Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

27. 4. 2010 10:57

Schůze vlády ČR, TK: 14 hod.

Členové vlády v úterý 27. dubna od 10 hodin projednají mimo jiné:

- návrh novely soudního řádu správního

- návrh novely zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

- návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2011 a 2012, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2011 a 2012

- strategii boje proti extremismu v roce 2009

- zprávu o plnění Plánu snižování administrativní zátěže podnikatelů do roku 2010

- zprávu o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010 za rok 2009

- informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2010

- návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz

9.55 hod. – fototermín

14.00 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X