Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

4. 1. 2012 9:00

Schůze vlády ČR, TK po 11:30

Členové vlády ve středu 4. ledna 2012 od 9.00 hod. projednají mimo jiné:

  • návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi; Předkládá: ministryně kultury;
  • návrh zákona na ochranu zvířat proti týrání; Předkládá: ministr zemědělství;
  • návrh věcného záměru zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon); Předkládají: ministr zemědělství a předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního;
  • analýzu účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím; Předkládá: ministr vnitra;
  • soubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro fondy Společného strategického rámce EU pro období 2014-2020; Předkládají: ministři pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí;
  • Národní strategii ochrany práv dětí; Předkládá: ministr práce a sociálních věcí;
  • Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2010; Předkládají: ministr práce a sociálních věcí a zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

8.55 hod. – fototermín

po 11.30 hod. - tisková konference


Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Odbor tiskový a styku s veřejností Úřadu vlády ČR
Oddělení tiskové
e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz  
telefon: 22400 2058/2059/2376/2596/2052
www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X