Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

25. 5. 2009 10:42

Schůze vlády ČR, TK ve 14.30 hod.

Schůzi vlády v pondělí 25. května bude od 10 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2010 až 2012

- návrh zákona o platebním styku

- návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání

- poslanecký návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích

- poslanecký návrh novely trestního řádu

- návrh novely zákona o znalcích a tlumočnících

- návrh novely obchodního zákoníku

- Zprávu o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2009

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

9.55 hod. – fototermín

13.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X