Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

26. 8. 2009 10:00

Schůze vlády ČR, TK ve 14.30 hod.

Členové vlády ve středu 26. srpna od 10 hodin projednají mimo jiné:

- návrh novely zákona o dráhách

- informaci o škodách způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 na dopravní infrastruktuře v majetku státu

- informaci o zlepšení předpovědní a výstražné služby Českého hydrometeorologického ústavu a o návrhu zásad koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím přírodě blízkých opatření

- finanční účast státu na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou železniční osobní dopravou

- plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2010, tříletý plán a dlouhodobý plán

- návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu škod způsobených povodněmi v roce 2009

- návrh novely zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

9.55 hod. – fototermín

14.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X