Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

24. 4. 2007 13:33

Schůze vlády ČR

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 25. dubna 2007 od 19.30 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

strakova akademie barvaVláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006, Návrh zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím, Zpráva o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2006, Návrh nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, Návrh na snižování počtu zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročně, Komplexní analýza k záměru převzít Českou republikou vedoucí roli v PRT v Afghánistánu v rámci operace NATO ISAF a návrh doporučení a Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2006.

Dále bude vláda mj. informována o Dokončení přípravy Policie České republiky na plné zapojení do schengenské spolupráce.
Kompletní program lze nalézt v odkazu Programy jednání vlády.

19.25 hod. - fototermín
22.00 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X