Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

5. 11. 2007 10:51

Zasedání Bezpečnostní rady státu za účasti prezidenta V. Klause

Prezident České republiky Václav Klaus bude přítomen zítřejšímu jednání Bezpečnostní rady státu (BRS).

Hlavními body programu schůze BRS jsou informace o aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti a analýza možných scénářů vývoje v Kosovu s ohledem na bezpečnostní dopad na Českou republiku.

Členové rady se seznámí také s dalším vývojem situace kolem umístění prvku protiraketové obrany u nás, s legislativním technicko-organizačním opatřením směřujícím ke zjednodušení a zefektivnění systému ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti v ČR, se směrnicí k ujednocení zásad výběru objektů obranné infrastruktury a s přehledem objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny.

Schůze BRS se uskuteční v úterý 6. listopadu 2007 od 9.00 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

9.45 hod. – briefing

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X