Představujeme

14. 10. 2020 8:22

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Vláda na jednání 12. října 2020 rozhodla o jmenování prof. RNDr. Ondřeje Slabého, Ph.D. do funkce vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Mezi nejpodstatnější úkoly vládního zmocněnce patří vytvoření a předložení Národní koncepce zdravotnického výzkumu a celková koordinace problematiky vědy a výzkumu ve zdravotnictví s jednotlivými ústředními orgány státní správy a dalšími subjekty.

Vzdělání a získané tituly:

 • 2019 Harvard Medical School Postgraduate Medical Education, Cancer Biology and Therapeutics: High Impact Cancer Research Program, 1-year Certificate Program 2018-2019
 • 2018 FRSB (Fellow of Royal Society of Biology), zvolený člen, FRSB titul za jménem
 • 2018 profesor Lékařké biochemie, 1. Lékařská fakulta, UK, Praha
 • 2013 docent (Biochemie), Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno
 • 2008 Ph.D. (Onkologie), Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno, Dizertační práce: „Využití DNA čipů a profilovaní mikroRNA ve výzkumu kolorektálního karcinomu“. Školitel: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, Ph.D.
 • 2008 RNDr. (Biochemie), Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Rigorózní práce: Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem
 • 2005 Mgr. (Biochemie), Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno

Praxe:

 • 2020-současnot přednosta Biologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • 2019-současnost zástupce přednosty Ústavu patologie, LF MU a FN Brno, vedoucí Laboratoře molekulární patologie
 • 2018-současnost profesor Lékařské biochemie 1.LF UK
 • 2016 hostující profesor (visiting professor), Rockfellerova Univerzita, NY, USA, laboratoř prof. Vince Fischettiho
 • 2015-současnout docent, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha povinně volitelné předmět: Molekulární medicína
 • 2011-současnost CEITEC MU – vedoucí výzkumné skupiny Molekulární onkologie (program: Molekulární medicína)
 • 2010-současnost Vědecký tajemník MOU
 • 2009-součastnost odborná asistent, docent (od 2013) – Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno
 • 2008-současnost přednášející, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno Kurz: Úvod do molekulární medicíny, Úvod do molekulární medicíny – cvičení
 • 2005-2009 výzkumný pracovník, Masarykův onkologický ústav (MOU), Oddělení onkologické a experimentální patologie, Laboratoř prediktivní onkologie, Brno

Ceny:

 • 2010, 2012 Cena České onkologické společnosti
 • 2014 Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj
 • 2015 Cena rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výsledky pro vědce v oblasti přírodních věd a lékařství
 • 2016 Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj
 • 2017 Cena České lékařaské společnosti ČLS JEP za nejlepší knižní publikaci
 • 2017 Novartis Discovery Award

Členství v českých odborných společnostech a komisích

 • předseda hodnotícího panelu Nádorové choroby Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR
 • místopředseda hodnotícího panelu Klinický a preklinický výzkum, experimentální medicína GAČR
 • předseda Československé biologické společnosti
 • vědecký tajemník Hlavního výboru Neuroonkologické sekce České onkologické společnosti,
 • člen Vědecké rady Masarykova onkologického ústavu
 • člen Vědecké rady 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (od 09/2016)
 • člen Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
 • předeseda oborové rady Biomedicínské vědy, společený PhD program Lékařská fakulta a CEITEC, Masarykova univerzita, předseda oborové komise Molekulární medicína
 • člen oborové rady Onkologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně
 • člen poradního orgánu pro hlavní výzkumné směry Ostravské univerzity
 • člen komise pro Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací z Molekulární a buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, MU
 • člen Společné programové rady Lékařská genetika, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Člen asociací a společností

 • American Association for Cancer Research
 • European Association for Cancer Research
 • Český onkologická společnost
 • Československá biologická společnost (zakladatel sekce Nádorová biologie)
 • Český společnost pro biochemii a molekulární biologii (čleb FEBS)
 • Genetická společnost Gregora Mendela

Mezinárodní spolupráce

 • Prof. George Calin, MD Anderson Cancer Center, TX, USA
 • Prof. Vince Fischetti, Rockfellerova Univerzita, NY, USA
 • Prof. Martin Pichler, MD, PhD, Medical University of Graz, Austria
 • Dr. Massimo Negrini, University of Ferrara, Ferrara, Itálie
 • Prof. Klaus Jung, MD, PhD, Charite Hospital, Berlin, Německo
 • Dr. Markus Kretz, University of Regensburg, Regensburg, Německo

