zeptal, jestli to umístění může být v rámci těch smluv, které už byly uzavřeny v souvislosti s radarem, nebo jestli bude nějaké nové jednání? A jakým způsobem do toho vstoupí Parlament? Bude nutné to schvalovat v parlamentu, či to bude exekutivní záležitost?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: To bude otázkou dalších analýz a získání dalších podobností, já nevylučuji variantu, že žádné nové smluvní uspořádání nebude potřeba. Osobně si myslím, že tomu tak i bude, že nebude potřeba nových smluv. Kdyby se přešlo na tu variantu, že po zaškolení by ta obsluha byla česká, tak by k tomu nebyl žádný důvod.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Český rozhlas Radiožurnál.

Český rozhlas Radiožurnál: Já bych se chtěla zeptat, my jsme byli před chvílí na tiskové konferenci ČSSD a tam si velmi stěžovali, že nemají žádné informace, ať se to týká tohoto systému nebo rozpočtu. Ni říkají, že česká zahraniční politika vůbec o ní není slyšet, že nejsou známy postoje a demonstrovali to právě na tomto příkladě. Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Děkuji a beru to velmi vážně jako kritiku vyslovenou vůči bývalému místopředsedovi vlády a ministru zahraničích věcí panu Kohoutovi, jejich nominantovi. Takže oceňuji kritiku do vlastních řad. Sebekritika je vždy velmi těžká a kdžy k ní přistoupili, tak tuto odvahu oceňuji.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další otázka.

ČT: Ještě, jestli se mohu zeptat na nějaké časování, jak rychle by vláda chtěl dospět k nějakému výsledku, aby bylo jasno, bude to tak a tak a od tehdy a tehdy?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Informace, které jsou k dispozici říkají, že finanční prostředky ve výši zhruba ve výši 2 milionů USD jsou připraveny pro léta 2011, případně pro rok 2012. Spíše se bude jednat o období, které bude v dalším rozpočtovém roce, protože tehdy budou uvolněny tyto prostředky, což umožní i instalaci příslušného technického zařízení.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, Jakub Dospiva, ČTK.

ČTK: Jestli nikdo už nemá, já se zeptám na dvě věci mimo to téma, zda se vy a případně další členové vlády chystáte na pohřeb pana Paumera příští středu? A druhá věc, pan Drábek zmínil, že se uvažuje o snížení slevy na dani pro důchodce? Tak jestli to tak opravdu je, děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Já jsem se k té účasti na pohřbu již vyjádřil, nemám důvod na tom nic měnit, tedy rád bych se zúčastnil a samozřejmě rozhodovat bude časová agenda předsedy vlády, protože já jsem si toho postoje pana Paumera vždy velmi vážil a jak jsem již řekl, bude rozhodovat konkrétní časová agenda. Co se týče toho návrhu, který já jsme také mediálně zaznamenal od pana ministra práce a sociálních věcí, že nic podobného v koaliční smlouvě není a nebude. Nebude ani ve vládním programovém prohlášení, je to věc, kterou jednoznačně odmítám, považuji ji za nepromyšlenou, chybnou, naopak zájmem této vlády a především pana ministra práce by měla být vyšší míra zaměstnanosti, včetně vyšší míry zaměstnanosti osob v důchodovém věku. Mimojité i vzhledem k vývoji na českém trhu práce, kde v následujících čtyřech letech ubude v práceschopném věku 150 000 lidí, fyzicky ubude a vzhledem k tomu, že nám poklesla zaměstnanost od roku 2008 z 4,1 milionu na 3,8 milionu osob, tak to má své dopady i v tom, že nám chybí zhruba 15 miliard ve vybraném sociálním pojistném. Naopak, každý, kdo pracuje, odvádí sociální pojistné, je vítaný,. Já bych s jistou nadsázkou jako kontra odpověď a tento názor pana ministra práce a sociálních věcí řekl, dobrý důchodce-pracující důchodce, je to ale přesně naopak.

Martin Kupka, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, poslední otázka, Daniel Takáč.

ČT: Jestli se mohu vrátit k tomu informačnímu centru, pokud jde o to financování, ty dva miliony dolarů postačí na vybudování celého centra? A pokud jde o provoz, jaké bude stanovisko vlády pro vyjednávání o tom, jak se to bude financovat? Protože předpokládám, že tato dohoda ještě není.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Aktuální je vybudování tohoto centra a jeho rozběh. Na to budou použity tyto americké rozpočtové prostředky s tím, že další financování, protože i příslušné dokumenty, protože rozhovory mluví o fázovaném adaptovaném financování, budou záviset na způsobu zapojení tohoto systému do systém protiraketové obrany NATO.

ČT: A ta naše pozice v tom jednání?

To bude otázkou dalších jednání, jsou systémy, které jsou hrazeny z národních prostředků, jsou systémy, které jsou hrazeny z rozpočtu NATO, například systém včasného varování AVACS je hrazen z rozpočtu NATO. Dámy a pánové, pokud nejsou dotazy, tak vám děkuji a přeji hezký den. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Brífink k protiraketové obraně, 30. července 2010

Související zprávy