Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

4. 6. 2007 13:34

Výstava v Kramářově vile prodloužena

Z rozhodnutí předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka se výstava, kterou organizuje Úřad vlády ČR společně s Národním muzeem v Kramářově vile pod názvem „Karel a Naděžda Kramářovi doma“ pro velký zájem veřejnosti výjimečně p r o d l u ž u j e až do neděle 10. června 2007 do 18.30 hod.

Výstava probíhá v prostorách Kramářovy vily, Gogolova 1, Praha 1 a zájemci o prohlídku, která je spojena s odborným výkladem o historii vily a osudech jejich stavitelů, se musí registrovat na tel. čísle 224 002 254 nebo na e-mailové adrese:

heldova. milada@vlada.cz

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X