Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Očekáváné události

4. 1. 2010 14:30

Schůze vlády ČR, TK: 14.30 hod.

Členové vlády v pondělí 4. ledna od 9 hodin projednají mimo jiné:

- návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2010

- finanční řešení zmírnění škod způsobených povodněmi v letních měsících roku 2009

- zprávu o plnění Implementačního plánu Strategie celoživotního učení za rok 2009

- návrh financování projektů rychlého dopadu v provinčním rekonstrukčním týmu Lógar v Afghánistánu z prostředků rezortu Ministerstva obrany

- poslanecký návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty

- poslanecký návrh novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

- poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích

- poslanecký návrh novely zákona o volbách do Parlamentu České republiky

- poslanecký návrh novely zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Kompletní program je k dispozici na www.vlada.cz


8.55 hod. – fototermín

14.30 hod. – tisková konference (čas se může změnit)

Příchod novinářů nejpozději 15 minut před začátkem.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Tiskový odbor Úřadu vlády ČR

e-mail: tiskovy.odbor@vlada.cz

telefon: 22400 2795/2376/2860/2596

www.vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X