Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

3. 1. 2009 11:51

Schůze vlády v pondělí 5.ledna

Schůzi vlády v pondělí 5. ledna bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh zákona o volném pohybu služeb

- poslanecký návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích

- poslanecký návrh novely zákona o Pozemkovém fondu České republiky

- závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013

- implementační plán Strategie celoživotního učení

- návrh na vytvoření jednotného vizuálního stylu státní správy

- zprávu o návrzích řešení možného jednotného systému nakládání s rizikovými komoditami

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz.

8.55 hod. – fototermín

Čas tiskové konference upřesníme v dopoledních hodinách.

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X