Člen redakční rady mezinárodních časopisů

 • Associate Editor - Frontiers in Genetics (IF=4,151), Current Genomics (IF=2,1), Clinical Pathology (section editor Precision Medicine), Biomarker Research (IF=4), Biomolecules (IF=4), World Journal of Gastroenterology (IF=2.25), Non-coding RNA, MicroRNA, Biomarker Research a výkonná redakční rada Klinická onkologie

Recenzent pro mezinárodní čaasopisy

 • Nature Communications
 • Cancer Research, European Journal of Cancer
 • British Journal of Cancer,
 • Carcinogenesis, Oncotarget,
 • PLoS ONE, Expert Opinion on Therapeutic Targets
 • Expert Review of Anticancer Therapy
 • Expert Review of Molecular Diagnostics
 • Oncology,  Annals of Surgical Oncology  
 • Cancer Science,  Human Pathology 
 • Endocrine
 • Tumor Biology
 • Bioanalysis
 • Biomarkers in Medicine  
 • Current Pharmacogenomics and Personalized Medicine  
 • World Journal of Gastrointestinal Oncology 
 • Cellular Immunology
 • Klinická onkologie
 • Recent Patents on DNA and Gene Sequence 
 • Cancer Epidemiology
 • Journal of Clinical and Experimental Cancer Research

Recenzent pro grantové agentury

 • IGA MZ ČR
 •  AZV MZ ČR
 • MŠMT ČR
 • Cancer Research UK
 • WellcomeTrust
 • Worldwide Cancer Research (dřive AICR)
 • nizozemská agentura ZonMw
 • maďarská grantová agentura OTKA
 • Health Research Board (HRB) Irsko 
 • Broad Medical Research Program (BMRP) 
 • VEGA SAV SK
 • GAUK

Vědecká spolupráce

 • Vedoucí výzkumné skupiny Molekulární onkologie (program Molekulární medicína, Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita) se zaměřením na biologii nekóujících RNA včetně jejich role v kancerogenezi (identifikace nových terapeuticých cílů na bázi nekódujících RNA, jejich aplikace v diagnostice a individualizované terapii nádorových onemocnění) . Precizní medicína.

Vybrané publikační indikátory

ResearcherID: E-1082-2012, Počty citací (WoS): 5095, Citováno bez autocitací (WoS): 4919, h-index (WoS): 37

