Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

24. 8. 2010 16:51

Schůze vlády ČR a společné jednání vlády s hejtmany, TK: cca 15:30 hod.

Členové vlády ve středu 25. srpna od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh zákona o finančním zajištění a návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
- návrh novely zákona o dráhách
- návrh novely plemenářského zákona
- zprávu o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2010
- návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie
- rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR
- analýzu problematiky ochrany obyvatelstva před nebezpečnými látkami
- analýzu bezpečnostních rizik spojených s výkonem státní správy při aplikaci zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
- operativní kroky k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010
Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

Ve 12.30 hod. se uskuteční pracovní oběd za účasti hejtmanů. Po skončení oběda je na programu společné jednání členů vlády s hejtmany.

8.55 hod. – fototermín
cca 13:20 hod. – fototermín jednání vlády s hejtmany
cca 15:30 hod. – tisková konference (čas je pouze orientační a může se změnit)
Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz
telefon: 22400 2795/2376/2860/2596
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X