Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

30. 4. 2007 10:44

Schůze vlády ČR 2.5.2007

Schůze vlády České republiky se koná ve středu 2. května 2007 od 19.30 hod. v budově Úřadu vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1.

strakova akademie barvaVláda bude projednávat mj. následující materiály: Návrh zákona o léčivech, Provázanost informačního systému elektronické justice se systémem eGovernment v celé veřejné správě, Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008 s výhledem na léta 2009 a 2010, Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a návrh Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010.
Dále bude vláda mj. informována o harmonogramu čerpání prostředků strukturálních fondů alokace roku 2005 - stav plnění k 28. 2. 2007 a stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R 35 na území Pardubického kraje.

Kompletní program lze nalézt na internetové adrese: http://www.vlada.cz/ v odkazu Programy jednání vlády.

19.25 hod. - fototermín
22.00 hod. - tisková konference (termín bude ve středu upřesněn)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před zahájením akce.

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR
tiskovy.odbor@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X