 1. Slaby, O; McDowell, A; Bruggemann, H; Raz, A; Demir-Deviren, S; Freemont, T; Lambert, P; Capoor, MN, 2018: Is IL-1 beta Further Evidence for the Role of Propionibacterium acnes in Degenerative Disc Disease? Lessons From the Study of the Inflammatory Skin Condition Acne VulgarisFRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY 8, doi: 10.3389/fcimb.2018.00272
 2. Machackova, T; Trachtova, K; Prochazka, V; Grolich, T; Farkasova, M; Fiala, L; Sefr, R; Kiss, I; Skrovina, M; Dosoudil, M; Berindan-Neagoe, I; Svoboda, M; Slaby, O; Kala, Z, 2020: Tumor microRNAs Identified by Small RNA Sequencing as Potential Response Predictors in Locally Advanced Rectal Cancer Patients Treated With Neoadjuvant ChemoradiotherapyCANCER GENOMICS & PROTEOMICS 17(3), p. 249 - 257, doi: 10.21873/cgp.20185
 3. Dykova, I; Blazek, R; Souckova, K; Reichard, M; Slaby, O, 2020: Spontaneous adenocarcinoma of the gas gland in Nothobranchius fishesDISEASES OF AQUATIC ORGANISMS 137(3), p. 205 - 210, doi: 10.3354/dao03437
 4. Ahmad, P; Slavik, M; Trachtova, K; Gablo, NA; Kazda, T; Gurin, D; Smilek, P; Horakova, Z; Gal, B; Hermanova, M; Slampa, P; Sana, J; Slaby, O, 2020: Salivary microRNAs identified by small RNA sequencing as potential predictors of response to intensity-modulated radiotherapy in head and neck cancer patientsCELLULAR ONCOLOGY 43(3), p. 505 - 511, doi: 10.1007/s13402-020-00507-7
 5. Iurca, I; Tirpe, A; Zimta, AA; Moldovan, C; Gulei, D; Slaby, O; Condorelli, G; Berindan-Neagoe, I, 2020: Macrophages Interaction and MicroRNA Interplay in the Modulation of Cancer Development and MetastasisFRONTIERS IN IMMUNOLOGY 11, doi: 10.3389/fimmu.2020.00870
 6. Polaskova, K; Merta, T; Martincekova, A; Zapletalova, D; Kyr, M; Mazanek, P; Krenova, Z; Mudry, P; Jezova, M; Tuma, J; Skotakova, J; Cervinkova, I; Valik, D; Zdrazilova-Dubska, L; Noskova, H; Pal, K; Slaby, O; Fabian, P; Kozakova, S; Neradil, J; Veselska, R; Kanderova, V; Hrusak, O; Freiberger, T; Klement, GL; Sterba, J, 2020: Comprehensive Molecular Profiling for Relapsed/Refractory Pediatric Burkitt Lymphomas-Retrospective Analysis of Three Real-Life Clinical Cases-Addressing Issues on Randomization and Customization at the BedsideFRONTIERS IN ONCOLOGY 9, doi: 10.3389/fonc.2019.01531
 7. Noskova, H; Kyr, M; Pal, K; Merta, T; Mudry, P; Polaskova, K; Ivkovic, TC; Adamcova, S; Hornakova, T; Jezova, M; Kren, L; Sterba, J; Slaby, O, 2020: Assessment of Tumor Mutational Burden in Pediatric Tumors by Real-Life Whole-Exome Sequencing and In Silico Simulation of Targeted Gene Panels: How the Choice of Method Could Affect the Clinical Decision?CANCERS 12(1), doi: 10.3390/cancers12010230
 8. Nekvindova, J; Mrkvicova, A; Zubanova, V; Vaculova, AH; Anzenbacher, P; Soucek, P; Radova, L; Slaby, O; Kiss, I; Vondracek, J; Spicakova, A; Bohovicova, L; Fabian, P; Kala, Z; Palicka, V , 2020: Hepatocellular carcinoma: gene expression profiling and regulation of xenobiotic-metabolizing cytochromes P450BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY , doi: 10.1016/j.bcp.2020.113912
 9. Gojo, J; Pavelka, Z; Zapletalova, D; Schmook, MT; Mayr, L; Madlener, S; Kyr, M; Vejmelkova, K; Smrcka, M; Czech, T; Dorfer, C; Skotakova, J; Azizi, AA; Chocholous, M; Reisinger, D; Lastovicka, D; Valik, D; Haberler, C; Peyrl, A; Noskova, H; Pal, K; Jezova, M; Veselska, R; Kozakova, S; Slaby, O; Slavc, I; Sterba, J, 2020: Personalized Treatment of H3K27M-Mutant Pediatric Diffuse Gliomas Provides Improved Therapeutic OpportunitiesFRONTIERS IN ONCOLOGY 9, doi: 10.3389/fonc.2019.01436

Duševní vlastnictví a spolupráce s průmyslem

 • 3 X mezinárodní patent
 • Slabý, O., Vychytilová, P., Svoboda, M., Šachlová, M. Method of diagnosis of colorectal cancer. - PCT WO 2019/015702 – licence BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
 • Capoor, M., Slaby, O. Methods for detecting and treating low-virulent infections. - PCT WO 2017/019440
 • Slaby, O., Capoor, M. Methods for treating degenerative disc disease and chronic lower back pain. - PCT WO 2019/060869
 • 4 X užitný vzor (Slabý O. 3x první autor)

Granty podle Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

GA16-18257S Studium mechanizmu spojeného s nádorově supresorovou funkcí miR-215 a substituce této miRNA jako nové lečebné strategie u kolorektálního karcinomu, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, Hlavní příjemce: Masarykova univerzita, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2016 - 2020

GA19-20873S Klíčové mutace v nádorovém genomu Nothobranchius furzeri: od nádorové biologie k návrhu experimentálního modelu sporadické kancerogeneze, Poskytovatel: Garantová agentura ČR, Hlavní příjemce: Masarykova univerzita, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2019 - 2021

NS10352 Význam mikroRNA v chemoprotektivním účinku fytochemikálií zeleniny rodu Brassica a vliv polymorfizmů jejich vazebných míst na riziko nádorového onemocnění tlustého střeva a konečníku, Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2009 - 2011

NS10361 Studium expresních profilů mikroRNA za účelem identifikace nových prognostických markerů a zdokonalení stagingu lokálně pokročilého renálního karcinomu, Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2009 - 2011

NS9814 Identifikace a studium funkce mikroRNA s prediktivním a prognostickým významen u pacientů se zhoubným novotvarem tlustého střeva a konečníku, Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2008 - 2011

NT1124 Identifikace a funkční charakterizace mikroRNA s prediktivním významem u pacientů s glioblastomem, Poskytovatel: Ministerstvo zdravotnictví, Hlavní příjemce: Masarykův onkologický ústav, Řešitel: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D, období řešení projektu: 2010 - 2013

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie