Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

12. 10. 2009 9:00

Schůze vlády ČR, TK:13.30 hod.

Členové vlády v pondělí 12. října od 9 hodin projednají mimo jiné:

- zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2009

- poslanecký návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

- poslanecký návrh novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu,

- porovnání kandidatury České republiky na sídlo Úřadu pro dohled nad evropským globálním navigačním družicovým systémem a zvažované kandidatury České republiky na sídlo Evropského azylového podpůrného úřadu a návrh dalšího postupu

- informaci o přípravě opatření ústředních správních úřadů a dalších institucí přijatých v souvislosti s pandemií chřipky A(H1N1) v České republice

- návrh na jmenování do hodností generálů

- návrh kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum, experimentální vývoj a inovace za rok 2009

- návrh kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2009

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

8.55 hod. – fototermín

13.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X