Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

5. 1. 2011 14:26

Nečasova vláda schválila protikorupční strategii

Členové kabinetu se shodli na pěti bodech, které ještě upraví a za dva týdny schválí.

Nečasova vláda schválila protikorupční strategii

„Výsledek hlasování byl jednomyslný. Všichni členové vlády tento dokument podpořili,“ uvedl premiér Petr Nečas. Vláda dále ustavila pracovní skupinu ve složení 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Radek John, ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil a ministr financí Miroslav Kalousek, která doplní formulace pěti bodů a do dvou týdnů předloží vládě k definitivnímu schválení.

„Urychlíme také přípravy nového zákona o veřejných zakázkách. Do mezirezortního připomínkového řízení půjde do 31. března letošního roku. Dále bude předložen návrh zákona o generální inspekci policie do 30. června,“ vyjmenoval vládní shodu nad protikorupční strategií předseda vlády.

„Jsem rád, že se definitivně stabilizovala dohoda, která se týkala možnosti policie nahlížet do daňových přiznání.,“ řekl premiér. Dohoda spočívá v tom, že se bude jednat o jedno specializované pracoviště v rámci Policejního prezidia, které jediné bude autorizované k tomu, aby tyto informace získávalo.

Mezi pět bodů, které bude pracovní skupina upravovat do finální podoby patří zpřesnění institutu spolupracujícího obviněného. Vládní kabinet se shodl, že jediný, kdo v této věci může rozhodovat je pouze soud. „Obžalovaný, když skončí před soudem, tak má soud vzít v potaz, že pomohl odhalit organizovaný zločin nebo trestnou činnost. V takovém případě by soud konstatoval vinu, případně by byla možnost mu neuložit trest,“ řekl premiér. Upřesnění tohoto mechanismu podle trestního řádu a trestního zákoníku bude práce zmíněné tříčlenné skupiny.

Dále půjde o zapracování návrhů Národní ekonomické rady vlády a Americké obchodní komory do změny zákona o veřejných zakázkách. Dále chce vláda nalézt mechanismus, který by zabránil zneužívání pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů. Konkretizována má být také možnost daňového odčerpávání majetku z tzv. nelegitimních zdrojů.

Posledním z bodů k úpravě tříčlenným týmem bude rozhodnutí o případném zřízení centrálního registru bankovních účtů. „Platí argument, že ten kdo provádí nějaké lumpárny, tak by zřízením tohoto účtu byl motivován, aby si zřídil zahraniční účty a výsledkem by mohlo být, že v tomto státem spravovaném registru by byly účty naprosto slušných občanů,“ řekl premiér Petr Nečas.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie