Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

6. 4. 2009 9:00

Schůze vlády ČR, TK ve 12 hod.

Schůzi vlády v pondělí 6. dubna bude od 9 hodin předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii. Členové vlády následně projednají mimo jiné:

- návrh novely exekučního řádu

- návrh novely občanského zákoníku

- poslanecký návrh novely zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

- návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje

- návrh postupu při rušení obecně závazných nařízení okresních národních výborů, vyhlášek a nařízení okresních úřadů

- zprávu o plánu realizace Projektu Kampus Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem


Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz


8.55 hod. – fototermín

12.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem akce.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1


Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X