Očekáváné události

14. 3. 2012 16:30

Schůze vlády ČR, TK po 19.30 hod.

Členové vlády ve středu 14. března 2012 projednají mimo jiné:

 • návrh opatření k dodržení schváleného deficitu státního rozpočtu na rok 2012, omezení čerpání nároků organizačních složek státu z nespotřebovaných výdajů v roce 2012 a návrh na změnu závazného ukazatele v kapitole 361 Akademie věd ČR pro rok 2012; Předkládá: ministr financí;
 • návrh věcného záměru volebního zákoníku; Předkládá: ministr vnitra;
 • Exportní strategii České republiky pro období 2012-2020; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu;
 • návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních; Předkládá: ministr spravedlnosti;
 • podporu vnitrozemské vodní dopravy v České republice; Předkládá: ministr dopravy;
 • vyrozumění veřejného ochránce práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. "jiných technických herních zařízení" (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům); Předkládá: Veřejný ochránce práv;
 • návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích; Předkládá: ministr zemědělství;
 • závěrečná doporučení Výboru OSN pro práva dítěte; Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva;
 • poslanecký návrh zákona o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona o obecně prospěšných společnostech (sněmovní tisk č. 605); Předkládá: místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády;
 • návrh na odvolání a jmenování mluvčího vlády; Předkládá: předseda vlády;
 • jmenování Mgr. Ondřeje Malého členem Rady Českého telekomunikačního úřadu; Předkládá: ministr průmyslu a obchodu.

Jednání vlády začne 20 minut po skončení schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Fototermín před začátkem jednání.

Tisková konference po 19.30 hod.


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz  
telefon: 22400 2052/2059/2376/2596/2058
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X