Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

11. 8. 2010 16:00

Schůze vlády ČR, TK: 16.00 hod.

Členové vlády ve středu 11. srpna od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol a státních fondů na rok 2011

- návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na léta 2012 a 2013

- návrh novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

- poslanecký návrh na vydání zákona o zrušení listinných akcií na majitele

- senátní návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích

- senátní návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

- senátní návrh novely zákona o České televizi

- návrh nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví České republiky do zahraničí

- vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

- návrh Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů energie

- návrh na složení Bezpečnostní rady státu a Výboru pro zpravodajskou činnost

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz


8.55 hod. – fototermín

16.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X