Očekáváné události

25. 5. 2017 8:39

ZMĚNA 29. května 2017: Schůze tripartity a společné jednání se zástupci krajských tripartit, TK v 13.00 hod.

V pondělí 29. května 2017 proběhne od 10.00 hodin v Lichtenštejnském paláci 137. zasedání Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kterého se kromě předsedy vlády Bohuslava Sobotky zúčastní také další členové vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací. Od 14.00 bude probíhat společné jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky se zástupci krajských hospodářských a sociálních rad.

Termín

29. května 2017

Místo

Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1

Časový harmonogram

10.00 – fototermín na začátku jednání tripartity
13.00 – tisková konference
(čas bude případně upřesněn dle průběhu jednání)
14.00 – fototermín na začátku společného jednání RHSD ČR s krajskými RHSD
 

Program jednání 137. plenární schůze tripartity:

 • Návrh zvýšení minimální mzdy
  Mezi priority vlády patří zvýšení výdělkové úrovně všech zaměstnanců. Pracovní příjem zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou by měl dosahovat úrovně, aby byl dostatečně motivační a zajistil základní životní potřeby bez závislosti na příjmech v podobě dodatečných sociálních dávek chránících před hmotnou nouzí. Navrhovaný nárůst minimální mzdy by měl zabezpečit dosažení 40,5 % podílu minimální mzdy k průměrné mzdě. Materiál MPSV navrhuje zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018 o 1 200 Kč na 12 200 Kč za měsíc.
 • Stav čerpání prostředků z fondů EU
  Od počátku programového období 2014–2020 bylo vyhlášeno za všechny programy 480 výzev v hodnotě 505,5 mld. Kč, což představuje 83,0 % hlavní alokace tohoto programového období. V rámci vyhlášených výzev byly vydány právní akty o poskytnutí podpory v celkové výši 149,4 mld. Kč, což činí 24,5 % hlavní alokace programového období. Materiál je předkládán Ministerstvem pro místní rozvoj.
 • Akční plán podpory malých a středních podniků na rok 2017
  Akční plán podpory malých a středních podnikatelů na rok 2017 je klíčovým implementačním dokumentem Ministerstva průmyslu a obchodu. Materiál reflektuje aktuální potřeby malých a středních podnikatelských subjektů v České republice. Akční plán předkládá soubor opatření, která umožňují efektivnější rozvoj malých a středních podniků v ČR ve všech fázích jejich podnikatelského cyklu.
 • Akční plán Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
  Akční plán pro rok 2017 - 2018 je prvním realizačním dokumentem procesu hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského kraje, Ústeckého kraje a kraje Karlovarského. Navržená opatření byla konzultována se všemi regionálními stakeholdery vybranými v souladu s implementačními zásadami. Návrhy Akčních plánů jsou výsledkem široké diskuse na mnoha úrovních a mnoha aktérů z různých sektorů. Materiál byl zpracován zmocněncem vlády ve spolupráci s MPO a MMR.

Společné jednání tripartity se zástupci krajských tripartit:

 • Zaměstnávání cizinců a agenturní práce
  Materiál shrnuje základní principy zaměstnávání cizích státních příslušníků na území České republiky. V souvislosti s růstem české ekonomiky narůstá i počet cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců. Pro uspokojování aktuální zvýšené poptávky po kvalifikované pracovní síle jsou realizovány projekty ekonomické migrace. Materiál je předkládán MPSV.
 • Odborné vzdělávání ve vztahu k potřebám trhu práce
  Odborné vzdělávání je nedílnou součástí vzdělávacího systému zahrnujícího všechny vzdělávací stupně a klade důraz na praktickou aplikaci získaných dovedností. Absolvent střední odborné školy, který vstupuje na trh práce, by měl být již v rámci vzdělávacího procesu připravován tak, aby byl dobře uplatnitelný. Předložený materiál byl vypracován MŠMT.

Pro účast na fototermínech a tiskové konferenci je nutná akreditace na emailovou adresu akreditace@vlada.gov.cz, a to nejpozději do pondělí 29. května 2017 do 8.00 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte jméno, redakci, pozici (fotograf / redaktor / kameraman) a kontakt (telefon, e-mail). Podmínkou účasti je společenský oděv a průkaz totožnosti.

Kontakt pro média na místě

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X